Alexa Jiří

Rtuťový kontaktní teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264627

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01K 5/16

Značky: kontaktní, teploměr, rtuťový

Text:

...regulovatelný. Kontakty v teploměru jsou umístěny tak, že teploměr spíná při nejvyšší teplotě, pro kterou je určen. Jestliže je třeba, aby teploměr spínal při teplotě nižší, elektricky se příhřívá baňka teploměru, takže k teplu, přicházejíoímu do rtuti z měřeného prostředí se přičítá teplo elektricky generované. Tím je spínací teploty rtuti V bañoe dosaženo při nižší teplotě měřeného prostředí. Nevýhodou tohoto řešení je jednak to, že...

Zařízení pro zahušťování kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264449

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: zahušťování, zařízení, kapalných, odpadů, radioaktivních

Text:

...e vstup § chladicího média a odparke je dále opatřena výstupem É do pece a výstupem 1 do jímky kondenzátu. To znamená, že kspalný rsdioaktivní odpad se nejprve přečerpá do cdparky, která je vyhříváns topným médiem s míchedlo je přepnuto na vysoké obrátky. Při tomto režimu se odpad koncentruje a brýdové páry z odparky odcházejí do kondenznčního systému odparky. Po ukončené koncentraci se do prostoru odpatky nadávkuje potřebné množství...

Rotační srovnávací viskozimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264448

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01N 11/14

Značky: rotační, viskozimetr, srovnávací

Text:

...toho měření hradného efektu je složité a je nutno je řešit poměrně složitým elektronickým zařízením. fUvedené nevýhody jsou odetraněny u rotačního erovnávacího vískozimetru podle vynálezu, r který je tvořen měřicí vrtulkou l, zasahující do měřicí kyvety 3, přičemž měřicí vřtulke l je upevněna na osičce g procházející ložiskem 1 a souose spojené 5 nádobkou § na zrovnávaně médium, do které zasahuje hnací vrtulka §, poháněná hnecím zařízením...

Potenciometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264447

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: H01C 10/06

Značky: potenciometr

Text:

...nevýhoda je odstraněna u potenciometru podle vynálezu, který se skládá z odporové desky a ocelové plenžety stejného tvaru jako odporovâ deska, pýičemž planžeta je upevněna rovnoběžně s odporovou doskou na jednom konci, izolovaně od odeorové desky a na protilehlé straně desky je umístěn posuvný magnet. Ocelové planžsta může být pokryta vrstvou uälechtilćho kovu jako je měä. Při posunovani permanentního mąqnetu se postupně...

Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264446

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/22

Značky: hladiny, dálkově, měření, změn, čidlo, výšky, malých

Text:

...a čidla citlivého na toto záŕení,kterě jsou upevněny na společně ose, přičemž jejich vzajemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se dá na této ose nastavit. zdroj záłení je umístěn pod hladinou a vlastní čidlo nad hladinou, takže zařízení zaznamenávápouze pohyb hladiny vůči čidlu bez ohledu na její absolutní výšku. Pŕedem nastavenou vzdálenost zdroje a čidla není nutno měnit, jestliže absolutní výška hladiny z provozních důvodů...

Polohové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264445

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/72

Značky: polohové, čidlo

Text:

...spolu úhel menší než 1800,které jsou na straně dovnitř úhlu potaženy elektricky vodivou vrstvou, přičemž se vodivé vrstvy na destičkách vzájemné nedotýkají a v takto vzniklé dréze je umístěna kulička, vyrobené z ťerromagnetického materiálu, která je v žádané poloze držena permanentním magnetem, umístěným na nevodivé straně destiček. Vodivé vrstva jedné 2 destiček může být přerušována drížkami. Celý systém kromě magnetu může být...

Věžová rozprašovací sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 264444

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: F26B 3/12

Značky: věžová, rozprašovací, sušárna

Text:

...je to, že vysušené jemné částice ulpívají na stěnách sušárny a podle druhu zprecovávaného materiálu mohou vytvářet těžko odstranitelné vrstvy. Další nevýhodou je to, že nejjemnější částíce jsou strhávány proudem vzduchu, procházejícím protiproudněsušârnou do odtahového potrubí, odkud musejí být periodicky odstrañovány.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u věžové rozprašovací sušárny podle vynálezu, která je založena na tom, že na vstupu...

Způsob fixace netypických radioaktivních kapalných odpadů vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251134

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stejskal Jiří, Vojtěch Otakar, Süssmilch, Alexa Jiří, Kepák František

MPK: G21F 9/16

Značky: fixace, kapalných, radioaktivních, odpadů, netypických, způsob, vitrifikací

Text:

...kmenem a zahuštěni. Uvedená metoda se mnohdy nedá použít při zpracování některých netypických radioaktivních odpadů,které vznikají např. při výzkumu, při likvidaci některých zařízení, případně při havariích.obsahují-li tyto odpady některé prvky, např. uran. chrom, kadmium apod. dochází během vitrifikace k reakcím, které vedou k vzniku rozpustných sloučenin. Dávkování sklářského kmene ve formě drcené frity vede k rychlému opotřebování...

