A63F 9/12

Logická hra s guľôčkami v dutom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6201

Dátum: 06.08.2012

Autori: Viková Regina, Viková Patrícia, Vika Lucius, Vika Konštantín

MPK: A63F 9/12, A63F 7/24

Značky: dutom, guľôčkami, tělese, logická

Text:

...pretínajú V strede dutého telesa l pod vzájomnými uhlami väčšími ako 0 stupňov a menšími ako 180 stupňov.Duté teleso g je altematívne vnútri vybavené drážkami 12 alebo aj priečkami Q a je vytvorené tak, že pri použití klietky i alebo skeletu g ako dutého telesa 1 je v strede dutého telesa 1 vytvorený vo všetkých sme roch zúžený prierez pružiaeeho prvku g ako konštrukcie na Vytlačenie guľôčok g zo stredu dutého telesa g. Altematívne môže mať...

Kocka s dutinami na vytváranie zložitejších zostáv – hlavolamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6049

Dátum: 02.03.2012

Autor: Eliáš Ondrej

MPK: A63F 9/00, A63F 9/12, A63H 33/08...

Značky: dutinami, vytváranie, zostáv, zložitejších, kocka, hlavolamov

Text:

...vytvorenú dutinu V tvare Štvorbokého kvádra alebo v tvare valca. Po zasunutí spojovacieho prvku v tvare štvorbokej rúrky alebo v tvare kruhovej rúrky do tejto dutiny je možne pripojiť ďalší konštrukčný prvok a tak vytvárať zložitejšie priestorové podzostavy. Vhodnou kombináciou týchto podzostáv je možné zložiť výsledný tvar hlavolamu - napr. kocku. Každý konštrukčný prvokje pripojiteľný zo šiestich strán.Prehľad obrázkov na...

Stavebnica s ihlanmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5924

Dátum: 04.11.2011

Autor: Stoyanov Tsvetan Georgiev

MPK: A63H 33/04, A63F 9/34, A63F 9/12...

Značky: ihlanmi, stavebnica

Text:

...g sú umiestnené slepé diery Q, čie stredy sú zhodné so stredmí Vpísaných kružníc V týchto stenách, pričom V dnách slepých dier l sú dopredu namontované feromagnetické platničky Q.7. Pravidelný kolmý trojuholníkový ihlan Z - jeho stena podstavy je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strán 04 priľahlć bočné steny sú zhodné rovnoramenné trojuholníky, uzatvorené priestorové uhly medzi bočnýrnj hranarni a podstavou sa rovnajú cca 37 ° 23 V...

Priestorová logická a schopnosti zlepšujúca hra, najmä labyrintová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16618

Dátum: 05.05.2010

Autor: Zagyvai Andras

MPK: A63F 9/12, A63F 9/00, A63F 9/08...

Značky: labyrintová, logická, schopnosti, priestorová, zlepšujúca, najmä

Text:

...tak, aby zodpovedal priestorovému usporiadaniu labyrintu, mohol byť posúvaný Iabyrintovou cestou posúvaním hračkového prvku, pričom telo ačasti tela tvoria telo koordinovaným spôsobom po krokoch.0013 Predmet tohto vynálezu je dosiahnutý poskytnutím priestorovej iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry podľa nároku 1.0014 Vo výhodnom uskutočnení priestorovej Iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry telo je jediné pravidelné okrúhle telo, majúce v...

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: nosného, jádra, guľová, skladačka

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1618

Dátum: 08.10.1997

Autori: Herschkovitz Danny, Druckman Gill

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka

Text:

...sa zatláčací prvok pripája ku kolíku na zabezpečovanie polohy,takže skladačkové prvky budú upevnené na všetkých stranách.Kvôli vonkajšiemu vzhľadu hotového telesa skladačkový prvok, určený ako homý(posledný) prvok, nemá otvor na zabezpečenie polohy. Ako posledný prvok môže byť,napríklad, pripevnený lepidlom alebo iným spôsobom na susedný predposleduý prvok.Je výhodné, ak predposledný prvok je vybavený otvorom pre hlavu zatláčacieho prvku,...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1360

Dátum: 08.01.1997

Autor: Balašov Peter

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Text:

...v stenách vonkajšej klietky presúvajú,čím sa dosiahne ich usporiadaný tvar, t.zn. že sa dosiahne vzájomná väzba (zhoda) označenia stien resp. okrajov otvorov vonkajšej klietky a stien vnútorných posuvných kociek. Stupeň obtiažnosti hlavolamu je priamo úmerný počtu vnútorných kociek resp. počtu otvorov na vonkjšej klietke čím vyšší je počet vnútomých kociek tým je vyšší stupeň obtiaäiostlPrehľad obrázkov na yýkresochNázomý príklad...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 278697

