A62B 17/00

Štruktúra tkaniny na ochranný odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14693

Dátum: 11.11.2009

Autor: Schneider Otmar

MPK: A62B 17/00, A41D 31/00, B32B 27/02...

Značky: tkaniny, ochranný, struktura

Text:

...na opustenie nebezpečnej oblasti, akonáhle zacíti prvú bolesť na základe napríklad pôsobenia plameňov.0011 EN ISO 6940 sa týka prechodu tepla Xr pri pôsobení sálania, pričom v stupni 1 musí byť dosiahnutý index transferu sálavého tepla RHTĺ 4 o š 10,0 s a RHTI 24 RHTĺiz š 3 s a V stupni 2 RHTĺ 4 o 2 18,0 s RHTI 24 - RHTI 12 Z 4 s.0012 V EN 20811 sú popísané výkonové stupne pre vodotesnosť Y, pričom sa nárast tlaku 20 kPa priraďuje...

Ochranný odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8191

Dátum: 23.08.2007

Autori: Schirmbeck Herbert, Landau Andreas, Kusebauch Rolf H, Muller Christian

MPK: A62B 17/00

Značky: ochranný

Text:

...možné na zlepšenie tesnosti umiestniť priebežné tesniace O-krúžky. Takýto tesniaci O-krúžok môže ďalej zvýšiť trenie medzi tromi prvkami, pn/ým krúžkom, druhým krúžkom a hadicovým úsekom, t.j. zaistiť pevnejšie zovretie týchto prvkov, a tým zamedziť neúmyselnému uvoľneniu spojky. V tejto súvislosti je navrhované to, aby bol tesniaci O-krúžok uložený do kruhovej drážky prvého alebo/a druhého krúžku, takže tesniaci O-krúžok je bezpečne držaný v...

Zariadenie na úpravu mikroklimatických podmienok ochranných odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 740

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bigos Radomír

MPK: A62B 17/00

Značky: úpravu, odevov, mikroklimatických, podmienok, zariadenie, ochranných

Text:

...úpravu mikroklimatickýoh podmienok ochranných odevov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že že na zdroj chladiaceho média je pripojený bezpečnoetný ventil, na výstup ktorého je napojený rozdeľovač, 2 ktorého vychadza najmenej jedna hadička, ústie ktorej je vybavené dýzou.Zariadenie podľa technického riešenia dosahuje vyššiu účinnosť tým, že sa využíva efekt expanzia chladiacaho média za dýzou a že prúd chladiaceho...

Hutnický klobouk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269722

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kanderál František, Vyskočil Petr, Hruška Jan

MPK: A42B 1/18, A62B 17/00

Značky: hutnický, klobouk

Text:

...spojené. Podstata vynálezu epočívá v tom, že seetává z výztuhy úhelníkového charakteru. Jedno rameno výztuhy je připevněno ke dnu štumpy. Druhé rameno výztuhy je připevněno k oohrannému prostředku přes ohnivzdornou příložku a krempu ätumpy. Ochranný proetředek sestává z nosného prvku a na něm připevněná eííky po obvode zpevněné lemem.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že lze tento hutnický klobouk používat najednou tak, že je ohráněna...

Zařízení pro ovětrávání vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246749

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sekula Félix, Krúpa Ví?azoslav

MPK: A62B 17/00

Značky: prostoru, vnitřního, zařízení, ovětrávání, prostředků, osobního, chladicího

Text:

...vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku pomocí ejektoru podle vynálezu má přednost v tom,že zvyšuje účinnost a provozní spolehlivost chladicího prostředků při současném snížení jeho složitosti i hmotnosti. Ejektor spolu s ostatním zařízením je jednoduchý, vý 4robně nenáročný, provozně spolehlivý a nevyžaduje údržbu během provozu. Z fyziologicko-hygienického hlediska pak zajišťuje zdržování zdravotné nezávadného ovzduší ve...