Adámek Vladimír

Skříňový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268982

Dátum: 11.04.1990

Autori: Široký Engelbert, Papež Jaromír, Adámek Vladimír, Zrůnek Jiří, Bém Čeněk, Šmálek Josef

MPK: F24B 7/00

Značky: tepla, výměník, skříňový

Text:

...s komínem.Skříňový výměník tepla podle vynálezu má zejména tyto.výhody Je možné jej instalovat ve svislé nebo vodorovné poloze téměř u každého komínu, do nějž přicházejí spaliny v množství a teplotě vhodná k využívání části jejich citelněho tepla, a to jak u komínů již existujících, tak i nových přičemž je lhostejné zda jsou zděné,betonovć či ocelové. Hodí se nejen k ohřevu vody určené k vytápění, ale i k ohřevu vzduchu k libovolnému...

Hořák pro spalování nízkovýhřevných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256773

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Vladimír, Široký Engelbert, Zrůnek Jiří, Šmálek Josef, Šenfluk Čeněk

MPK: F23D 14/62

Značky: spalování, plynů, horák, nízkovýhřevných

Text:

...válcovou částí pomocného startovacího hořákuPřednoetí hořáku podle vynálezu je skutečnost, že si v provozu sám předehřívá otopný plyn i epalovací vzduch a tím zvyšuje entalpii hořlavé plynné směsi asi o 25 na hodnotu okolo 2850 kJ.m 3. Zvýšená entalpie vytváří podmínky pro bezpečné, stabilv ní a rychlé hoření nízkovýhřevného plynu uvnitř spalovací komory a z ústí hořáku vystupují spaliny bez příměsi nespálených zbytků plynu. K uvedení hořáku...

Kompkatní křížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256439

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Buršík Miloš

MPK: F23L 15/04

Značky: křížový, paliva, horák, kompkatní, plynná, kapalná, rekuperační

Text:

...a žádná jeho část není ozářene sálajícími složkami pecní.etmosféry nebo vyzdívky. Určitou nevýhodou tohoto uspořádání Je Jeho délka. Délka je sice vhodná pro použití u pecí s klasickou vyzdívkou šamotovou, ale málo vhodná pro použití u pecí e tenkými vyzdívkaml z keramických vláken.Uvedené nedostatky souosých 1 křížových rekuperačníchhořákü odstraňuje kompaktní krížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva podle vynálezu. Ústí...

Vozová palivová pec pro nízkoteplotní procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Vladimír, Buršík Miloš, Šmálek Josef, Bém Čeněk

MPK: F27B 9/12

Značky: vozová, palivová, nízkoteplotní, procesy

Text:

...prostoru mezi stropem pece a sálavou deskou, a druhý představuje nejméně jeden cirkulační ventilátor,umístěný pod vysokorychlostním hořákem.Předností vozové palivové pece, prevedené podle vynálezu je zajištění účinného prouděníatmosféry v peci v celém průřezu pracovního prostoru bez ohledu na vytížení vsázkou abez ohledu na regulaci teploty prováděncu zapínáním a vypínánim hořáku. Tím se docilínejen vysoký účinek konvekce, ale zároveň se...

Hořák pro dvoustupňové spalování práškového uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254745

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buršík Miloš, Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Šmálek Josef, Široký Engelbert

MPK: F23D 17/00

Značky: práškového, uhlí, horák, spalování, dvoustupňové

Text:

...vodící žebra. Terciární vzduch vstupuje do plemene tryskami v hořákovém ústí a ukončuje dokonalé spalování pevného podílu práškového uhlí před vstupem do spalinového kotle. žebrový vírič způsobuje rotaci sekundárního vzduchu ve spalovacím prostoru prvního stupně a dokonalé promísení s práškovým uhlím, který je sem dopravován primárním vzduchem a jeho pohyb je usměrňován regulační kuželkou srlopatkovým vířičem.Protože 1 terclární vzduch je...

Rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253316

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bém Čeněk, Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Freudl Antonín, Bartoš Vladimír

MPK: F23L 15/04

Značky: rekuperační, horák, paliva, kapalná, plynná

Text:

...hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, jehož podstata spočíva v tom, žemá vzduchovou část procházející spalinovým kanálem provedenou z nejméně tří rekuperačních trubek spojujících vzduchové těleso a hořakové ústí, kde rekuperační trubky jsou umístěny vně palivové trubky. ěPředností rekuperačního hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, prevedeného podle vynálezu, je možnost jeho použití v nejrůznějších pecích, všude tam, kde může procházet...

Zařízení k ohřevu vsázky pro elektrické obloukové pece teplem z odsávaného kouře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251583

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bém Čeněk, Šmálek Josef, Adámek Vladimír

MPK: F27D 13/00, F27B 3/10

Značky: obloukové, zařízení, kouře, ohřevu, teplem, vsázky, odsávaného, elektrické

Text:

...kouře podle vynálezu, které má pracovní prostor ve tvaru tunelu, sestaveného nejméně ze dvou samostatných komor pro průchod vsázky v sázecích koších, uložených na přípravcích na dopravních kladkách se samostatnými pohony, jehož jednotlivé samostatné komory jsou od sebe vzájemné odděleny otevíratelnými uzávěry a jsou opatřeny přívodem kouře s regu lační klapkou a odvodem kouře s uzavírací klapkou.Předností zařízení k ohřevu vsázky pro...

Kanálový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233946

Dátum: 01.03.1987

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Široký Engelbert, Bém Čeněk

MPK: F27D 17/00

Značky: ohřívač, kanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálový ohřívač vody je určen k využívání odpadního tepla spalin z průmyslových pecí všude tam, kde spaliny odcházejí pecními kanály do komínů a kde je nedostatek místa. Má vodní trubkové registry zabudovány výsuvně v samostatném izolovaném obtoku pecního kanálu, který je umístěn nad horizontální stropní přepážkou spalinového kanálu, přičemž napojení na pecní kanál je provedeno vstupní a výstupní komorou, které jsou opatřeny regulačním a...

Rekuperační hořák pro plynná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232964

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bém Čeněk, Adámek Vladimír, Buršík Miloš, Šmálek Josef, Bartoš Vladimír, Musil Jiří

MPK: F23D 13/42

Značky: plynná, rekuperační, horák, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperační hořák je určen pro vyšší využívání tepla spalin u pecí v provozech hutí a strojírenství, kde existuje velké množství pecí s běžně provedenými pecními kanály a komíny. Využívá tepla spalin k ohřevu spalovacího vzduchu. Je sestaven z hořákové desky se vzduchovým,tělesem, ze vzduchové trubky opatřené na vnější straně na vhodném místě konvekčními lamelami, mezi nimiž jsou distanční vložky z pístních kroužků, dále z plynové trubky, z...

Komínový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 221772

Dátum: 15.05.1985

Autori: Adámek Vladimír, Fiala Ferdinand, Bém Čeněk, Šmálek Josef

Značky: komínový, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový ohřívač vody je vynález, který se týká především hutí. Řeší způsob využívání odpadního tepla spalin pecí za rekuperátory všude tam, kde je nedostatek místa pro vložení kotle do pecního kanálu. Podstata vynálezu spočívá v umístění trubkových registrů v samostatném izolovaném svislém obtoku komína, který má vlastní základ a je s komínem propojen vstupním a výstupním otvorem s regulačními klapkami a s další klapkou v komíně. Toto...