A63B 69/12

Zariadenie, najmä na kondičné plávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7153

Dátum: 02.06.2015

Autor: Cieslar Rudolf

MPK: E04H 4/12, A63B 69/12, E04H 4/14...

Značky: najmä, zariadenie, kondičné, plávanie

Text:

...na pripojených výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje schematický pôdorys technického riešenia bazéna s piúdovou stenou, obrázok 2 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka l v smere na prúdovú stenu pre technické riešenie, ktoré má iba jeden rad dýz, obrázok 3 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka 1 v smere na prúdovú stenu zozadu pre technické riešenie, ktoré má iba jeden rad dýz, obr. 4 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka l v smere...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: E04H 4/12, A63B 69/12

Značky: dopravného, kanál, zariadenia, usporiadaného, cirkulačnom, uvádza, prietokový, prúdenia, pomocou, potrubí, ktorom

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Plavecký bazén s prekrytím, pričom vzduch nachádzajúci sa v rámci prekrytia sa kondicionuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15580

Dátum: 12.01.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12

Značky: pričom, rámci, bazén, plavecký, prekrytím, vzduch, nachádzajúci, prekrytia, kondicionuje

Text:

...k prevádzke.Napokon môžu byt prekrytie a generátor vzduchu prispôsobené a namontované na existujúci plavecký bazén, čím sa umožní dodatočné prestavanie existujúcich plaveckýchNa obrázku je schematicky zobrazený priklad uskutočnenia predmetu podľa vynálezu. Obrázok 1 zobrazuje plavecký bazén v pozdĺžno-vertikálnom reze. Obrázok 2 je pohľad zhora na plavecký bazén pri demontovanom prekrytí a obrázok 3 zobrazuje priečno-vertikálny...

Montážna súprava pre protiprúdne plavecké zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8250

Dátum: 17.01.2006

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12

Značky: protiprúdne, zariadenie, plavecké, súprava, montážna

Text:

...polohy plavca. Na nožnom konci sa môže vyhotoviť bezpečnostný spínač alebo držiak s tlačidlom na vypínanie.0009 Na výkrese je zobrazený príklad vyhotovenia predmetu vynálezu.Obrázok 1 zobrazuje v reze pozdĺž línie I-l obrázku 2 predmet vynálezu v pôdoryse Obrázok 2 poskytuje opät vertikálny rez pozdlž línie ll-Il obrázku 1 Obrázok 3 je vertikálny rez pozdlž línie Ill-lll obrázku 2.0010 Pomocou značky t je všeobecne označený plavecký...

Bazén na plávanie proti prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278854

Dátum: 10.08.1994

Autor: Mešťánek Ján

MPK: E04H 4/12, A47K 3/10, A63B 69/12...

Značky: proti, bazén, plávanie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Bazén na plávanie proti prúdu obsahuje dvojité dno (1), ktoré v prednej časti bazéna prechádza do oblúkového alebo špirálového predného čela (2), čím je vytvorený hydrodynamický kanál (3) na usmernený prúd (14) vody, pričom zariadenie (4) vyvodzujúce prúdenie vody so zdrojom (11) vírenia je umiestnené v nátokovej šachte (5) v zadnej časti bazéna. Prúd (14) vody vyúsťuje vyúsťovacím otvorom (13), ktorý je po celej šírke bazéna, čím sa dosiahne...