A63H 33/04

Priestorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6412

Dátum: 03.04.2013

Autor: Galuško Michal

MPK: A63H 33/04, A63F 9/08

Značky: logická, priestorová

Text:

...telesa j prostredníctvom otvorov Q, Q a 1, minimálne vjednej osi. Otvory Q, Q, 1 sú výhodne tvaru obdĺmika, štvorca, kruhu. Hra predpokladá, že sa hracie telesá Q budú vkladať a vyberať v jednej osi- zhora, resp. zdola.Vkladacie teleso L má tvar kvádra, kde predná, bočná a homá plocha má vytvorenú myslenú pravouhlú mriežku s minimálnymi rozmermi 3 x 3 otvory Q, Q, 1. V priesečníkoch mriežky sú vytvorené otvory Q, Q, Z obdĺžnikového...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6094

Dátum: 03.04.2012

Autor: Vajsábel Ján

MPK: A63H 33/04

Značky: detská, stavebnica

Text:

...ďalej len troj uholníkových stavebných prvkov Q, 2 kusov stavebných prvkov tvaru symetrického trojuholníka s odvesnami dlžky rovnajúcej sa výške dvojnásobného stavebného prvku, ďalej len dvojnásobných trojuholníkových stavebných prvkov 11, 20 kusov základných spojovacích prvkov 2, 6 kusov spojovacích prvkov s výškou rovnajúcou sa výške dvojnásobného stavebného prvku, ďalej len dvojnásobných spojovacích prvkov 21, 24 kusov spojovacích...

Stavebnica s ihlanmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5924

Dátum: 04.11.2011

Autor: Stoyanov Tsvetan Georgiev

MPK: A63F 9/34, A63H 33/04, A63F 9/12...

Značky: ihlanmi, stavebnica

Text:

...g sú umiestnené slepé diery Q, čie stredy sú zhodné so stredmí Vpísaných kružníc V týchto stenách, pričom V dnách slepých dier l sú dopredu namontované feromagnetické platničky Q.7. Pravidelný kolmý trojuholníkový ihlan Z - jeho stena podstavy je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strán 04 priľahlć bočné steny sú zhodné rovnoramenné trojuholníky, uzatvorené priestorové uhly medzi bočnýrnj hranarni a podstavou sa rovnajú cca 37 ° 23 V...

Logická skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5279

Dátum: 05.11.2009

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/06, A63H 33/04, A63F 9/00...

Značky: skladačka, logická

Text:

...Skladačka, ktorá je zložená z ôsmich štvorcových dielov spojených tak, že spolu vytvárajú štvorcový útvar s voľným stredom, pričom šesť štvorcových dielov má dve spojovacie hrany a dva susedné štvorcové diely majú len jednu spojovaciu hranu. Štvorcové diely majú na spojovacej hrane aspoň jeden ohybný spojovací element na umožnenie priklopenia jedného štvorcového dielu k priľahlému štvorcovému dielu. Každý štvorcový diel má lícovú stranu a...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286906

Dátum: 17.06.2009

Autor: Stráňava Miroslav

MPK: A63H 33/04

Značky: stavebnica

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnica obsahuje prvé moduly (1, 2, 3) alebo druhé moduly (12, 13, 14) v tvare kvádra so skosenou hranou a podstavou štvorca so skosenou hranou. Každý modul je vybavený minimálne jedným vstupom a minimálne jedným výstupom, a to v prípade prvých modulov vstupom (4) a výstupom (5) s ozubením a v prípade druhých modulov vstupmi (15) a výstupmi (16) bez ozubenia.

Edukačná stavebnica v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4765

Dátum: 07.06.2007

Autor: Polčic Ľudovít

MPK: A63H 33/04, G09B 1/00

Značky: obale, stavebnica, edukačná

Text:

...bezpečnost, hygienickost a materiálová vhodnosť) a ekonomických požiadaviek na tvorbu edukačných médií. Edukačná stavebnica V obale má všetky funkcie učebných pomôcok (informatívnu, formativnu, inštrumentálnu, motivačnú, systematizujúcu, názomú a racionálno-ekonomickú), pričom má uplatnenie vo všetkých etapách edukačného procesu v materských a základných školách, ako aj v kluboch a voľnočasových zariadeniach.Technické riešenie je bližšie...

