A61N 1/34

Prístroj a signál na rýchle potlačenie bolesti a postup na vytvorenie daného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14636

Dátum: 18.09.2007

Autor: Marineo Giuseppe

MPK: A61N 1/34, A61N 1/36

Značky: signálu, bolesti, postup, vytvorenie, rychle, signál, prístroj, daného, potlačenie

Text:

...cieľom predmetného vynálezu je vypracovať postup na vygenerovanie elektrického signálu, ktorý sa použije pri liečbe na rýchle potlačenie bolesti vsúlade s vymedzením uvedeným v nároku č. l 2.0013 Sekundáme vlastnosti predmetného vynálezu sú vymedzené vjednotlivých nárokoch.0014 Predmetný vynález sa spája s niekoľkými evidentnými výhodami, keďže dokáže prekonať spomínané problémy existujúce v rámci známeho stavu techniky.0015 Hlavná výhoda...

Zařízení pro centrální elektroanalezii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266205

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nožinikov Valentin, Kastrubin Eduard

MPK: A61N 1/34

Značky: zařízení, elektroanalezii, centrální

Text:

...31, sumou KOTOPOPO coennnen co Bxoóu önoxa 7. Bnox 27 cnoHHM Bxonamm coennnen c nuxoamm önoKGB 11 H 28, a auxoamn - co BxonaMM őnoxos 20 H 25.Enex 28 CBOHM nxoou coeunen c Bumonou őnoxa 29, Bxo KOTODOPO nonxnm qeH K áumony őnoxà 8. Enex 32 cBn 3 aH.BxonaMH c nuxonauu önoxon 11, 16, 17. Ycrpoňcrno nna uenwpanbnoñ anexwpoananbreeun paôowaer cnenywmu oöpasou. nocne onpeneneuua Heoöxonnnoro neueôuoro H oóesóonunammero ypoana neur panbuoñ...

Zapojení pro znecitlivění zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258440

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lastočkin Boris, Budyko Viktor, Zajcev Dmitrij, Pojmanov Nikolaj, Vasepov Boris, .

MPK: A61N 1/34

Značky: znecitlivění, zapojení, zubů

Text:

...pra nauneura H onpeneneua noporoú ąyncrnnrenbnocrn Hepsoro ysna~uenonexa (4-30 MKA), npn svou nauueur He omymaer öbnn. Onnaxo npu nrenbnou npowexanun woxa uepes xapnosuyw nonocrb syöa MOXeTn 0 TepRTbcH oöeaóonnnammü 3 úexr sa cqew nonapusauuu syda, H 0 sro nponsoüru He Móxew, max Kax nepuouecxu uparxoapeueuao, Hanpmuep qepes Kamnme 5 cexynn, cpaůawunaer peue 5, ynpannneuoe uecwumerpnquum MynbTHBH 5 paT 0 p 0 M 4. Konwakwu pene 5 uaMeusmT...

Zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245412

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vallová Mária, Eádecký Rudolf

MPK: A61N 1/34

Značky: neurostimulační, elektroanalgézii, zařízení

Text:

...zapojení a spolehlivé držení nastavených hodnot je výhodné, když třetí tranzistor tvarovacího obvodu je bází připojen přes pátý odpor na kladný pól zdroje napájecího proudu a přes čtvrtý kondenzátor na kolektor pfvního nebo druhého tranzistoru symetrického astabilního multivibrátoru.Velkou výhodou zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii je, že vytváří střídavé impulsy elektrického proudu o frekvencích4 6 Hz a s pravoúhlým prüběhem proudu...

Zařízení pro dálkovou elektroanalgetiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253282

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nožnikov Valentin, Kastrubin Eduard

MPK: A61N 1/34

Značky: zařízení, dálkovou, elektroanalgetiku

Text:

...B pexnv Max npeaumenun nnnwenhuocwn WMHYHBCOB nan naysoü Mexy HMUyHbCaMH. Bnon 1 purć Mnqecxoro soseücůnnn csasau co nxonon önoxa 24 HpeBapHTenbHOP 0 ycnneuun nano oöpaauoro Hanpnmennn, önox 25 HSMEHBHHH cxaaxnocru H wopuupoaanuà npnmoyronbnmx nnnynbcon HB nnnooñpasnux coeuueu c nepexnwqaweneu 6 pexwma paöorm u qepea KoM~ MyTa 7 op 26 c őnoKoM 27 - perynnropom cxnamnocwu uunynbcoa.Ycrpoñcrao paöoraew cnenymmuM oöpa 3 oM. .nocne...