A61K 9/54

Prostriedok s riadeným uvoľňovaním obsahujúci galantamín, spôsob jeho prípravy, dávková forma a farmaceutické balenie s jeho obsahom a použitie galantamínu na výrobu tohto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287676

Dátum: 27.04.2011

Autori: De Condé Valentin Florent Victor, De Bruijn Herman Johannes Catherina, Mcgee John Paul, De Weer Marc Maurice Germain, Gilis Paul Marie Victor, Van Dycke Frederic Anne Rodolf

MPK: A61K 31/55, A61P 25/28, A61K 9/54...

Značky: dávková, riadeným, galantamínu, uvoľňovaním, výrobu, tohto, použitie, obsahujúci, forma, spôsob, obsahom, prostriedku, balenie, farmaceutické, galantamín, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok s riadeným uvoľňovaním, ktorý obsahuje častice obsahujúce galantamín (aktívna zložka) alebo jeho farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ s kyselinou, farmaceuticky prijateľnú prísadu rozpustnú vo vode a voliteľne iné farmaceuticky prijateľné prísady, kde sú uvedené častice potiahnuté membránovým povlakom riadiacim rýchlosť uvoľňovania, obsahujúcim vo vode nerozpustný polymér, a prípadne zmäkčovadlo, a spôsob jeho prípravy. Dávková forma...

Mnohočasticový prostriedok s modifikovaným uvoľňovaním obsahujúci metylfenidát, pevná orálne dávková forma s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287674

Dátum: 27.04.2011

Autori: Fanning Niall, Stark Paul, Rekhi Gurvinder Singh, Devane John

MPK: A61K 9/54, A61K 9/24, A61K 9/20...

Značky: prostriedok, mnohočasticový, použitie, uvoľňovaním, obsahujúci, dávková, orálne, pevná, forma, modifikovaným, obsahom, metylfenidát

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohočasticový prostriedok s modifikovaným uvoľňovaním obsahujúci metylfenidát je charakterizovaný tým, že obsahuje prvú zložku obsahujúcu prvú množinu častíc obsahujúcich metylfenidát a aspoň jednu ďalšiu zložku, pričom každá ďalšia zložka obsahuje ďalšiu množinu častíc obsahujúcich metylfenidát, pričom táto aspoň jedna ďalšia množina častíc obsahujúcich metylfenidát ďalej obsahuje povlakovú vrstvu s modifikovaným uvoľňovaním alebo...

Nová farmaceutická zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20662

Dátum: 01.08.2007

Autori: Muller Francis, Kapsi Shivakumar

MPK: A61K 47/34, A61K 9/14, A61K 31/4152...

Značky: farmaceutická, zlúčenina, nová

Text:

...výroby musiabyť schopné poskytovať integrálnu pevnú dávkovaciu formu, ktorá udržiava jej použitú integritu. Pevná dávkovacia forma musí tiež vlastniť akceptovateľné rozpustné a dezintegračné vlastnosti,aby mohla poskytovať požadovaný profil použitia. Farmaceutický aktívne zlúčeniny s nízkou rozpustnosťou, a/alebo ktoré môžu reagovať s bežne používanými farmaceutickými pomocnými látkami môžu predstavovať konkrétne výzvy v príprave vysoko...

Orálna farmaceutická dávková forma s pulzačným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 284545

Dátum: 16.05.2005

Autori: Lundberg Per Johan, Sjöblom Brita

MPK: A61K 9/26, A61K 31/41, A61K 31/44...

Značky: uvoľňovaním, forma, dávková, pulzačným, farmaceutická, orálna

Zhrnutie / Anotácia:

Enterická poťahovaná farmaceutická dávková forma obsahuje najmenej dva podiely inhibítora H+ K+-ATPázy, ktorý sa uvoľňuje v najmenej dvoch po sebe nasledujúcich pulzoch. Dávková forma má najmenej jednu frakciu s pulzačným oneskoreným uvoľňovaním a ďalšiu frakciu s okamžitým uvoľňovaním inhibítora H+ K+-ATPázy. Podiely sa uvoľňujú v časovom intervale od 0,5 a až do 12 hodín, výhodne v intervale od 0,5 a až do 8 hodín a predovšetkým výhodne v...

Viaczložková tabletovaná lieková forma, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283871

Dátum: 27.02.2004

Autori: Lundberg Per Johan, Depui Helene

MPK: A61K 31/54, A61K 31/19, A61K 31/44...

Značky: použitie, tabletovaná, forma, spôsob, lieková, viaczložková, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viaczložková tabletovaná lieková forma, ktorá obsahuje inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyselinu a jeden alebo viacero nesteroidných protizápalových prostriedkov vo forme tuhého prostriedku, kde inhibítor protónovej pumpy je chránený enterickou povrchovou vrstvou. Tuhý prostriedok je vo forme tabliet potiahnutých enterickou povrchovou vrstvou, kapsúl alebo viaczložkovej tabletovej liekovej formy. Prednosť sa dáva viaczložkovej...

