A61M 1/34

Kombinovaná terapia na prevenciu alebo ošetrenie Alzheimerovej choroby a súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13921

Dátum: 06.07.2005

Autori: Mattner Frank, Schmidt Walter

MPK: A61K 39/00, A61M 1/34, A61K 38/08...

Značky: súprava, ošetrenie, prevenciu, choroby, kombinovaná, terapia, alzheimerovej

Text:

...protilátok indukovaných imunizáciou s agregovaným AI 342 ( uludí amyší) azistilo sa, že väčšina protilátok rozpoznáva malú doménu A 842 medzi aminokyselinami 4 a 10 (N 5440). Myšie protilátky boli vstave blokovať A 13. EP 1 765 388 34500/Hñbrilogenézu arozrušiť už vzniknuté AIS-vlákna (Mc Laurin et al., 2002 TherapeuticaIIy effective antibodies against amyloid-B peptide target amyloid-B residues 4-10 and inhibit cytotoxicity and...

Spôsob a systém na odstraňovanie rozpustného TNFR1, TNFR2 a IL2R pri pacientoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12900

Dátum: 29.04.2005

Autor: Lentz Rigdon M

MPK: A61K 38/19, A61K 38/20, A61K 39/395...

Značky: systém, pacientoch, rozpustného, tnfr2, odstraňovanie, spôsob, tnfr1

Text:

...receptora faktora nekrózy nádorov l (sTNFRl), rozpustnému receptoru faktora nekrózy nádorov 2 (STNFRZ) a rozpustnému receptora interleukinu 2 (sIL 2 R), imobilizované naBol vyvinutý spôsob a systém na navodenie remisie ochorení vyznačujúcich sa nadmernou tvorbou sTNR a R interleukinu 2. Súčasťou tohto systému sú prostriedky na separáciu krvi na krvnú plazmu a krvinky, ako je zariadenie na plazmaferézu, pričom plazma sa potom spracováva pri...

Použitie zariadenia na filtráciu s tangenciálnym prietokom a metóda na obohacovanie leukocytmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17431

Dátum: 19.06.2003

Autori: Lodge Patricia, Turner Allen, Monahan Steven, Boynton Alton, Harris Paul, Bosch Marnix

MPK: B01D 61/14, A61M 1/34, A61M 1/36...

Značky: metoda, tangenciálnym, leukocytmi, prietokom, filtráciu, použitie, obohacovanie, zariadenia

Text:

...C 034 krvotvornými kmeňovými a prekurzorovými bunkami a podobne. Bunkové populácie obohatené leukocytmi a/alebo monocytmi a podobne, získané použitím zariadení a metód na základe tohto vynálezu sa môžu používat na prípravu zmesí buniek prezentujúcich antígény. napr. dendritických buniek prezentujúcich antigény, na podávanie pacientom na navodenie imunitnej odpovede, na prípravu zmesí pluripotentných kmeňových buniek, napr. f-makrofágov...

Diagnostická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 265063

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tlusťáková Marie, Horák Jiří, Čermák Pavel, Monhart Václav, Paroubek Miroslav

MPK: A61M 1/34

Značky: diagnostická, kolona

Text:

...usmernit tok krve, zmenšuje pohybvité koncovky 2 jsou konstruovány tak, aby přechody mezi nimi bylynebo svařenímla to buč teplem, vysokofrekvenčněfnebo ultrazvukem.Prostory koncovek 5 a těla l kolony jsou odděleny sítkem 2, 3, které slouží jednak jako opěra sorbeníiuvnitř kolony a záro veň zabraňuje vniknutí sorbentu do koncovky 2 neboaž do krevní ho ŕečiště pacienta. Sítka 3, Q mohou být zhotovena z nerezavějící oceli, syntetické tkaniny...

Delička sieťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242209

Dátum: 15.09.1987

Autor: Djakov Vladimir Georgijevie

MPK: A61M 1/34

Značky: dělička, sieťoviny

Text:

...na energiu, servis i údržbu.Delička sieťoviny podla vynálezu je sche 4maticky znázornená na pripojenom výkrese. Pneumatický valec 1 rozoberateľne pripo jený na základovú dosku 2 je opatrený výkyvným prítlačným stĺpikom 5. Tento vý kyvný prítlačný stĺpik 5 je vytvorený z vodo vého jadra 12, napríklad z hliníka, opatre ného izolačným plášťom 11, ktorým môže byt napríklad silikonova hadice. Operný stĺpik 4, ktorý je tak isto vytvorený z...

Zařízení na řezání síťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241798

Dátum: 10.08.1987

Autori: Macháeek Zdenik, Chmela Robert

MPK: A61M 1/34, B26D 5/22

Značky: řezání, zařízení, síťoviny

Text:

...tudíž žádnou dodatečnou úpravu. Ve spojení ee sekacím zařízením umožňuje dále zpraoovávat pásy na jednotlivé nasekané přířezy odefinované déloe. Výhodou sekacího zařízení je jeho nezávislost na době rozběhu elektrometoru poněvadž prostřednictvím vačkového syetému dochází k přesnémuv odměření poauvu pásu sířoviny nebo jiného materiálu určeného k dälení.Napřipojených výkresech je na obr. 1 znázorněn princip sekacího zařízení, na obr 2.je...

Způsob přípravy semipermeabilních membrán na bázi acetátu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238685

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vacík Jiří, Schauer Jan

MPK: A61M 1/34

Značky: způsob, semipermeabilních, membrán, přípravy, acetátu, celulózy, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy semipermeabilních membrán na bázi acetátu celulózy, zejména membrány vhodné pro použití v umělé ledvině. Způsob příprav semipermeabilních membrán na bázi acetátů celulózy spočívá v tom, že se roztok sestávající z 15 až 28 % hmot. acetátu celulózy, 8 až 25 % hmot. organické hydroxykyseliny, 40 až 70 % hmot. acetonu a 1 až 22 % hmot. dimethylformamidu odlévá na hladký podklad, na podkladě se nechá samovolně...