A61M 1/00

Vákuový systém a endoskopické zariadenie na endoskopickú vákuovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18689

Dátum: 12.03.2012

Autor: Loske Gunnar

MPK: A61B 1/015, A61B 1/00, A61M 1/00...

Značky: zariadenie, vákuovú, endoskopickú, vakuový, systém, terapiu, endoskopické

Text:

...intrakavitárnej a intrakorporálnej vákuovej terapii vákuovým systémom podľa predloženého vynálezu sa dosahuje vnútorné uzavretie rany priložením podtlaku až vzájomným nahromadenim poranených a mäkkých telových tkanív okolo prvku zhromažďujúceho tekutinu, ktorý je pri chirurgickom použití spojený s vákuovým čerpadlom vákuového systému podla tohto vynálezu pomocou tekutinových komunikačných prvkov. Len vďaka tomuto uzatvoreniu rany vzniká podla...

Aspiračný systém s malými svetlosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20202

Dátum: 12.12.2011

Autori: Sorensen Gary, Lee Eric

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: malými, aspiračný, svetlosťami, systém

Text:

...ďalšie metódy, ktoré zahŕňajú kľukaté cesty so ohybmi,uhlami a obmedzovačmi toku, ktoré sa tiež týkajú predmetuupchávania. Niektoré predchádzajúce riešenia zahŕňajú. odporovýprvok v čerpadle alebo V jeho blízkosti. Ale účinnosť týchto riešení je obmedzená vzhľadom na relatívne veľký priemer hadičiek medzi odporovým prvkom a okom. Ďalší pokus o riešenie je použitie väčšej dĺžky pružných aspiračných hadičiek V snahe zvýšiť celkovú odolnosť...

Kombinovaný koaxiálny a bimanuálny irigačný/aspiračný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20720

Dátum: 15.11.2011

Autor: Lane Md Stephen

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: koaxiálny, nástroj, bimanuálny, kombinovaný

Text:

...rúrkou. Pomocou elektrického kábla mení riadiaci panel úroveň výkonu preneseného nástavcom na pripojenú reznú ihlu. Ohybná rúrka dodáva irigačnú tekutinu. na miesto chirurgického zásahu cez irigačnú ihlu a odčerpáva aspiračnú tekutinu z oka0006 Počas procesu fako-emulzifikácie s použitím bimanuálneho (obojručného) nástroja sú špičky reznej ihly a irigačnej ihly vsunuté do predného puzdra oka. Pretože bimanuálny nástroj tvorí V skutočnosti...

Abdominálny obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17421

Dátum: 09.09.2011

Autori: Eckstein Axel, Wolf Cornelia, Croizat Pierre

MPK: A61M 27/00, A61M 1/00, A61F 13/14...

Značky: abdominálny, obvaz

Text:

...rany. Spis WO 01/85248 by chcel zmiemiť nežiaduce vrastanie tkaniva do obväzu tým, že sa zmenší priamy kontakt materiálu so základom rany. Spis WO 01/85248 k tomu cieľu navrhuje, aby plocha otvorov fólie, vybavená dierovaním, obsahovala menej než 10 účinnej plochy fólie. Ideálne by mala otvorená plocha obsahovala menej než 1 alebo 2 plochy fólie. Podľa spisuWO 01/85248 môžu otvory vo fólii existovať v podobe štrbín, čo ďalej zmenší...

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: A61M 5/142, A61M 1/00, F04B 43/12...

Značky: peristaltické, segmentové, zásobníková, kazeta, čerpadlo

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Distálne plastické zakončenie infúznej/aspiračnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15055

Dátum: 12.10.2009

Autori: Ghannoum Ziad, Sussman Glenn Robert

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: dištálne, plastické, zakončenie, špičky

Text:

...smer infúznej tekutiny, diktovanému infúznym portom infúznej manžety, po pripojení jednorázového komponentu k nástroju. V niektorých uskutočneniach, s pripojeným jednorázovým komponentom k nástroju, môže byť infúzna/aspiračná špička predĺžená V smere pozdĺžnej osi až k bodu V blízkosti infúzneho portu.0008 Uskutočnenia vynálezu poskytujú nástroje, ktoré znižujú pacientovu traumu počas extrakcie šedého zákalu a dalších procedúrach očnej...

