A63B 21/06

Závažie k posilňovacím zariadeniam alebo prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5285

Dátum: 05.11.2009

Autori: Jánošík Ľubomír, Šuhajdová Darina

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00

Značky: zariadeniam, posilňovacím, závažie, prípravkom

Text:

...2 a jedným podstavným dielcom 3. Kotviaci dielec 1 je cez klb 4 umiestnený na voľnej užšej strane kotviaceho dielca 1 a teleskopický prípravok 5 a upevňovaci prvok 6 pripevnený k činke 7 alebo posilňovaciemu zariadeniu alebo prípravku. Teleskopickým prípravkom 5 sa nastaví požadovaná vzdialenosť medzi upevňovacím prvkom 6 a kotviacím dielcom 1, čo závisí od výšky cvičenea lebo od rozsahu pohybu, ktorým sa vykonáva posilňovací cvik. Okraj...

Kladkový systém na posilňovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5060

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kavuljak Ondrej

MPK: A63B 23/00, A63B 21/06

Značky: stroje, kladkový, posilňovacie, systém

Text:

...zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 5 je znázomené využitie dvoch pevných kladiek pripevnených o dolný nosnlk a dvoch voľných kladiek s jedným tiahlom, kde článková reťaz je upevnená odolný nosník (štvomásobné zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 6 je znázomené využitie troch pevných kladiek pripevnených na horný nosník a dvoch tiahiel, kde jedno tiahlo je spojené s jednou voľnou kladkou (dvojnásobne zväčšenie sily na tiahle) a druhe tiahlo...

Odporový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285859

Dátum: 30.08.2007

Autor: Gejdoš Marián

MPK: A63B 21/06

Značky: odporový, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pozostáva z nosného rámu (1), v ktorom je otočne uložený centrálny hriadeľ (2), pevne spojený s kužeľovým navíjacím bubnom (3), vybaveným obvodovou vodiacou drážkou (4) v tvare skrutkovice. Na centrálnom hriadeli (2) je uložený tiež aspoň jeden valcový bubon (5). Napínacie lano (8) je spojené s jedným koncom aspoň jedného pružného lana (6).

Pružinové posilňovacie zariadenie na zaťažované roznožovanie alebo prinožovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4760

Dátum: 07.06.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 23/035

Značky: zaťažované, posilňovacie, zariadenie, prinožovanie, roznožovanie, pružinové

Text:

...alebo prinožovanie je na výkresoch, kde na obr. 1 a 2 je schéma tohto zariadenia v pohľade spredu a zhora v usporiadani so snímateľnými ťažnými pružinami medzi vozíkmi, na obr. 3 je pohľad zhora na zariadenie s vozíkmi Spojenými gumeným lanom,na obr. 4 je bočný pohľad tohto zariadenia s gumeným lanom, na obr. 5 a 6 je schéma posuvného upevnenia držadla v polouzavretej drážke opomej tyče pomocou skrutky s tvarovou T hlavou, na obr. 7 a 8...

Fitnes skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285693

Dátum: 25.05.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: B62K 23/00, A63B 21/00, A63B 21/06...

Značky: skúter, fitnes

Zhrnutie / Anotácia:

Náradie na posilňovanie svalstva meniteľnou záťažou sa skladá z dvoch nášľapných dosák (1) spojených s riadiacou časťou (3) dvoma výkyvnými ramenami (2), pričom každá nášľapná doska (1) je vybavená aspoň jedným hnacím kolesom (4) uloženým na výkyvnej konzole (5) vybavenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou (6) Medzi výkyvnými ramenami (2) alebo nášľapnými doskami (1) je upevnená aspoň jedna snímateľná pružina (7). Riadiaca časť (3) má aspoň...

Zásobníková činka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4484

Dátum: 01.06.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63B 21/06

Značky: činka, zásobníková

Text:

...2 a jej mimotyčové závažie predstavujú dva rovnaké neodoberateľné kotúčové zásobníky 3 s mimostredovými vkladacími vybratiami 4, pričom tieto kotúčové zásobníky 3 sú otočné upevnené na prstencoch 2 na oboch koncoch stredovej tyče 1 s tým, že ďalšie mimotyčové závažia predstavujú prídavné vložky 5, ktoré sa vkladajú do vkladacích vybratí 4, respektíve z nich vyberajú.Každý kotúčový zásobník 3 má vkladacie vybratia 4 bud na prístredovej...

Fitnesskúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4469

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00

Značky: fitnesskúter

Text:

...telesom.Riešenie umožňuje dopredný pohyb cvičenca opakovaným roznožovaním, čo posilňuje najmä svalstvo stehien a bokov.Dostatočná vzájomná vzdialenosť nášľapných dosák umožňuje odrážanie sa nohou, ako pri kolobežke.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia Fitnesskútra je na výkresoch, kde na obr. l je schéma Fitnesskútra v pohľade z boku a na obr. 2 v pohľade z vrchu, na obr. 3 je hnacie koleso v pohľade z boku a na obr. 4 to isté v...

Nastaviteľný systém s voľnými závažiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12883

Dátum: 15.04.2003

Autor: Krull Mark

MPK: A63B 21/062, A63B 21/06, A63B 21/072...

Značky: závažiami, systém, volnými, nastavitelný

Text:

...pripojovali iné kombinácie závažia.0008 V jednom uskutočnení je prvý volič závažia otočný do prvej orientácie voči doskovým závažiam, pričom je zapojené ibaprvé z doskových závaží, a druhý volič závažia je otočný dodruhej orientácie voči doskovým závažiam, čím sa zapojí druhé 20009 Prvý volič závažia je prednostné otočný do tretej orientácie, čím sú obidve doskové závažia pripojené príslušnou0010 Protiľahlé koncové časti tyče...

Rehabilitačný posteľový posilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1758

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 21/06, A63B 21/055

Značky: rehabilitačný, posteľový, posilňovač

Text:

...pravú končatinu. Horné kladky § sú uložené v držiakoch g kladiek, ktoré sú vytvorené s možnosťou otáčania okolo zvislej osi, aby sledovali orientáciu pružin A priPružiny A majú na koncoch držadlá g. Proti vyvlečeniu sú zabezpečené dorazovými prvkami Q, napríklad Ioptičkami. Pružiny môžu pozostávat aj z viacerých časti, konkrétne medzi držadlami 54 a dorazovými prvkami § sa môžu použiť ďalšie pružiny Aj, ktorých dĺžka sa dá nastaviť prvkami...

Rehabilitačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1747

Dátum: 04.02.1998

Autor: Višnovský Andrej

MPK: A63B 21/06

Značky: rehabilitačný, prístroj

Text:

...na pevno umožňuje uchytenie výkyvne. Vtedy je k ramenu pripojené závažie.Výhodou tohoto technického riešenia je, že je použiteľný pre všetky skupiny cvičencov, ktorí kedykoľvek ak majú pocit preťaženosti ukončia cvičenie bez rizika ohrozenia závažím napr. pri zariadeniach, kde závažie je upevnené na reťazi či lanku, cez kladku a pod.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia podľa tohoto technického riešenia znázornený na výkresoch,...

Posilňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 484

Dátum: 08.06.1994

Autori: Druska Vojtech, Patrylák Ján

MPK: A63B 21/06

Značky: posilňovacie, zariadenie

Text:

...člena, mázariadenie navijaci bubon hlavnej reťaze.Řodstatou technického riešenia je i vlastné prepojenie kinematickej sústavy. záťažové závažie je hlavnou reťazou cez vratné reťazové koleso spojené s akčným členom, dolné reťazové koleso je vodiacou reťazou, ku ktorej je pevne uchýtený vodiaci prvok s vodiacou kladkou, spojené s horným reťazovým kolesom. Regulačné závažie je ťažným lankom cez vratnú kladku, vedľajšiu kladku. prvú poeuvnú...

Posilňovací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 471

Dátum: 08.06.1994

Autori: Druska Vojtech, Patrylák Ján

MPK: A63B 21/06

Značky: prístroj, posilňovací

Text:

...motorom, ktoréhojeden koniec je spojený s výkyvným ramenom a druhý s rámom.Výhodou podľa tohoto technického riešenia je, že predmetná úprava je Použiteľná u športových poeilovacich prístrojov pre akúkoľvek evalovú skupinu, pre pristroje jednoúčelové alebo univerzálne s jedinou podmienkou, že sa jedná o posilovacie pristroje použivajúce k vyvodeniu zaťažovacej sily zviele aleboŠikmo posuvneho závažia. Pritom miesto pripojenia a...

Posilovací trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 270754

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tlapák Petr, Berdich Jiří

MPK: A63B 21/06

Značky: trenažér, posilovací

Text:

...ze dvou posuvných krajních částí gl, které jsou posuvně uloženy na kyvné plošině gpomocí hlavních pojezdových kol gg. V příčném směru jsou fixovény k hlavní podélné ose kyvné plošiny g pomocí podpürných kol 22. Na přední části pevného nosného rámu l je umíetěna kladka go. Kyvné střední část gâ jezdce §je vzhledem k posuvným krajnim částem gg uložena kyvně v čepech ll. V její ose jsou vytvořeny otvory a v nich umístěny vodicí tyče lg a hlavní...