A61L 2/16

Dezinfekčný prípravok na báze organických peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5868

Dátum: 04.10.2011

Autori: Michalček Martin, Maliar Tibor

MPK: A61L 2/16, A61L 2/18, A61L 2/00...

Značky: báze, dezinfekčný, prípravok, organických, peroxidov

Text:

...činidiel, či už na báze aldehydu, alebo na báze prípravkov uvoľňujúcich kyslík, alebo atóm halogénu v stave zrodu,- časť prípravkov vykazuje korozívne vlastnosti voči bežným materiálom (kov, papier, drevo, plast), respektíve stratu farby a farebných povrchových nátcrov, väčšina formulácii pre povrchovú aplikáciu je stavaná do podoby koncentrátov na riedenie do pracovných koncentrácii pre manuálnu povrchovú aplikáciu...

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Bonde Torben, Pedersen Lars Jorgen

MPK: A01C 3/02, A61L 101/20, A61L 11/00...

Značky: materiáli, organizmov, spôsob, mikrobiálnych, použitie, znižovania, organickom, počtu, bioplynu, prítomných, výrobu, jednotka, priónov, životaschopných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5181

Dátum: 07.05.2009

Autori: Reichel Peter, Fabini Miroslav, Macho Vendelín, Ondrašovič Miloslav, Ľahká Katarína, Ondrašovičová Oľga, Hromada Rudolf

MPK: C11D 3/39, A61L 2/16, A61L 9/00...

Značky: dezinfekčný, širokospektrálny, prostriedok

Text:

...V obdivoch formuláciách, z ktorých sa skladá finálny dezinfekčný prostriedok, v závislosti aj od požadovanej rýchlosti účinnej dezinfekcie, pričom súčet množstiev účinných látok obidvoch forrnulácií je v hraniciach od 5 po 200 i viac na hmotnosť vody pri finálnej aplikácii prostriedku, najmenej jednou z foriem aerosolu, postreku, pár, plynu a hmly. Ďalšie výhody, ako aj ďalšie podrobnosti fonnulácie, aplikácie, ako aj účinnosti tohto...

Výrobok a spôsob odstraňovania biofilmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18142

Dátum: 20.04.2009

Autori: Clarisse Martine, Faille Christine, Blackman Gordon, Lequette Yannick, Boels Gauthier

MPK: A61L 2/16, A61L 12/14, A61L 2/18...

Značky: biofilmov, spôsob, odstraňovania, výrobok

Text:

...vynálezu prekvapivo výrazne zvyšuje rýchlosť a účinnosť odstránenia bioñlmu. Tento prostriedok umožňuje odstránenie celého alebo kvázi celého biofilmu. Okrem toho môže prostriedok pôsobiť na zrelé biotilmy alebo na biofilmy v ranom štádiu vývojového cyklu vyvinuté mnohými rôznymi druhmi mikroorganizmov. Kombinácia detergentnej zložky a enzýmovej zložky podľa vynálezu teda umožňuje účinné pôsobenie na bioñlm. Detergent odstráni povrchovú časť...

Spôsob zhotovenia antimikrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8748

Dátum: 24.03.2006

Autori: Sandmeier Dieter, Kensbock Eva

MPK: A61L 2/232, A61L 101/20, A61L 2/16...

Značky: povrchu, pôsobiaceho, zhotovenia, antimikrobiálne, technickom, spôsob, povlaků

Text:

...v ďalšom opise.Spôsob podľa vynálezu sa v princípe vyznačuje tromi krokmi spôsobua) výroba roztoku z polyvinylacetátu, konzervačného prostriedku a rozpúšťadla, pričom sa ako konzervačný prostriedok použijú antimikrobiálne pôsobiace látky alebo zmesi látok, najmä kyselina benzoová, kyselina sorbová, natamycín, bakteriocín, rastlinné extrakty alebo ich zmesi, aako rozpúšťadlo sa použije zmes etanol-voda alebo etylacetát alebo acetón, a k roztoku...

Kuchynské drezy z kompozitného materiálu s antibakteriálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3592

Dátum: 11.09.2003

Autori: Lazor Dušan, Lörinc Ľubomír, Karpiš Juraj, Strelcová Viera

MPK: A61L 2/16, A47L 17/02

Značky: drezy, účinkom, kompozitného, kuchyňské, materiálů, antibakteriálnym

Text:

...materiál zdravotne nezávadný a dostatočne odolný pre bežné činnosti v kuchyni.Technické riešenie spočíva v použití prídavku antibakteriálneho prípravku. Do pripraveného polotovaru na výrobu kuchynských drezov podľa doterajšieho stavu sa pridáva vysoko účinný antibakteriálny a protiplesňový prípravok s ríadeným uvoľñovaním aktívnych iónov striebra so všestranným použitím proti mikroorganízmom v množstve do 2 hmotnosti. Tento...

Spôsob inaktivácie baktérií a leukocytov v suspenziách trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 423

Dátum: 18.12.2002

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/16, A61L 2/08, A61L 2/00...

