A61L 17/00

Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6716

Dátum: 02.04.2014

Autor: Babala Jozef

MPK: A61B 17/06, A61L 17/14, A61L 17/00...

Značky: spôsob, výroby, chirurgické, intrakorporálne, vlákno, uzlenie, tvarované

Text:

...špirálou, podľa chirurgickej techniky viazania nazývanej ako ľavostranný C-oblúčik. Na obr. 2 je znázomený pohľad na predpripravený neutiahnutý dvojitý uzol s pravostrannou dvojitou špirálou, podľa chirurgickej techniky viazania nazývanej ako pravostranný C-oblúčik. Na obr. 3 je znázomený pohľad na predpripravený neutiahnutý sklzný uzol.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie...

Upravené monofilamentové alebo multifilamentové HPPE priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19011

Dátum: 12.11.2010

Autori: Vaz Claudia Maria, Aben Gerardus, Smeets Paulus Johannes Hyacinthus Marie, Dirks Christiaan Henri Peter, Van Den Bosch Edith Elisabeth

MPK: A61L 17/14, A61L 17/04, A61L 17/00...

Značky: priadze, multifilamentové, monofilamentové, upravené

Text:

...US 6 979491 neuvádza zloženie zmesí zahŕňajúcich vysokovýkonnostný polyetylén, aani roztok nie to ešte potom aký roztok sa poskytuje na zvýšeniePreto by bolo žiaduce získavať upravené monofilamentové alebo multifilamentové HPPE priadze, ktoré by mali najmenej porovnateľné, alebo pokial možno vylepšené mechanické vlastnosti a ktoré by ponúkali lepšiu povlakovateľnosť v porovnaní s neupravenou monofilamentovou alebo multiñlamentovou HPPE...

Spôsob výroby chirurgických nití majúcich zlepšenú ťahovú pevnosť uzla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3445

Dátum: 30.07.2003

Autori: Scalzo Howard, Fischer Jerome, Pokropinski Henry

MPK: A61L 17/00

Značky: zlepšenú, výroby, pevnosť, nití, spôsob, chirurgických, majúcich, ťahovú

Text:

...poťahu chirurgickej0005 Vo svetle vyššie uvedených okolností stále existuje potreba vyvinúť spôsob, ktorý bude významne zvyšovať ťahovú pevnosť uzla spriadanej chirurgickej nite, zatiaľ čo zostanezachovaná schopnosť chirurgickej nite prijímať finálny poťah svýsledným zlepšením jeho požadovaných vlastností, najmä jehoschopnosti udržať prvý prešmyk (polovičný uzol). PODSTATA VYNÁLEZU0006 Výhodným spôsobom vynálezu je spôsob výroby...

Spôsob výroby biologicky vstrebateľných vlákien na chirurgické šitie s vysokou pevnosťou a vlákno na chirurgické šitie získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3623

Dátum: 25.06.2003

Autori: Egidio Dominick, Chen Gaoyuan

MPK: A61L 17/00, D01F 6/84

Značky: chirurgické, vstrebateľných, výroby, spôsob, získané, spôsobom, šitie, biologicky, vlákno, vlákien, týmto, vysokou, pevnosťou

Text:

...manipulačných vlastností materiálu na šitie by tiež mohlo dôjsť na základe príliš nízkeho predĺženia vláknaV US patente č. 6 277 927 sa uvádza, že lepšie zachovanie mechanickej pevnosti in vivo je možné dosiahnuť tak, že sa na prípravu materiálu na šitie používajú blokove kopolyméry PGA/PLA. Priadza z vlákien z takých blokových kopolymérov však nevyhovuje,pokiaľ ide o pevnosť prvotného vlákna a materiálu na šitie. V RU 2 073 074 je...

Biodegradovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278147

Dátum: 06.10.1993

Autori: Klaveness Jo, Strande Per, Wiggen Unni

MPK: A61L 17/00, A61K 47/30, A61L 15/22...

