A61L 11/00

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pedersen Lars Jorgen, Bonde Torben

MPK: A61L 101/20, A61L 11/00, A01C 3/02...

Značky: organickom, počtu, priónov, znižovania, mikrobiálnych, použitie, prítomných, výrobu, spôsob, životaschopných, jednotka, organizmov, materiáli, bioplynu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Zariadenie na neutralizáciu bakteriálneho obsahu v nemocničnom alebo inom špeciálnom odpade, aby sa s takýmto odpadom dalo nakladať rovnako ako s bežným tuhým odpadom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15780

Dátum: 29.12.2010

Autori: Veronesi Paolo, Leonelli Cristina, Cappi Angelo, Salda Luciano

MPK: A61L 2/12, A61L 11/00, A61L 2/24...

Značky: rovnako, zariadenie, špeciálnom, takýmto, neutralizáciu, bakteriálneho, odpadom, nemocničnom, tuhým, odpade, bežným, nakladať, obsahu

Text:

...Iichobežníkovým profilom, v rôznej výške, pričom vrchná ryha 4 je uspôsobená na uchytenie pomocou čelustí vyššie spomínaných manipulačných chápadiel aspodná ryha 104 je uspôsobená, napr. ked je nádoba vsterilizačnej stanici popisovaného zariadenia, na uchopenie pomocou minimálne troch čeľustí 105(Obr. 4 a 5) samostrediacich uchopovadiel 5 s vertikálnou osou (pozri nižšie) namontovaných na nosnej časti 6, ktorá sa môže vertikálne posúvať vďaka...

Spôsob a zariadenie na varenie a stabilizáciu bioorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5767

Dátum: 25.07.2003

Autori: Morgantini Gianpiero, Pellegrin Ruggero

MPK: F26B 3/32, A61L 11/00, B09B 3/00...

Značky: materiálov, varenie, zariadenie, spôsob, stabilizáciu, bioorganických

Text:

...zahrnujúcej absorpciu vody a vytváranie páry.ihned po ukončení fázy prehrievania sa následná fáza varenia realizuje spôsobovaním absorpcie riacleného množstva horúcej vody cez materiál, ktorý sa stále udržuje v pohybu aohrieva sa mechanickým pôsobením pohyblivého prvku.Pridávaná voda sa absorbuje na povrchu a potom stále hlbšie do vnútra častíc, z ktorých sa teplo extrahuje prostrednictvom vytvárania pary. Obrázok 4 schematicky...

Spracovanie tuhého komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4228

Dátum: 02.05.2003

Autori: Lees Tony, Porter John Alan, Fitton Paul Anthony

MPK: B09B 3/00, A61L 11/00

Značky: tuhého, spracovanie, odpadů, komunálneho

Text:

...znižuje účinnosť procesu a nakoniec znemožní jeho prevádzku. TKO nepredchádza bubnom na základe gravitácie, ale vyžaduje na odstránenie odpaduCieľom predloženého vynálezu je poskytnúť postup a zariadenie na separáciu,zhodnocovanie a recyklovanie TKO, ktorý prekonáva alebo znižuje vyššie opísané nedostatky.Vrámci prvého aspektu vynálezu sa poskytuje zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) zahŕňajúce prívod vlhkosti na...

Spôsob výroby tepelne spracovaného hnojivového materiálu alebo hnojivom obohateného substrátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279605

Dátum: 15.04.1992

Autor: Clausen Hans Jacob

MPK: A61L 11/00, B65B 55/14, C05F 11/00...

Značky: obohateného, spôsob, substrátů, zariadenie, materiálů, spracovaného, tepelně, vykonávanie, výroby, hnojivového, hnojivom, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Semená alebo iné nečistoty v prírodnom substráte alebo hnojivách, ako je rašelina, kokosový prach alebo trus hydiny, sa môžu zneškodňovať pasterizáciou. Pasterizácia sa účinne realizuje v pasterizačnej peci (8) spojenej s uzatvorenou tepelne izolovanou upravovacou stanicou (10), v ktorej prvej sekcii (38) sa tepelné spracovanie predlžuje bez ďalšej spotreby energie, potom sa materiál spracováva v systéme chránenom pred okolitým ovzduším, ktorý...