Ábelová Irena

Práškový dispergátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219177

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ábelová Irena, Frajšták Pavol

Značky: práškový, dispergátor

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový dispergátor vhodný na úpravu pesticídov do formy dispergovaných práškov s možnosťou plynulej regulácie dispergačných alebo zmáčacích vlastností pozostávajúci z 0,1 až 60,0 hmot. % etylénoxidového aduktu vyšších mastných alkoholov s počtom etylénoxidových jednotiek 3-10 0 až 59,9 hmot. % etylénoxidového aduktu kyseliny ricínolejovej s počtom etylénoxidových jednotiek 19-24 a/alebo zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu v pomere...

Stabilný fungicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215691

Dátum: 15.03.1984

Autori: Gahér Stanislav, Ábelová Irena, Frajšták Pavol Ing, Kováč Jozef, Truchlik Štefan

Značky: prípravok, fungicídný, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný...