A61P 13/10

Desfesoterodínové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20914

Dátum: 14.06.2013

Autori: Albrecht Wolfgang, Eichner Simone

MPK: A61P 13/10, A61K 31/135, C07C 215/54...

Značky: desfesoterodínové

Text:

...soli Desfesoterodínu, ich formy v pevnom stave a farmaceutické kompozíciea/ alebo formulácie obsahujúce prinajmenšom jednu zo solí alebo foriem v pevnom stave.0009 Predkladaný vynález taktiež zahŕňa použitie akejkoľvek zjantaranových solí Desfesoterodínu aforiem vpevnom stave podľa predkladaného vynálezu na pripravu soli0010 Predkladaný vynález taktiež zahŕňa jantaranové soli Desfesoterodínu a formy V pevnom stave, ktoré sú...

Heterocyklický derivát ako inhibítor syntázy mikrozomálneho prostaglandínu E (mPGEs)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20499

Dátum: 17.08.2012

Autor: Otsu Hironori

MPK: A61K 31/343, A61K 31/416, A61K 31/4184...

Značky: inhibitor, mpges, prostaglandinů, syntázy, derivát, mikrozomálneho, heterocyklicky

Text:

...počas zápalu a hrá hlavnú úlohu priprodukcii PGE 2 počas zápalovej lezie. Na druhej strane, CPGES je konštitutívne exprimovaná PGES a viaže sa na COX-1, čím sa zúčastňuje na bazálnej produkcii PGE 2 napríklad nepatentový dokument 4. Čo sa týka mPGES-2, toto je kontroverzný subjekt,pretože sa opísalo, že sa môže viazať na obidve izoformy COX. Štúdie na mPGES-1 deficientných myšiach naznačujú, že mPGES-1 prispieva k patologickému postupu pri...

Desmopresín na redukciu nočného močenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20176

Dátum: 22.03.2011

Autori: Klein Bjarke Mirner, Norgaard Jens Peter

MPK: A61K 38/11, A61K 9/00, A61K 38/08...

Značky: močenia, desmopresín, redukciu, nočného

Text:

...s nyktúriou mala významne nižšiu vitalitu a pocit spokojnosti a väčšie zhoršenie práce a aktivít v dôsledku ujmy na spánku. (37)0013 Nyktúria je spojená aj so zvýšeným výskytom pádov v nočných hodinách. (38) Pády sú velkým zdravotným problémom starších osôb a sú hlavnou príčinou úmrtí spôsobených poraneniami vtejto vekovej skupine. (39) V štúdii vyhodnocujúcej riziko pádu u ambulantných pacientov vo veku 65 a viac rokov s nyktúriou sa...

Farmaceutická kompozícia na liečbu hyperaktívneho močového mechúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13079

Dátum: 30.10.2008

Autori: Ohtake Akiyoshi, Ukai Masashi, Suzuki Masanori

MPK: A61K 31/426, A61P 13/10, A61K 31/4725...

Značky: močového, kompozícia, liečbu, farmaceutická, mechúra, hyperaktívneho

Text:

...zostáva rad nejasnosti. V tejto súvislosti je nutné spomenúť patentový dokument l, v ktorom je opísaná liečba dysfunkcie močového mechúra farmaceutickou kompozíciou obsahujúcou antimuskarinovú látku a agonístu B 3 adrenergného receptora. V patentovom dokumente 1 je spomínaný celý rad zlúčenín, z ktorých na každú sa nazerá z hľadiska kombinovaného použitia antimuskarinného činídla a agonisty B 3 adrenergného receptora. V uvedenom dokumente...

Nové liečebné použitie adrenergného alfuzosinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10759

Dátum: 24.09.2008

Autor: Geppetti Pierangelo

MPK: A61P 13/10, A61K 31/517, A61P 13/06...

Značky: liečebné, alfuzosinu, nové, adrenergného, použitie

Text:

...ktorí toto liečenie potrebujú. Výhodne týmito pacientmi sú muži.Altluzosin a jeho farmaceutický prijateľné soli a solváty je možné použit v denných dávkach 0,0 l až 20 mg na kilogram telesnej hmotnosti liečeného cicavca, výhodne v denných dávkach 0,1 až l 0 mg/kg. U človeka sa dávka môže výhodne pohybovať medzi 0,5 mg a 1500 mg denne, konkrétne medzi 2,5 a 500 mg v závislosti od veku liečeného jedinca, typuliečby, profyluktickcj či...

