A61K 9/51

Spôsob prípravy polymérnych nanočastíc na báze homopolyméru poly(propylakrylovej kyseliny)

Načítavanie...

Číslo patentu: 288071

Dátum: 19.04.2013

Autori: Sedlák Marián, Koňák Čestmír

MPK: A61K 9/51, A61K 47/48, C08L 33/02...

Značky: polymérnych, spôsob, homopolymerů, nanočastíc, poly(propylakrylovej, báze, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy polymérnych nanočastíc na báze homopolyméru poly(propylakrylovej kyseliny) (PPA), pri ktorom sa pôsobí kyselinou na neutralizovaný vodný roztok PPA za zníženia kvality rozpúšťadla tesne nad hranicu zodpovedajúcu fázovej separácii so stupňom neutralizácie 0,1 až 0,4, pričom sa roztok zahreje na teplotu 40 až 100 °C počas 300 min. Teplotou a dĺžkou náhrevu sa reguluje veľkosť vzniknutých nanočastíc.

Farmaceutická kompozícia s antimikrobiálnym a rýchlo hojacim účinkom na vonkajšie podávanie, spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18227

Dátum: 11.05.2011

Autori: Limonov Viktor Lvovich, Gaidul Konstantin Valentinovich, Dushkin Aleksandr Valerevich

MPK: A61K 47/04, A61K 31/665, A61K 9/14...

Značky: podávanie, farmaceutická, kompozícia, účinkom, vonkajšie, rýchlo, spôsob, antimikrobiálnym, hojacim, přípravy

Text:

...(mikročastíc, ktoré majú0012 Voľba zloženia prípravku bola založená na konvertíbilnej absorpcii molckúltosfoniycínu mikročasticumí BHSiO 2, spolu so zmenšením veľkosti častíc BilSiOz počasmechanickej aktivácie jeho zmesi s fosfomycínovou látkou intenzívnym nárazom a abrazívnym0013 BHSiO 2 bol zvolený keďže je odlišný od iných látok vďaka neprítomnosti toxicity, a pretože má absorpčné, osmolárne a vlhkosť absorbujúce vlastnosti, používa...

Nanočastice nesúce chemoterapeutický protinádorový liek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14531

Dátum: 31.03.2011

Autori: Polard Valérie, Lebel-binay Sophie, Pisani Emilia

MPK: A61K 9/00, A61K 47/48, A61K 9/51...

Značky: nanočastice, protinádorový, nesúce, chemoterapeutický

Text:

...2007, a vôbec prvýkrát, preukázal sorafenib (Nexavar®), multíkinázový inhibítor, nepatmé predĺženie celkového prežitia oproti placebu u pacientov s neresekovaným HCC. Okrem tejto látky sa teraz testuje rad rôznych molekúl na HCC pokročilého štádia napr. Brivaníb, ďalší perorálny multikinázový inhibítor, je práve testovaný V niekoľkých štúdiách fázy III (H.C. Spangenberg, R. Thimine, H.E. Blum, BiologicsTargets Terapy,2008, 2(3), 453 - K....

Polymerizované micely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11318

Dátum: 28.04.2009

Autori: Ogier Julien, Arnauld Thomas, Lefoulon François, Doris Eric

MPK: A61K 9/51

Značky: micely, polymerizované

Text:

...na získavanie nanovektorov s vyššou schopnosťou inklúzie hydrofóbnych účinných látok než klasické vektory zliteratúry, a pritom s jednoduchou formuláciou uľahčujúcou jej budúcu0010 Predložený vynález sa týka polymerizovaných miciel, charakterizovaných tým, že obsahujú polymerizované amññlné molekuly získané z amfiñlných molekúl obsahujúcich jeden alebo dva lipidové reťazce, z ktorých každý obsahuje jednu alebo dve polymerizovateľné jednotky...

Vodná farmaceutická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 286194

Dátum: 16.04.2008

Autori: Nagano Atsuhiro, Nishibe Yoshihisa, Takanashi Kazuya

MPK: A61K 31/58, A61K 9/00, A61K 47/38...