Dvojstupňová ultrafiltrácia/diafiltrácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14122

Dátum: 14.04.2009

Autori: Gonzalez Martin, Earp Fred, Wood Woody

MPK: C07K 1/34, A61M 1/02, A61M 1/00...

Značky: dvojstupňová

Text:

...koncentrácie proteínu. Obrázok 8 ukazuje zmenu v tvorbe agregátu ako funkciu pH pre rôzne časy.Obrázok 9 ukazuje tvorbu diméru ako funkciu pH pre rôzne časy.Obrázok 10 ukazuje fragmentáciu proteínu ako funkciu pH pre rôzne časy.0007 Vsúlade spredkladaným vynálezom sa prekvapivo zistilo, že progresívny dvojstupňový prístup ultrafiltrácíe/díañltrácie na zakoncentrovanie proteínu môže zaistiť kompozície, ktoré obsahujú koncentrovaný proteín....

Irigačný/aspiračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7010

Dátum: 30.08.2007

Autori: Davis Sherman, Sorensen Gary

MPK: A61M 1/00

Značky: systém

Text:

...k ovládaciemu pultu. Znížený tlak alebo zdroj vákua v ovládačom pulte odťahuje alebo vysáva emulgovane tkanivo 2 oka otvoreným koncom rezacieho hrotu, rezacim. hrotom. a vrtanín rúrky a odsávacím. potrubím dovnútrazberneho zariadenia. Odsávanie emulzifikovaneho tkaniva jepodporované slaným výplachovým. roztokom alebo irigantom, ktorý je vstrekovaný dovnútra miesta operácie malou prstencovou medzerou medzi vnútornýn 1 povrchom. irigačnej...

Chirurgický systém a kazeta s ultrazvukovým snímačom prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5867

Dátum: 15.08.2007

Autori: Nazarifar Nader, Gao Shawn, Drost Cornelius, Shkarlet Yuri

MPK: A61M 1/00

Značky: kazeta, chirurgicky, prúdenia, snímačom, systém, ultrazvukovým

Text:

...ktoré je vytvorené ako časť kazety alebo konzoly a ktoré nevyžaduje žiadny gél.0003 Jedno známe zariadenie opísané v US patente Č. 6,901,812 (Moscaritolo, a kol.) používa vnútornú stenu meraného prúdového kanála ako akustický reflektor. Aby však toto zariadenie fungovalo, vyžaduje veľmi presné obrobenie vnútornej steny. Takéto presné obrobenie je ťažké a nákladné, hlavne vo veľmi malých a spletitých tekutinových kanáloch, používaných V...

Kazetový zvierací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4857

Dátum: 07.06.2007

Autori: Bowman Michael, Williams David

MPK: A61M 1/00

Značky: zvierací, mechanizmus, kazetový

Text:

...mechanizmu uvádzaneho vynálezu.Obrázok 2 je predný perspektivny pohľad na prvé uskutočnenie podzostavy ovladača kazetoveho zvieracieho mechanizmu uvádzaného Vynálezu.Obrázok 3 je predný perspektivny pohľad na kazetovú prijímaciu časť kazetového zvieracieho mechanizmu uvádzaného vynálezu.Obrázok 4 je rozložený perspektivny pohľad na kazetovú prijímaciu časť kazetového zvieracieho mechanizmu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 5...

Chirurgická kazeta so zlepšenou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8879

Dátum: 03.05.2007

Autor: Domash David

MPK: A61M 1/00

Značky: zlepšenou, kazeta, chirurgická, filtráciou

Text:

...kazety.0008 Preto je tu predložená Chirurgická kazeta, ako je0009 Predloženym vynâlezom je Chirurgická kazeta s vylepšeným0010 Na úplnejšie pochopenie uvedeného Vynálezu a jeho ďalšie ciele a Výhody odkazujeme na nasledujúci opis V spojeníObrázok 1 je predný, perspektivny pohľad. na chirurgickú kazetu podľa Výhodného uskutočnenia predloženého Vynalezu Obrázok 2 je bočný pohľad V reze chirurgickou kazetou 2 obrázka 1Obrázok 3 je...

