A61M 1/36

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Jurínyi Ľudovít, Kokoš František

MPK: A61M 1/36, A61N 5/06, G21K 5/00...

Značky: ožarovanie, aplikátor, laserom, nosový, intranazálne

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Chirurgický systém obsahujúci kazetu s akustickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6485

Dátum: 13.03.2007

Autori: Williams David, Chun Jeffrey, Nazarifar Nader, Hopkins Mark

MPK: A61M 1/36, G01F 1/66

Značky: vazbou, chirurgicky, akustickou, systém, obsahujúci, kazetu

Text:

...spojovací prvok pre ultrazvukové zariadenie. Ako je opísané v tejto patentovej prihláške, problémom s nezávisle vytvorenými elastomérovými akustickými spojkami je zaistenie tesného kontaktu medzi ultrazvukovým vysielačom a elastomérom tak, aby na rozhraníneboli prítomné žiadne vzduchové hniezda. Riešením opísanýmV tejto patentovej prihláške je elastomér, ktorý je extrémnemäkký a pružný a akusticky transparentný. Tieto vlastnosti umožňujú...

Membránová jednotka, tlak merajúca jednotka v puzdre a jednotka merania tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20825

Dátum: 10.11.2005

Autori: Caronna Marco, Reiter Reinhold

MPK: A61M 1/36, G01L 19/00

Značky: merajúca, membránová, tlaku, jednotka, puzdre, merania

Text:

...uskutočnení vynálezu sú upevňovacie prvky upevňovacieho kruhu vytvorené ako bud projekcia, drážka aleboniť. Tiež sú možné alternatívne upevňovacie prvky.0011 Upevňovacie prvky upevňovacieho kruhu sú V ďalšom uskutočnení vynálezu umiestnené na vonkajšej časti upevňovacieho kruhu. Ďalej môže upevňovací kruh obsahovať U-tvarovanú časť a upevňovacie prvky sú umiestnené na jednej alebo obidvoch čelných stranách nôh U-tvarovanej časti.0012...

Spôsob a systém na odstraňovanie rozpustného TNFR1, TNFR2 a IL2R pri pacientoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12900

Dátum: 29.04.2005

Autor: Lentz Rigdon M

MPK: A61K 38/19, A61K 39/395, A61K 38/20...

Značky: systém, tnfr1, tnfr2, odstraňovanie, rozpustného, spôsob, pacientoch

Text:

...receptora faktora nekrózy nádorov l (sTNFRl), rozpustnému receptoru faktora nekrózy nádorov 2 (STNFRZ) a rozpustnému receptora interleukinu 2 (sIL 2 R), imobilizované naBol vyvinutý spôsob a systém na navodenie remisie ochorení vyznačujúcich sa nadmernou tvorbou sTNR a R interleukinu 2. Súčasťou tohto systému sú prostriedky na separáciu krvi na krvnú plazmu a krvinky, ako je zariadenie na plazmaferézu, pričom plazma sa potom spracováva pri...

Zariadenie na aferézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3156

Dátum: 13.09.2004

Autori: Schmidt Walter, Mattner Frank

MPK: B01D 15/08, A61M 1/36

Značky: aferézu, zariadenie

Text:

...opis doteraz uplatňovaných terapeutických stratégii na ACh je uverejnenýv prehladovom článku od Wolfa (Nature Reviews Drug Discovery 1 (2002) 859866).0005 Plaky amyloidu-B sa tvoria vychádzajúc z takzvaného amyIoid-B prekurzorového proteínu (APP), ktorým je integrálny transmembránový proteín (nie je úplne známa jeho fyziologická funkcia avšak najnovšie vedecké výsledky ukazujú, že APP pracuje ako tzv. membránový cargo-receptor pre kinezín...

Spôsob zhromažďovania požadovanej zložky krvi a vykonávanie fotoforézneho ošetrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18434

Dátum: 02.09.2004

Autor: Briggs Dennis

MPK: A61M 1/36, A61K 41/00, A61M 1/00...

