Ambrož Jaroslav

Sklz vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280205

Dátum: 13.04.1999

Autori: Koutský Milan, Ambrož Jaroslav

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný sklz vulkanizačného lisu je určený na odber hotových pneumatík po ich vyňatí z formy. Na zvislom vedení (6) spojenom s rámom (5) je výškovo prestaviteľne usporiadaný nosič (2), kĺbovo spojený so sklzovým rámom (3). Z nosiča (2) alebo zo sklzového rámu (3) vystupuje oproti sklzovému rámu (3) alebo nosiču (2) doraz (12), pričom sklzový rám (3) je opatrený dosadacou plochou (13) a rám (5) zarážkou (14).

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ambrož Jaroslav, Kotas Jan, Floder Jiří, Kunz Milan, Vařeková Irena, Hodinka Jaromír

MPK: C10M 107/10, C10M 107/22

Značky: způsob, olejů, výroby, mazacích

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vařeková Irena, Floder Jiří, Ambrož Jaroslav, Hodinka Jaromír, Kotas Jan, Klapalová Milada

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: olejů, výroby, mazacích, způsob

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tikovský Lubomír, Pospíšil Josef, Ambrož Jaroslav, Mlejnek Vladimír, Prucha Jaroslav, Toíska Vojtich, Hyka František, Koleš Jioí, Pšeolka Emil, Holub Jaroslav

MPK: C10M 109/02, C07C 67/00, C10M 105/32...

Značky: syntetického, přípravy, mazadla, spôsob

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylen-propylenu v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227572

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kotas Jan, Klapalová Milada, Ambrož Jaroslav

Značky: etylen-propylenu, kopolymerů, výroby, způsob, olejích, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylenpropylenu v olejích z kopolymeru etylenpropylenu připraveného katalytickou polymerací v alifatických nebo halogenovaných uhlovodících katalyzovanou sloučeninami vanadu a hliníku, vyznačený tím, že se z polymerační směsi odstraní zbytky katalyzátoru extrakcí s vodou nebo s vodnými roztoky kyselin nebo komplexotvorných látek a roztok kopolymeru etylenpropylenu v polymeračním rozpouštědle se smíchá s...

Lepidlo pro plošné spoje polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223347

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klapalová Milada, Ambrož Jaroslav

Značky: spoje, polyolefinů, plošné, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lepidel pro plošné spoje polyolefinů. Lepidlo je tvořeno vodnou disperzí nebo roztokem v uhlovodíkovém rozpouštědle amorfního rozpustného kopolymeru ethylenu s propylenem o obsahu ethylenu v kopolymeru 15 až 45 hmotnostních % a molekulové hmotnosti Mn 5000 až 40 000 o koncentraci sušiny v disperzi 10 až 70 hmotnostních % nebo 4 až 40 hmotnostních procent v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob modifikace chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221781

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lesná Marie, Vilím Rostislav, Mejzlík Jiří, Mošna Pavel, Hamřík Oldřich, Ambrož Jaroslav, Ottis Jiří, Pololáník Luboš, Reinöhl Vilém, Blatný Jan

Značky: způsob, titanitého, chloridů, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikace chloridu titanitého donory elektronů. Směsné krystaly chloridu titanitého s chloridem hlinitým se vystaví v alifatickém polymeračním rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C dietyléteru tak, aby hmotnostní poměr éteru k chloridu titanitému nebyl v žádné fázi procesu vyšší než 1 : 10 a za intenzívního míchání s nízkými střižnými silami se směs zahřívá rychlostí 0,2 až 10 °C/min na modifikační teplotu 60 až 100 °C....

Způsob vypírání katalyzátorů na bazi sloučenin vanadu z elastomerních kopolymerů etylenu s propylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225472

Dátum: 15.04.1985

Autori: Klapalová Milada, Křičková Jana, Ambrož Jaroslav

Značky: etylénu, vypírání, způsob, elastomerních, vanadu, propylenem, kopolymerů, sloučenin, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vypírání zbytků katalyzátoru na bazi sloučenin vanadu z elastomerních kopolymerů etylenu s propylenem, případně elastomerních terpolymerů etylenu, propylenu a dienu připravených roztokovou polymerací katalyzovanou sloučeninami vanadu a organickými sloučeninami hliníku za použití alkoholu, vyznačený tím, že se roztok polymeru vypírá etanolem obsahujícím maximálně 15 objemových % vody tak, že se postupně přidává za účinného míchání...

Způsob omezení difuze u spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213563

Dátum: 01.03.1984

Autori: Švábík Jan, Řihák Adolf, Ambrož Jaroslav

Značky: omezení, difuze, spojů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení difuze u spojů těsněných alespoň dvěma těsnícími prvky s cirkulující tekutinou, vyznačený tím, že tekutina protéká mezi pevnými těsnícími prvky a současně odstraňuje stopové nečistoty prošlé těsněním z vnějšího okolí.