Chirurgická kazeta s mäkkými upínacími zónami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10195

Dátum: 14.03.2007

Autori: Chun Jeffrey, Domash David, Williams David

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: zónami, mäkkými, upínacími, kazeta, chirurgická

Text:

...môže obsahovať súpravu rebier, aby rozložili zaťaženie svorkou. Každé rebro V súprave môže byť vytvorené z materiálu, ktorý sa elasticky deformuje V elastickej časti a plasticky, keď sa dosiahne medza sklzu materiálu. Následne sa môže upínacia časť, podľa jedneho vyhotovenia,prispôsobiť profilu zaťaženia, ktoré sa na ňu kladie.0010 Ďalšie vyhotovenie uvádzaného vynálezu môže obsahovať chirurgickú kazetu, ktorá má časť telesa na uloženie aspoň...

Fluidiková kazeta používaná v zariadeniach očnej chirurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6232

Dátum: 13.03.2007

Autori: Williams David, Nazarifar Nader

MPK: A61M 1/00

Značky: používaná, očnej, kazeta, zariadeniach, fluidiková, chirurgie

Text:

...40-48).0006 Stále existuje potreba pre chirurgickú kazetu, ktorá má redukovaný potenciál pre zlyhanie kazety za dynamickéhopretlaku. Stručný prehľad vynálezu 0007 Predložený vynález vylepšuje predchádzajúci typ kazetyuvedené ďalej. Tvarovaný prietokový kanál je obsiahnutý naelastomerovej doske, ktorá je prilepená alebo mechanicky pripevnená k pevnej podložke. Chirurgická jednotka obsahuje oblasť uloženia kazety, ktorá má hlavu pumpy s...

Chirurgická kazeta s tekutinovou komorou s niekoľkými oblasťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8421

Dátum: 06.03.2007

Autori: Hopkins Mark, Gao Shawn

MPK: A61M 5/24, A61M 1/00, A61B 19/00...

Značky: oblasťami, kazeta, tekutinovou, niekoľkými, chirurgická, komorou

Text:

...čerpadlo, pričom oba pracujú V sêriách.Venturiho čerpadlo nasáva materiál zo strany chirurgickehozákroku do malej zbernej komory. Peristalticke čerpadlo prečerpáva aspirát z malej zbernej komory do veľkého zberneho vaku. Peristaltické čerpadlo nezavádza aspiračný podtlak do strany chirurgického zákroku. Preto systém pracuje ako(0007) US 5286262 opisuje viacúčelovú zbernú nádobu, obsahujúcu uzatvorenú nádobu s reguláciou nasávania...

Metóda pre peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3967

Dátum: 22.02.2007

Autori: Gao Shawn, Williams David

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: metoda, čerpadlo, peristaltické

Text:

...prietočný kanál na elastomerovej doske, ktorá je zviazaná alebo mechanicky pripojená na pevný podklad. Vačeky hlavy čerpadla sú namontované radiálne z osi rotácie motora čerpadla a stláčajúelastomérové prietočné kanály oproti pevnemu podkladu. Komerčnévyhotovenie vynálezu opísané V tomo vynáleze je riešené ako INFINITIC)Vision System od Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas. Tento chirurgicky ovládací panel používa Fluid...

Chirurgická kazeta s bublinkovou oddeľovacou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9782

Dátum: 22.01.2007

Autori: Domash David, Gao Shawn

MPK: A61B 19/00, A61M 1/00, A61M 5/24...

Značky: oddeľovacou, kazeta, chirurgická, bublinkovou, strukturou

Text:

...neposkytuje odsávací podtlak do chirurgického miesta. Takto tento systém pracuje ako podtlakom0007 Ako V podtlakom riadených odsávacích systémoch, tak aj v prietokovo riadených odsávacích systémoch, kvapalná infúzna tekutina a očné tkanivo odsávané z chirurgického miesta smerujú do odsávacej komôrky V chirurgickej kazete. V určitých podtlakom riadených odsávacích systémoch je dôležité mať presné merania úrovne kvapaliny v odsávacej...

Chirurgická kazeta so štruktúrou na trhanie bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8335

Dátum: 22.01.2007

Autor: Domash David

MPK: A61M 1/00, F04B 43/08, F04B 43/12...

Značky: kazeta, bubliniek, strukturou, chirurgická, trhanie

Text:

...v súčasnosti dostupný systém pre očnú chirurgiu, ACCURUS® systém od Alcon Laboratories, Inc.,obsahujúci Venturiho čerpadlo a peristaltické čerpadlo, ktoré operuje V sériách. Venturiho čerpadlo nasavamateriál zo strany chirurgického výkonu do malej zbernej komory. Peristaltické čerpadlo odčerpáva z malej zbernej komory do veľkého zberného vaku. Peristaltické čerpadlo neprivádza aspiračný podtlak na stranu chirurgického výkonu. Takto, systém...

