A61M 5/14

Bezpečnostné zariadenie ihly pre intravenózny katétrový prístroj a intravenózny katétrový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5237

Dátum: 07.09.2009

Autor: Baid Rishi

MPK: A61M 25/06, A61M 5/14, A61M 5/32...

Značky: bezpečnostné, zariadenie, intravenózny, katétrový, prístroj

Text:

...48. Čeľuste sa pohybujú z rozšírenej polohy do zloženej polohy ked už ihla 20 nie je medzi čeľusťami 48. Čeľuste 48 interagujú s prekážkou 34, aby dovolili relatívny pohyb ihly 20 v základni 42 bezpečnostného zariadenia 40 ihly. Čeľuste 48 dovoľujú tento relatívny pohyb ked sú v rozšírenej polohe, ako vidno na postupnom pohybe medzi obrázkami 2, 5, 7 a 10.Keď ihla 20 prejde za čeľuste 48, čeľuste sa zatvoria okolo špičky 22 ihly, čím bránia...

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285886

Dátum: 14.09.2007

Autor: Grifols Lucas Victor

MPK: A61M 5/14, A61M 5/168, A61M 39/00...

Značky: prietoku, riadenie, zariadenie, liečivých, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov zahrnuje dve alebo viac paralelne spojených rúrok (1, 2) so spoločným vstupom a spoločným výstupom na spojenie s prívodným potrubím látky, ktorá sa má použiť na infúziu, pričom každá z týchto rúrok (1, 2) je vybavená presným odmeriavacím prvkom (3, 4), z ktorých jeden odmeriavací prvok (4) má omnoho menší prietok než ostatné odmeriavacie prvky (3). S príslušnou rúrkou alebo rúrkami (1), v...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5922

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gyrn Steffen, Mejlhede Signe Thorning, Mogensen Lasse Wesseltoft, Hördum Elo

MPK: A61M 5/142, A61M 5/14, A61M 39/00...

Značky: injekčné, zariadenie

Text:

...plochú základnú dosku, pripevnenú k pokožke pacienta, 3- kanylovú časť obsahujúcu teleso s priechodným otvorom vybaveným kanylou siahajúcou za blizlcu stranu základnej dosky a- prostriedok na pripevňovanie základnej dosky k pokožke užívateľa, pričom dodávacia časť a injekčná časť sú spolu zmontované konektorom obsahujúcim trasu pre tekutinu, ktorá vedie tekutinu zo zásobníka do priechodného otvoru v kanylovej časti,pričom trasa pre...

Zariadenie na podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5786

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hördum Elo, Gyrn Steffen, Mejlhede Signe Thorning, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/142, A61M 5/14

Značky: zariadenie, podávanie

Text:

...to byť výsledok fyzickej štruktúry materiálu, napr. materiál je zvlnený alebo podobne. Pretože dodávacia časť je vnímavá na vonkaj šie ovplyvňujúce faktory, ako sú účinky ťahania a tlačenia, keď sa užívateľ pohybuje sem a tam, požaduje sa, aby tieto účinky neboli prenášané na kanylu, ktorá je mniestnená tak,že prechádza cez pokožku užívateľa. Ohybna časť bude aspoň sčasti absorbovať tieto účinky a zabezpečovať, že kanyla nie je ovplyvnená,...

Infúzne vrecko s integrovaným oplachovacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8512

Dátum: 02.06.2005

Autor: Frezza Pierre

MPK: A61J 1/10, A61M 5/14

Značky: oplachovacím, infúzne, integrovaným, systémom, vrecko

Text:

...roztoku preniknút automaticky do oddelenia obsahujúceho liek skôr ako na konci infúzie. Oplachovací roztok ukončuje infúziu a tak oplachuje liekové vrecko a infúznu hadičku, umožňujúc takto vylúčiť riziká kontaminácie a straty zvyškového lieku z vrecka a lieku, ktorý je obsiahnutý v infúznejZákladný princíp spočíva vo využívaní poklesu tlaku, ktorý sa vytvára na konci infúzie vliekovom vrecku pôsobením výšky stĺpca vody vinfúznej hadičke....

Infúzna súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5588

Dátum: 21.03.2005

Autori: Göransson Magnus Walter, Kornerup Grete, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/14

Značky: infúzna, súprava

Text:

...povrchu hlavného povrchu základnej časti a ramienka majú prostriedkySkôr opísaná infúzna súprava sa dájednoduchšie odpojiť a jej použitie bude pre pacienta bez pečnejšie ako použitie predtým známych infúznych súprav. Všetko, čo je potrebné preoddelenie konektora od infúznej časti je ľahký súčasný tlak na dve ramienka konektora a užívateľ bude môcť vidiet ako dochádza k pripojeniu/odpojeniu medzi infúznou časťou aTermínom dutina sa rozumie...

