A61N 1/36

Zariadenie na kombinované aplikovanie transkutánneho elektrického stimulačného podnetu a odovzdávanie akustického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19113

Dátum: 25.04.2012

Autori: Frenkel Wolf Gerhard, Hartlep Andreas, Ellrich Jens, Beck Christoph

MPK: A61N 1/36

Značky: kombinované, zariadenie, transkutánneho, podnětů, odovzdávanie, stimulačného, elektrického, akustického, signálu, aplikovanie

Text:

...zdokonalenia pozostáva najmenej čiastočne z plastového materiálu, ktorý je vybavený prostriedkami na zhotovenie elektrickej vodivosti. Týmito prostriedkami na zhotovenie elektrickej vodivosti sú elektricky vodivé častice, ktoré sú inkorporované v plastovom materiáli prostriedkami môžu byť aj najmenej jedna elektrickyvodivá kovová vrstva galvanicky nanesená na základovom telese elektródy.Ďalej sú použité najmenej dve elektródy, síce...

Zariadenie a spôsob na aplikovanie elektrického stimulačného podnetu na povrch úseku ľudského ucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18050

Dátum: 16.04.2012

Autori: Frenkel Wolf Gerhard, Hartlep Andreas, Beck Christoph, Ellrich Jens

MPK: A61H 39/02, A61H 39/00, A61N 1/04...

Značky: ľudského, povrch, zariadenie, spôsob, stimulačného, elektrického, aplikovanie, podnětů, úseků

Text:

...Uvedená minimálne jedna elektróda snastaviteľnou polohou je výhodnejšie usporiadaná V lineámom vedení s možnosťou lineárneho posunu. Tu sú vprípade možnosti prestavenia všetkých elektród ich lineáme vedenia usporiadané hviezdicovo k sebe navzájom,t.j. elektródy je možné presúvať radiálne. Najmenej jedna z elektród môže byť usporiadaná posuvné aj V takom vedení, ktoré sa rozprestiera oblúkovito okolo pomyselného stredového bodu týmto je možne...

Zostava elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17947

Dátum: 18.05.2011

Autor: Ellrich Jens

MPK: A61H 39/00, A61N 1/05, A61N 1/04...

Značky: zostava, elektrod

Text:

...funguje ako katóda a najmenej jedna referenčná elektróda funguje ako anóda v elektrickom prúdovom obvode,ktorá sa uzavrie počas transkutánnej stimulácie. Katóda je - ako je známe - elektróda, na ktorej dochádza kredukčným reakciám aktorá poskytuje elektróny. Katóda môže matnegatívnu polaritu, ako pri elektriekom spotrebiči, alebo kladnú polaritu, ako pri elektrickom generátore napriklad pri zdroji napätia. Katóda je protielektródou k anóde....

Zariadenie na zvyšovanie aktivity nervového tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20577

Dátum: 13.05.2009

Autori: Dietrich Stefan, Beck Christoph

MPK: A61N 1/36

Značky: nervového, aktivity, tkaniva, zvyšovanie, zariadenie

Text:

...postcentrálny gyrus, ľavý posteriórny cingulate gyrus, ľavá inzula. Deaktivácie boli zistené v nucleus accumbens a V pravej cerebelárnej hemisfére. Bolo teda zistené, že súčasná činnosť nervového parasympatického tkaniva a súvisiacich štruktúr môže byť zlepšená transderrnálne aplikovanými stimulmi preto, že nervová aktivita súvisiaca s miestnym prietokom krvi mení elektroneurochemické, biochemické alebo neuroplastické odpovede a/alebo pôsobí...

Zariadenie na stimuláciu svalového tkaniva dvojfázovými pulzmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286262

Dátum: 14.05.2008

Autor: Mower Morton

MPK: A61N 1/36, A61N 1/08, A61N 1/02...

Značky: tkaniva, stimuláciu, svalového, dvojfázovými, pulzmi, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá stimulačná fáza (102, 202, 302, 402, 502) má polaritu, amplitúdu a dobu trvania prvej fázy. Prvou stimulačnou fázou, ktorá má účinok upravujúci stav, sa pôsobí vždy nie s väčšou ako maximálnou podprahovou amplitúdou. Druhá stimulačná fáza (108, 208, 308, 408, 510) má druhú polaritu, amplitúdu a dobu trvania. Obe fázy sa aplikujú bezprostredne po sebe. Na rozdiel od doterajšej praxe sa v prvej fáze najprv pôsobí anodickou stimuláciou, po...

Prístroj a signál na rýchle potlačenie bolesti a postup na vytvorenie daného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14636

Dátum: 18.09.2007

Autor: Marineo Giuseppe

MPK: A61N 1/36, A61N 1/34

Značky: postup, rychle, potlačenie, signálu, daného, vytvorenie, prístroj, signál, bolesti

Text:

...cieľom predmetného vynálezu je vypracovať postup na vygenerovanie elektrického signálu, ktorý sa použije pri liečbe na rýchle potlačenie bolesti vsúlade s vymedzením uvedeným v nároku č. l 2.0013 Sekundáme vlastnosti predmetného vynálezu sú vymedzené vjednotlivých nárokoch.0014 Predmetný vynález sa spája s niekoľkými evidentnými výhodami, keďže dokáže prekonať spomínané problémy existujúce v rámci známeho stavu techniky.0015 Hlavná výhoda...