Stavebnicová súprava na vytváranie trojrozmerných hračkových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285555

Dátum: 26.02.2007

Autor: Németh Gábor

MPK: A63H 33/04

Značky: vytváranie, súprava, hračkových, stavebnicová, trojrozměrných, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová súprava na vytváranie hračkových konštrukcií zahŕňa viaceré stavebné bloky (10, 11, 12) vo všeobecnosti rektilineárneho usporiadania, spojovacie platne (20) predĺženého pravouhlého tvaru a voliteľné ďalšie prvky, ako napríklad kolesové súpravy, ktoré sú vyrobené z dreva a majú vo všeobecnosti prizmatický tvar ohraničený rovinnými plochami. Rovinné plochy stavebných blokov (10, 11, 12) zahrnujú priečne drážky (13), do ktorých sa dá...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4608

Dátum: 03.11.2006

Autor: Stráňava Miroslav

MPK: A63H 33/04

Značky: stavebnica

Text:

...č, 4 C - zachytáva röntgenový pohľad na modul s priamym pohľadom na výstupy.Obrázok č. 4 D - zachytáva röntgenový pohľad na modul s priamym pohľadom na vstupy.Príkladom uskutočnenia je stavebnica, ktorá obsahuje prvé moduly 1.2.3 (obr. 2). Modul má tvar kvádra s podstavou štvorca 8 so skosenou hranou 9 (obr. 2), je vybavený vstupmi 4 a výstupmi 5, ktoré sú umiestnené po stranách modulu a slúžia na spájanie sa modulov.Vnútomý...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285053

Dátum: 21.04.2006

Autor: Hašan Ľubomír

MPK: A63H 33/04

Značky: prvkov, sústava, stavebnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riešenie sústavy stavebnicových prvkov, ktoré majú základný prvok (1) vytvorený prírubou s vonkajšími stenami v tvare rovnostranného osemhranu. Na jeho hornej strane sú na menšej kružnici vytvorené stredové výstupky (12) a na väčšej kružnici v rohoch osemhranu obvodové výstupky (13). Na dolnej strane vytvorené spojovacie členy pozostávajú z valcovej steny (14) a spevňovacích rebier (15) s výrezmi (16) vytvorenými vo vrcholoch...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285044

Dátum: 10.04.2006

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04, A63F 9/06

Značky: skladačka, viacfarebná, hranolová

Zhrnutie / Anotácia:

Skladačka pozostáva zo základných kociek (1-44). Na stenách (A, B, C, D, E) je celoplošne vytvorená jedna zo šiestich farebných plôch (Ž, O, F, Z, Č, M) a na zostávajúcej šiestej stene (H) je umiestnená časť viacfarebného obrazca piktogramu (P1, P2, P3, P4). Rovinné plochy hrebeňových bočníc (50), ihlanových bočníc (60) a krycích platničiek (70) sú taktiež farebne variantne zladené. Celá zostava je uložená na priehľadnej podložke a jej obalové...

Súbor prvkov na zostavovanie štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1773

Dátum: 14.05.2003

Autor: Tusacciu Edoardo Pio

MPK: A63H 33/04

Značky: struktur, zostavovanie, súbor, prvkov

Text:

...pri hranolovom prvku -jedna zo vzdialenosti medzi protiľahlými stranami geometrického obrazca.0018 Podľa vynálezu je výhodné, že uvedený hlavný rozmer je priemer gule.0019 Stále podľa vynálezu môžu byt uvedené feromagnetické prvky použite aj ako vrchol zložitých obrazcov aj ako spojovacie prvky pre uvedené druhé tyčové prvky, vložené pozdĺž uvedených uhlopriečok.0020 Ďalej. podla vynálezu, môžu byť uvedené feromagnetické prvky použité...

