A61N 5/06

Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu laserovým kruhovo alebo elipticky polarizovaným svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6800

Dátum: 03.06.2014

Autor: Kokoš František

MPK: A61N 5/06, A61N 5/00

Značky: stimulácie, mozgu, elipticky, laserovým, vykonávanie, polarizovaným, kruhovo, zariadenie, svetlom

Text:

...nadstavca. Je vytvorená z toho dôvodu, že rôzne druhy polarizácií dosahujú rôznu hĺbku vníku pri zachovaní polarizácie, čo závisí aj od vlastnosti ožarovaného tkaniva. Pri tkanivách, ako je tkanivo podlebečnej jamky a nervové bunky a krv, sa dajú predpokladať lepšie výsledky s kruhovou polarizáciou ako s lineámou, pretože kruhova polarizácia si zachovávasvoje vlastnosti na dlhšej dráhe ako lineárna polarizácia pri ožarovaní mäkkých tkanív, a...

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 288148

Dátum: 13.11.2013

Autori: Kolářová Hana, Bajgar Robert

MPK: A61N 5/06

Značky: homogénnosťou, poľa, světelného, vitro, zdroj, fotodynamického, monitorovanie, najmä, světelný, navodenie

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro, tvorený telesom (1) upraveným na umiestnenie úložiska (3) analyzovanej vzorky a obsahujúcim súpravu LED diód (5), kde sú LED diódy (5) osadené v telese (1) do kruhu po obvode úložiska (3) minimálne v jednej horizontálnej rovine, pričom sú smerované do stredu šikmo nadol do analyzovanej oblasti (O).

Materiály a príslušenstvo na použitie v antibakteriálnej fotodynamickej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18720

Dátum: 26.01.2011

Autor: Paterok Peter

MPK: A61N 5/06

Značky: príslušenstvo, použitie, terapii, antibakteriálnej, materiály, fotodynamickej

Text:

...ktorá vydáva svetlo, pričom obklopený materiál aspoň čiastočne prepúšťa svetlo, vydávanéToto zariadenie umožňuje takmer optimálne uskutočňovanie fotodynamickej terapie, keďže tu sa fotosenzibilizátor vydáva V priestorovej blizkosti ošetrovanej oblasti tela. Rýchlo sa tak zafarbia bunky, teda bunky baktérii a mikroorganizmov, ktoré majú byt ožiarenim zničené. Fotosenzibilizátor sa tak nepremárni na tých miestach v tele, kde nemôže svoj...

Zariadenie používané na liečbu nádchy biostimulačným osvetlením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15365

Dátum: 25.11.2010

Autor: Feldman Joseph

MPK: A61N 5/06

Značky: biostimulačným, zariadenie, liečbu, osvětlením, používané, nádchy

Text:

...pričomObr. l zobrazuje typické zariadenie podľa doterajšieho stavu technikyObr. 2 je schematický perspektívny pohľad zhora na zariadenie podľa preferovaného vyhotovenia predloženého vynálezuObr. 3 je schematický perspektívny pohľad zdola na zariadenie na Obr. 2Obr. 4 je schematický bočný pohľad na zariadenie na Obr. 2Obr. 5 je schematický priečny rez zariadenia vyhotovený pozdĺž osi V-V na Obr. 4 Obr. 6 je zväčšený priečny rez vytvorený...

Prístroj na monitorovanie deštrukcie špecifického množstva hmoty tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5505

Dátum: 09.08.2010

Autor: Dowlatshahi Kambiz

MPK: A61B 18/20, A61B 6/00, A61B 5/01...

Značky: hmoty, prístroj, množstva, specifického, monitorovanie, tumorů, deštrukcie

Text:

...tumoru. Toto technické riešenie poskytuje grafické zobrazenie alebo reprezentáciu objemu zničenej hmotu tumoru stanovením objemu zničenej hmoty tumoru na základe relatívnych teplôt hmoty tumoru a teplôt hmoty tkaniva obklopujúceho hmotu tumoru, ako je detailne opísané nižšie. Toto zobrazenie výhodne poskytuje lekárom alebo iným operatérom vizuálne monitorovanie deštrukeie hmoty tumoru V reálnom čase tak, aby určili keď je deštrukcia celej...

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Jurínyi Ľudovít, Kokoš František

MPK: A61N 5/06, A61M 1/36, G21K 5/00...

Značky: laserom, intranazálne, nosový, ožarovanie, aplikátor

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Infra zariadenie pre ožarovanie ľudskej kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11665

Dátum: 15.03.2010

Autor: Müller Wolfgang

MPK: A61N 5/06, H01J 61/82

Značky: ludskej, infra, ožarovanie, zariadenie, kôže

Text:

...na základe plynov,poprípade náplní nachádzajúcich sa v tejto výbojke vytvárajú obvykle spektrum, ktoré vykazuje zreteľné špičky žiarenia i pod 550 nm, aby sa vylúčili vplyvy najmä ultrafialového žiarenia, je s výhodouupravené príslušné filtračné zariadenie.Zvláštnou výhodou v súvislosti s predloženým vynálezom je,keď je infra lampa upravená v odrazovom zariadení, ku ktorému je priradené chladiace zariadenie. Pritom toto odrazové zariadenie...

Ožarovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13414

Dátum: 16.12.2009

Autori: Groseth Morten, Klem Bjorn

MPK: A61N 5/06

Značky: ožarovacie, zariadenie

Text:

...Takéto zlúčeniny majú relatívne veľkú molekulovú hmotnosť a sú to často zložité molekuly ako ftalokyaníny, zlúčeniny chlóru, porfyríny a psoralény. Iné typy zlúčenín, klinicky vhodnejšie, sú prekurzory fotosenzibilizátora, ktoré samy nie sú fototoxické ani neemitujú svetlo, avšak tvoria fotoaktlvne zlúčeniny, napr. endogénne porfyríny,in vivo. Takéto zlúčeniny sú typicky kyselina 5-aminolevulová (5-ALA) a deriváty 5-ALA, ako napríklad...

Prístroj na svetelnú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286294

Dátum: 18.06.2008

Autori: Picka Pavel, Voves Vladimír

MPK: A61N 5/06

Značky: svetelnú, prístroj, terapiu

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na svetelnú terapiu zahŕňa vonkajšie puzdro (1) majúce prednú časť (120) zakončenú prvým otvorom (121), v ktorej je uložené vnútorné puzdro (2) so svetelným zdrojom (223), s reflektorom (222) a s Brewsterovým polarizátorom (5), pričom vo výstupnej časti vnútorného puzdra (2) je umiestnený svetelný filter (61), a tiež aj zadnú časť (110) prechádzajúcu do druhého otvoru (111), v ktorej je umiestnený ventilátor (3) na vytváranie tlakového...

Prístroj na svetelnú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13010

Dátum: 07.03.2008

Autor: Voves Vladimír

MPK: A61N 5/06

Značky: svetelnú, prístroj, terapiu

Text:

...môže byt obrátený a ventilátor môže nasávat chladiaci vzduch otvorom prvého konca vonkajšieho puzdra, vytláčat chladiaci vzduch do medzikruhovej medzery medzi vnútorným puzdrom a vonkajším puzdrom a ohríaty chladiaci vzduch môže vystupovať z vonkajšieho puzdra medzikruhovou medzerou medzi výstupným koncom vnútorného rúrkového puzdra a dru-3 hým koncom vonkajšieho puzdra. Reflektor je chladený s vyššou účinnosťou vďaka tomu, že je umiestnený...

Osvetľovacia jednotka na produkovanie lineárne polarizovaného svetla nasmerovaného na cieľový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11450

Dátum: 08.07.2005

Autor: Fenyö Márta

MPK: A61N 5/06

Značky: jednotka, osvetľovacia, světla, nasmerovaného, povrch, produkovanie, cieľový, polarizovaného, lineárně

Text:

...vzoruobr. 6 zobrazuje LED diódy usporiadané do druhého vzoruobr. 7 zobrazuje LED diódy usporiadané do tretieho vzoruobr. 9 zobrazuje LED diódy usporiadané do štvrtého vzoruobr. 10 zobrazuje LED diódy usporiadané do piateho vzoruobr. 11 je bloková schéma zobrazujúca sústredenie lúčov svetla LEDobr. 12 zobrazuje uskutočnenie osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keďobr. 13 zobrazuje iné uskutočnenia osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keď...

Sprchovacie zariadenie obsahujúce opaľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4710

Dátum: 07.07.2003

Autori: Meijer Oscar Jesse, Wegdam Pieter Merijn

MPK: A61N 5/06, A47K 3/28

Značky: sprchovacie, obsahujúce, opaľovacie, zariadenie

Text:

...Opaľovacie zariadenie je bezpečnejšie, čo sa týkapoužívanie Vzduchového ochladzovania V stene, ako sa primeranéochladzovanie dosahuje, takže teplota filtračnej platne nemôže byť o viac ako 40 °C vyššia ako teplota okolia.0011 Ešte V ďalšom výhodnom uskutočnení opaľovacie zariadenie obsahuje ovládacie prostriedky, ktoré zahŕňajú aspoň jeden prostriedok na meranie času a prerušenie elektrického prúdu. Ďalšia výhoda sa teda dosahuje tým, že...

Liečebné svietidlo na ručné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281820

Dátum: 16.06.2001

Autor: Bolleter Heinz

MPK: A61N 5/06

Značky: použitie, svietidlo, liečebné, ručné

Zhrnutie / Anotácia:

Liečebné svietidlo (1) pozostáva z puzdra (2), ktoré je tvorené rukoväťou (21) s ventilátorom (4), strednou časťou (22) a prednou časťou (23). V puzdre (2) je umiestnené usporiadanie (3) svetelného zdroja, tvorené reflektorom (36) s výbojkou (42), pred ktorým je umiestnený Brewsterov polarizátor (33) s uzatváracou doskou (37), ktorý pozostáva zo zrkadlového sendviča z tenkých, planparalelných kotúčov (34) z plaveného skla, ktoré bezprostredne a...

