A62C 4/00

Usporiadanie požiarnej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287989

Dátum: 13.08.2012

Autor: Mocný Ernest

MPK: A62C 4/00, A62C 2/12, A62C 2/06...

Značky: klapky, usporiadanie, požiarnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špecifického usporiadania požiarnej klapky pozostávajúcej z plášťa a otočne uloženého listu vytvoreného z ohňovzdorných dosiek, kde na boku plášťa je upevnený držiak servomotora s oddeleným termostatom. V plášti je centrálne, kolmo na os plášťa osadený náboj na otočné uloženie čapu na jednom konci spojeného so servomotorom a plášť je v časti zodpovedajúcej zatvorenej polohe listu klapky vybavený radmi otvorov vytvorených na jeho...

Zachycovač plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286153

Dátum: 26.03.2008

Autor: Reade Charles Osborn

MPK: A62C 2/00, A62C 4/00, G08B 17/00...

Značky: plameňa, zachycovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zachycovač (10) plameňa obsahuje prietokový kanál (16), v ktorom je umiestnená dvojrozmerná zostava vzájomne susediacich tyčí (24, 25) kruhového prierezu, ktoré sú celkovo vzájomne vyrovnané a usporiadané priečne k smeru (F) prúdenia na prechádzanie tekutiny prúdiacej kanálom medzi tyčami (24, 25). Tyče sú umiestnené v radoch a sú z pevného materiálu.

Požiarna stenová mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4927

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kuráň Jozef, Lóczi Igor

MPK: A62C 4/00, F24F 13/15

Značky: požiarna, stěnová, mriežka

Text:

...znázornená požiarna stenová mriežka osadená v stene vo zvislom reze v otvorenej (a) a uzavretej (b) polohe, na obr. 4 je detailné schematické znázornenie v priečnom rcze uloženia listu v izolačnej stene a na obr. 5 je schematicky znázornený priečny rez listom ajeho uloženie.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPožiarna stenová mriežka podľa obr. l až 5, je osadená v stene 6 pomocou obvodového rámu 2 v otvorenej polohe s...

Usporiadanie plameňového uzáveru a spôsob zapracovania otvorov do usporiadania plameňového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6913

Dátum: 19.04.2007

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00, B23H 9/00

Značky: otvorov, plamenového, usporiadania, spôsob, usporiadanie, uzávěru, zapracovania

Text:

...otvor.0013 Podľa tohto je spomínaná úloha s usporiadanim piameňového uzáveru úvodom zmieneného typu vyriešená podľa vynálezu tým, že otvory v druhom kovovom páse, vytvarovanom rebrovaním,sú elektroeróziou zapracované bez deformácie, takže sú k dispozícii štrbiny tvarované definovaným rebrovaním aj v oblasti otvorov.0014 Tento vynález je založený na poznani, že pomocou elektroerózie môžu byt zapracované doplnkové otvory aj vtenkých kovových...

Revízna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4376

Dátum: 02.02.2006

Autor: Putz Markus

MPK: A62C 4/00, F24F 11/02

Značky: revízna, klapka

Text:

...v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka s tesnením medzi hlavným rámom a dvierkovým rámom.Na obrázku 3 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka so zamkýnacími prostriedkami.Na obrázku 4 je v axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s upevneným protipožiamym materiálom zo zadnej strany.Hliníkový základný rám 1 aj hliníkový dvierkový rám 2 sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom....

Protivýbuchová ochrana pre neelektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19796

Dátum: 28.10.2005

Autor: Skatulla Jochen

MPK: F04D 15/00, A62C 4/00

Značky: protivýbuchová, ochrana, zariadenie, neelektrické

Text:

...cestami. Výhodné sú nedotýkajúce sa medzery medzi povrchom zariadenia a krytom. Toto má výhodu, že sa ušetria tepelne odolné tesnenia medzi horúcimi povrchmi a krytom, rovnako ako samostatný prostriedok na odvod privádzaného plynu.0011 Na dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti sa odporúča umiestniť prístroj na monitorovanie povrchovej teploty zariadenia a krytu. Tým sa zabezpečí nielen dodržanie predpísanej maximálnej teploty. Okrem toho sa...