Stavebnicová technická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280021

Dátum: 12.07.1999

Autor: Biňas Dušan

MPK: A63H 33/04, A63F 9/08

Značky: stavebnicová, technická, pomôcka

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová technická pomôcka pozostáva z jednej kocky alebo sústavy kociek (1) majúcich všetky hrany zrezané na plochu (101), v každej ploche (101) je umiestnený zapustený osemhranný otvor (102) na umiestnenie spojovacieho člena (2, 3, 4) alebo pružného spojovacieho člena (5). Kocka (1) je opatrená guľovým spojovacím členom (6) umožňujúcim rotačný a výkyvný pohyb a v kombinácii s pružným spojovacím členom (5) a pevným spojovacím členom (4)...

Preklápačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2155

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vrabčik Peter

MPK: A63H 33/04

Značky: preklápačka

Text:

...rozložená prekláčka V statickom stave z prednej strany, zložená zNa obrázku č. 2 je znázomená rozložená preklápačka v statickom stave zo zadnej strany, zložená z piatich doštičiek, pripevnených bavlnenou páskou.Obrázok č. 4 znázorňuje preklopenú vrchnú doštičku z bočnej strany, ktorá následne preklopí ďalšiu doštičku.Na obrázku č. 5 je zobrazená zložená preldápačka v statickou stave.Príklad uskutočnenia Preklápačka je zložená- z...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2088

Dátum: 11.02.1999

Autor: Sojka Ján

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: stavebnica, detská

Text:

...priebežnými dierami. obr. 2 pôdorys spojky s čiastočným rezom v mieste jednej z priebežných dier vytvorených v štvorcovej ploche spojky.obr. 3 pohľad na spojku v smere A. obr. 4 nárys tyčovitej roz perky a obr. 5 bokorys tyčovitej rozperky s dvomi čelnými zárez mi. Príklad uskutočnenia technického riešeniaDetská stavebnica pozostáva 2 dvoch druhov prvkov. Jedným je spojka L. ktorá má tvar Štrnásťstena vytvoreného z kocky zrezanim jej...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2083

Dátum: 11.02.1999

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04

Značky: hranolová, viacfarebná, skladačka

Text:

...vytvorená vždy v piatich farebných odtieňoch,na troch kockách je farebná plocha vytvorená v štyroch farebných odtieňoch, pričom jeden odtieň je použitý opakovane, Na najvyššej úrovni je vstrede uložená jedna neprekrytá vrcholová kocka. Farebné plochy na tejto kocke sú vytvorené vpiatich farebných odtieňoch. Všetky neprekryté kocky skladačky sú orientované tak, aby ich predné steny, zadné steny, pravé i ľavé steny a tiež horné steny tvorili...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2059

Dátum: 11.01.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: systém, volně, stavebnicový, uložiteľný

Text:

...doskových strešných dielcov,a zo sololítových veľkých podlažných dielcov a malých podlažných dielcov.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese sú znázomené jednotlivé dielce systému v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne uložiteľný systém sa skladá z nasledovných dielcov znázomených na výkrese l-kocka z poretenu o veľkosti 1/2 kvádrag kváder z poretenu o veľkosti Z-krát kocka okenný z plastu o veľkosti...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1860

Dátum: 03.06.1998

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: systém, stavebnicový, volně, uložiteľný

Text:

...dielce stavebnice v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne ložiteľný system sa skladá z nasledovných 7 dielcov ,znázomených na výkresel kocka z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 252-1252425 mm,L kváder z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 25 x 25 x 50 mm, g okenný dielec o rozmeroch 2 Sx 50 x 50 mm v tvare duteho kvádra s luúbkou steny 2 mm, Lhotovený z plastu, pričom dielec má po obvode hrán 50 x 50 mm z...