Značky: polyméry, biodegradovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľné polyméry obsahujúce diesterové jednotky všeobecného vzorca III: -[(O)n-CO-O-C(R1R2)-O-CO-(O)m-(R3)a]-, kde R1 a R2 znamenajú atómy vodíka alebo jednoväzbovú organickú skupinu, viazanú atómom uhlíka, alebo spoločne tvoria dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, R3 znamená dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, m a n sú rovnaké alebo rôzne, znamenajú 0 alebo 1. Za predpokladu, že (i) ak a je 0 a...

Způsob biologického sledování dráždivosti a toxicity vláken nebo plošných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258054

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hoffman Pavel, Půža Vladimír

MPK: A61L 17/00

Značky: dráždivosti, vláken, sledování, toxicity, plošných, způsob, biologického, tvaru

Text:

...je zkoušený materiál toxičtější. Dokonalé upevněnízkoušených vláken nebo proužků umožňuje mikrofotografické snímky téhož místa a vzájemné srovnání snímků z různých časovýchúdobí. Jako kontrolní jsou záběry buněk ničím neov 1 ivněnékultury, bez zkoušených vláken nebo proužků, přechovávané po stejnou.dobu v týchž podmínkách. Způsob dle vynálezu je citlivějši, než zkoušky in vivo a umožňuje sěŕiové ověřování vzorků vláken.Pro velkou potřebu...

Způsob stanovení biologické tolerance a toxicity látek popřípadě jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258053

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: toxicity, jejich, popřípadě, způsob, stanovení, tolerance, biologické, látek, směsi

Text:

...máčenim, natí ráním nebo filtracI.Suspsnse se nanáší obdobné jako kapalinyLátky rozpustné se nanáší jako kapaliny a voda nebo rozpouštědlo se vysuší. Nerozpustné látky jemné struktury se za sucha vtírají do nosičů a neulpělé ss.s povrchu opráši.vNerozpustné látky hrubší struktury se nanosou na vodou zv 1 hčenýpovrch, 258053případně 1 jejíph filtrací přes nosič a po oschnutí se opráši čáatečky, ktoré se nepřilepily. Některé látky se na...

Zařízení pro časové sledování sériových laboratorních pokusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243964

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kaláb Jioí, Martinec Alexadd

MPK: A61L 17/00, A61J 3/00, A61L 15/04...

Značky: pokusů, sériových, laboratorních, časově, zařízení, sledování

Text:

...12 m 25 2 kyseliny mravenčí doplněno destilovanou vodou na 1000 ml , V thermostatu při 37 O C , zatížen 52 O g se přetrhlo za 34 hodin 45 minut . Dekadickő značení vlákna bylo 3 A .Vlákno chromovaného cutfutu typu Chronic , tj . se zpožiěnouvstřebatelností , o obsahu chromu 0,35 L , přepočteno na kysličník chromitý , V podmínkách uvedených v oŕíkladu 1 se přetrhlo za 70 hodin L Dekadické značení vlákna bylo 3 A .Vlákno 1 X chronovaného...

Chirurgické šicí nebo protetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 255852

Dátum: 15.03.1988

Autori: Shalaby Wahba, Schipper Edgar

MPK: A61L 17/00

Značky: chirurgické, šicí, materiály, protetické

Text:

...za použití malê síly. Výsledkem toho je, že šicí materiál je schopen poddání, tj. je schopen přizpůsobit se botnáni na ploše rány. Kromě toho tažnost a vysoká pevnost V tahu šiciho materiálu dovolují natažení šiciho materiálu při vázání uzlu, takže uzel lze posunout dolů, aby se zlepšila schopnost vázáni a bezpečnost uzlů, se snadněji odhadnutelnou a konsistentní geometrii uzlů bez ohledu na odchylky v technice vázáni uzlü nebo v...

Polymerní kompozice k stimulaci adheze , růstu a diferenciace živočišných buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247431

Dátum: 15.10.1987

Autori: Studnieka Antonín, Ziárský Josef

MPK: A61L 17/00, C08L 89/00, A22C 13/00...

