A61P 3/08

Protilátka proti IL-1beta, molekula viažuca IL-1beta, jej použitie a spôsob prípravy, prvý DNA konštrukt, expresný vektor a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288054

Dátum: 25.02.2013

Autori: Di Padova Franco, Gram Hermann

MPK: A61P 11/00, A61P 11/06, A61K 39/395...

Značky: viažuca, protilátka, expresný, molekula, proti, prvý, kompozícia, přípravy, použitie, farmaceutická, vektor, konštrukt, spôsob, il-1beta

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula viažuca IL-1beta, protilátka proti humánnemu IL-1beta, najmä humánna protilátka proti humánnemu IL-1beta, v ktorej úseky CDR ťažkého a ľahkého reťazca majú aminokyselinovú sekvenciu definovanú v opise vynálezu. Táto molekula je vhodná na použitie na liečenie ochorení a porúch sprostredkovaných IL-1, ako je napr. osteoartritída, osteoporóza a ďalšie zápalové artritídy.

Prevencia hypoglykémie u pacientov s diabetom mellitus 2. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19589

Dátum: 29.03.2012

Autori: Boka Gabor, Silvestre Louise, Miossec Patrick

MPK: A61P 3/08, A61K 38/26, A61K 31/64...

Značky: prevencia, pacientov, diabetom, hypoglykémie, mellitus

Text:

...môže byť vybraný jeden alebo viacero klinických príznakov symptomatickej hypoglykémie. Symptomatická hypoglykémia môže byť spojená so skorým zotavením po perorálnom podaníV rámci predloženého vynálezu, ťažká symptomatická hypoglykémia alebo ťažká symptomatická hypoglykemická príhoda je stav spojený s klinickým priznakom, ktorý je tu uvedený, ktorý vyplýva z hypoglykémie, pri ktorom je koncentrácia glukózy V plazme nižšia ako 36 mg/dl (alebo...

Nové terapeutické použitia inekalcitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9441

Dátum: 18.05.2010

Autori: Dufour-lamartinie Jean-françois, Delansorne Rémi

MPK: A61K 31/593, A61P 17/06, A61P 13/08...

Značky: inekalcitolu, nové, terapeutické, použitia

Text:

...až 500 g/g.0010 Eelen Guy a spol. (Anticancer research. International institute of anticancer research, 2006, 26(4 A), 2717-2721) uvádza, že analógy vitamínu D majú nižšie kalcemické účinky. Nie sú však zistené žiadne dávky.0011 V on line správe od Hybrigenics z 19. apríla 2009 sa uvádza použitie 1 mg inekalcitolu denne na liečbu hormonálne rezistentnej rakoviny prostaty.0012 V ďalšej on line správe od Hybrigenics z 8. februára 2006 sa uvádza,...

Kompozície zahrnujúce aP2-špecifickú protilátku alebo jej fragment na použitie na liečenie cukrovky, glukózovej intolerancie alebo obezitou indukovanej inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19255

Dátum: 05.03.2010

Autori: Cao Haiming, Hotamisligil Gokhan

MPK: A61K 39/00, A61P 3/08, A61P 3/10...

Značky: cukrovky, intolerancie, protilátku, zahrnujúce, ap2-špecifickú, inzulínovej, liečenie, fragment, použitie, glukózovej, kompozície, obezitou, rezistencie, indukovanej

Text:

...(l/C) a inzulínom (lns).Obrázok 5 c je fotografia elektroforetického gélu znázorňujúca aP 2 v kondicionovanom médiu alebo v celobunkovom Iyzáte tukových explantátov liečených s forskolinom (FSK) alebo lBMX.Obrázok 5 d je stĺpcový graf znázorňujúci sérové hladiny aP 2 u myší, ktorým sa injektoval fyziologický roztok(kontrola) alebo izoproterenol, aby sa indukovala lipolýza, v porovnani s ich počiatočnými hladinami aP 2.Obrázok 5 e je...

Použitie pasireotidu na liečenie endogénnej hyperinzulinemickej hypoglykémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13873

Dátum: 07.07.2009

Autor: Schmid Herbert

MPK: A61P 3/08, A61K 38/31

Značky: hypoglykémie, hyperinzulinemickej, použitie, pasireotidu, endogénnej, liečenie

Text:

...R. R. et al., 2009, Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism 5 101-112).Hypoglykémia je zvyčajným priznakom u pacientov na pohotovostných oddeleniach. Sulfonylmočoviny predstavujú široko predpisovanú triedu perorálnych liečiv na liečenie diabetu. Predpokladá sa, že sulfonylmočovíny stimulujú uvoľnenie inzulínu z pankreatických beta-buniek prostrednictvom komplexného mechanizmu, výsledkom ktorého je prílev vápnika do buniek a...

