A61M 5/30

Dávkovač na podávanie biomedicínskeho hemostatického prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19512

Dátum: 26.04.2012

Autori: Gifford Aaron, Warner Eric, Foster Clark, Mishelevich David

MPK: A61B 17/00, B05C 17/005, A61M 5/30...

Značky: podávanie, biomedicínskeho, hemostatického, dávkovač, prášků

Text:

...blokoval prietok tlakového plynu zozásobníka plynu do zásobníka prášku a- aktivačnú rukoväť, najmä stláčaciu rukoväť spojenús normálne uzavretým výstupným ventilom plynu, aktivačnárukoväť sa pohybuje V prvom smere vzhľadom na teleso v odozve na silu pôsobiacu na aktivačnú rukoväť, aby sa otvoril normálne uzavretý Výstupný ventil plynu a tak aby mohol byť prúd takého plynu vedený zo zásobníka plynu do zásobníka prášku, pričom aspoň nejaký...

Použitie opioidových formulácií v dávkovači liečiv bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13409

Dátum: 29.08.2007

Autor: Woodward Jo

MPK: A61K 31/135, A61K 31/4468, A61K 31/485...

Značky: použitie, liečiv, dávkovací, opioidových, formulácií

Text:

...7(8)583-591). Jav prelomovej bolesti sa taktiež označuje ako epizódna bolesť.0011 V štúdiách na populáciách s rakovinou zažíva 50 až 90 pacientov s chronickou bolesťou ataky prelomovej bolesti, ktoré boli taktiež uvádzané upacientov s chronickou bolesťou nerakovinového pôvodu Iiečenou opioidmi (viď Portenoy a kol. (2006), The Journal of Pain, 7(8)583-591).0012 Preto i ked sa liečba bolesti, bez ohľadu na jej pôvod, silnými analgetikami ako...

Plynové puzdro a systém dodávania plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285122

Dátum: 01.06.2006

Autori: Birch David, Schervington Evelyn, Surman David

MPK: A61M 5/30, F17C 13/00, F17C 7/00...

Značky: systém, plynů, dodávania, plynové, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (4) na uloženie kvapaliny, napríklad hélia pod tlakom, obsahuje duté teleso s pretiahnutým dutým hrdlom (42). Zadržiavač (5) zapadá do hrdla kvapalinu nepriepustným spôsobom a obsahuje hlavnú dutú časť (13) a stopku (10) vyčnievajúcu von z hlavnej dutej časti. Päta (14) stopky (10), kde sa spája s hlavnou dutou časťou (13), tvorí krehký úsek, ktorý po roztvorení umožní tekutine v puzdre (4) unikať pod tlakom.

Prístroj na vypúšťanie terapeutickej látky proti pokožke pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285092

Dátum: 18.05.2006

Autori: Surman David, Birch David

MPK: A61M 5/30, F17C 7/00, C12M 3/00...

Značky: proti, látky, pacienta, pokožke, vypúšťanie, prístroj, terapeutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (1) obsahuje duté teleso (2) otvorené pri distálnom konci na vymedzenie výpustu (4). Prvý oddiel (6) v dutom telese (2) obsahuje kapsulu (8), v ktorej je uložený plyn, napríklad hélium pod tlakom, a druhý oddiel (10) umiestnený medzi prvým oddielom (6) a výpustom (4) obsahuje terapeutickú látku. Prúd plynu po prerazení kapsuly smeruje kanálom (27) medzi kapsulou (8) a vnútorným povrchom dutého telesa (2) v smere k druhému oddielu (10)...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2956

Dátum: 24.01.2005

Autor: Stamp Kevin

MPK: A61M 5/20, A61M 5/30

Značky: injekčné, zariadenie

Text:

...tak, že pri používaní je piest pohyblivý osovo do valca striekačky tak, že vytláča liek cez ihlu atreťou polohou, v ktorej vnútorné puzdro nie je v styku s piestom ani s valcom striekačky tak, že pri používaní sa piest a valec striekačky môžu zatiahnuť tak, že zatiahnu ihlu do vonkajšieho puzdra.Injekčné zariadenie podľa predloženého vynálezu poskytuje jednoduchý a nákladovo efektívny prostriedok na podávanie lieku cez zaťahovateľnú ihlu....

