A62B 1/14

Výškové záchranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20203

Dátum: 25.07.2012

Autori: Renton Julian Elwyn, Nott Peter Thomas Mence

MPK: A62B 1/16, A62B 1/14, A62B 35/00...

Značky: výškově, záchranné, zariadenie

Text:

...a navinutá na bubon namontovaný kvôli otáčaniu. Bubon sa pridržiava v prvej polohe pomocou západky pôsobiace priamo na bubon voči držiaku. V prípade osoby, ktorej pád sa zastavil, zastavovacie sily sa prenášajú na spúšťaciu šnúru navinutú na bubon. Aby sa inicioval zostup osoby, západka sa presunie do druhej polohy preč od bubna, čo dovolí bubnu otáčať sa. Otáčanie bubna reguluje rýchlosť regulujúci prostriedok tak, že osoba sa spúšťa...

Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Viková Patrícia, Vika Lucius, Vika Konštantín, Viková Regina

MPK: A62B 1/14, B66B 11/00

Značky: výškově, objekty, zariadenie, záchranné, únikové

Text:

...profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom...

Zlanovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18608

Dátum: 30.03.2010

Autori: Bergmann Uwe, Bergmann Dirk

MPK: A62B 1/14, A62B 1/10

Značky: zlanovacie, zariadenie

Text:

...Al.Úkolom vynálezu je vytvorit zlanovacie zariadenie, ktore umožňujezlanovať súčasne na rovnakom lane viac bremien, najmä osôb.Tento úkol je vyriešený tým, že puzdro vytvára lanový kanál, prebiehajúcí medzi vodíacou kladkou a lanovým kotúčom, do ktoréhoje možne lano vložit v natiahnutom stave, a že spojovacie zariadenieje usporiadané na puzdre V polohe, ktorá je vzhľadom k lanovémuToto zlanovacie zariadenie môže byt tiež vtedy, keď je lano...

Spouštěcí brzda, zejména pro závěsné sedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234419

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šimon Jaroslav, Skružný Zdeněk, Vlasák Václav, Šichta Karel

MPK: A62B 1/14

Značky: zejména, sedačky, závesné, brzda, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí brzda je určena zejména pro bezpečné spouštění a vytahování pracovních závěsných sedaček pro práce ve výškách. Spouštěcí brzda je upevněna na závěsu závěsné sedačky a sestává z pouzder s drážkami, v nichž jsou suvně namontována brzdicí kolečka. Pouzdra jsou spojena rozpěrkou, ke které je připojeno táhlo. K táhlu je výkyvně připojeno prodloužené rameno opatřené na jednom konci drážkou a na druhém konci protizávažím, a ovládací páka.