Alisi Maria Alessandra

Použitie 1H-indazol-3-karboxamidových zlúčenín ako inhibítorov glykogén syntázy kinázy 3 beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20539

Dátum: 08.02.2013

Autori: Magaro' Gabriele, Garofalo Barbara, Mancini Francesca, Ombrato Rosella, Alisi Maria Alessandra, Furlotti Guido, Cazzolla Nicola

MPK: A61K 31/454, A61P 25/00, A61K 31/4545...

Značky: použitie, zlúčenín, inhibítorov, 1h-indazol-3-karboxamidových, syntázy, kinázy, glykogén

Text:

...FEBS Letters, 2008, 582, 3848-3 854).001 1 Okrem toho bolo preukázané, že GSK-3 B sa podieľa na vzniku a udržiavaníneurodegeneratívnych zmien spojených s Parkínsonovou chorobou (Duka T. et al., The FASEB Journal 2009, 23, 2820-2830).0012 V súlade s týmito experimentálnymi pozorovaniami môžu inhibitory GSK-BB nájsť uplatnenie pri liečení neuropatologických následkov a kognitivnych deñcítov a deñcitov pozornosti spojených s tauopatiami...

Zlúčeniny 1H-indazol-3-karboxamidu ako inhibítory 3 beta kinázy glykogén syntázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20702

Dátum: 07.02.2013

Autori: Maugeri Caterina, Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Mancini Francesca, Dragone Patrizia, Ombrato Rosella

MPK: A61K 31/454, A61P 25/00, A61K 31/4545...

Značky: 1h-indazol-3-karboxamidu, glykogén, syntázy, inhibitory, kinázy, zlúčeniny

Text:

...a kol.,FEBS Lett., 1997, 410, 3-10). Ďalej sa predpokladá, že selektivne inhibítory GSK-36 zosilňujú inzulinovú signalizáciu v kostrovomsvale prediabetického potkana s inzulínovou rezistenciou, pričom0009 Tiež bolo zistené, že GSK-38 predstavuje potenciálny cieľ lieku V dälšich patologických stavoch vyvolaných poruchami inzulínovej rezistencie, ako je syndróm X, obezita a syndróm polycystických ovárií (Ring DB za kol., Diabetes, 2003, 52...

Tricyklické indazolové zlúčeniny, spôsoby ich prípravy a kompozície, ktoré je obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18442

Dátum: 04.03.2011

Autori: Furlotti Guido, Magaro' Gabriele, Garrone Beatrice, Cazzolla Nicola, Mangano Giorgina, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61K 31/5517, A61K 31/4985, A61P 1/00...

Značky: obsahujú, přípravy, kompozície, tricyklické, indazolové, zlúčeniny, spôsoby

Text:

...zistili, že tieto nové tricyklické indazolamidovézlúčeniny vykazujú oproti añnite k S-HTZA receptorom mnohom nižšiu selektívnu afinitu k S-HTZC receptorom.Táto biologická aktivita sa významne líši od v obore známej aktivity tricyklických indazolových zlúčenín, aká je opísaná napr. v patentovom spíse WO3 EP 2556 074 Zlúčeniny podľa vynálezu sa navyše svojou štruktúrou významne líšia odNové bicyklické indazolové zlúčeniny podľa vynálezu môžu...

Zlúčenina so serotonínergickou aktivitou, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície zlúčeninu obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13266

Dátum: 17.07.2009

Autori: Guglielmotti Angelo, Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Di Santo Roberto, Costi Roberta, Cazzolla Nicola, Polenzani Lorenzo

MPK: A61P 1/00, A61P 13/02, A61K 31/4745...

Značky: přípravy, zlúčeninu, zlúčenina, obsahujúce, aktivitou, farmaceutické, serotonínergickou, kompozície, spôsob

Text:

...zahrnujú nesteroidné protizápaľové lieky (NSAID), antidepresíva, opioidné analgetiká, antikonvulsivá Woolf CJ, Mannion RJ, Neuropathic pain aetiology, symptoms, mechanism, and management. Lancet 1999 353 1959-1964.0008 Napokon chronická bolesť a zvlášť potom neuropatická bolesť, je notoricky obťažne liečiteľná so súčasnými liečivami. Následne je teda vývoj nových liečiv vždy jednýmz hlavných úkolov farmaceutického priemyslu.0009 Navyše...