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu, spojovacia a ochranná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285476

Dátum: 18.01.2007

Autori: Danielson Bo, Persson Dick

MPK: A61M 1/00, A61M 39/02, A61M 39/00...

Značky: zariadenie, krvného, jednotka, pacienta, vonkajšie, spojovacia, ochranná, oběhu, pripojenie, okruhu, vonkajšiemu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu alebo k fluidnému zdroju na medicínske účely obsahuje základné telo (1, 41) s najmenej prvými otvormi (8, 8') obkolesenými prvými vodotesnými povrchmi (9, 9') a komunikujúce s vonkajšími párovými prostriedkami (2, 2', 42, 42'), ktoré sú schopné napojenia na krvný obeh, v ktorom v nepripojenej polohe prvý tesniaci povrch (9, 9') je prispôsobený tak, aby bol chránený...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4856

Dátum: 09.01.2007

Autori: Hopkins Mark, Williams David, Salari Kamran

MPK: F04B 43/12, A61M 1/00

Značky: kazeta, chirurgická

Text:

...prierezom po celej svojej dĺžke, ktorý sa blíži k ploche priečneho prierezu prietokových kanálov nalisovaných v pevnom podklade a prietokovému kanálu nalisovanemu V elastomernej fólii, takže celá kvapalinová dráha má relatívne konštantnú plochu priećneho0009 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety, ktorá používa nalisované elastomérne prietokové kanály. 0010 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety na...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4382

Dátum: 01.11.2006

Autori: Sorensen Gary, Thoe David, Boukhny Mikhail, Gordon Raphael, Yadlowsky Michael, Svetic Ralph, Artsyukovitch Alexander

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: kazeta, chirurgická

Text:

...ďalšie výkonnostnécharakteristiky kazety zachytené počas skúšania kazety vo výrobe.0008 Podobne jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgickú kazetu, ktorá môže byť pohotovo identifíkovaná chirurgickým inštrumentom, V ktorom je kazeta používaná.0009 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgický systém, ktorý rozpoznáva informácie, ktoré sú špecifické pre kazetu.0010 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3680

Dátum: 25.10.2006

Autori: Morgan Michael, Sorensen Gary, Gordon Raphael

MPK: A61M 1/00

Značky: tlaku, tekutiny, snímacia, komora

Text:

...vstrekuje do operačného miesta malou prstencovitou medzerou medzi vnútornou plochou vyplachovacej0007 Známe zariadenia zo stavu techniky používali snímače,ktoré snimali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov mohla byť Chirurgická konzola naprogramovaná tak, aby na ne reagovala a priebeh operácie mohol byť tak omnoho účinnejší a bezpečnejší. Aby sa znížilo nebezpečenstvo znečistenia odsávacou...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3650

Dátum: 25.10.2006

Autor: Morgan Michael

MPK: A61M 1/00

Značky: snímacia, tlaku, komora, tekutiny

Text:

...medzerou medzi vnútorným povrchom0007 Zariadenia podľa predchádzajúceho stavu techniky používali snímače, ktoré zisťovali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov moze byť chirurgický pult programovaný na reakciu aby chirurgický postup bol účinnejší a bezpečnejší. Na zníženie nebezpečenstvapoužívajú uzatvorené tlakové snímače, V ktorých tekutina neprichádza do styku so silomernou bunkou alebo iným...

Katétrový systém na výmenu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10987

Dátum: 25.08.2006

Autor: Panotopoulos Christos

MPK: A61M 25/00, A61M 1/00

Značky: výměnu, tekutin, systém, katétrový

Text:

...peristaltické čerpadlo (E) programované k infúzii tekutiny tlakom 200 mmHg po dobu 5 sekúnd, následované 10 sekundovým prerušením, kde je aspiračná trubička blokovaná (N), a peristaltické čerpadlo (A) je programovanć k aspirácii tlakom ~ 100 mmHg po dobu ďalších 15 sekúnd, kde je blokovaná infúzna trubička (N), v 30 sekundovom prevádzkovom cykle.0019 Vzávislosti od príslušného patologického alebo výskumného protokolu je možné aplikovať veľký...