Kombinácia terapia ochorení dolného urinálneho traktu s ligandmi alfa2beta a NSAID

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10042

Dátum: 21.12.2007

Autori: Leonardi Amedeo, Guarneri Luciano, Angelico Patrizia

MPK: A61P 13/10, A61K 45/06

Značky: kombinácia, traktu, ligandmi, nsaid, ochorení, dolného, urinálneho, terapia, alfa2beta

Text:

...alebo následným podaním ligandu A 2 d. V0008 V treťom aspekte vynález umožňuje súbežne alebo postupné podanie ligandu A 2 d a NSAID pri liečbe urinámej inkontinencie u pacienta trpiaceho poruchou dolného urinárneho traktu.0009 V štvrtom aspekte vynález umožňuje použitie ligandu A 2 d na prípravu lieku na liečbu urinárnej inkontinencie u pacienta trpiaceho poruchou dolného urinárneho traktu V kombinácii s predošlým, súbežným...

Biarylétermočovinové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9054

Dátum: 05.10.2007

Autori: Fay Lorraine Kathleen, Wang Lijuan Jane, Johnson Douglas Scott, Lazerwith Scott Edward, Kesten Suzanne Ross, Meyers Marvin Jay, Stiff Cory Michael, Morris Mark Anthony

MPK: A61P 13/10, A61P 25/04, A61K 31/445...

Značky: biarylétermočovinové, zlúčeniny

Text:

...-(CH 2)o-3-C 3-C 5 Cyk|Oalkyl, halogén, halogénalkyl,-O-halogénalkyl, -C(O)C 1-C 5 aIkyI, -O-C 1-C 5 alkyl, -S-Cj-Csalkyl, -O-CzCealkenyl, -O-Cz-Csalkinyl, CN, aryl, heterocyklyl alebo heteroaryl uvedené-Cj-Csalkylové, -(CH 2)o.3-C 3-C 5 Cyk|OaÍKYÍOVŠ, -C(O)C 1-CeaIkyIové,-O(C 1-C 5 aIkyl)ové, -S-C 1-C 5 alkyIové, arylové, -CH 2-aryIové, heterocyklylové a heteroarylové substituenty na Ar sú prípadne nezávisle od seba substituované 1...

Farmaceutický prípravok na liečbu zápalových ochorení urogenitálneho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10057

Dátum: 20.09.2007

Autor: Vestweber Anna-maria

MPK: A61K 31/737, A61P 13/10, A61K 31/728...

Značky: prípravok, ochorení, farmaceutický, urogenitálneho, traktu, liečbu, zápalových

Text:

...vláken so zvýšením hustoty0009 Diagnostické spektrum intersticiálnej cystitidy zahŕňaokrem mikčného protokolu a denníka bolesti s VAS tiežbakteriologické vyšetrenie na vylúčenie infektu močových ciest a cystológiu moču na vylúčenie karcinómu in situ a cystoskopiu uskutočniteľnú za narkózy s poprípade súčasne prebiehajúcou0010 Intersticiálna cystitída je chronické zápalové ochorenie močového mechúra bez dokázateľných baktérií V moči....

Stabilizované farmaceutické kompozície obsahujúce fezoterodín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10247

Dátum: 06.06.2007

Autori: Bicane Fatima, Irngartigner Meike, Paulus Kerstin, Mika Hans-jürgen, Arth Christoph, Lindner Hans, Komenda Michael

MPK: A61K 9/16, A61P 13/10, A61K 31/222...

Značky: farmaceutické, obsahujúce, kompozície, stabilizované, fezoterodín

Text:

...interferujú s touto akciou, a tak znižujú kontrakcie detruzoru. Napriek dostupnosti rôznych antimuskarínových liečiv však zostávajúlekári a pacienti nespokojni so súčasnou liečbou kvôli0010 Fezoterodín je v odbore známy pre svoju schopnosť liečiť inkontinenciu moču. Fezoterodin však môže vykazovať značnú degradáciu V nepriaznivých podmienkach, napr. vo vlhkom prostredí a pri zvýšenej teplote. Predpokladá sa, že hlavnými mechanizmami, ktorých...