Dátum: 10.05.1995

Autor: Stavrovský Jaroslav

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam tvorí 24 kusov hranolčekov (1, 2, 3, 4, 5), štyri hranolčeky sú ľavé, štyri pravé, štyri zadné, štyri horné, osem je predných, vzájomne pravouhlo spojených v štyroch rohoch, pričom jeden roh je vytvorený prienikom jedného ľavého hranolčeka (1), jedného pravého hranolčeka (2), jedného zadného hranolčeka (4), jedného horného hranolčeka (5) a dvoch predných hranolčekov (3), ich zložením vznikne geometrický tvar pravidelného kubického...

Hlavolam-pravidelný štvorsten

Načítavanie...

Číslo patentu: U 780

Dátum: 12.04.1995

Autor: Bača Ladislav

MPK: A63F 9/12

Značky: štvorsten, hlavolam-pravidelný

Text:

...pravidelný štvorsten,na priestorovú orientáciu a prcdstavivosť riešiteľa hlevolamu.Prehľad obrázkov a výkresov Na.pri 1 oženom výkrese je znázornený priklad hlavolamu a jeho časti v axonometrickom zobrazení.Hlevolam štvorsten I zo stenou tvaru rovnostrenného trojuholníka s dĺžkou strany IOO mm tvorený jedným pravidelným osemstenom 2 so stenou tvaru rovnostranného trojuholnike s dĺžkou strenvhšo mm e štyrmi pravidelnými osemstenami 3.20...

Hlavolam-pätnásťdielny pravidelný štvorsten

Načítavanie...

Číslo patentu: U 779

Dátum: 12.04.1995

Autor: Bača Ladislav

MPK: A63F 9/12

Značky: štvorsten, pravidelný, hlavolam-pätnásťdielny

Text:

...riešenie hlavolamu je nové prejavujúce sa novým účinkom pôsobenia jednotlivých tvarových elementov a ich vzájomných väzieb.tvoriacich pravidelný pětnásťdielný štvorsten na priestorová orientáciu a predstavivosť.Na priloženom výkrese je znázornený priklad konkretnéhc vyhotovenia pravidelného štvorstenu a jeho časti v axonometrickom zobrazení.Hlavolam pravidelný pätnásťdielný štvorstenzo stenou tvaru rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 491

Dátum: 08.06.1994

Autor: Šichta Martin

MPK: A63F 9/10, A63F 9/12

Značky: skladačka

Text:

...a ľahká.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený prvok skladačky pri pohľade zpredu, na obr. 2 je prvok otočený o 90 O, na obr. 3 a 4 sú znázornené pohľady na podstavyprvku a na obr. 5, priklad ako môzu byt prvky skladačkyPrvok skladačky podľa technického riešenia tak ako je znázornený na obr. 1 až 4 je vyrobený zo zdravotne nezávadného plastu. Pozostáva z tela 1 válcovitého tvaru, na ktorom sú usporiadané...

Stavebnicový kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277571

Dátum: 17.03.1993

Autor: Skalický Josef

MPK: A63F 9/12, A63H 33/08

Značky: kamen, stavebnicový

Stavebnicový kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277572

Dátum: 17.03.1993

Autor: Skalický Josef

MPK: A63H 33/08, A63F 9/12

Značky: stavebnicový, kamen

Spojovací díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 277573

Dátum: 17.03.1993

Autor: Skalický Josef

MPK: A63H 33/08, A63F 9/12

Značky: spojovací

Prostorový hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 277266

Dátum: 16.12.1992

Autori: Hršel Karel, Kopský Vojtěch

MPK: A63F 9/12, A63F 9/04

Značky: prostorový, hlavolam

Kombinační hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274424

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gyovai Géza

MPK: A63F 9/12

Značky: kombinační, hračka

Priestorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242309

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kirschdorf Emil, Hradil Pavel

MPK: A63F 9/12

Značky: logická, priestorová

Text:

...segmentov 5. Pomocný segment 5 jadrovej výplne, znázornený na obr. 7 sa skladá z nosného dlelca 54, čapika 55 s obvodovou drážkou 53, pružiny 56,podložky 57, zaisťovacieho krúžku 56 a prítlačného dielca 59 s dierou 52 kužeľověho,alebo valcového zapustenia. Obalové dielce znázornená na obr. 5 tvorí dvanásť vrchlíkových dielcov 6 vonkajšieho tvaru pravidelných sférických trojuholníkov a dvanásť prstencových dielcov 7 vonkajšieho tvaru...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 240308