Automatické infúzne zariadenie pre postupné zavádzanie dvoch roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10937

Dátum: 07.03.2005

Autor: Brinon Thierry

MPK: A61J 1/00, A61M 5/14

Značky: zariadenie, roztokov, automatické, infúzne, zavádzanie, postupné, dvoch

Text:

...druhou komorou, pričom v druhej dráhe prúdenia je upravený vratný uzáver prúdenia, pričom uvedený uzáver je v dôsledku rozdielu tlakov medzi homým tokom a dolným tokom dmhej dráhy prúdenia schopný zabrániť prúdeniu druhého roztoku pri zavádzaní obsahu horného objemu aumožniť prúdenie druhého roztoku pri zavádzaní obsahu dolného objemu.0008 Vynález bude zrejmý vďaka nasledujúcemu opisu spolu s priloženými výkresmi, ktoré znázorňujú rôzne...

Nosné zariadenie pre kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20450

Dátum: 24.09.2004

Autori: Gretzinger Matthias, Hartwig Rainer, Heeke Gunther

MPK: A61M 5/14, F16M 11/12

Značky: nosné, zariadenie, kontejnery

Text:

...meracích systémov. Avšak existuje najmenej jeden nedostatok týkajúci sa obidvoch systémov ohľadne nepresností V procese váženia. Točivý moment a torzná sila prítomná v systémoch váženia môže ovplyvniť presnosť merania hmotnosti. Navyše, vyváženie a kalibrácia súčasných systémov je časove náročná a proces vyžadujúci intenzívnu prácu. Navyše schopnosť súčasných systémov niesť niekoľko nádržiek (napr. 3 alebo viac) sa prejavila ako...

Implantovateľné zariadenie na privádzanie liečiv použitím otvorového mechanizmu umožňujúceho malé prietokové rýchlosti tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1667

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/168, A61M 5/14, A61K 9/00...

Značky: použitím, otvorového, prietokové, liečiv, tekutin, zariadenie, privádzanie, implantovateľné, mechanizmu, umožňujúceho, malé, rychlostí

Text:

...tekutín ani mechanizmy alebo zariadenia na prívod liečiv využívajúce typ mechanizmu, ktorý sa môže poskytnúťalebo vyrobiť neobyčajne účinným spôsobom, ľahko a pohotovoprispôsobivo akejkoľvek požadovanej navrhovanej konfigurácii as neobyčajne nízkymi nákladmi na výrobu.Predložený vynález sa týka nového implantovateľného zariadenia na privádzanie liečiv, ako je implantovateľná pumpaNa účely tohto zverejnenia výraz liečivo znamená akýkoľvek...

Infúzne zariadenie, lepivý fóliový materiál a stiahnuteľná krycia vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1299

Dátum: 31.03.2004

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61M 5/142, A61M 5/14, A61F 13/02...

Značky: materiál, zariadenie, infúzne, stiahnuteľná, lepivý, krycia, fóliový, vrstva

Text:

...prehybov v lepivej náplasti alebo odtrhnutím lepivého materiálu od injekčného zariadenia Ak je krycia vrstva roztrhnutá, kúsky krycej vrstvy sa môžu prilepiť na lepivú vrstvu, ktoré potom treba odstrániť. Toto je samé o sebe nevýhodou, pretože môže predĺžiť úkon umiestnenia injekčného zariadenia alebo lepivej náplasti. Navyše, pri odstraňovaní kúskov rukou sa čiastočky kožného mazu ľahko prenesú na lepivú plochu a tým sa zníži lepiaca...

Kryt na miesto infúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5108

Dátum: 11.02.2004

Autor: Jensen Soren

MPK: A61M 25/02, A61M 5/14, A61M 25/00...

Značky: infúzie, miesto

Text:

...obruby zostal na svojom mieste na časti určenej ako puzdro kanyly keď sa spojovacie prvky a obruba stlačia, kryt sa zaistí v tejto polohe.0013 Pri obstaraní krytu podľa vynálezu a ako sa ďalej uvádza v patentovom nároku 5 sa dosiahne optimálne úplné alebo čiastočne pokrytie infúzneho zariadenia.0014 Zhotovenie krytu podľa vynálezu aako sa ďalej uvádza vpatentovom nároku 6, umožňuje uchopiť nechránené časti infúzneho zariadenia a rozpojiť...