Značky: leukocytov, inaktivácie, spôsob, bakterií, suspenziach, trombocytov

Text:

...je na počiatku miera zanesenia zárodkov nepatrná. V FP a EK, ktoré sa skladujú hlboko schladené, prípadne pri 4 °C až 8 °C,sa tiež nemôžu baktérie v priebehu skladovania v kritickej miere rozmnožit. TKK samusí oproti tomu skladovať pri asi 20 °C, aby sa zachovala viabilita afunkčnáschopnost trombocytov. V súčasnosti povolená doba skladovania TK predstavuje až 5 dní a vtejto dobe sa môžu baktérie veľmi silne namnožit a pri transfúzii...

Spôsob prípravy číreho koncentrátu stabilného pri skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 279184

Dátum: 08.07.1998

Autor: Gömöri Janos

MPK: A61L 2/16, A61L 2/18, A61L 2/00...

Značky: koncentrátů, čirého, skladování, přípravy, spôsob, stabilného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy číreho koncentrátu stabilného pri skladovaní zahŕňa zmiešanie vodného roztoku anorganickej kyseliny s hodnotou pH do 1,6 v destilovanej alebo deionizovanej vode pri teplote 50 až 60 °C so soľou striebra alebo s komplexom soli striebra v množstve 95 až 105 g striebra na jeden liter roztoku kyseliny, pričom množstvo prítomnej kyseliny je aspoň ekvimolárne s prítomnou zlúčeninou striebra, a potom sa pri teplote 25 až 30 °C k...

Spôsob sterilizovania pevného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280916

Dátum: 06.04.1994

Autori: Stanley Christopher John, Ness Karen Margaret Montgomery, Hyde Peter John, Bergmann Karin, Castberg Helge Bakketun

MPK: A61L 2/08, A61L 2/10, A61L 2/16...

Značky: pevného, povrchu, spôsob, sterilizovania

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizácia pevného povrchu materiálu sa uskutočňuje aspoň laserovým ultrafialovým žiarením s hustotu energie väčšou ako 500 mJ/s/cm2 pôsobiacim v čase do 10 s. Povrch sa vystaví samotnému ultrafialovému laseru alebo súčasne i infračervenému laseru a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie synergickému účinku ultrafialového a infračerveného ožiarenia a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie umŕtvenia mikroorganizmov prítomných na tomto materiáli.

Uspořádání formaldehydového sterilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262973

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváč Jiří, Podhorský Lubomír

MPK: A61L 2/16

Značky: sterilizátoru, uspořádání, formaldehydového

Text:

...ještě před vstupom do sterilizační komory a tím vytvořit homogenní sterilizační médium. Také ve fázíoh napouště-ní vodní páry do komory způsobí dokonalé propláohnutí celéhosystému přívodu formaldehydovýoh par do sterilizační komory a zamezí tvorbu nežádouoího paraformaldehydu.Schéma uspořádání formaldehydového sterílizátoru podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese,Sterilizační komora ł je opatřena topným vodičom 3, přívodním...

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Polievka Milan, Adam Valér, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Košalko Rudolf

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, dezinfekčný, komponent

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Přístroj pro sterilizaci formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238027

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vančura Jan, Hlaváč Jiří

MPK: A61L 2/16

Značky: formaldehydem, sterilizaci, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro sterilizaci formaldehydem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve sterilizačním prostoru komory je umístěna odpařovací nádobka, která je opatřena dvojitým dnem s parním prostorem.

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 239595

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vehner Ladislav, Repka Peter, Leško Zoltán, Reinprecht Ladislav, Levius Rudolf, Illés Gejza

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, komponent, dezinfekčný

Text:

...prostriedkov, detergentov, impregnačných prostriedkov, fungicídov, náterových látok.K pomocným iátkam patria iónové a neiónové tenzidy, zvlášť .ochranné iqoloidy,resp. emulgátory a dispergátory, rozpúštadlá, vonné látky, spojivá, plnidlá, tixotrópne látky, farbivá a pigmentyDezinfekčné prostriedky podľa tohto vynálezu sa aplikujú ako také alebo zriadené v organických rozpúštadlách, najmä v etanole, pripadne dispergované vo vode za...

Dezinfekčný prostriedok a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 234079

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jureček Ľudovít, Šipoš Ján, Košalko Rudolf, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Mašek Ján, Novák Ladislav

MPK: A61L 2/16

Značky: komponent, prostriedok, dezinfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent je na báze fenolov alebo obecného vzorca C6 H 5 CH/CH3 /C6H4OM v ktorom M = H, Na, K, NH4, pričom poloha arylalkylskupiny na fenole alebo fenoláte je v polohe 2 alebo 4. Má výrazne vyšší dezinfekčný účinok ako krezol (krezoláty) a pritom prakticky nezapácha. Účinnú látku možno pripraviť napríklad arylalkyláciou fenolu styrénom a je používaným organickým medziproduktom.