Extraokulárny epiretinálny implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18181

Dátum: 02.06.2006

Autori: Tiedtke Hans-jürgen, Zehnder Thomas

MPK: A61F 9/08, A61N 1/36

Značky: epiretinálny, implantát, extraokulárny

Text:

...voveľkej miere flexibilne k sebe navzájom.-3 0010 Ďalej spisy US 5,935,155 A, WO 03/039661 A 1, WO 03/061537 A 1, EP 1 386 636 A 2, W 0 02/40095 A 1 a W 0 96/39221 A zakaždým opisujú zariadenia alebo implantáty,predovšetkým retinálne implantáty, na podporu umelej schopnosti videnia.0011 Spis US 5 935 155 A zahŕňa zrakovú protézu podľa predvýznakovej časti nároku l. 0012 Úloha predloženého vynálezu teda spočíva V navrhnutí zrakovej protézy...

Zariadenie na transkutánnu stimuláciu nervu ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3958

Dátum: 21.01.2006

Autori: Dietrich Stefan, Kraus Thomas

MPK: A61N 1/36

Značky: ľudského, stimuláciu, nervu, transkutánnu, zariadenie

Text:

...a nervov, ktorý obsahuje funkčný generátor na vytváranie tvaru vlny so sekvenciou pulzov. Slúži najmä na terapiu bolesti. Spisy EP 0 757 573 Al a EP 1 064 047 A 1 opisujú všeobecne systémy aspôsoby pre elektrickú stimuláciu nervov.0013 V spise EP 1145 736 A 2 sa navrhuje implantovateľný multimodálny nervový stimulátor. Spis EP 0 972 538 A 2 opisuje systém na vysielanie elektrického dráždenia do časti nervového systému pomocou ihlovej...

Elektronervový stimulačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15897

Dátum: 18.10.2002

Autori: Van Aart Fred, Williams Jeffrey, Van Helvoirt Piet Dl, Van Den Biggelaar Hans

MPK: A61N 1/36, A61M 5/50

Značky: elektronervový, systém, stimulačný

Text:

...lôžku. na impulznom generátore. Druhý koniec prvého prívodného vedenia je napevno pripojený k elektricky vodivej transkutánnej elektróde. Jedno čelo transkutánnej elektródy je výhodne vybavené elektricky vodivým lepidlom lekárskej triedy, aby odstrániteľne prilepilo elektródu ku koži pacienta blízo požadovaného stimulačného miesta. Napevno pripojený k druhému koncu prívodného vedenia je elektricky vodivý adaptér. Vo výhodnom uskutočnení je...

Elektrický nervový stimulačný systém a metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11056

Dátum: 18.10.2002

Autori: Van Aart Fred, Van Helvoirt Piet, Williams Jeffrey, Van Den Biggelaar Hans

MPK: A61M 5/50, A61N 1/36

Značky: metody, elektricky, nervový, systém, stimulačný

Text:

...znaky patentového nároku 1.0010 Na toto mieste opísané vyhotovenia, ktoré nepatria do rozsahu patentového nároku 1, sú poskytnuté len na ilustratívny účel a netvoria súčasť prihlasovaného vynálezu. 0011 Predložený opis sa vzťahuje na elektrický nervový simulačný systém ktorý obsahuje impulzný generátor pripojený pomocou prvého a druhého elektricky vodivého prívodného vedenia k elektricky vodivej transkutánnej elektróde a elektricky vodivej...

Implantabilní stimulátor centrální nervové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hrbáč Jiří, Thomayer Vladislav, Pavlica Alois, Vávra Ladislav

MPK: A61N 1/36

Značky: nervově, implantabilní, stimulátor, soustavy, centrální

Zhrnutie / Anotácia:

Implantabilní stimulátor centrální nervové soustavy je určen pro působení na lokalizované oblasti centrální nervové soustavy prostřednictvím elektrických impulsů definovaných hodnot, s cílem léčit poškozené psychické nebo motorické funkce organismu, například tlumení fantomových bolestí, epilepsie, dětské mozkové obrny.

Zařízení pro přenos elektrické energie živou tkání užitím elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230011

Dátum: 15.09.1986

Autori: Suchánek Jan, Jedlička Jaroslav

MPK: A61N 1/36

Značky: indukce, zařízení, elektromagnetické, energie, užitím, prenos, tkání, elektrické, živou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenos elektrické energie živou tkání užitím elektromagnetické indukce, sestávající z transformátoru s rozděleným jádrem, jehož vnější díl opatřený primárním vinutím je připojen na střídavý zdroj, zpravidla na tranzistorový generátor, a vnitřní implantabilní díl opatřený sekundárním vinutím je spojen s implantabilním přístrojem buď přímo, nebo přes usměrňovač, vyznačené tím, že primární vinutí sestává ze dvou sekcí (2, 3)...