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macho Vendelín Elen Korešpondent Sav, Zikmund Miroslav Elen Korešpondent Sav

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Text:

...na hranách rádiusmi 7. Šírka a hĺbka priečnychspojov-acích drážok 9 dielcov 1 až 4, šírka a hĺbka kompenzačnej drážky B kompenzačného dielca 3 má pomerne malé kladné odchýlky od základného rozmeru A, perspektívneZA, takže spoje dielcov spôsobom drážka - perovytváreljú kompaktnú zástavu. Bloko vanie ďalšieho postupu vkladanie dielcov v určitých štádiách zostavby hlavolamu vyvolané tesnými spojmi drážkia-pero je eliminované kompenzačnými...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 237713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bartalský František

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam je určený jednak pre zábavu, jednak pre povzbudenie logického myslenia. Hlavolam sa skladá z určitého počtu krúžkov, ktoré sú uložené medzi dve čela na spoločnéj osy. Krúžky sú otočné, pričom každý krúžok obsahuje určitý počet priehlbín a jeden priepadový otvor. Počet krúžkov, ako aj počet priehlbín v krúžkoch je možné kombinovať a takto vytvárať nekonečné množstvo variant jednotlivých výrobkov. Do hlavolamu je voľne vložená gul(čka,...

Hracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237878

Dátum: 15.03.1987

Autor: Molnár Ľubor

MPK: A63F 9/12

Značky: zariadenie, hracie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti hracích zariadení s veľkým počtom posuvných možností, pri ktorom sa dosahuje jedno vopred stanovené usporiadanie. Účelom vynálezu je registrovať všetky medzipolohy každého štvorcového elementu, pričom pri konečnom usporiadaní musia byť vo vopred stanovenej polohe nielen samotné štvorcové elementy, ale aj otočné elementy. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že každý posuvný štvorcový element pozostáva z horného a dolného...

Numerická koule

Načítavanie...

Číslo patentu: 242876

Dátum: 15.03.1987

Autor: Móri Imrich

MPK: A63F 9/12

Značky: numerická, koule

Text:

...vnitřního kanálku É. Podobně odpovídá plošný rozměr čtvercových polí g v posuvných pásech ł šířce vyhloubených drážek 4.Koule je rozebíratelná na dvě polokoule, spojené stredovým šroubem a matkou, anebo jiným způsobem úchytu. Oddělenim obou částí lze kouli rozebrat na dvě polokoule a konstrukcí daný počet samostatných ctvercových poli g.Je-li napr. každý pás l rozdělen na sestnáct oddelených čtvercových polí 2, lze kouli rozebrat celkem na...

Prostorový mechanický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 234308

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: A63F 9/12

Značky: prostorový, mechanicky, hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový mechanický hlavolam ve tvaru pravidelného dvacetistěnu, jehož všechny stěny jsou otočné tak, že každá pětice těchto stěn majících společný vrchol, je otočná kolem tohoto vrcholu. Hlavolam je vytvořen z centrální koule (l), opatřené dvanácti pravidelně rozmístěnými čepy (2) zakončenými hlavou (3) a dvaceti oběžných těles (4), jejichžpodstavy (8) tvoří povrch pravidelného dvacetistěnu, přičemž oběžná tělesa (4) jsou vytvarována tak,...

Prostorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235009

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vargha Piruz

MPK: A63F 9/12

Značky: logická, prostorová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostorová logická hra, která je složena z padesáti jednoho tělesa a jejíž vnější tvar může být uzavřený rovnostranný oktaedr ( osmistěn ) nebo jiné symetrické nebo amorfní těleso (například koule). Geometrickým středem oktaedru a středy protilehlých stěn procházejí čtyři osy (P, Q, R, S), které spolu svírají ostrý úhel přibližně 70,5°. Z padesáti jednoho tělesa tvořících oktaedr šestnáct, ze kterých sestává kterákoliv...

Skladačka pre hru s harmonickými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234837

Dátum: 15.01.1987

Autor: Moravčík Fridrich

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka, farbami, harmonickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru učebných pomôcok a náučných hračiek a rieši skladačku pre hru s harmonickými farbami. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z tŕňa, na ktorom sú otočne nasadené súosé kotúče opatrené na obvodoch farebnými zostavami A, B, C, D, E, pričom na tŕni je otočne uložený bežec s otvormi v rastri pre sledovanie farebných zmien a pre výber zostavovania harmonických farebných skladieb.