Značky: farmaceutická, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná farmaceutická zmes obsahujúca ciklezonid a hydroxypropylmetylcelulózu, v ktorej ciklezonid je rozptýlený vo vodnom médiu vo forme tuhých častíc.

Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16585

Dátum: 06.11.2007

Autori: Soon-shiong Patrick, Desai Neil

MPK: A61K 31/7072, A61K 31/337, A61K 31/282...

Značky: obsahujúce, albumín, nádorů, liečbu, bevacizumabom, kombinácii, nanočastice, zhubného, paklitaxel

Text:

...následkom a vyčerpanlu kostnej drene.0011 Prevencia alebo ochrana pred vedlajšlmi účinkami chemoterapia by boli velkým prínosom pre jedinca so zhubným nádorom. Kvôli život ohrozujúcim vedľajším účinkom sa úsilie koncentrovalo na zmenu dávok a schém chemoterapeutickej látky na znlženie vedlajšlch účinkov. Dostupnými sa stávajú dalšie možnosti, ako je použitie faktorastimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), granulocyt-makrofágového...

Inhalačný prášok s obsahom tiotrópia, kapsula s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285389

Dátum: 29.11.2006

Autori: Boeck Georg, Bechtold-peters Karoline, Doerr Rolf, Walz Michael

MPK: A61K 47/02, A61K 31/439, A61K 31/46...

Značky: kapsula, inhalačný, tiotrópia, prášok, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané práškové prípravky na inhalovanie s obsahom tiotrópia, spôsoby ich prípravy, ako aj použitie na prípravu lieku na liečenie ochorení dýchacích ciest, osobitne na liečenie COPD (chronickej obštrukčnej choroby pľúc) a astmy.

Perorálna dávková forma zahŕňajúca systém zabraňujúci zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17152

Dátum: 24.05.2006

Autori: Guimberteau Florence, Soula Gérard, Dargelas Frédéric, Soula Rémi

MPK: A61K 9/62, A61K 9/51

Značky: systém, zahŕňajúca, perorálna, forma, zneužitiu, dávková, zabraňujúci

Text:

...je tu oplsané. Tlmiaca látka je považovaná za vhodnú na indukovanie vytvárania komplexov analgetickej účinnej látky. V rámci predloženého vynálezu je látka vhodná na indukciu vytvárania komplexov (analgetiolej účinnej látky), ak je schopná indukovat vytváranie takýchto komplexov aspoň v jednom bežnom rozpúšťadle, ktoré je vybrané zo skupiny, ktorá obsahuje vodu, vodné rozpúšťadlové systémy, ako napríklad zmesi voda-etanol,alkohol. alkoholické...

Práškový prostriedok, mikrosféry, spôsob tvorby časticového prostriedku obsahujúceho perforované mikroštruktúry prostredníctvom sušenia striekaním a spôsob tvorby prášku obsahujúceho perforované mikroštruktúry prostredníctvom sušenia striekaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285068

Dátum: 28.04.2006

Autori: Kabalnov Alexey, Weers Jeffry, Dellamary Luis, Tarara Thomas, Schutt Ernest

MPK: A61K 9/00, A61K 9/16, A61K 9/51...

Značky: striekaním, sušenia, tvorby, prostriedok, mikrosféry, částicového, práškový, prostredníctvom, obsahujúceho, perforované, spôsob, prášků, mikroštruktúry, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový prostriedok, ktorý obsahuje množstvo perforovaných mikroštruktúr obsahujúcich aktívne činidlo, so stredným aerodynamickým priemerom menej ako 5 mím a sypnou hustotou menej ako 0,5 g/cm3, pričom keď sú suspendované v tekutom prostredí, objem suspenzného prostredia nahradeného perforovanými mikroštruktúrami zahrnuje menej ako 70 % priemerného časticového objemu určeného hranicami mikroštruktúry, akoby tieto boli tuhou látkou. Spôsob...

Stabilné nanokapsulové systémy pre uvoľnovanie aktívnych molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10564

Dátum: 13.03.2006

Autori: Alonso Fernández Jose, Suárez Luque Silvia, Vila Pena Ana Isabel

MPK: A61K 9/51, A61K 8/11, B01J 13/02...

