Ambrož František

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Střešinka Jozef, Ambrož František, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Jurečeková Emília, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Lichvár Milan

MPK: C07C 67/08

Značky: spôsob, monoacylesterov, hexaacylesterov, výroby

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franta Štefan, Olejník Vincent, Fehér Pavol, Lichvár Milan, Braunsteiner Michal, Ambrož František, Barta Stanislav, Bučko Miloš, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/18

Značky: přípravy, motory, kyslíkatý, komponent, spôsob, palív, zmesný, zážihové

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Džamba Peter, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Tomčík Kazimír, Hronec Milan, Košuth Jaroslav, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Kováč Pavol, Miškovič Tibor, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Chocholáček Ľudovít, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Barta Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, získavanie, zmesí, zariadenie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Mihočko Peter, Ambrož František, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Magur Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, spôsob, zvýšenia, cyklohexanu, cyklohexanón, selektivity, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košuth Jaroslav, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Ambrož František, Bakoš Ján, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciu, kvapalnej, selektívnu, fáze, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Juhás Stanislav, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Hronec Milan, Jesenský Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výrobu, cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanolu, zmesí, výroby, cyklohexanonu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Ambrož František, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Kováč Pavol, Záremba Emanuel, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, oxidáciu, selektívnu, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Banhedyi Erich, Bakoš Ján, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby, spôsob, oxidáciou, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Jesenský Ján, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Ždenyi Mikuláš, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, selektívnej, cyklohexanu, oxidácie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Večeřa Miroslav, Ambrož František, Jarušek Jaroslav, Řehák Jaroslav, Lichvár Milan, Juhaz Stanislav, Mleziva Josef

MPK: C07C 49/403

Značky: destilace, zbytků, cyklohexanonu, zpracování

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Spôsob výroby nanasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 261842

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lichvár Milan, Rendko Tibor, Haspra Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ambrož František, Suran Pavol

MPK: C08L 67/06, C08G 63/52

Značky: výroby, polyesterových, nanasýtených, živíc, spôsob

Text:

...za zníženehuu tlaku a (iddelenia kryštalickěho podielu odstreďovaním, sedimentáciou alebo filtráciou má konccntrát zmesi organických látok takúto charakteristiku obsah vody z z 2 až 15 0/0 hmot číslo kyslosti 400 až 800 mg KDH . g 1 číslo zmydelnenia z 300 až 800 mg KOH/g 1 Obsah OH z 3 až 8 0/0 hmot číslo broinové 0,1 až 3 g Br/100 g obsah kyseliny adipove 35 až 80 0/0 hmot kyseliny glutárovej 0,5 až 3,0 0/0hmot kyseliny jantárovej 4...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Rendko Tibor, Macho Vendelín, Kolesár Ján, Jurečeková Emília, Střešinka Jozef, Ambrož František, Jureček Ľudovít

MPK: A23K 3/03

Značky: výroby, spôsob, konzervačného, prostriedku, silážneho

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cvengroš Ján, Macho Vendelín, Baxa Jozef, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kavala Miroslav, Rendko Tibor, Papp Jozef, Štovčíková Irena, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, spôsob, syntetického, výroby, komponentu

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Ambrož František, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanu, cyklohexanol

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: způsob, fotochemických, záznamu, měření, materiálech

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lelko Jozef, Berežný Viktor, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Ambrož František, Ferenčík Ján

MPK: B01D 11/00

Značky: získavanie, kobaltu, oxidácie, zapojenie, cyklohexanu, procesu, špatně

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: obsahujúcej, cyklohexanón, spôsob, zmesí, výroby, cyklohexanol

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Barňák Štefan, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Gaško Pavol, Olejník Vincent, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: zlúčenín, cyklohexanu, organických, oxidácie, spôsob, odplynov, absorpcie, procesu

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanu, selektívnej, spôsob, cyklohexanol

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kolesár Ján, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: cyklohexanol, cyklohexanu, oxidácie, cyklohexanón, spôsob, obsahujúcu

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čorný Jozef, Ambrož František, Sabadoš Július, Host Miroslav, Bindas Ján, Olejník Vincent, Tereščák Ignác, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: spôsob, odpadných, spracovania, pentaerytritolu, produktov, výroby

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Matanin Ján, Chovanec Ján, Ambrož František

MPK: C12P 13/04

Značky: výroby, racemických, aktivních.alfa, aminokyselin, opticky, směsi, způsob

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Halko Miron, Filip Bohumil, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: C07C 49/303

Značky: zvyškov, rektifikačnej, spôsob, spracovania, destilačných, rafinácie, procesu, zmesí, cyklohexanón-cyklohexanolovej

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Bindas Ján, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritol, technicky, roztokov, mravčan, spracovávaných, přípravy, spôsob, vápenatý

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Nástavce trychtýřové antény radiovýškoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240063

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ambrož František, Filip Bohumil

MPK: H01Q 13/02

Značky: antény, radiovýškoměru, nástavce, trychtýřové

Text:

...podmínka se velmi těžko plní, mají-li být na letounu podvěšena břemena.. Uvedený problémřeší nástavec trychtýřové antény radiovýškoměru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nástavec je tvořen kovovým pláštěm ve tvaru komolého kužele, jehož vrcholový úhel je shodný s vrcholovým úhlem tryohtýřové antény a jehož průměr menší základný, upevněné k anténě, se rovná průměru ústí antény, přičemž výška nástavce je v rozsahu 0,1 ~ 0,5...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eorný Jozef, Bindas Ján, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: dehtu, generátorovém, způsob, surovém, plynů, fenolů, likvidace

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Berežný Viktor, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: B62D 61/00

Značky: pojezdových, zavěšení

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kavala Miroslav, Rendko Tibor, Šnyta Bohumír, Tobičík Jiří, Ambrož František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan

MPK: B03D 1/02

Značky: komponent, flotačně, činidlo

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čorný Jozef, Kolesár Ján, Bindas Ján, Ambrož František, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: reakcie, výrobe, spôsob, formaldehydu, acetaldehydom, pentaerytritolu, ukončovania

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan, Lelko Jozef, Ferenčík Ján

MPK: C07C 49/11, C07C 45/27, B01J 31/04...

Značky: spôsob, cyklohexanu, vzduchom, regenerácie, procese, výroby, oxidácie, katalyzátora, cyklohexanonu

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferenčík Ján, Molnár Gabriel, Halko Miron, Lichvár Milan, Kurajda Pavol, Ambrož František, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Berežný Viktor, Lelko Jozef

MPK: C01G 51/00

Značky: odpadných, spôsob, produktov, cyklohexanonu, kobaltu, výroby, získavania

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hronec Milan, Burian Jozef, Cvengrošová Zuzana, Marcinka Peter, Kamenický Ivan, Vrkoe Jan, Oswald Anton, Ambrož František, Ha1ko Miron, Ilavský Ján, Host Miroslav

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových a/alebo kryštalických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227902

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Macho Vendelín, Ambrož František, Lipka Radislav, Fedák Ján, Dimun Milan

Značky: neaglomerujúcich, spôsob, výroby, krystalických, práškových, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových i kryštalických produktov s využitím vo vode nerozpustných alebo obmedzene rozpustných antispekavých prísad na báze kondenzátov močoviny s formaldehydom za katalytického účinku silných kyselín (NHO3). Ich podstatou sú zmesi trimetyléntetramočoviny až hexametylénheptamočoviny a cyklické kondenzáty, napr. 2-keto-5-karboxamid-1,3,5-perhydrotriazín. Tieto antispekavé prísady sa aplikujú v množstve 0,001 až...