3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14853

Dátum: 11.05.2009

Autori: Cazzolla Nicola, Mangano Giorgina, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Alisi Maria Alessandra, Dragone Patrizia, Garofalo Barbara, Guglielmotti Angelo, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/403, C07D 209/88, A61P 29/00...

Značky: přípravy, obsahuje, farmaceutická, zlúčeniny, ktorá, 3-aminokarbazolová, kompozícia, zlúčenina, spôsob, tejto

Text:

...patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové...

Derivát (aza) indolu substituovaný v 5. pozícii, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát, zlúčenina medziproduktu a spôsob ich preparácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14222

Dátum: 16.12.2008

Autori: Furlotti Guido, Cazzolla Nicola, Coletta Isabella, Garrone Beatrice, Dragone Patrizia, Alisi Maria Alessandra, Garofalo Barbara, Mangano Giorgina, Maugeri Caterina

MPK: A61P 29/00, A61K 31/437, A61K 31/404...

Značky: aza, spôsob, derivát, medziproduktu, kompozícia, preparácie, zlúčenina, obsahujúca, indolu, farmaceutická, substituovaný, pozícii

Text:

...E syntázy mikrozomálneho typu scyklooxigenázou-2 v mozgových endoteliálnych bunkách myší behomendotoxínom indukovanej horúčky J. Neurosci. 1521 (8) 2669-77). I ked majú oba enzýmy (COX-2 a mPGES-l) funkčné prepojenie a koexpresiu, miera ich indukcie sa v rôznych bunečných systémochodlišuje, čo poukazuje na rôzne regulačné indukčné mechanizmy (J.Bolo preukázané, že lieky inhibujúce enzým COX-2 sú účinné pre zmiernenie zápalu a...

Deriváty (aza)indólu substituované v polohe 5 ako medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17601

Dátum: 16.12.2008

Autori: Maugeri Caterina, Garrone Beatrice, Alisi Maria Alessandra, Garofalo Barbara, Dragone Patrizia, Cazzolla Nicola, Mangano Giorgina, Coletta Isabella, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/404, A61K 31/437, A61P 29/00...

Značky: medziprodukty, aza)indólu, substituované, polohe, deriváty

Text:

...napríklad artritíde, ale ich dlhodobé užívanie môže spôsobovať poškodenie tkanív spôsobené nadmemou produkciou cytokínov, napríklad TNFa a IL-l 3 (Stichtenoth D.O. 2001 Mícrosomal Prostaglandín E synthase is regulated by proinfĺammatory cytokines and glucocorticoíds in prímary rheumatoid synovia cells J. Immunol. 167 str. 469). Navyše je dlhodobé užívanie týchto látok spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkaí na kardíovaskulárny systém. Z...

2-Alkyl-indazolové zlúčeniny na liečbu určitých CNS sa týkajúcich ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13630

Dátum: 19.11.2007

Autori: Ombrato Rosella, Maugeri Caterina, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Polenzani Lorenzo, Furlotti Guido

MPK: C07D 401/06, A61P 25/00, A61K 31/435...

Značky: ochorení, 2-alkyl-indazolové, zlúčeniny, určitých, liečbu, týkajúcich

Text:

...2-alkyl-indazolamidové zlúčeniny, ktoré majú prednostne afinitu pre 5-HT receptor.0006 Táto biologická aktivita sa významne odlišuje od známych 2-alkyl-indazolových zlúčenín, opísaných ako pesticidy0007 Táto biologická aktivita sa odlišuje od 1-alkylindazolových zlúčenín s analgetickou aktivitou (W 0 04/101548).0008 Navyše zlúčeniny podľa súčasného vynálezu majú štruktúru, ktorá je významne odlišná od známych zlúčenín s preferenčnou...

Deriváty 2-arylindolu ako inhibítory mPGES-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15653

Dátum: 14.06.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Mangano Giorgina, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Ombrato Rosella, Furlotti Guido, Polenzani Lorenzo, Garrone Beatrice, Cazzolla Nicola, Garofalo Barbara, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61K 31/40, A61K 31/435, A61P 29/00...

Značky: mpges-1, deriváty, inhibitory, 2-arylindolu

Text:

...prostaglandíny PGE sú faktonni podporujúcimi rást nádorov (Castellone M.D. et al. 2005 Prostaglandin E 2 promotes colon cancer growth through a novel Gs-Axin-B-catenin, Science 310, str. 1504-1510 Mehrotra S.,et al. 2006 Microsomal prostaglandin E 2 in breast cancer a potential target for therapy, J. Pathol. 208(3) str. 356-63 Nakano et al. 2006 Induction of macrophagic prostaglandin E 2 synthesis by glioma cells J. Neurosurgery l 04(4),...