Postupné uvoľňovanie dodávky amfetamínových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9317

Dátum: 24.09.2003

Autori: Couch Richard, Burnside Beth, Chang Rong-kun

MPK: A61K 9/54, A61K 9/22, A61K 31/137...

Značky: solí, uvoľňovanie, amfetamínových, postupné, dodávky

Text:

...č. l krivky koncentrácie plazmy vykazujú pôvodné smernice (určené v intervale od 2 do 4 hodín po podaní) resp. v intervaloch od približne 3,7 až do približne l 1,4 ng/(ml/h) pre dextroamfetamíny), prípadne vintervalovom rozpätí od cca 4 do cca 8 ng/(ml h), respektíve V rozpätí od približne 1,5 do 2,2 ag/(ml h). Presný sklon smernice pre jednotlivé formulácie sa bude odlišovať V závislosti od štandardných faktorov, Vrátane toho, či pacient...

Orálna opiátová formulácia s plynulým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283544

Dátum: 11.08.2003

Autori: Sackler Richard, Goldenheim Paul, Kaiko Robert

MPK: A61K 9/54

Značky: formulácia, opiátová, plynulým, orálna, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Orálna opiátová formulácia s plynulým uvoľňovaním obsahuje matricu s plynulým uvoľňovaním obsahujúcu opiátové analgetikum, ktorým je tramadol alebo jeho soľ, a účinné množstvo najmenej jedného retardačného materiálu na uvoľňovanie uvedeného opiátového analgetika účinnou rýchlosťou, aby poskytla analgetický účinok, po podaní ľudskému pacientovi, trvajúci 24 hodín. Formulácia po podaní človeku spôsobí začiatočný rýchly vzrast koncentrácie opiátu...

Farmaceutický aplikačný prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279358

Dátum: 07.10.1998

Autori: Mooney Kieran George, Valorose Joseph James, Sheth Nitin Vadilal, Ellway Keith Anthony, Johnson Jerry Bain, Ganesan Madurai Gurusamy

MPK: A61K 9/54, A61K 31/65

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutický, prostriedok, aplikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický aplikačný prostriedok, obsahujúci 7-dimetylamino-6-deoxy-6-demetyltetracyklín (minocyklín) alebo jeho netoxickú adičnú soľ s kyselinou, zahŕňa zmesi alebo oddelené aplikačné jednotky obsahujúce guľovité granulky potiahnuté polymérom citlivým na pH, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu minocyklínu do prostredia s pH od asi 4,0 do 7,5, a prípadne potiahnuté granulky na rýchle uvoľňovanie minocyklínu, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu...

Liečivo na orálne podanie vo forme peliet alebo tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278566

Dátum: 08.06.1994

Autori: Ney Hartmut, Dietrich Rango

MPK: A61K 31/44, A61K 9/24, A61K 9/20...

Značky: formě, peliet, podanie, tabliet, liečivo, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Forma orálneho prípravku pantoprazolu pozostáva z jadra, medzivrstvy a vonkajšej vrstvy, ktorá je odolná proti žalúdočnej šťave, kde aktívnou zlúčeninou jadra je pantoprazol, spojivom je polyvinylpyrolidon a/alebo hydroxypropylmetylcelulóza a voliteľne manitol ako plnivo.

Způsob výroby částic s řízeným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268819

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sandberg John, Dahlinder Lars-erik, Johansson Mats, Sjögren John

MPK: A61K 9/54

Značky: účinné, uvoľňovaním, způsob, výroby, řízeným, částic, látky

Text:

...která jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, například polypropylen nebo polyethylen, s výhodou polypropylen. Jádra obvykle mají standerdisovaný rozměr a tvar, s výhodou kulovitý tvar se stejnoměrným povrchem. Materiál jádra by také měl mít dostatečnou specifickou hmotnost,která by zajiäřovala jeho vhcdnost pro použití pro zpracování ve vířivé vrstvě.Dále je zapotřsbí, aby materiál jádrn byl vysoce čistý, zejména prostý jakýchkcli...

Způsob výroby farmaceutických přípravků s depotním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251786

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubala Ferenc (né), Danicska István

MPK: A61K 9/54

Značky: přípravků, způsob, farmaceutických, výroby, účinkem, depotním

Text:

...nezávislé na poměrech v žaludku a střevechUvolňování se může měnit podle terapie v širokém rozmezí. Přípravek prochází bez zábran a bez ulpívání žaludkem a střevy a uvolňuje kontinuálněúčinnou látku. Toto vyplýva z radiologických stanovení a z analýzy vzorků krve. Přípravky uvolňují veškeré množství účinné látky a zajištují jejich trvalou terapeutickou hladinu v krvi.Při uvolňování účinné látky se kostra smrští a při úplném uvolnění účinné...