Značky: polymerní, buněk, stimulaci, růstu, kompozice, adheze, živočišných, diferenciace

Text:

...proto musí být napřed uvolněny přídavkem ekvivalentu alkalického hydroxidu nebo uhličitanu. Toto provádíme nejvhodněji přímo v reakčním prostředí, před tvorbou vlastníhoPro zjednodušení budou látky III. skupiny dále uváděny obecně jako amíny.Z praktických důvodů je žádoucí, aby a 1 dimin byl dobře zakotven v materiálu, jenž tvoří vlastní kultivační podložku. Nízká stabilita aldiminového vazebního seskupení V kyselém prostředí je obecně známa,...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodně zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 244882

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hotten Terrence Michael, Fodor István, Biro Eva, Répási János, Chakrabarti Jiban Kumar

MPK: C08L 89/00, A22C 13/00, A61L 17/00...

Značky: zpracování, fibrilárním, zbotnalým, kompozitní, zejména, potravinářství, jejich, vláknité, materiály, disperzí, vhodné, celulózy, kolagenem, přípravy, způsob, kysele

Text:

...hydrogelu je zde prostředkem k vytvoření stabilních disperzí vláknité celulőzy a jejich úspešného spojení s kysele zbotnalou kolagenní hmotou. Hydroqel s dispergovanou celulőzou se přidává ke kysele zbotnalé kolagenní hmotě, jejížbližší vlastnosti jsou dostatečně známy v průmyslu umělých střev.Poměr hmotnosti obou míchaných hmot se řídí zvoleným poměrem jejich suchých složek. Obsah vláknité celulőzy je však nejvýše 25 hmot. a obsah...

Kompositní materiál pro potravinářství případně biologii nebo lékařství a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235857

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera František, Jatš Oldřich, Adam Milan, Štol Miroslav, Lukeš Eduard

MPK: A61L 17/00, C08L 89/00, A22C 17/00...

Značky: způsob, materiál, potravinářství, přípravy, kompositní, lékařství, biologii, jejich, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompositních materiálů pro potravinářství, případně biologii nebo lékařství a způsobu jejich přípravy. Kompositní materiály připravené způsobem podle vynálezu spojují výhodné vlastností obou svých polymerních složek, tj. fibriálního kolagenu a regenerované celulosy. Kompositní materiál může být zpracován do tvaru vlákna, filmu, tenkostěnné hadice, nebo může být nanesen na pevný podložní materiál. Kompositní materiály jsou určeny...

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jamiolkowski Dennis, Shalaby Shalaby Wahba

MPK: A61L 17/00, C08G 63/66

Značky: výroby, zářením, vstřebatelného, normálně, tuhého, způsob, polymerů, sterilizovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru sestávajícího z jednotek obecného vzorce I, ve kterém G znamená zbytek dvojmocného alkoholu bez hydroxylových skupin, majícího 2 až 16 atomů uhlíku, Ph znamená fenylenový zbytek vázaný v poloze 1,2-, 1,3- nebo 1,4- a každý ze symbolů R znamená vodík nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se fenylen-bis/oxyacetát/ obecného vzorce II ve kterém R a Ph mají...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodné zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241740

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jusko František, Žůrek František, Langová Adriana, Hořák Václav, Bumbálek Václav

MPK: A61L 17/00, A22C 13/00, C08L 89/00...

Značky: materiály, jejich, kolagenem, zejména, kompozitní, přípravy, zpracování, kysele, disperzí, zbotnalým, celulózy, způsob, potravinářství, fibrilárním, vhodné, vláknité

Text:

...vláknitou celulózu a pomocnou vysokomolekulární látku, případně další aditiva, se dále zpracovává způsobem obvyklým ve výrobě umělých střev, tj. do tvaru tenkostěniíé hadice. Tuto hmotu lze však také zpracovat do tvaru fólie, vlákna apod., podle zamýšleného použití výrobku.Kompozitní materiály připravené podle přítomného vynálezu mohou nalézt uplatnění hlavně v průmyslu masném jako umělá střeva. je však možné i jejich využití V...