Chirurgický výplachový systém so zníženým prietokovým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3734

Dátum: 30.03.2006

Autori: Oliveira Mel, Brody George, Liao Grace

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: zníženým, chirurgicky, prietokovým, výplachový, systém, odporom

Text:

...kryštálmi poháňaného ultrazvukového rohu, čím sa emulguje zvolené tkanivo in situ. Dutý otvor reznej špičky je spojený s otvorom v rohu, ktorý je striedavo v spojení s odsávacím vedením z násadca ku konzole. Zdroj podtlaku alebo vákua V konzole vyťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka cez otvorený koniec reznej špičky, otvory reznej špičky a rohu a odsávacie vedenie a do zberného zariadenia. Odsávanie emulgovaného tkaniva je...

Regulácia aspirácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7039

Dátum: 21.02.2006

Autori: Gao Shawn, Hopkins Mark Alan

MPK: A61M 1/00

Značky: regulácia, aspirácie

Text:

...špirálové čerpadlo). Táto výveva a čerpadlo sa nemôžu používať súčasne a obidva prípady si vyžadujú oddelenéhadičky na aspiráciu a kazetu.0007 Iný, v súčasnosti dostupný očný chirurgický systém, systém ACCURUS® od firmy Alcon Laboratories, Inc., obsahujejednak Venturiho Vývevu, ako aj peristaltické čerpadlo, ktoré pracujú V sériovom zapojení. Venturiho výveva aspiruje materiál z miesta chirurgickeho zákroku do malej zbernej komory....

Podtlakové krytie rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20645

Dátum: 04.11.2005

Autori: Adams Simon, Shaw Helen, Griffths Bryan, Bishop Stephen

MPK: A61M 1/00

Značky: podtlakově, krytie

Text:

...(napr. netkaný), ktoré pri navlhčení exsudátom z rany vytvárajú súdržný gél. Takýto fibrózny materiál môže tvoriť napríklad kontaktná vrstva krycieho materiálu Versiva®(ConvaTec, Skillman, NJ) alebo tibrózna podložka z karboxymetylcelulózy sodnej. Fibrózna podložka z karboxymetylcelulózy sodnej je dostupná ako krycí materiál AQUACEL® od spoločnosti ConvaTec, rovnako ako podobný krycí materiál, ktorý ďalej obsahuje striebro. Ďalšími...

Spôsob zhromažďovania požadovanej zložky krvi a vykonávanie fotoforézneho ošetrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18434

Dátum: 02.09.2004

Autor: Briggs Dennis

MPK: A61M 1/36, A61K 41/00, A61M 1/00...

Značky: ošetrenia, fotoforézneho, zhromažďovania, požadovanej, zložky, spôsob, vykonávanie

Text:

...obvykle vyžadovali dávkové spracovanie, a preto trvalo niekoľko hodín ošetriť pacienta alebo získať dostatočnú zásobu separovaných častí krvi. Ďalej bola výroba uvedených systémov veľmi zložitá. Je neustálym cieľom skracovať čas, ktorý zaberie dokončenie jedného ošetrenia fotoforézou. Ďalším cieľom je znížiťmnožstvo krvi, ktorú je treba odobrať pacientovi a spracovať vprocesoch s uzatvorenou slučkou na jedno ošetrenie fotoforézou. Ešte...

Systém na liečenie tkaniva pomocou vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5701

Dátum: 23.08.2002

Autori: Sanders Teryl Blane, Randolph Larry Tab, Beard Mark, Heaton Keith, Hunt Kenneth, Tumey David, Boynton Thomas

MPK: A61M 1/00, A61M 27/00

Značky: systém, pomocou, liečenie, vakua, tkaniva

Text:

...znečistenie čerpadla.Preto cieľom súčasného vynálezu je poskytnúť systém liečby rán pomocou vákua,ktorý poskytuje prostriedok na zvýšenie stimulácie bunečného rastu zmenou tlaku vĎalším preferovaným cieľom je poskytnúť systém, ktorý je schopný rozšírenejprevádzky v neprítomnosti napájania striedavým prúdom.Dodatočným preferovaným cieľom súčasného vynálezu je poskytnúť hygienický a finančne efektívny prostriedok pre vzorkovanie tekutín...

