A61M 5/142

Zariadenie na dodávanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19533

Dátum: 07.06.2011

Autori: Cairns Alexander Stuart, Holt Mark Dominis, Romacker Mathias

MPK: A61M 5/20, A61M 5/142

Značky: dodávanie, zariadenie, liekov

Text:

...(epoetín alfa), Aranesp® (darbepoetín alfa), Dynepo®(epoetín delta), Mircera® (metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta), Hematide®, MRK-2578, INS-22,Retacrit® (epoetín zeta), Neorecormon® (epoetín beta), Silapo® (epoetín zeta), Binocrit® (epoetín alfa), epoetín alfa Hexal, Abseamed® (epoetín alfa), Ratioepo® (epoetín téta), Eporatio® (epoetín téta), Biopoin® (epoetín téta), epoetín alfa. epoetín beta, epoetín zeta, epoetín téta a epoetín...

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: F04B 43/12, A61M 1/00, A61M 5/142...

Značky: zásobníková, čerpadlo, segmentové, peristaltické, kazeta

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Osmotické dodávacie systémy a piestové zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14670

Dátum: 08.08.2007

Autori: Desjardin Michael, Lam Stan, Lautenbach Scott, Alessi Thomas, Zamora Pauline

MPK: A61K 9/00, A61M 5/142, A61M 5/00...

Značky: zostavy, dodávacie, systémy, osmotické, piestové

Text:

...aminokyseliny (napr. uhlík, ktorý je spojený s vodlkom. karboxylovou skupinou, aminoskupinou aR skupinou). Príklady aminokyselinových analógov zahmujú okrem iného homoserín, norleucln. melionínsulfoxid alebo metionin metylsulfónium. Takéto analógy majú spravidla modifikované R skupiny (napr. norleucln) alebo modifikované peptidová hlavné reťazce, ale zachovávajú si rovnakú základnú chemickú štruktúru ako prirodzene sa vyskytujúce...

Vnútročrevná pumpa vyživovania a zariadenie vyživovania tejto pumpy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4923

Dátum: 23.02.2007

Autori: Meier Kevin, Gaines Robert, Sisk Ricky, Harr James, Hudson Joseph, Hanlon James, Knauper Christopher, Wiesner Joel

MPK: A61M 5/142

Značky: pumpy, pumpa, vnútročrevná, vyživovania, tejto, zariadenie

Text:

...je nastavený na prijímanie daného elektromagnetického žiarenia V momente, keď je šírené elektromagnetického žiarenie ovplyvňovane bezpečnostnýmprepojovacím zariadením. Detektor radiácie poskytuje riadiacemusystému signál o tom, že potrubie zariadenia na doručovanie živín je umiestnené v správanej pozícii vyživovacej pumpy.0005 Ďalšou stránkou tohto vynálezu je, že je ku pumpe pripojené zariadenie na vnútročrevné dodávanie živín s Vnútročrevnou...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5922

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Gyrn Steffen, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/142, A61M 39/00, A61M 5/14...

Značky: zariadenie, injekčné

Text:

...plochú základnú dosku, pripevnenú k pokožke pacienta, 3- kanylovú časť obsahujúcu teleso s priechodným otvorom vybaveným kanylou siahajúcou za blizlcu stranu základnej dosky a- prostriedok na pripevňovanie základnej dosky k pokožke užívateľa, pričom dodávacia časť a injekčná časť sú spolu zmontované konektorom obsahujúcim trasu pre tekutinu, ktorá vedie tekutinu zo zásobníka do priechodného otvoru v kanylovej časti,pričom trasa pre...