Značky: fotoforézneho, ošetrenia, požadovanej, zhromažďovania, spôsob, vykonávanie, zložky

Text:

...obvykle vyžadovali dávkové spracovanie, a preto trvalo niekoľko hodín ošetriť pacienta alebo získať dostatočnú zásobu separovaných častí krvi. Ďalej bola výroba uvedených systémov veľmi zložitá. Je neustálym cieľom skracovať čas, ktorý zaberie dokončenie jedného ošetrenia fotoforézou. Ďalším cieľom je znížiťmnožstvo krvi, ktorú je treba odobrať pacientovi a spracovať vprocesoch s uzatvorenou slučkou na jedno ošetrenie fotoforézou. Ešte...

Použitie zariadenia na filtráciu s tangenciálnym prietokom a metóda na obohacovanie leukocytmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17431

Dátum: 19.06.2003

Autori: Lodge Patricia, Monahan Steven, Turner Allen, Boynton Alton, Harris Paul, Bosch Marnix

MPK: A61M 1/34, B01D 61/14, A61M 1/36...

Značky: filtráciu, tangenciálnym, leukocytmi, obohacovanie, použitie, zariadenia, metoda, prietokom

Text:

...C 034 krvotvornými kmeňovými a prekurzorovými bunkami a podobne. Bunkové populácie obohatené leukocytmi a/alebo monocytmi a podobne, získané použitím zariadení a metód na základe tohto vynálezu sa môžu používat na prípravu zmesí buniek prezentujúcich antígény. napr. dendritických buniek prezentujúcich antigény, na podávanie pacientom na navodenie imunitnej odpovede, na prípravu zmesí pluripotentných kmeňových buniek, napr. f-makrofágov...

Hyperrozvetvený amylopektín na použitie pri spôsoboch chirurgického alebo terapeutického ošetrenia cicavcov alebo pri diagnostických metódach, najmä na použitie ako plazmaexpander

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2099

Dátum: 06.08.2002

Autor: Sommermeyer Klaus

MPK: A61K 31/716, A61K 47/36, A01N 1/02...

Značky: plazmaexpander, metódach, ošetrenia, použitie, hyperrozvetvený, terapeutického, amylopektín, spôsoboch, cicavcov, najmä, diagnostických, chirurgického

Text:

...nevýhody chýbajúcej úplnej metabolizovateľnosti amylopektínového derivátu hydroxyetylškrobu. Zároveň by nový plazmaexpander mal mať viac globulárnuštruktúru, a tým by mal vytvárať pomerne nízkoviskózneZa úlohu vynálezu sa môže považovať objavenie ďalšíchoblasti použitia istých amylopektínov.Tieto úlohy a taktiež ďalšie úlohy neuvedené samostatne,ktoré sa však dajú voľne odvodiť 2 úvodnej diskusie, sa riešia prostredníctvom predmetu nároku 1....

Zařízení pro průtok krve ve vaku uspořádaném k jejímu zahřívání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245280

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lomovciv Alexadd, Loydl Ronald

MPK: A61M 1/36

Značky: jejímu, zahřívání, průtok, uspořádaném, zařízení

Text:

...upowoxc mmąocm c cmonpemeąamn Bupalsnmnannem-nameam n c ąpyroñ croponu nozumqeune noammuux UNQHPYLKOB B113 m naoóperemm cocTonT n ycwpanennn Henocu-arxon nsnecrnm ycTpoñcTB mm Harpeaaarm mnoo-rail n B ocoóeanocm B TOM, wroóu coenawb ycwpoñcmno nporoxca KpOBE B HameBareaxLnoM Mamma coanammee Boamomiocwb ,nm IIPOTGKBHHK óuaronapa cnoeił rzzuzçpomHBMINGCKOĚ KoxłcTPYK-IW. He Busmaaa npn BTOM ocxomemm y na~ nearon npn nepemmanm KpoBn....