Poistka proti prierazu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1306

Dátum: 26.06.2004

Autori: Heidermann Thomas, Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00

Značky: plameňa, proti, poistka, prierazu

Text:

...zvlneného kovového pásika striedavo menšie a väčšie dlžky vĺn na vytvorenie prvých a druhých štrbín.Výhodnejšíe sú u uzáveru plameňa podľa vynálezu prvé a druhé štrbiny stvámené s rovnakými dlžkami špár.Prierezová plocha druhých štrbín by mala mať maximálne veľkosť prierezovej plochy prvých štrbín, aby sa V dostatočnej miere zaistil efekt podľa vynálezu. Voľba prierezovej plochy druhých štrbín súvisí ale prirodzene so zvoleným počtom...

Trvalo ohňovzdorný požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6351

Dátum: 03.06.2004

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00

Značky: uzáver, požiarny, ohňovzdorný, trvalo

Text:

...uzáverom, ktorého prestupové štrbiny sú usporiadané na prstencovej ploche.0010 V obzvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu môže byť koncentrická sekcia tvorená špirálovitými natesno zvinutými hladkými kovovými pásikmi. To je obzvlášť výhodné, ak sú prestupové štrbiny prietokového prierezu tvorené v podstate konvenčným spôsobom, spoločne zvinutými hladkými kovovými pásikmi svlnitými kovovými pásikmi. Pn zachovaní zvinovacieho procesu môže byt na...

Spôsob zoslabovania detonácie v zásobníkovom, nádržovom alebo potrubnom systéme a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283144

Dátum: 10.01.2003

Autori: Heinrich Frank, Kratzel Thomas, Eichertt Helmut, Pantow Eberhard

MPK: A62C 4/00

Značky: zoslabovania, detonácie, potrubnom, spôsob, zariadenie, tohto, systéme, vykonávanie, zásobníkovom, nádržovom, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa postupujúce čelo detonačnej vlny delí a znova sa zvádza dohromady v expanznom priestore (17, 17', 30), pričom sa čelo detonačnej vlny delí na hlavné čelo a vedľajšie čelo a hlavné čelo sa vedie s dlhším časom vedenia do expanzného priestoru (17, 17', 30), takže pri vstupe hlavného čela do expanzného priestoru (17, 17', 30) tento priestor obsahuje plynné spaliny vedľajšieho čela. Zariadenie obsahuje usporiadanie stien (9, 16)...

Požiarna klapka s delenou skriňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2962

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kraus Josef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/08

Značky: dělenou, klapka, skríňou, požiarna

Text:

...izolačným pásikom Ľ a okrajomlistu g klapky l. Ďalej je utesnenie listu g doplnené pásom teplom vypeňovanej hmoty l 7 na vnútornej stene zadného dielu skrine m, ktorá je vybavená dorazom 16 na list g.Na jednom z čapov § je na vonkajšej strane zadného dielu skrine 10 upevnený kryt l 8,obložený zvnútra na zadnej stene a stene priľahlej na bočnú stenu skrine Q izolačnými doskami 19. Na čap § vo vnútri krytu l 8 je nasunutá vratná pružina Ä, nad...

Požiarny stenový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2429

Dátum: 16.05.2000

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/08, F24F 13/18, A62C 4/00...

Značky: stěnový, požiarny, uzáver

Text:

...schematicky znázomený čelný pohľad na otvorený požiamy uzáver, na obr. 2 je schematicky znázomený zvislý rez otvoreným požiamym uzáverom a na obr. 3 je schematicky znázomený zvislý rez uzavretým požiamy uzáverom.Požiamy stenový uzáver podľa obr. l, 2 a 3 je vytvorený tak, že v priestupe 8 steny je osadený pravouhlý rám Q. Do protiľahlých vybraní j v ich stojinách sú otočne vsadené čapy g osadené z bokov vo vodorovnej osi listov l. Každý z...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: potrubia, vzduchotechnické, klapka, požiarna

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Tlaková plynová nádoba s bezpečnostným zariadením proti spätnému šľahnutiu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278195

Dátum: 06.03.1996

Autor: Sontag Hans-jürgen

MPK: F17C 13/12, A62C 4/00

Značky: zariadením, tlaková, plameňa, bezpečnostným, proti, spätnému, nádoba, plynová, šľahnutiu

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková plynová nádoba je naplnená blokom hmoty (2), ktorá je napustená rozpúšťadlom, v ktorom je rozpustený výbušný plyn. Bezpečnostné zariadenie proti spätnému šľahnutiu plameňa, tvorené odrazovým kotúčom (8), usporiadaným pod ventilovým otvorom (3), odkláňa jazyk plameňa, ktorý pri spätnom šľahnutí plameňa vnikne dovnútra, smerom k vnútornej ploche oceľového plášťa (1) a smerom k ventilu (5) a odvádza zápalnú energiu smerom von. Tým je...