A63F 9/10

Logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6544

Dátum: 02.10.2013

Autor: Kalanin Juraj

MPK: A63F 13/10, A63F 9/10

Značky: logická

Text:

...V ktorej obrazec spodnej vrstvy a diely vrchnej vrstvy dosahujú nízku mieru prekrytia.Na obr. 2 je vyobrazené druhé uskutočnenie logickej hry podľa tohto technického riešenia v rozloženom stave.Na obr. 3 je vyobrazené uskutočnenie logickej hry z obr. 2 v zloženom stave.Na obr. 4 je znázomené tretie uskutočnenie logickej hry podľa tohto technického riešenia v štartovacej pozícii.Bola zhotovená logická hra podľa tohto technického riešenia,...

Spôsob a zariadenie na výrobu vyseknutého predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13470

Dátum: 29.10.2009

Autor: Spilker Andreas

MPK: B26D 11/00, B26F 1/38, A63F 9/10...

Značky: vyseknutého, předmětů, spôsob, zariadenie, výrobu

Text:

...majú výseky množstvo výćnelkov a/alebo preliačin, usporiadaných kolmo na príslušné výseky, takže existuje vlnové usporiadanie výsekov, ktoré nachádza uplatnenie najmä pri skladačkových hrách. Výhodne sa vyrába pomocou výsekov množstvo pravouhlých dielov s približne rovnakou veľkosťou.0010 Zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje prvý vysekávací valec, prostrednictvom ktorého možno vysekávat množstvo v podstate rovnobežných prvých výsekov...

Logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4169

Dátum: 02.06.2005

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/10

Značky: logická

Text:

...tohto technického riešenia je najmä rozvíjanie a zdokonaľovanie logického myslenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. je vyobrazená logická hra podľa tohto technického riešenia v poskladanom stave.Bola zhotovená logická hra podľa tohto technického riešenia. Hra pozostáva zo súpravy kariet 2 tvaru štvorca,ktoré sú určené na vytvorenie rovinného geometríckého útvaru 1 - štvorca. Na obr. 1 je vyobrazený z kariet 2 poskladaný výsledný štvorec...

Spoločenská hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1619

Dátum: 08.10.1997

Autor: Mendel Jozef

MPK: A63F 9/10

Značky: spoločenská

Text:

...totožné s okrajmi hracie ho poľa 2. Žetôny 3 sú tiež vytvorené z kašírovaného papieratak, že sú schopné zachovávat určený tvar, ktorým je v tomto príklade pravidelnýv šesthran s okrajmi z kruhových oblúkovstriedavo vyhnutých od stredu a do stredu žetőnu 3. Pri hranáchz kruhových oblúkov vyhnutých od stredu sú vytlačené priradenéčísla 5. Vnütri lícnej plochy žetonu 3 je vyobrazená podobazvierata, ktorá je rozlišovacím znakom Q žetőnu 3 od...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 491

Dátum: 08.06.1994

Autor: Šichta Martin

MPK: A63F 9/12, A63F 9/10

Značky: skladačka

Text:

...a ľahká.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený prvok skladačky pri pohľade zpredu, na obr. 2 je prvok otočený o 90 O, na obr. 3 a 4 sú znázornené pohľady na podstavyprvku a na obr. 5, priklad ako môzu byt prvky skladačkyPrvok skladačky podľa technického riešenia tak ako je znázornený na obr. 1 až 4 je vyrobený zo zdravotne nezávadného plastu. Pozostáva z tela 1 válcovitého tvaru, na ktorom sú usporiadané...

Krúžkový hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 363

Dátum: 09.03.1994

Autori: Manek Ladislav, Manek Ľudovit

MPK: A63F 7/40, A63F 9/10

Značky: hlavolam, krúžkový

Text:

...cez vidlicu a opačne k ich vzájomnému oddeleniu, pričom jedôležité v akom poradi sa začina manipulovať s krúžkovýmhlavolamom, jednotlivé časti hlavolamu sú navzájom spojené zdanlivo nerozobrateĺne a sú voči sebe volne pohyblivéPrehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmene pomocou výkresov,na obr.1 je znázornená uzatvorená vidlica s rukovätou a na obr.2 krúžkový system pozostávajúci 2 krúžkov uchytených otočne a posuvne...

Nosný rám pre obojstrannú obrázkovú skladačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 289

Dátum: 06.10.1993

Autor: Makariv Jozef

MPK: A63F 9/10

Značky: obojstrannú, nosný, obrázkovú, skladačku

Text:

...poskladať a vytvoriť spolu s rámom pohyblivý, ale zároveň kompaktný celok.To, že je obrázková skladačka obojstranná, umožňuje ju primontáži zőštaviť tak, že je vždy pripravená ku hre, pretože ak aj je obrázok na jednej strane skladačky poskladaný, je obrázok na strane opačnej rozhádzaný.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie nosného rámu je zrejmejšie z výkresu,na ktorom obr.1 znázorňuje zložený nosný rám z niekoľkými hracími segm...