A61M 1/10

Prístroj umožňujúci vyvíjať stanovený pulzujúci tlak na zdravotnícku pomôcku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19444

Dátum: 25.05.2009

Autor: Nour Sayed

MPK: A61M 1/10

Značky: zdravotnícku, pulzujúci, pomôcku, prístroj, vyvíjať, umožňujúci, stanovený

Text:

...alebo kvapalinou. 0013 Skriňa umožňuje odobrať konečný objem tekutiny pod vysokým tlakom. Potom, ako náhle je tento objem tekutiny odobratý, môže byť spojenie medzi skriňou, teda prístrojom podľa tohto vynálezu, a zdrojom tekutiny prerušené. Prístroj podľa tohto vynálezu je potom nezávislý.0014 Pripojenie skrine k prijímaciemu prostriedku a na odvádzacom prostriedku môže a nemusí byt trvalé.0015 Keďže je odvádzací prostriedok spojený so...

Nové pulzujúce lekárske zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19869

Dátum: 02.04.2009

Autor: Nour Sayed

MPK: A61M 1/10

Značky: lékařské, zariadenie, nové, pulzujúce

Text:

...ventilom zabraňujúcim toku. Zavedená vodiaca trubička vytvorí otvor s dostatočne velkým priemerom, ktorý následne umožní zaviesť do tejto vodiacej trubičky katéter s balónikom, zatiaľ čo ventil, ktorý sa nachádza v zavádzacom mieste, obmedzuje a zastavuje prúdenie krvi cez zavádzacie0009 Nevýhodou katétrov s balónikom z doterajšieho stavu techniky je to,že ked je potrebné zaviesť tento katéter s balónikom nie prostredníctvom...

Zariadenie na pumpovanie tekutiny a prvky so statickým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16754

Dátum: 30.03.2009

Autor: Tovar López Francisco Javier

MPK: A61M 1/10, A61M 1/12

Značky: tekutiny, prvky, zariadenie, tesnením, pumpovanie, statickým

Text:

...riešenia.0006 VAD 100 zahŕňa jednorazovú pumpovaciu jednotku 120 umiestnenú v pumpovej schránke 112 pre opakované použitie. Pumpovacia jednotka 120 zahŕňa jednorazový kNný vačok 122 majúci príslušný vstup 132 a výstup 134 pripojený k jednorazovému jednocestnému vstupnému ventilu 126 a k výstupnému ventilu 124. Rúrkové konektory 130 a 128 sú príslušne pripojené k vstupnému ventilu 126 a k výstupnému ventilu 124, ako rozhranie ku kanylám(nie...

Univerzálne pneumatické ventrikulárne pomocné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16753

Dátum: 28.05.2004

Autori: Calderon Moises, Sacristan Rock Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: zariadenie, ventrikulárne, pomocné, pneumatické, univerzálne

Text:

...ktorý pôsobí na krv tak, že ju urýchľuje von na výstup. Obe tieto kategórie ventrikulárnych pomocných zariadení sú všeobecne spoľahlivé a implantovatelné, ale sú veľmi nákladné, ale nie zvlášť trvanlivé, a nie sú užitočné vsituáciách, v ktorých pacient potrebuje dodávať skutočne pulzujúcu krv. Presnejšie, axiálne aodstredivé pumpy sú typicky ponechávané v neprerušovanom prevádzkovom móde, v ktorom je dodávaný stály tok krvi na...

Tlakom vzduchu riadený ovládač pre pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14444

Dátum: 14.05.2004

Autor: Sacristán Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: ventrikulárne, pneumatické, asistenčné, zariadenia, ovladač, riadený, vzduchu, tlakom

Text:

...asistenčných zariadení, pneumatické zariadenia sa zdajú byť dobrou voľbou pre poskytovanie pulznej pulmonálnej augmentácie. Predsa však, ako už bolo uvedené vyššie,pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú náchylné nazlyhanie a môžu spôsobiť krvné poškodenie a zrážanie krvi. Okremtoho, pohonné jednotky ovládajúce pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú na báze motora (teda všeobecne mechanicky nespoľahlivé), a môžu...

Krevní čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276233

Dátum: 13.05.1992

Autor: Lundbäck Stig

MPK: A61M 1/12, A61M 1/10

Značky: čerpadlo, krevní

Samostavěcí zařízení peristaltického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269836

Dátum: 14.05.1990

Autor: Lopot František

MPK: A61M 1/10

Značky: zařízení, peristaltického, čerpadla, samostavěcí

Text:

...vůle je dána velikosti kroku a tedy velikostí zubu samostavítelného prvku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je zajištění minimálního rediálního pohybu raman s okluznímí válci, což mínimalizuje riziko poškozování buněčných elementů krve 1 rozrušování materiálu hadice. Samovolné pŕestavení je během činnosti peristaltického čerpadla vyloučeno. Při zakládání nové hadice není třeba pečllvého seřízení. Postačí nastavit ramena do nejrozevřenější...

Připojovací člen se samočinným uzavíráním průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259729

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maška Jan, Pokorný Jaroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: uzavíráním, člen, samočinným, připojovací, průtoku

Text:

...otvor.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost ai rychlost při připojování, samočinné uzavírání průtoku a tím zabránění vytékání kontaminované kapaliny, která znečišťuje zařízení, obsluhující personál a okolí a podstatnýni způsobem se tím snižuje riziko přenosu virové hepatitídy B.Príklad provedení .připojovaoího členu se samočinným uzaviráním podle vynálezu je znázorněn V uzavřeném stavu na obr. 1 a ve stavu, kdy je připojen na...

Zařízení pro mechanickou srdeční podporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247416

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veltruský Vladimír, Paclík Oldoich, Schling Jaromír, Vacek Jioí

MPK: A61M 1/10

Značky: mechanickou, zařízení, srdeční, podporu

Text:

...je zajiščovánc zvýšení střední hodnoty diastolickěho tlaku.V diastolické fâzi srdeční je koronární systém otevřen a zvýšeným díastolickým aortálním tlakem je zabezpečeno zvýšení koronárního průtoku. Další nevýhodou je poměrně velká operační zátěž. U kontrapulzace musí být vypreparována arteria femoralis v oblasti třísla a na ni.našita cévní protéza a u bypassového systému musí být provedena sternotomie a vstupní trakt našitý či zavedený na...

Přístroj pro očišťování krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248305

Dátum: 12.02.1987

Autor: Skála Miroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: prístroj, očišťování

Text:

...přístrojů a je určena pro všechny paoienty ošetřované na těchto přístrojíoh, zabezpečení před infekoí hepatitidou B je provedeno obvykle sterilizaěním a desinfekčním roztokom. Jsou známa řešení, kde je část dialyzační cesty výměnné a část této cestystabilní pro všechny paoienty. Možnost infekoe se zde podstatné zmenší, ne však vyloučí. Všechny tyto přístroje - monitory jsou vzhledem k programům dialyza, hemofiltrace, hemoperfuze...