HLA-A*3303 špecifický peptid WT1 a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12382

Dátum: 21.02.2007

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: A61K 48/00, A61K 35/76, A61K 38/00...

Značky: peptid, hla-a*3303, specificky, obsahuje, farmaceutický, ktorý, prostriedok

Text:

...sa indukujú WT 1 špecifické CTLs (TAK-1)(nepatentový dokument 12) a indukované CTLs nepotláčajú aktivitu kolónie tvoriacich normálnych hematopoetických kmeňových buniek,ktoré fyziologicky čiastočne exprimujú gén WT 1 (nepatentové dokumenty 13 a 14). Tieto správy silne podporujú tvrdenie, že nielen V myšiach, ale tiež v človeku možno indukovať WT 1 špecifické CTLs, pričom tieto CTLs majú cytotoxický účinok na nádorové bunky exprimujúce gén WT...

Perlička s regulovaným uvoľňovaním, spôsob jej výroby, viacjednotkový prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284758

Dátum: 10.10.2005

Autori: Ringberg Anders, Wald Randy, Wikberg Martin, Gren Torkel

MPK: A61K 9/16, A61K 9/26, A61K 31/135...

Značky: použitie, viacjednotkový, obsahom, uvoľňovaním, spôsob, prípravok, výroby, regulovaným, perlička

Zhrnutie / Anotácia:

Perlička s regulovaným uvoľňovaním zahŕňa: (i) jednotku jadra pozostávajúcu z v podstate vo vode rozpustného alebo vo vode napučiavateľného inertného materiálu (ii) prvú vrstvu na jednotke jadra pozostávajúcu z v podstate vo vode nerozpustného polyméru (iii) druhú vrstvu pokrývajúcu prvú vrstvu, ktorá obsahuje účinnú zložku a (iv) tretiu vrstvu polyméru na druhej vrstve, účinnú na regulované uvoľňovanie účinnej zložky, pričom uvedená prvá...

Kondenzované zlúčeniny, ktoré inhibujú podtyp 1 vaniloidného receptora (VR1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9948

Dátum: 10.06.2004

Autori: Lee Chih-hung, Bayburt Erol, Koenig John, Gomtsyan Arthur, Chambournier Gilles, Lukin Kirill, Schmidt Robert, Leanna Robert, Cink Russel, Hsu Margaret

MPK: A61K 31/472, A61K 31/416, A61P 13/10...

Značky: vr1, kondenzované, inhibujú, podtyp, vaniloidného, zlúčeniny, receptora

Text:

...bolesti, neuropatickej bolesti, pooperačnej bolesti, reumatickej bolesti kĺbov, neuralgie, neuropatie, algézie, poranenia nervov, ischémie, neurodegenerácie,cievnej mozgovej príhody, ínkontinencie a/alebo zápalových ochorení. Landsiedel-Maier a spol., Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., vol. 331, 1998, str. 59 až 71 publikoval syntézu a vzťah štruktúry a účinku 7-substituovaných l-aminoindánov ako 5-HT 1 A receptorových ligandov. Sterling a...

Liečenie intersticiálnej cystitídy vysokými dávkami chondroitín sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18209

Dátum: 18.02.2004

Autori: Riehl Peter, Hahn Sungtack Samuel

MPK: A61K 31/737, A61K 9/00, A61K 33/14...

Značky: cystitídy, intersticiálnej, chondroitín, vysokými, sulfátu, liečenie, dávkami

Text:

...ktorá sa blíži k 200 mg, bola postačujúca pre saturáciu výstelky močového mechúra, a tým aj pre depoziciu alebo adsorpciu dostatočného množstva chondroitín sulfátu pre ochranu všetkýchdostupných miest s eróziou výsteiky močového mechúra. Avšak teraz boloprekvapivo zistené, že rýchlejšia úľava od symptómov cystitidy môže byť dosiahnutá, ak sa instilovaná dávka chondroitín sulfátu zvýši nad 200 mg. Okrem toho sa zistilo, že podanie vyššej...

