Alix Isabelle

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Amilien Francis, Fleury Guy, Alix Isabelle, Pavallier Pierrick

MPK: C08L 29/04, C08L 61/06, C08J 5/14...

Značky: třecí, polyvinylalkoholů, trecieho, použitie, výrobu, spojky, krúžku, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Trecí kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18504

Dátum: 04.08.2011

Autori: Brault Cyril, Juillard Eric, Denis Pascal, Victor Thierry, Boutaud Jean-pierre, Alix Isabelle

MPK: F16D 13/64, F16D 13/68

Značky: spojky, třecí, kotúč

Text:

...kotúča o príslušný držiak obloženia alebo prechod sústavy elektród,ktorá obsahuje dve sústredné elektródy, podľa zvoleného spôsobu výrobytrecleho kotúča. 0018 Kotúćje prednostne progresívnym kotúčom.0019 Jeden príklad progresívneho kotúčaje známy z dokumentu FR l 304 067.0020 Z druhého hľadiska sa tento vynález týka takisto spôsobu výroby trecieho kotúča spojky z prvého hľadiska tohto vynálezu, pričom tento spôsobobsahuje etapy...

Výrobný postup trecieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15056

Dátum: 14.02.2011

Autori: Alix Isabelle, Boutaud Jean-pierre, Boyer Gérard, Minamont Thierry, Pineda Philippe

MPK: F16D 13/64

Značky: trecieho, postup, výrobny, mechanizmu

Text:

...ako prvý0014 Tento vynález sa takisto týka nosného disku trecieho mechanizmu,ktorý obsahuje trecie mechanizmy vyššie oplsaného typu, upevnené na protiľahlé strany pomocou nitov namontovaných do otvorov disku a do príslušných druhých otvorov trecich mechanizmov, charakteristického tým, že prvé otvory trecich mechanizmov, upevnených na jednu stranu disku, sú zarovnané s druhými otvormi ďalších trecich mechanizmov, upevnených na druhej strane...