Systém pre liečbu tkanív pomocou vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8575

Dátum: 23.08.2002

Autori: Randolph Larry Tab, Tumey David, Beard Mark, Boynton Thomas, Sanders Teryl Blane, Heaton Keith, Hunt Kenneth

MPK: A61M 27/00, A61M 1/00

Značky: vakua, pomocou, systém, tkanív, liečbu

Text:

...so 21211011 ťxcl«crs«.a«.«.z mat řwąxguedłnä .znacne x-ilCšcj K esľhąvut Dnkillšlłďľíľ VO HI N 22 ,v~.xr« 311 xsc .ąxwtozn pudíll nzlrołu. lL «.1 ~..ícnxh alsäxcuíí-sx p gwvtrułvn s), stcm Hugh rir 1 ~,ą~a 3 xr.n,tnL Hákuą Muy-ý» Li~×w~.ž~nxatn 1 nvataçłxx nrąnn mk. x pr«~łu 3 sx 1 (tam lišałxr-j i mm-Lwnxr mmnoiš s wam Jicćb- mnPrctt) uzclktnt stlćaattcltn) yxjnątlcztt to poskytnut gxx-.tcnt lltłĺllfy rain puntocutt xetkua,ktotxí noakyttte...

Zariadenie na vákuovú liečbu rán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8674

Dátum: 10.07.2002

Autori: Risk James Robert, Lockwood Jeffrey, Petrosenko Robert

MPK: A61M 1/00, A61B 17/00, A61F 13/00...

Značky: vákuovú, liečbu, zariadenie

Text:

...vákuovej liečby. Nasledujú príklady takýchto skrošich článkov, ktoré sa všetky zaoberajú použitím aplikácie tákua na podporu hojenia Vacuum therapy in the treatment ofacute suppurative diseases of soft tissues and suppurative wound, Davydov, et 211., Vestn. Khír., Sept. 1988 (ďalej iba článok zo septembra 1988) Pathenogenie mechanism ofthe effect of Vacuum therapy on the course of the wound process, Davydov,et al., Khirurgiia, June 1990...

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Jan, Pavlíček Viktor, Roubal Petr

MPK: A61M 1/00, A61B 5/14, A61B 16/00...

Značky: odber, orgánů, kadaverů, zařízení, určených, transplantaci

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...

Přístroj na odsávání tělních tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268255

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stein Karel, Oplt František

MPK: A61M 1/00

Značky: tělních, prístroj, tekutin, odsávání

Text:

...spojen s membránovým zvonem, v nčmž je nasunuto teleso x ventíly, spojené přes měříč podtlaku se zàsobní nádobou, ke které je přípojena přes spojovací hadíčku ínjekční jehla, příčemž v elektríckém obvodu elektromagnetíckê cívky je zapojen sítový vypínač. jíVýhody přístroje pro odsàvàní tčlních tekutín spočívají odstranuje výše poosanà rizika, leašuje cílenost zákroku, zmenšuje traumatízací tkáně a míníaatízuje nož anos( dalších komplíkací....

Mikrotermočlánková jehla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266154

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kadeřábek Jan, Volenec Karel

MPK: A61M 1/00

Značky: mikrotermočlánková, jehla

Text:

...manipulace při používání, sníží zatěžování pacienta neúměrným počtom vpichů a prodlouží se životnost termočlánků. Při dosahovaných vnějších průměrech multíjehly pod 400 um je prakticky eliminováno riziko spojené s poškozením tkáně vpichem a potenciálni riziko spojené s indukci matastáz toutoNa obr. 1 je znázorněna v náryse v horní částí V pohledu a V dolní části v řezu vicenásobná termočlánková jehla, Na obr. 2 je v řezu půdorys vícenásobné...

Filtrační nádobka k zachycování biologického materiálu pro potřeby vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261453

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šráček Jiří, Jakubek Aleš, Kendereški Dušan, Mareček Ján, Jakubek Walter

MPK: A61M 1/00

Značky: biologického, vyšetření, filtrační, materiálů, zachycování, potreby, nádobka

Text:

...poloze s matnou plochou na váloi a na obr,3 je echematicky znázorněna filtrační vložka, Filtrační nádobka se skládá z válce l na jehož horní části je vytvořen první kuželový nátrubek š,na nějž je nasunut jednak druhý uzávěr 9 a jednak aspirační kyreta 33 opatřená otvo rem 2 pro ovládání podtlaku. Ve své spodní částí je válec l ukončen výstupkem lg a na svém vnějším povrchu má vytvořenou matnou plochu lg. Tento válec L je rozebiratulně...