A61N 5/04

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan, Lapeš Miroslav

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetických, aplikátor, lokální

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Aplikátor pro termoredioterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265656

Dátum: 14.11.1989

Autori: Banach Jaromír, Volenec Karel, Ramert Bohumil

MPK: A61N 5/04

Značky: termoredioterapii, aplikátor

Text:

...Jiný způsob epočívá v odděleněm napájení generátoru elektromagnetické energie a měřicí aparatury, a to bud oddělenaĺm eítových vedení,nebo samostatným bateriovým napájaním elektronického teploměru. obě uvedená metody znamenají technická komplikace aparaturya přináěejí jen ěáetečná zlepšení.Uvedené nevýhody oŠtreňuJe aplikátor pro temomdioterapii,používaný v komplexní léčbě vybraných typů nádorových onemocnění,sestávající z aplikátoru...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novotný Zdeněk, Bouček Jiří, Vrba Jan, Borovička Martin, Tykal Pavel, Lapeš Miroslav

MPK: A61N 5/04

Značky: koaxiální, aplikátor, hypertermii

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Borovička Martin, Lapeš Miroslav, Tykal Pavel, Novotný Zdeněk, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, hypertemii, planární

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetickou, aplikátor, hypertermii, detektorem, záření, ionizujícího

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Vertikální kolpostat pro jednorázové použití pro léčbu gynekologických tumorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240638

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Mária, Mányai Sándor

MPK: A61N 5/04

Značky: gynekologických, kolpostat, vertikální, tumorů, jednorázové, léčbu, použití

Text:

...tumorů, spočívají v odstranění radiační zátěže u několika pracovníků výrobek slouží pro jednorázové použití, dá se vyrobit jednoduchým způsobem, je bezporuchový, sníží se značné množství textilní poševní tamponády, a v neposlední řadě se jím zaručí požadovaná poloha během doby aplikace.Na výkresu je znázorněn na obr. l V nárysu a na obr. 2 V půdorysu příklad provedení vertikálního kolpostatu pro jednorazové použití, pro léčbu...

Kolimační clona pro terapeutické ozařovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238231

Dátum: 01.06.1987

Autor: Franěk Čestmír

MPK: A61N 5/04

Značky: clona, terapeutické, ozařovače, kolimační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolimační clony pro terapeutické ozařovače, tvořené čtyřmi segmenty pohyblivými kolem stínicího tělesa se zářičem. Segmenty jsou vedeny po kulové ploše se středem S a jsou vzájemně udržovány v dotyku vedením. Mezi segmenty je vytvořen proměnlivý jehlanovitý otvor, který vymezuje užitečný svazek záření. Na horním konci segmentů mohou být upraveny nástavce pro zakrytí styků činných ploch segmentů. Kolimační clona podle vynálezu je...

Zařízení k výrobě kompenzačních filtrů, zejména pro radioterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235452

Dátum: 15.11.1986

Autori: Prokeš Karel, Hašlar Ladislav, Koula Adolf

MPK: A61N 5/04

Značky: kompenzačních, zejména, filtru, zařízení, výrobe, radioterapii

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k výrobě kompenzačních filtrů pro kompenzaci dávky záření na oblých plochách těla ozařovaného pacienta. Na nosném stojanu je uchyceno stavěcí rameno, uchycené prostřednictvím úchytného kloubu se suvným úchytem k nosné tyči štítu, který je opatřen kluzným horizontálním vedením posuvné kulisy, s níž je prostřednictvím stavěcího šroubu spojena otočná kulisa se šikmou drážkou, v níž spočívá kladka hmatače, uloženého alespoň...