A63K 3/00

Bezpečnostný hák k parkúrovým prekážkam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4263

Dátum: 08.09.2005

Autor: Kováč Július

MPK: A63K 3/00

Značky: prekážkam, parkúrovým, bezpečnostný

Text:

...cca 130 kg sa uvoľní nosič brvna z konzoly ale nespadne na zem. Nosič brvna sa v čape len otočí a sklopí smerom dole. Uvoľnenie nosiča brvna je závislé od nastavenej uvoľňovacej sily, čo je jeho druhou podstatnou výhodou, Uvoľnenie nosiča brvna možno menit V rozmedzí zaťažovacej váhy od cca 70 do 180 kg. Po uvoľnení bariéry pri kolízií je nosič možné uviest do pôvodnej polohy tak,že sa preklopí zo zvislej do vodorovnej polohy. Nastavenie...

Parkúrová prekážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2277

Dátum: 10.09.1999

Autor: Líner Miroslav

MPK: A63K 3/00

Značky: prekážka, parkúrová

Text:

...výseku jednej tretiny kružnice, ktorá je privarená na vodorovné ukončenie dvakrát zvisle smerom hore zalomenej časti, pričom zalomenie je pravouhlé a pomer medzi za sebou nasledujúcimi üsekmi je 2 1.Plastová bariéra je dutá plastová rúra. Jej farebnéMedzi výrazné výhody technického riešenia plastovej parkúrovej prekážky patrí najmä jej vysoká bezpečnost v porovnaní s drevenou parkúrovou prekážkou, čim dochádza k zlepšeniu zdravotných...