Zariadenie na podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5786

Dátum: 22.12.2006

Autori: Mejlhede Signe Thorning, Hördum Elo, Gyrn Steffen, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/14, A61M 5/142

Značky: zariadenie, podávanie

Text:

...to byť výsledok fyzickej štruktúry materiálu, napr. materiál je zvlnený alebo podobne. Pretože dodávacia časť je vnímavá na vonkaj šie ovplyvňujúce faktory, ako sú účinky ťahania a tlačenia, keď sa užívateľ pohybuje sem a tam, požaduje sa, aby tieto účinky neboli prenášané na kanylu, ktorá je mniestnená tak,že prechádza cez pokožku užívateľa. Ohybna časť bude aspoň sčasti absorbovať tieto účinky a zabezpečovať, že kanyla nie je ovplyvnená,...

Vstrekovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8921

Dátum: 22.12.2006

Autori: Mogensen Lasse Wesseltoft, Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Gyrn Steffen

MPK: A61M 5/142, A61M 39/12, A61M 5/158...

Značky: zariadenie, vstrekovacie

Text:

...na zisťovanie podmienok systému, ako či je dodávajúca časť riadne pripev nená k základnej doske, ako dlho bola dodávajúca časť pripevnená k základnej doske a veľ~0009 Podľa jedného vyhotovenia je základná doska pripevnená k pacientovi na blízkejstrane lepivým dielom alebo vrstvou.0010 Podľa jedného vyhotovenia sú dodávajúca časť a vstrekovacia časť spolu spojené konektorom, zahŕňajúcim trasu pre tekutinu, ktorá Vedie tekutinu zo zásobníka...

Inhibítor HCV na použitie pri spôsobe liečby hepatitídy typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9371

Dátum: 16.12.2005

Autori: Zhao Ruilin, Simmen Kenneth, Baert Lieven

MPK: A61M 5/142

Značky: liečby, inhibitor, spôsobe, použitie, hepatitidy

Text:

...Hlavné vedľajšie účinky zahŕňajú symptómy podobne chrípke,hematologickê abnormality a neuropsychiatrické symptómy. Ztohto dôvodu sú potrebne účinnejšie, vhodnejšie a lepšie0008 V poslednom čase si ako klinickí kandidáti ziskali pozornosť peptidomimetické inhibítory proteázy HCV, a to BILN-2061 zverejnený V dokumente W 0 OO/59929 a VX~ 95 O zverejnený V dokumente W 0 O 3/87092. Niekoľko podobných inhibítorov proteázy HCV bolo zverejnených...

Lekárske zariadenie na dopravovanie tekutín pri nízkom prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 824

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/142, A61M 5/168

Značky: lékařské, zariadenie, dopravovanie, nízkom, prietoku, tekutin

Text:

...požadovanú navrhnutnúkonfiguráciu a majúce extrémne nízke náklady na výrobu.Predkladaný vynález je namierený na oblasť dopravovanie liekov a týka sa oblasti dopravovania liekov a týka sa zariadenia na dopravovanie liekov pri využití nového otvoroveho mechanizmu. Pre účely tohto vynálezu znamená termin liek akýkoľvek typ molekúl alebo zlúčenín, ktoré je možne dopraviť pacientovi vo forme tekutiny, suspenzie alebo tekutine podobnej látky....

Infúzne zariadenie, lepivý fóliový materiál a stiahnuteľná krycia vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1299

Dátum: 31.03.2004

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61M 5/14, A61M 5/142, A61F 13/02...

Značky: infúzne, zariadenie, materiál, stiahnuteľná, krycia, vrstva, lepivý, fóliový

Text:

...prehybov v lepivej náplasti alebo odtrhnutím lepivého materiálu od injekčného zariadenia Ak je krycia vrstva roztrhnutá, kúsky krycej vrstvy sa môžu prilepiť na lepivú vrstvu, ktoré potom treba odstrániť. Toto je samé o sebe nevýhodou, pretože môže predĺžiť úkon umiestnenia injekčného zariadenia alebo lepivej náplasti. Navyše, pri odstraňovaní kúskov rukou sa čiastočky kožného mazu ľahko prenesú na lepivú plochu a tým sa zníži lepiaca...