A63B 71/02

Trenažér násilných vstupov osôb dverami do objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6861

Dátum: 05.08.2014

Autori: Olexík Slavomil, Turoň Anton

MPK: A63B 71/02, A63B 17/04, E04B 1/348...

Značky: osôb, objektov, násilných, trenažér, dverami, vstupov

Text:

...vnútomej strany na prevažnej časti dĺžky oproti sebe vytvorené priečne vrúbkovanie Q. Medzi dvojicou vertikálnych nosnikov Q je na homom horizontálnom nosníku 1.l na horizontálnych vodiacich kladkách 31 posuvne osadený pojazd 5 priečnika g. Priečnik g je pritom spojený upevňovacimi skrutkami Q cez výsuvné aretačné prvky Q s priečnym vrúbkovaním Q homého a dolného horízontálneho nosníka , g a k jednému vertikálnemu nosníku Q a priečniku g...

Mantinelový systém pre športové ihriská

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5403

Dátum: 07.04.2010

Autor: Černák Martin

MPK: A63B 71/02, E04H 3/14, A63C 19/00...

Značky: ihriska, mantinelový, systém, športové

Text:

...slcrutkami.Taktiež je výhodné, ak sú stĺpy osadené do betónových skruží uložených v zemi. Z hľadiska pevnosti a trvácnosti je výhodné, ak sú stĺpy zhotovené z pozinkovaného železa. Platné sú výhodne zhotovené z plastu alebo iného odolného materiálu, aby kontakt s nimi nebol pre športovcov bolestivý.Výhodou navrhovaného riešenia je stabilita, pevnosť a trvácnosť mantinelov. Ďalšou výhodou je, že mantinel podľa tohto technického riešenia má...

Zariadenie prispôsobené na nácvik presnosti dopadu najmä tenisovej lopty po podaní alebo údere umiestnené na hracej ploche tenisového dvorca

Načítavanie...

Číslo patentu: 285929

Dátum: 11.10.2007

Autor: Aubrecht Róbert

MPK: A63B 63/00, A63B 71/02, A63B 69/38...

Značky: najmä, umiestnené, ploché, nácvik, údere, dopadu, zariadenie, podání, lopty, hracej, prispôsobené, tenisového, tenisovej, presnosti, dvorca

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo stabilnej pomôcky (1) vybavenej pomocnou plochou (1.3) ležiacou v zvislej rovine (4) dotýkajúcej sa hranice určeného cieľa (2) a orientovanou proti smeru pohybu tenisovej lopty, pričom minimálne jej obrys je kontrastný s pozadím stabilnej pomôcky (1), prípadne s hracou plochou (3) so sieťou.

Stavebnicové prenosné minigolfové ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3136

Dátum: 05.02.2002

Autor: Stejskal Evžen

MPK: A63B 71/02, A63B 71/04, A63B 67/02...

Značky: minigolfové, ihrisko, stavebnicové, prenosné

Text:

...aby tieto úchopné-3 Hemú variabilitu podporujú otvorené mantinely, vkladané voľne na hemú plochu jamkoviska, pričom ich pôdorysný tvar sa odlišuje od geometrického tvaru rámu jamkoviska. Ďalším príspevkom k hemým variantom sú podľa tohto technického riešenia doplnkové hemé vložky v tvare štvorca, trojuholníka alebo kruhového výseku, ktoré umožňujú tvarovat hemú dráhu do zatáčok, protismeru a podobne.Na porovnanie menších odchýlok...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1861

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: hokej, plochách, neľadových

Text:

...cez protiľahlé veko.Pri odvaľovani sa nie sú guličky zatlačované do otvorov a pre to je trenie malé.Prehľad obrázkov na výkresePríklad riešenia puku ne,hokej na neľadových plochách podľa úžitkového vzoru je zobrazený na výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličiekNa obr.2 je pohľad zhora na pukPopis prikladu technického riešeniaPUR na hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že guličky 3 sú uložené...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1461

Dátum: 07.05.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: plochách, hokej, neľadových

Text:

...výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličky 5 posuvným dorazomNa obr.2 je pohľad zhora na puk pre hokej na neľadových plocháchNa obr.3 je uloženie guličky s pevnłm dorazomPopis prikladu technického riešeniaEuk pre hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že púzdra s otvorom 5 a kuželo vitým osadenim sú zalisované z obidvoch strán do dier v kotúči l tak, že guličky 5 na jeho obidvoch stranách vyčnievajú,...

Zariadenie na zabezpečenie pohybu plošiny športových rozhodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1403

Dátum: 05.03.1997

Autor: Kozic Miloš

MPK: A63B 71/02

Značky: rozhodcov, pohybu, plošiny, športových, zariadenie, zabezpečenie

Text:

...rozhodcov k ich predćasnému ukončeniu učinkovania z rôznych dôvodov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na zabezpečenie pohybu plošiny športových rozhodcov,tvorene pohyblivou plošinou s podvozkom,podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom,že tesne nad povrchom sa pohybuje plošina s kreslom,s hnacimi elementami,s dráhou pod povrchom,pričom smer a rychlost pohybu je zabezpečená známymi spôsobmi....

Mobilní pískové doskočiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 262487

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A63B 71/02

Značky: doskočiště, pískové, mobilní

Text:

...nirys s pravým płíhradovým noslčem v základní sklopená poloze, na obr. 2 bokorys e na obr. 3 sohematlcký půdorys celkového doskočiště slołeného ze iesti dílčích mobilních doskočlłř. sestnvených vedle sebe.Mobilní pískové doskočíltě v pfíklsdném provedení pod-le vynélezu je tvořeno obdélníkovou nddobou l neplněnou pískem e opetženou sklopnýml čelníml e podélnými bočnicemi. 5, g. Po bočních stranách nádoby ł jsou upevněns vodorovná vedení g a...