Injekčná striekačka bez ihly s optimalizovaným kontajnerom vstrekovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1078

Dátum: 09.04.2004

Autori: Baud Georges, Brouquieres Bernard, Alexandre Patrick

MPK: A61M 5/30

Značky: optimalizovaným, striekačka, injekčná, kontajnerom, vstrekovača

Text:

...dolný každý diel,ktorý je blízky miestu. vstreku alebo každá časť dielu, ktorá smeruje k miestu vstreku, pričom týmto núestom vstreku je pa cientova pokožka. Naopak adjektívunl horný tu. bude použitý prekaždý diel, ktorý je vzdialený od. miesta vstreku alebo každá časť dielu smerujúca na opačnú stranu, ako je núesto vstreku. Takto vstrekovač zahŕňa dolnú stranu smerujúcu k pokožke pacienta a hornú stranu, ktorá tvorí opačnú stranu...

Injekčná striekačka bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283855

Dátum: 27.02.2004

Autori: Sarphie David Francis, Bellhouse Brian John, Greenford John Christopher

MPK: A61M 5/30, A61M 5/31, A61M 11/06...

Značky: striekačka, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka obsahuje jednako zásobník (11) tlakového plynu, jednako hubicu (26) s vnútornou divergentnou časťou (37) na jej výstupnej strane s kapsulou (28) častíc (32), ktoré sú úplne vytvorené z práškového terapeutického prostriedku, na jej vstupnej strane, a jednako prostriedkami na uvoľnenie tlakového plynu zo zásobníka (11) a zaistenie pretrhnutia membrán (33, 34) kapsule (28) a nesenie častíc (32) práškového terapeutického...

Prístroj s blokovacím zariadením pre blokovací napínací mechanizmus s pracovnou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8792

Dátum: 23.08.2003

Autori: Schyra Michael, Wachtel Herbert

MPK: A61M 5/30, A61M 5/50, A61M 15/00...

Značky: mechanizmus, zariadením, blokovacím, prístroj, pracovnou, pružinou, blokovací, napínací

Text:

...obsahuje závitové vreteno a bežec. Závitové vreteno je umiestnené v stene spodnej časti puzdra. Bežecsa posúva na vretene smerom nahor alebo nadol o kus závislý od počtu pootočení obidvochčastí puzdra proti sebe navzájom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom prístroja s blokovacímzariadením podľa nároku l.Zdvíhadlo môže byť jednak umiestnené na bežci postranne k vretenu počítadla. Pri tomto uskutočnení blokovacieho...

Bezihlová striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282913

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bell John, Bellhouse Brian John

MPK: A61M 5/30, A61M 25/00

Značky: bezihlová, striekačka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezihlová striekačka pozostáva z častí (13, 17, 28) telesa obsahujúceho dutinu (14, 18, 30), ktorej výstupný, protismerný koniec je alebo môže byť prispôsobený na pripojenie na zdroj stlačeného plynu na jeho náhle vstúpenie do dutiny pod tlakom, pričom výstupný, v smere prúdu sa nachádzajúci koniec dutiny končí za diafragmou. Diafragma (21, 32) je pohyblivá smerom od obrátenej prvej polohy, v ktorej predstavuje vydutie smerom von z telesa, na...

Bezihlové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6263

Dátum: 10.09.2002

Autori: Potter David Stuart, Potter Charles David Ogilvy

MPK: A61M 5/30

Značky: zariadenie, bezihlové

Text:

...Šípka má vonkajší priemer približne 7 mm a dĺžku približne 45 mm a je zavedená injekčnou pištoľou, ktorá vpáli šípku do zvieracieho, ale nie do ľudského tela, keď je uvoľnená spúšť. Poháňací mechanizmus dodá silu dostatočnú na to, aby šípke udelila vysokú zrýchlujúcu rýchlosť 40 až 60 mph (17,9 až 26,8 m/s). Na injektovanie Šípky pri nízkej rýchlosti je nevyhnutné vykonať malý zárez do zvieraťa a ovládať tlačnúvystrelený 2 pušky s...

Časticová kazeta, spôsob a súprava pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5696

Dátum: 25.07.2002

Autori: Ford Graham, Watson John, Kendall Mark Anthony Fernance, Smith Edward Robert

MPK: A61M 5/30

Značky: časticová, spôsob, súprava, kazeta

Text:

...častíc. Táto degradácia môže mať podobu roztečenia, spôsobenie deformácie častíc,spekanie častíc a iné nežiaduce fyzické a chemické zmeny v produkte. Ďalej môžetavenina ovplyvniť liečebný účinok častíc.0007 V súlade s tým tento vynález usiluje o zmiernenie tohto problému poskytnutím časticovej kazety, súpravy dielov a spôsobu na jej výrobu, v ktorom sa značne redukuje možnosť roztavenia častíc počas výroby.0008 Podla prvého aspektu tohto...