Skladacia rozoberateľná hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1794

Dátum: 08.04.1998

Autor: Dzurňák Marcel

MPK: A63H 33/08, A63H 33/04

Značky: skladacia, rozoberateľná, hračka

Text:

...detail A V reze z obr. 2. Obr. 4 predstavuje oválny tvárový prvok. Obr. 5 predstavuje rovinný tvarový prvok. Obr. 6 znázorňuje variantné uskutočnenia spojovacieho prvku v čelnom pohľade a obr. 7 znázorňuje príklady uskutočnenia spojovacieho prvku v reze s jedným uskutočnenímv pohľade, pozostávajüceho z dvoch güľ navzájom spojených.Príklad uskutočnenia te hnickh ri šeniskladacia rozoberateľná hračka Q pozostáva z rovinných tvarových prvkov 1...

Viacčlenný stavebnicový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1719

Dátum: 14.01.1998

Autor: Mára Josef

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08, A63H 33/06...

Značky: stavebnicový, viacčlenný, prvok

Text:

...prvok, ldorého stredová časť je vybavená vrcholom v tvare pyramidy, na obr.3 je schematicky znázomený axonomeüický pohľad na kockovú konštrukciu so sta novou strechou, zostavenou z viacčlenných stavebnicových prvkov a známych podlhovnstých spojovacích prvkov a na obr.4 je schematicky znázornený axonometiický pohľad na dvojposchodovú konštrukciu s ohdĺžnikovým pôdorysom aViacčletniý stavebnicový prvok podľa obr.l pozostáva zo stredovej...

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278478

Dátum: 09.07.1997

Autor: Holub Milan

MPK: E04C 3/04, A63H 33/04

Značky: univerzálny, systém, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených, prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky (2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami pre spojovací materiál, prípadne spojenými v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné dosky (2) na prútoch (1)...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1532

Dátum: 09.07.1997

Autor: Králik Peter

MPK: A63F 9/04, A63F 7/26, A63H 33/04...

Značky: kocka, stavebnicová

Text:

...Obr. 2 znázorňuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľadea v reze. Na obr. 3 je symbolická zostava ôsmich stavebnicovýchkociek s vyznačením smerov pôsobenia sil.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej zák ladná hmota je drevo. Do každej steny 1 stavebnicovej kocky sü pevne a rovnobežne vsadené tyčinky permanentných magnetov 2 tak, že susedný permanentný magnet 2 má navrch otočený nesühlasný pol, pričom dva permanetně magnety Ä...

Učebná pomôcka vhodná najmä na demonštrovanie tvarov a farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 525

Dátum: 10.08.1994

Autor: Zaymus Marián

MPK: A63H 33/04

Značky: farieb, vhodná, najmä, učebná, tvarov, pomôcka, demonštrovanie

Text:

...riešenie je tvorené z dvoch prvkov.Jedným je teleso l napr. z dreva v tvare dosky. V telese l je vytvorené vyhĺbenie pre postupné vkladanie demonštrativnych vyberateľných vložiek g. Demonštrativna vyberateľná vložka g je tvorená tak,že jej obrys odpovedá predlohe alebo fantázijnej predstave. V tomto pripade potom príslušné vyhĺbenie v telese 1 je tvarovozhodné s obrysom vložky g. Inou alternatívou môže byt vyhotove venie...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 279903

Dátum: 13.08.1991

Autor: Glickman Joel

MPK: A63H 33/08, A63H 33/04

Značky: detská, stavebnica

Zhrnutie / Anotácia:

Detská stavebnica obsahuje spojky (10) a rozperky (13) v tvare tyčí, ktoré sú vzájomne rozoberateľne spojovateľné s ďalšími prvkami, pričom aspoň niektoré spojky (10) obsahujú objímku (14). Objímka (14) obsahuje dvojicu upínacích prvkov (16), ktoré sú vybavené prvými blokovacími prostriedkami na rozpojiteľné zablokovanie rozperky (13) a pevné držanie rozperky (13) v polohe vyrovnanej s osou (19). Objímky (14) sú vybavené druhými blokovacími...