Liečivo na liečbu syndrómu hyperaktivity močového mechúra obsahujúce ako účinnú látku derivát anilidu kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9417

Dátum: 04.11.2003

Autori: Sato Shuichi, Takasu Toshiyuki, Ukai Masashi, Maruyama Tatsuya

MPK: A61P 13/10, A61P 13/00, A61K 31/426...

Značky: hyperaktivity, obsahujúce, derivát, anilidů, účinnú, mechúra, kyseliny, liečbu, močového, octovej, látku, liečivo, syndrómu

Text:

...vodíka alebo atóm halogénu R 4 a R 5 každý nezávisle atóm vodíka, atóm halogénu alebo nižší alkylovú skupinu a A nižšiu alkylénovú skupinu.)V zverejnenej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 99/52856 sú uvedené zlúčeniny nižšie uvedeného vzorca, ktoré vykazujú stimulačný účinok na Byadrenalínový receptor a sú účinnými činidlami pri prevencii a liečbe ochorení spôsobených obezitou,hyperglykémiou a zosiľnenou črevnou perístaltíkou a ďalej aj...

Podporný prostriedok pri liečbe močového mechúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3571

Dátum: 05.08.2003

Autor: Valovič Jozef

MPK: A61K 35/64, A61K 35/36, A61K 35/78...

Značky: podporný, mechúra, močového, liečbe, prostriedok

Text:

...prostriedok podľa predloženého technického riešenia obsahuje navyše aspoň jednu zložku vybranú zo skupiny zahmujúcej 0,0 l až 1,5 obj. Ambra griseaPodpomý prostriedok podľa technického riešenia poskytuje svojim zložením širokospektrálny preparát, so širším kvantitatívnym aj kvalitatlvnym záberom v porovnaní s doteraz známymi a používanými preparátmi.Podpomý prostriedok podľa technického riešenia pomáha odstraňovať bolesti pri močení,...

Liečebná kompozícia pre intravezikálnu liečbu karcinómu močového mechúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9106

Dátum: 01.11.2002

Autori: Pfadenhauer Ernie, Beijen Jos, Nuijen Bastiaan

MPK: A61P 13/10, A61K 31/404, A61K 47/10...

Značky: liečbu, karcinómu, mechúra, liečebná, močového, intravezikálnu, kompozícia

Text:

...1995, Siegel et al, 1998). Bolo navrhnutých niekolko možných vysvetlení, ak vyložit absenciu klinickej účinnosti E 09 (Connors, 1996, Phillips et al, 1998). Nedávne štúdie preukázali,že zlyhanie E 09 v klinickej fáze nemusí byť spôsobené slabými farmakodynamickými interakciami, ale môže byt výsledkom nesprávnej aplikácie liečiva do nádorov (Phillips et al, 1998). Rýchla plazmatická eliminácia E 09 (ty, 10 minút u ľudí) v spojení s nesprávnou...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci chinuklidín-3´-yl-1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolín-2-karboxylát na liečbu intersticiálnej cystitídy a/alebo abakteriálnej prostatídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9024

Dátum: 08.07.2002

Autori: Ikeda Ken, Takeuchi

MPK: A61P 13/08, A61K 31/439, A61P 13/02...

Značky: abakteriálnej, farmaceutický, liečbu, chinuklidín-3´-yl-1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolín-2-karboxylát, obsahujúci, cystitídy, intersticiálnej, prostriedok, prostatídy

Text:

...zistil, že chinuklidín 3-yl-1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolín-2-karboxylát (dalej skrátený ako Zlúčenina A) alebo jeho soľ má depresantný účinok na kapsaicín citlivé senzorické nervy a je užitočný na terapiu intersticiálnej cystitídy a/alebo abakteriálnej prostatidy, čo vedie k úspechu vynálezu.0009 Zlúčenina A alebo jej soľ je opísaná V Medzinárodnej patentovej prihláške č. 96/20194 a uvádza sa, že má viažuci účinok selektívny na...