Třírozměrová kombinační hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 233076

Dátum: 01.01.1987

Autor: Krejčík Vladimír

MPK: A63F 9/12

Značky: třírozměrová, kombinační

Zhrnutie / Anotácia:

Na kruhovém jádru je na krčkách (2) upevněno šest hlavních kruhových vodicích segmentů (3) a mezi nimi osm vedlejších kruhových vodicích segmentů (7) na krčkách (2). Na hlavních vodicích segmentech jsou otočně připevněny čtyřrohé vrchlíky (6), na vedlejších vodicích segmentech třírohé vrchlíky (8). Mezi hranami čtyřrohých a třírohých vrchlíků jsou posuvně uloženy hlavice (14) posuvných dílů (12, 13). Otáčením čtyřrohých a třírohých vrchlíků je...

Logická kostková hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235469

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hrňa Zdeněk

MPK: A63F 9/12

Značky: logická, kostková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je opětné sestavení kostek do základní polohy po jejich přestavení do čtyř poloh. Uvedeného účelu se dosáhne v protínajících se kruhových drážkách zhotovených v ploché podložce a pomocí přesmykače kostek který je uložen v podélné drážce ploché podložky. Hra umožní přesunout libovolnou kostku na kterékoliv místo v kruzích s předem požadovaným natočením. Předmět vynálezu je schematicky znázorněn ne výkresu, v němž obr. 1...

Kombinatorická guľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230286

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kristiňák Michal

MPK: A63F 9/12

Značky: guľa, kombinatorická

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinatorická guľa, s presúvaním častí gule otáčaním pologúľ, vyznačujúca sa tým, že časti (3, 5) gule sú v styčných plochách vzájomne pohyblivo spojené vodiacimi lištami (1) oddelených vymedzovacími vložkami (2) a uložených vo vybraniach (4) na styčných plochách obidvoch dotýkajúcich sa častí (3, 5) gule, pričom jedna časť (5) gule je na svojich styčných plochách pevne spojená s vodiacimi lištami (1.).

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 229815

Dátum: 15.09.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam tvořený středově souměrným tělesem, zejména koulí, složeným z dílů vzájemně pohyblivě spojených a otočných kolem os, vyznačující se tím, že sestává ze dvou polokoulí (1) nebo kulových vrchlíků (2) se společnou osou rotace (3), mezi nimiž je uložen nosný díl (4), a polokoule (1) nebo vrchlíky (2) jsou rozděleny na segmenty (5) rovinnými řezy procházející mi osou rotace (3), přičemž segmenty (5) jsou vzájemně spojeny s nosným dílem (4)...

Nosný díl hlavolamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232907

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A63F 9/12

Značky: nosný, hlavolamů

Zhrnutie / Anotácia:

Nosní díl hlavolamu tvaru osově souměrného tělesa (např. . koule) složeného ze vzájemně otočných povrchových segmentů oddělených rovinnými řezy procházejícími osou souměrnosti tělesa a řezy kolmými na tuto osu spojených s nosným dílem v~stupky s/nebo drážkami (obr. 24). Alespoň jeden povrchový segment 5 je spojen s nosným dílen 4 nepohyblivě. Nosný díl sestává z vnitřních 8 a vnějších 9 nosných segmentů, kde boční stěny 14 a/nebo spojovací...

Hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232482

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radeva Renata, Radev Stefan

MPK: A63F 9/12

Značky: hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Hračka, určená pro zábavy o odstupňovaných složitostech, didakticky rozvíjející samostatné logické a kombinační schopnosti, jako aktivní tvůrčí představivost hráče pro tvorbu a správné využití informace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hračka je jednak.demontovatelná, a jednak přitom lze stupeň složitosti hračky běžně měnit sestává z demontovatelných prstenců měnitelných délek, zalícovaných do osy, která je nejméně na jedné straně ukončená...

Hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231909

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radev Stefan, Radeva Renata

MPK: A63F 9/12

Značky: hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Hračka, s výhodou váleček a víceboký hranol, je určena pro zábavy v různých obměnách a odstupňovaných složitostech, rozvíjejících samostatné kombinační a logické schopnosti, jako aktivní tvůrčí představivost hráče pro tvorbu a správné využití informace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hračka je sestavena ze shodných hracích prvků tvaru výseče, které jsou posuvně a zároveň otáčivě zalícovány do vnitřního ústrojí hračky s tím, že stupeň...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 231014

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tůma Jiří

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam, matematický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nové konstrukce pravidelného dvanáctistěnu, která umožňuje otáčet libovolnou stěnou kolem jejího středu. Tato konstrukce se od konstrukce dosud známé liší tím, že jejím základem je koule a nikoliv složitý kříž s dvanácti rameny. Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu. Hlavolam pěstuje logické myšlení a prostorovou představivost. Dvanáctistěn se skládá z jedné základní koule, na níž je pružně uchyceno dvanáct středových...