Súprava na uloženie častíc a spôsob fluidácie častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2672

Dátum: 25.07.2002

Autor: Kendall Mark Anthony Fernance

MPK: A61M 5/30

Značky: spôsob, uloženie, částic, fluidácie, súprava

Text:

...častíc v komore na uloženie častíc, spôsob obsahujeprivedenie stlačeného plynu do prvej trubice prietokovo spojenej s komorou na uloženie častíc, vytvorenie prvého víru plynu v komore na uloženie častíc, aby sa dosiahla fluidácia všetkých častíc umiestnených v komore na uloženie častíc. 0012 Uskutočnenia vynálezu budú teraz opísané ďalej len pomocou príkladov s odkazom na priložené schematické výkresy, na ktorých predstavujeobr. 1 osovo...

Tlmiace zariadenie a spôsob pre injekčné striekačky bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 577

Dátum: 25.07.2002

Autor: Kendall Mark Anthony Fernance

MPK: A61M 5/30

Značky: tlmiace, zariadenie, injekčné, striekačky, spôsob

Text:

...plyn zo zdroja energie do hnacej komory na strhnutie častíc zo sebou a ich urýchlenie do cieľa, atlmič na prijatie plynu z hnacej komory a uvoľnenie tohto plynu do okolia tlmiča cez aspoň jeden vetrací otvor tlmiča, kde vetrací otvor (y) majú účinnú vetracíu plochupričom účinná vypúšťacia plocha a účinná Vetracia plocha sú také, že v priebehu použitia zariadenia na vstrekovanie častíc je hmotnostný prietokplynu cez účinnú vetraciu plochu v...

Ručne ovládaný mikrodávkovač pre sériovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254915

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: aplikáciu, mikrodávkovač, ručné, sériovú, ovládaný

Text:

...pohyb vahadla 1 U. Na čapoch 26 sú uložené kladky 31 a, 31 h. Pružina spúšte 27 uložená okolo čapu 20 je opretá o teleso 1 i spúšt 6 a slúži k vratne mu pohybu spúšte 6. Pružina 26 je upevnená v otvore na segmente ventiov Si, opiera sa o čap 23 a druhým koncom sa opiera o západku 19, čim slúži k vratnému pohybu západky 19. Nastavovacia skratka dávkovača 30 je uložená v spodnej časti dávkovacieho šupátka 9 a slúži k nastaveniu hornej časti...

Ručný mikrodávkovač s výmennou trubičkou pre jednrázovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254189

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 1/10, A61M 5/30, A61D 7/02...

Značky: mikrodávkovač, trubičkou, ručný, jednrázovú, výmennou, aplikáciu

Text:

...sa ovláda tlakom na spúšť 2,ktorá sa vsúva do telesa 1, pričom o podá 4vač 4 opretá tlačka 3 uvoľňuje stlačenú hadicu 18, ktorej vnútorný objem sa tým zväčšuje a tak nasava. Spolu so spúšťou 2 sa posúva aj aretačná vložka 5, o ktorú pružina pritláča aretačné rameno 7, ktoré počas jedného úplného stlačenia spúšte 2 dvakrát zapadá do drážok aretačnej vložky 5, čo spôsobí okamžitú zmenu potrebného tlaku prsta na spúšť 2 a tak umožňuje...

Mikrodávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253928

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 7/02, A61D 1/10, A61M 5/30...

Značky: mikrodávkovač

Text:

...telesa 31,na ktorého podlahe je el. motor 32 s pastorkom 33 zaberajücim s prevodovým lkolülľľl 34 poháňajúcim cez vložená kola páru ozubených kol 16 a, 16 b. Na boku skriňového telesa-31 je flašový zásobník 36 spojený smernou pijpetou 37 prepojenou ohybnou kapilárou nasávania 23 s hlavicou ventilov 2 D,ku ktorej je ohybncu kapílárou nasávaania 24 pripojené držadlo 4 D dávkovacej ihly. Ohybné kapiláry 23, 24 sú prípevnené na skriňovom telese...

Priebojník škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253927

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: škrupín, priebojník

Text:

...na ktorých volných .koncoch sú kyvne uložené kladivká, na driekoch ktorých sú navlečené tlačné skrutkové pružiny usadené v priehlbinách vodlaceho puzdra.Údąąrląílc le means vedený v žiadąnom smere qtívąrprg v telesa priebojníka do regulačnými skrutkami nastavenej hĺbky prebltia. Proti sebe pôsobiacímechanizmus obojłątrąnąým dopadom kladiviek rovnomerne rozkladá silu úderu na dorazové skrutky a preto neprenáša pohyb, telesa na škrupinu...