Injekčné zariadenie na zavedenie podkožnej infúznej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5473

Dátum: 27.09.2002

Autori: Mogensen Lasse Wesseltoft, Göransson Magnus Walter, Kornerup Grete

MPK: A61M 5/20, A61M 5/14

Značky: súpravy, zariadenie, zavedenie, podkožnej, injekčné, infúznej

Text:

...plunžera s uvedenou ihlou z vysunutej polohy do zasunutej polohy. Pohon obsahujúci pružinu spôsobí posun plunžera kontrolovanou silou arýchlosťou zvysunutej polohy smerom do zasunutej polohy, aby sa kanyla uvedenej podkožnej infúznej súpravy upevnenej na uvedenej zavádzacej ihle zaviedla cez kožu. Zavádzacia ihla na plunžeri sa dá zkanyly vytiahnuť, zatial čo kanyla zostáva zavedená cez kožu. ľcrmínom v podstate neodľľitcľný, ako sa použil v...

Závěs na infuzní láhve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243185

Dátum: 15.07.1987

Autor: Ulbert Karel

MPK: A61M 5/14

Značky: láhve, závěs, infúzní

Text:

...nezávislost na speciálním držáku se stojanem. Z ekonomického hlediska je výhodné, že závěs na infuzní lahve podle vynálezu je zhotoven převážně z tuzemskýVynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise konkrétního příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr 1 znázorňuje schematicky nárys a obr. 2 znázorňuje schematicky bokorys závěsu na infuzní láhve podle vynálezu.16 mm je opatřeno zevně proti sobě nejmeně dvěma fixačními...

Systém pro automatické podávání kardioplegického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240221

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lange Eckehard

MPK: A61M 5/14

Značky: kardioplegického, automatické, roztoku, systém, podávání

Text:

...4. Výstup regulátoru 8 teploty, jehož vstup jespojens výstupom teplotního monitoru 9, je spo»Varianta na obr. 3 vychází z předešlých dvou a navíc zabezpečuje aplikaci kardíoplegíckého roztoku V požadovaných obje» mech. Dosystému je zařazen k tomuto lu mezi zásobník 1 kardioplegickeho roztoku a čerpadlo 2 snímač 11 objemu hladiny.Systém pracuje tímto způsobem. V-zásobníku 1 í je umístěn kardio-plegický roztok předepsaného chemického...

Zařízení na intraoperativní transfúzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239733

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dušek Jaroslav, Brajko Štipán, Kulhánek Milan

MPK: A61M 5/14

Značky: transfúzi, zařízení, intraoperativní

Text:

...do krevního řečištä zároveň zabezpečuje jednoduchým způsobem odvzduenění celého systému, což je nezbytne pro bezpečná použití této metody. Další výhodou je použití transfuzních souprav,která zachýtí náhodnou bublinu vzduchu, která by se do výstupní hadice dostala.Pro zajištění úplná bezpečnosti pacietna před vzduchovou embolií, ke která by mohlo dojít po výprázdění krevního rezervoáru a celého systemu hadic díky nepozornoeti...

Systém pro automatické řízení orgánové perfuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 237494

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mašín Jaroslav, Řehák Jaroslav

MPK: A61M 5/14

Značky: systém, orgánové, automatické, řízení, perfuze

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká systému pro automatické řízení orgánové perfuze, popřípadě pro dávkování hypertenziv nebo hypotenziv. Systém sestává z elektrického tlakoměru pro měření středního tlaku objektu, na který je tlakoměr připojen a z čerpadla s řídicími obvody pohonu, které je připojeno pomocí tlakové zpětné vazby též na řízený objekt. Výstup elektrického tlakoměru je spojen jednak přes derivační obvod a aktivní filtr s jedním vstupem vyhodnocovacího...

Úchytka na stojan pre infúzie a transfúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231504

Dátum: 15.12.1986

Autor: Hrachovský Jozef

MPK: A61G 7/06, A61M 1/02, A61M 5/14...

Značky: úchytka, transfúzie, infúzie, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zavesenie infúzií a transfúzií na pre tento účel vyhotovených stojanoch. Podstatou vynálezu je to, že úchytka je vytvorená základným telesom kruhového tvaru, prechádzajúcim v upínací kolík, na ktorého konci je vytvorený otvor so závitom, pričom v základnom telese je vytvorený jednak priechodný otvor a jednak aspoň jedna drážka. V strede drážky je vytvarované prehĺbenie.

Komplex aminokyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231084

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mašita Artur, Kruf Miloslav, Čulík Karel

MPK: A61K 31/13, A61M 5/14

Značky: aminokyselin, infúzního, roztoku, formě, léčení, selhání, komplex, ledvinného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompexu aminikyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infuzního roztoku, s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitamínů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, lysin-acetát, methionin, threonin, tryptofan, histidin, hydrochlorid argininu, N-acetyl-L-tyrosin, prolin a vodu pro...