Pec k zatavování radioaktivního odpadu do skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248780

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stejskal Jiří, Vrba Karel, Alexa Jiří

MPK: G21F 9/00, C03B 5/02

Značky: odpadů, zatavování, skloviny, radioaktivního

Text:

...dávkovaného materiálu, musí být dávkován na více místech tohoto prostoru, což znamená značnou technickou komplikaci. Umístění vnitřní trubky koncentricky s pláštěm znamená, že je ze všech stran odstíněna vrstvou skloviny od topné frekvence, takže její teplota je relativně nižší než plášt pece, což je nežádoucí. nebot právě z prostoru středové trubky se sklovina vypouští a je proto nutné, aby měla co nejmenší viskozitu a tedy co nejvyšší...

Zařízení s plynule měnitelnou excentricitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238668

Dátum: 15.01.1987

Autor: Alexa Jiří

MPK: F16C 3/28

Značky: měnitelnou, plynule, excentricitou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení s plynule měnitelnou excentricitou, které se skládá z nosiče a přestavitelného excentru, přičemž nosič excentru je závitovým spojem s pojišťovací maticí spojen s excentrem a nosič je pro upevnění na hřídeli hnací jednotky opatřen otvorem, jehož excentricita je stejná jako excentricita čepu, upevněného na excentru. Vynález lze aplikovat všude tam, kde je nutno převádět kruhový pohyb na pohyb předozadní s měnitelným...

Způsob dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233528

Dátum: 15.08.1986

Autor: Alexa Jiří

Značky: skupiny, dělení, prvků, anorganických, zemin, iontů, vzácných, více, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin. Na výchozí roztok obsahující rozpustné soli prvků vzácných zemin se působí komplexotvornou organickou kyselinou obsahující jednu nebo více karboxylových skupin a nejvýše 12 atomů uhlíku v řetězci, v prostředí, které je neutrální nebo které obsaje nadbytek nejvýše 6 % molárních hydroxylových iontů vztaženo na množství komplexotvorné kyseliny a...

Dekontaminační sklovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 223349

Dátum: 15.03.1986

Autor: Alexa Jiří

Značky: sklovina, dekontaminační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dekontaminační skloviny o složení 50 až 65 % hmotnostních odpadního obalového skla, 15 až 30 % hmotnostních kysličníku vápenatého, 1 až 6 % hmotnostních kysličníku sodného, 1 až 5 % hmotnostních kysličníku fosforečného a 5 až 20 procent hmotnostních kysličníku boritého. Sklovina slouží k odstraňování skla, zejména skla obsahujícího zatavené radioaktivní odpady, z povrchů, zejména kovových. Sklovina po vychladnutí popraská a...

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224738

Dátum: 01.08.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: kapalných, odpadů, skladování, bitumenu, radioaktivních, způsob, teplotě, odlévací, dehydratovaných, úpravy, fixovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování, vyznačený tím, že bitumen smíšený s dehydratovaným radioaktivním odpadem se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 80 až 90 % hmotnostních písku, 10 až 90 % hmotnostních hlíny a 5 až 15 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 50 % hmotnostních termoplastické pryskyřice, vztaženo na celkovou hmotnost...

Způsob úpravy dehydratovaných radioaktivních kapalných odpadů fixovaných do skloviny pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225287

Dátum: 01.07.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: radioaktivních, kapalných, úpravy, skloviny, odpadů, dehydratovaných, skladování, fixovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných radioaktivních kapalných odpadů fixovaných do skloviny pro skladování, vyznačený tím, že roztavená sklovina, obsahující radioaktivní odpad, se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 60 až 80 % hmotnostních sklářského písku, 10 až 20 % hmotnostních hlíny a 10 až 20 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 60 % hmotnostních skla, vztaženo na celkovou hmotnost hmoty, přičemž sklo má teplotu tavení o 100 až...

Způsob ochrany povrchu kovového tavicího kelímku před kontaminací radioaktivními kontaminanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218792

Dátum: 15.04.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: radioaktivními, kelímků, tavicího, kontaminací, povrchu, způsob, kovového, před, ochrany, kontaminanty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany povrchu kovového tavicího kelímku před kontaminací radioaktivními kontaminanty. Podstatou vynálezu je, že kovový tavicí kelímek se opatří nátěrem emailu, který obsahuje jako pigment sklotvorné kysličníky jako je kysličník draselný, boritý a olovnatý, přičemž se na kovový tavicí kelímek nanese email, obsahující 40 až 75 % hmotnostních pigmentu, obsahujícího 37 až 55 % hmotnostních kysličníku křemičitého, 2 až 5 %...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217519

Dátum: 15.02.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: způsob, radioaktivních, kapalných, čištění, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů vyznačený tím, že se ke kapalným radioaktivním odpadům přidá rozpustná sůl železa v takovém množství, aby výsledná koncentrace železa byla 0,02 až 0,5 mol v 1 dm3, načež se hodnota pH upraví hydroxidem sodným na hodnotu 8 až 13, roztok se vaří po dobu 5 až 30 minut, případně se přidá k roztoku granulované železo o velikosti zrna 0,05 až 1 mm v množství 0,05 až 1 g/l roztoku a po ochlazení na...