3-Aminokarbazolové zlúčeniny, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a spôsob prípravy takýchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7962

Dátum: 25.07.2006

Autori: Russo Vincenzo, Furlotti Guido, Cazzolla Nicola, Alisi Maria Alessandra, Polenzani Lorenzo, Mangano Giorgina, Dragone Patrizia, Coletta Isabella

MPK: A61P 35/00, C07D 209/00, A61K 31/00...

Značky: přípravy, farmaceutické, takýchto, zlúčeniny, obsahujú, zlúčenín, spôsob, kompozície, 3-aminokarbazolové

Text:

...iných patologických procesoch. Predovšetkým prostanoidy PGE sa vo vysokej miere vyskytujú V miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho aj chronického zápalu, akými sú napríklad opuch, tvorba erytémov, zápalové bolesti, zápaly kĺbov a horúčka. Prostanoidy PGE sú silnými prozápalovými a algogénnymi činidl ami . Anti- PGE protilátky vykazujú protizápalový účinok, pričom u zvierat bez PGE 2 receptorov bola pozorované...

Použitie benzoylového derivátu 3-aminokarbazolu na liečenie poruchy spojenej s tvorbou prostaglandínu E2 (PGE2)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8022

Dátum: 03.05.2006

Autori: Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Maugeri Caterina, Coletta Isabella, Cazzolla Nicola, Polenzani Lorenzo, Mangano Giorgina

MPK: A61P 19/02, A61P 25/16, A61K 31/404...

Značky: prostaglandinů, poruchy, použitie, benzoylového, pge2, liečenie, 3-aminokarbazolu, derivátů, spojenej, tvorbou

Text:

...a látky selektivne voči COX-Z, ktoré sa V súčasnosti používajú, symptómy spojené so zápalom tak, že neselektívne inhibujú produkciuV súčasnej dobe sú na trhu dostupné najmä liečivá selektívne voči COX-2, ktore majú v porovnaní s obvyklými nesteroidnými protizápalovými liečivamí (N SAID) zníženú gastrointestinálnu toxicitu. Tieto liečivá selektívne voči COX-2 však znižujú tvorbu vaskulámeho prostacyklínu (PGI 2, ktorý sa prevážne tvorí z...

Indazoly s analgetickou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9366

Dátum: 23.04.2004

Autori: Cazzolla Nicola, Furlotti Guido, Guglielmotti Angelo, Polenzani Lorenzo, Alisi Maria Alessandra

MPK: C07D 401/12, A61K 31/454, A61P 29/00...

Značky: účinnosťou, indazoly, analgetickou

Text:

...RRNSO 2, kde R a R majúvyššie uvedený význam,ajej adičnej soli s farmaceutický vhodnými organickými a anorganickými kyselinami.Ako typické príklady farmaceutický vhodných kyselinje možné uviesť kyselinu šťaveľovú, maleínovú, metánsrtlfónovú, paratoluénsulfónovú, jantárovú, citrónovú, vínnu, mliečnu, chlórovodíkovú, fosforečnú, sírovú. Ra prednostne predstavuje H a Cl-C alkyl. Rb prednostne predstavuje H a C 1-C 3 alkyl. RC prednostne...

Indazolamidy s analgetickou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7944

Dátum: 26.01.2004

Autori: Luna Giuseppe, Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Guglielmotti Angelo, Polenzani Lorenzo

MPK: C07D 211/00, A61P 23/00, A61K 31/00...

Značky: indazolamidy, účinnosťou, analgetickou

Text:

...alebo rozvetvenú C 14 alkylskupinu, C 1.3 alkoxyskupinu, di(C 1.3)a 1 ky 1 aIninoskupinu, acetylaminoskupinu alebo O-(C 1-3)a 1 ky 1 fenylskupinu, alebo R 3 a R 4 dohromady tvoria 5- až 7 č 1 enný kruh, v ktorom jeden alebo dva členy môžu byť heteroatómami zvolenými z N, S a O, R 5, R 6, R 7 a R 8, ktoré môžu byť rovnake alebo odlišné, predstavujú H alebo metylskupinua ich adične soli s farmaceuticky vhodnými organickými a minerálnymi...