Terapeutické svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281804

Dátum: 09.06.2001

Autor: Bolleter Heinz

MPK: A61N 5/06

Značky: svietidlo, terapeutické

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeutické svietidlo pozostáva z puzdra (2), ktoré je tvorené prvou rúrkou (3) a druhou rúrkou (4), v ktorej je umiestnený svetelný zdroj v ohnisku reflektora (17), pod ktorým je umiestnený transformátor (19). Na hornom konci druhej rúrky (4) je upevnená doska (7) svetelného filtra. Prvá stredová os (31) prvej rúrky (3) zviera s druhou stredovou osou (32) druhej rúrky (4) tupý uhol asi 114°, ktorý zodpovedá dvojitému Brewsterovmu uhlu. Rúrky...

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A01G 7/00, A61B 6/08, A61B 6/00...

Značky: zariadenie, biologických, stimuláciu, procesov

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Viacpolohový otočný kľb zvlášť pre natáčanie a nastavenie pracovnej polohy žiariča

Načítavanie...

Číslo patentu: 247328

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pangel Ján, Pešek Stanislav

MPK: A61N 5/06

Značky: zvlášť, otočný, nastavenie, polohy, natáčanie, pracovnej, žiariča, viacpolohový

Text:

...že cez dutý čap prechádza kabel súčasne vedený i cez bočný otvor držiaka žiariča, pričom tento bočný otvor ústi jednak do dutého čapu a jednak do dutého ramena žiariča.Viacpolohový otočný klb podľa vynálezu bezpečne zaisťuje nastavenú polohu žiariča a počas viacročnej prevádzky nie je nutné prevádzať údržbu mechanizmu. Svojou konštrukciou umožňuje použitie len jedného viacpolohového kĺbu u žiaričov, čo pôsobí velmi dobrým estetickým dojmom,...

Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Mikuláš, Schwarz František

MPK: A61N 5/08, A61N 5/06

Značky: žiaričov, rameno, posuvné, stojanových, zdvihové

Text:

...tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i...

Světelná dioda pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231737

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hrubý Jaroslav, Vykouk Vlastimil, Rohlíček Vojtěch, Nohavica Dušan, Hrdlička Jan, Kubec František

MPK: A61N 5/06

Značky: reflexní, dioda, světelná, terapii

Zhrnutie / Anotácia:

Při reflexní terapii jsou stimulovány různé aktivní body na lidském těle. Mezi obvzláště účinné způsoby patří stimulace světlem vhodné vlnové délky. Aktivní body, ve kterých se provádí stimulace, lze přitom lokalizovat na základě měření jejich elektrické impedance. Až dosud bylo nutno aktivní bod nejprve vyhledat kovovou elektrodou, označit jej, a potom jej stimulovat jiným světelným aplikátorem. Světelná dioda pro reflexní terapii podle...

Luminiscenční dioda pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231110

Dátum: 01.06.1986

Autori: Nohavica Dušan, Vykouk Vlastislav, Hrdlička Jan, Hrubý Jaroslav, Rohlíček Vojtěch, Kubec František

MPK: A61N 5/06

Značky: terapii, reflexní, luminiscenční, dioda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru lékařství. Výhodou vynálezu je zjednodušení luminiscenčního prvku při reflexní terapii. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektricky vodivý kontakt je spojen s jedním z vývodů luminiscenční diody.

Zařízení k nastavení plochy a hustoty ozáření svazkem paprsků z laseru na určeném objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Archimíro

MPK: A61N 5/06

Značky: nastavení, paprsků, objektu, hustoty, svazkem, plochy, zařízení, určeném, ozáření, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení je, že mezi laserem a stavitelným zrcadlem je umístěn kotouč, opatřený sadou čoček s různou ohniskovou vzdáleností, nastavitelnými do osy svazku z laseru. Zařízení je určeno zejména pro lékařské účely při ozařování svazkem světla z laseru.

Luminiscenční dioda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231071

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vykouk Vlastimil, Hrubý Jaroslav, Hrdlička Jan, Rohlíček Vojtěch, Kubec František, Nohavica Dušan

MPK: A61N 5/06

Značky: luminiscenční, dioda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru lékařství. V reflexní terapii se používaji diody s kontaktem uvnitř pouzdra, což v případě kovového kontaktu vede ke světelným ztrátam a v připadě vložení transparentního vodivého materiálu do pouzdra k technologickým potížím. Výhodou luminiscenční diody podle vynálezu je především zmenšeni světelných ztrát, popřípadě jednodušší výrobní technologie. Podstata luminiscenční diody podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň na...