Činidlo zvyšujúce aktivitu proteín kinázy C, ktoré obsahuje alkyléterový derivát alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8946

Dátum: 02.08.2007

Autori: Terashima Nobuo, Fukushima Tetsuo, Takagi Akiko

MPK: A61P 3/08, A61K 31/397, A61P 1/16...

Značky: aktivitu, činidlo, proteín, derivát, obsahuje, kinázy, alkyléterový, zvyšujúce

Text:

...sírová soli organických karboxylových kyselín, ako je kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina šťaveľová, kyselina fumárová, kyselina maleínová, kyselina jantárová,kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina asparágová, kyselina trichlóroctová a kyselina trifluóroctová a soli sulfónových kyselín, ako je kyselina metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-toluénsulfo-nová, kyselina mesitylénsulfónová a...

Tartrátová soľ izofagomínu a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9671

Dátum: 23.05.2007

Autori: Mugrage Benjamin, Palling David, Sheth Kamlesh, Rybczynski Philip

MPK: A61K 31/445, C07D 211/46, A61P 3/08...

Značky: spôsoby, použitia, tartrátová, izofagomínu

Text:

...typicky spojenú sneneuropatickou chorobou typu 1 (Tayebi et al., Mol. GeneL Metab. 2003 79 104-109). V ďalšej štúdii sa hodnotila populácia 99 aškenázkych Židov s idiopatickou Parkínsonovou chorobou na šesť Gba mutácií (N 3708, L 444 P, 84 GG. V 394 L a R 496 H). Tridsaťjeden parkinsonovských pacientov malo jednu alebo dve mutantné Gba alely 23 bolo heterozygotných na N 3708 3 boli homozygotni na W 37 OS 4 boli heterozygotní na 84 GG...

Kompozície a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16835

Dátum: 08.11.2004

Autori: Tester Richard, Qi Xin

MPK: A23L 1/0522, A61K 47/36, A61K 31/718...

Značky: kompozície, použitia

Text:

...použiteľným liečebným riešením transplantácia pečene.Jedinci s ochorením typu V (McArd 1 eova choroba) trpia deficitom aktivity svalovej fosforylázy (f na Obrázku 1). Jedinci s týmto typom ochorenia sa musia vyvarovať nadmemej záťaže.Jedinci s ochorením typu VI (Herova choroba) trpia deficitom aktivity pečeňovej fosforylázy (f na Obrázku 1), ochorenie je viazané na chromozóm X.Jedinci s ochorením typu VII (Taruiho choroba) trpia...

Deriváty 2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyklo(5.2.0)non-1(7)-én-2-yl)-alkyl-fosfónovej kyseliny a ich použitie ako antagonistov N-metyl-D-aspartátového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8445

Dátum: 07.04.2004

Autori: Baudy Reinhardt Bernhard, Butera John Anthony

MPK: A61P 21/00, A61P 11/00, A61K 31/662...

Značky: 2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyklo(5.2.0)non-1(7)-én-2-yl)-alkyl-fosfónovej, použitie, kyseliny, receptora, n-metyl-d-aspartátového, antagonistov, deriváty

Text:

...receptoru a/alebo biologickej aktivity, ked sú podávané orálne. Tak hladanie antagonistov NMDAreceptora, ktoré sú podtypovo selektívne a/alebo orálne účinné, pokračuje.0006 Vjednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I)alebo ich farmaceutický prijateľnú soľalkánsulfonylová skupina alebo C 5 až C 14 aroylová skupina A je alkylén od 1 do 4 atómov uhlíka alebo alkenylén od 2 do 4 atómov uhlíkaR 2 a R 3 sú nezávisle...

Fenoxy-étery aminokyselín, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11158

Dátum: 13.01.2004

Autori: Nag Abhijeet, Dey Debendranath, Nag Bishwajit, Agarwal Shiv Kumar

MPK: A61K 31/422, A61K 31/421, A61K 31/426...

Značky: príprava, aminokyselin, použitie, fenoxy-étery

Text:

...zlyhania dospelých, alergie,Alzheimerova choroba atď.0008 Pretože nadprodukcia lL-1 B je združená s rôznymi chorobnými stavmi, je žiadúce vyvinúť zlúčeniny, ktoré by inhibovali produkciu alebo aktivitu lL-1 j 3.0009 Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj napriek značnému úsiliu vyvinutému s cieľom získať inhibičné zlúčeniny ako napríklad TNF-a, IL-1, lL-6, COX-2 alebo iné činidlá zodpovedné za imunitnú odpoveď, zápal alebo zápalové choroby...