A63B 69/40

Spôsob trénovania striel na bránku vo futbale a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12232

Dátum: 08.12.2008

Autor: Zimm Jürgen

MPK: A63B 63/00, A63B 47/02, A63B 69/00...

Značky: striel, uskutočňovanie, zariadenie, spôsob, futbale, spôsobu, bránku, trénovania, tohto

Text:

...záchytnú sieť lôpt a prostriedky na ich vztýčenie, ako aj vystrelovacie stroje Iôpt a prostriedky na privádzanie vystrelených lôpt do vystreľovacích strojov Iôpt, je zapustený zarovno s rovinou hracej plochy do zeme. Okrem toho nie sú pre dodatočnú montáž zariadenia podľa vynálezu na existujúcom cvičnom teréne potrebné žiadne zmeny hracej plochy, aby sa uložili pod zemou usporiadané miesta vrhania Iôpt a tam vedúce vedenia Iôpt. Okrem...

Tenisový nahrávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3716

Dátum: 03.02.2004

Autori: Dúcky Jozef, Chrastina Pavol

MPK: A63B 69/40

Značky: nahrávací, stroj, tenisový

Text:

...Z vnútomej strany nosnej konštrukcie 11 je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, ktorý pozostáva z rámu 21 a privádzača 24. V ráme 21 sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania uložené dve kladky 22, 23, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky. Do medzery vyúsťuje privádzač 24. Nad vyhadzovacím mechanizmom je v nosnej konštrukcii 11 zabudovaná vodorovná platňa 31, na ktorej je otočné...

Tenisová raketa

Načítavanie...

Číslo patentu: 263476

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cholin Boris

MPK: A63B 69/40

Značky: tenisová, raketa

Text:

...7 ycrauopnrcn HTMOCÓGPHOG annenue Tax Kax npn 3 TOM B nąes- Š Marnuecxoň Kanepe l annenue aosnyxa snaqnwenbnoďöonbme aTMoc®epHoro, T 0 3 To anneane 5 cneymmee MFHOBEHHE OTÓDOCHT uamparny 6 B nonomenne, noxa 3 aHHoe Ha nr.l. nyHKTHpoM. HpH~ 3 ToM aàpunooöpasno OTKDOGTCH Bxon Bosnyxa na xąmepm ląa aKKyMynnTopa ll B cwaon 2. Cmarbñ Bosnvx öyer eňcrnoaarb Ha Maq 4 n auöpocur ero na cmBona 2. nocne auöpoca Mana na sarsopa 3 B crson 2 noňeToHepeHOŘ...