Ahlborn Günter

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Ahlborn Günter, Filk Eberhard

MPK: B61F 5/30, B61F 5/32

Značky: vozeň, nákladný, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov...

Podvozok železničných nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277953

Dátum: 14.09.1995

Autori: Keil Klaus, Ahlborn Günter, Wackermann Peter, Bergner Ulrich, Reemtsema Karl-dieter

MPK: B61F 1/00

Značky: nákladných, železničných, podvozok, vozňov

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok bez skrine vozňa odolný proti skrutu je určený najmä na dvojnápravové vozne s dĺžkou väčšou ako 13 m merané cez nárazníky a s bočnými nárazníkmi na oboch čelných stranách. Pozostáva z vonkajších pozdĺžnikov (1) a z medzi nimi pevne usporiadaných priečnikov (4) na zachytávanie zvislých síl zo záťaže a je vytvorený ako celok porovnateľne mäkký v skrute. Medzi vonkajšími pozdĺžnikmi (1) podvozka je usporiadaný v priečnom smere vozňa...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281097

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ahlborn Günter, Büdenbender Herbert

MPK: B61D 3/04, B60P 1/02, B61D 3/16...

Značky: vozeň, železničný, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň v podstate pozostáva z ložnej plošiny (1) a z dvoch dvojkolies (2), dvoch dvojnápravových podvozkov alebo dvoch otočných podvozkov, pričom vypruženie sa uskutočňuje prostredníctvom listových nosných pružníc (6), ktoré sú na koncoch (3) pružníc (6) zavesené hraníky (7). Nákladný železničný vozeň môže zachádzať pod nákladné predmety, najmä vymeniteľné nádoby, pričom sa ekonomickými prostriedkami vytvára možnosť...

Železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 278676

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ahlborn Günter, Reemtsema Karl-dieter, Kampmann Gerhard, Wackermann Peter

MPK: B61D 45/00, B61D 17/04, B60P 7/14...

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň je vybavený čelnicami a pevne usporiadaným stredným portálom (4), dlážkou (2) a krytmi (5), ktoré prekrývajú ložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine, a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľné a prostredníctvom nosných kladiek (10) uložiteľné na koľajničkách (8), a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty (5) sú vo vrchole rozdelené a vybavené...

Spojenie dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278515

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ahlborn Günter, Fiedler Eberhard, Lohmann Alfred, Büdenbender Herbert

MPK: B61F 5/26, B61F 5/00, B61F 5/30...

Značky: skupiny, viacnápravových, koľajového, spojenie, podvozkov, dvoch, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spojení dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla s hlboko upraveným úložným mostom (10), je každý podvozok s úložným mostom (10) spojený iba prostredníctvom nosného listového pera (6), upraveného bočne pred každou postrannicou (1) v pozdĺžnom smere, a prostredníctvom článkového závesu (9). Podvozky sú navzájom spojené spojovacím nosníkom (13), usporiadaným v pozdĺžnom smere podvozkov a kĺbovo na nich uloženým,...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/06, B61F 5/00, B61F 5/14...

Značky: koľajových, vozidiel, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...

Výsypná klapka pro železniční samovýsypný vůz se sedlovým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258467

Dátum: 16.08.1988

Autori: Filk Eberhard, Ahlborn Günter, Kramer Rolf, Hübsch Henry

MPK: A, B61D 7/02, B61D 7/16...

Značky: železniční, výsypná, sedlovým, samovýsypný, klapka

Text:

...obr. 2 představuje čelní pohled na výsypnou klapku podle obr. 1. Na obr. 3 je zobrasen příčný řez výaypnou klapkou podle obr. 1.železniční semovýsypný vůz se mñlovým dnem má na každé podělné straně dvě výsypné klapky ł. Každá výsypná klapka ł je na své horní podělně straně prostřednictvím kloubovýoh závěsů g kloubově upevněna na skříni 3 vozu samovýsypného vozu a v uzavřená poloze dosedá svou vnitřní stranou nahoře a v oblasti jejích...