Značky: systémy, nanokapsulové, uvoľňovanie, stabilné, aktívnych, molekúl

Text:

...kladným nábojom. Od tej doby bolonavrhnutých niekoľko ďalších systémov, ktoré V sebe zahrnujú tento polymér, prípadne iné polyméry, vďaka ktorým sa v systéme dosiahne požadovanýkladný elektrický náboj. Okrem toho, Calvo et al. v publikácii Coll 0 íd. Polym. Sci., 1997, 275, 46-53 podrobne popisujú identické koloidné systémy ako definuje patentová žiadosť popísaná v predchádzajúcom odseku, avšak s tým rozdielom, že v tomto prípade budú...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce ph-senzitívne blokové kopoliméry a hydrofóbny liek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5595

Dátum: 14.04.2004

Autori: Sant Vinayak, Leroux Jean-christophe

MPK: A61K 31/21, A61K 31/275, A61K 31/185...

Značky: obsahujúce, prostriedky, ph-senzitívne, hydrofóbny, farmaceutické, blokové, kopoliméry

Text:

...molekúl v supramolekulových agregátoch, ktoré poskytujú vysoké účinnosti zabudovania.0022 Ešte ďalším cieľom tohto vynálezu je použiť tieto supramolekulové agregáty na podanie biologicky aktívnej látky do tela pomocou, avšak nie obmedzené na orálnu cestu. Pri orálnom podávaní hydrofóbna molekula, zachytená vjadre supramolekulového agregátu, bude chránená pred drsnými kysiými podmienkami žalúdka a uvoľnená v ćreve kvôli disociácii...

Nanočastice na aplikáciu aktívnych zložiek, spôsoby ich prípravy a kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2077

Dátum: 16.07.2003

Autori: Cuna Vilan Margarita Maria, Remunan Lopez Carmen, Vila Jato José Luis, Alonso Fernandez Maria José, Alonso Sande Maria

MPK: A61K 9/51

Značky: aktívnych, kompozícia, obsahom, nanočastice, zložiek, aplikáciu, spôsoby, přípravy

Text:

...je aspoň jeden polykatión (ktorým môže byť chitosan) a aspoň jeden polyanión, ako aj aspoň jedna biologicky aktívna zložka. Nanočastice sú pripraviteľne ďalším spracovaním polyelektrolytickéhokomplexu počas alebo po jeho vytvorení s aspoň jedným zosieťovadlom (glyoxál, TSTU alebo0008 Patent EP-A-O 860 166 opisuje nanočastice obsahujúce chitosan a polyetylénoxid.0009 Najznámejšie systémy nanočastíc a mikročastic vyrábané na báze chítosanu...

Polyaminokyseliny sfunkčnené alpfa-tokoferolom a osobitne ich terapeutické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14878

Dátum: 03.06.2003

Autori: Angot Stéphanie, Chan You-ping, Breyne Olivier

MPK: A61K 9/51, A61K 47/34, A61K 47/42...

Značky: alpfa-tokoferolom, sfunkčnené, aplikácie, terapeutické, polyaminokyseliny, osobitne

Text:

...používa ako zdroj vitamínu E a podáva sa perorálne. Tento polymér bol rovnako ako alfa-tokoferol-sukcinát a nemoditikovaný alfa-tokoferol navrhnutý na vektorizáciu účinných látok.US patent 5,869,703 opisuje podobné zlúčeniny, v ktorých reťazec polyoxyetylénu obsahuje alfa-tokoferol na jednom konci a (met)akrylové rezidium na druhom konci. Tieto deriváty alfa-tokoferolu sa používajú na prípravu stabilných amfifilných vezikúl...

Farmaceutické nanočasticové kompozície antagonistu tachykinínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4320

Dátum: 09.12.2002

Autori: Shelukar Suhas, Liversidge Elaine, Bosch William, Thompson Karen

MPK: A61K 9/16, A61K 9/14, A61K 31/5375...

Značky: receptora, kompozície, antagonistu, nanočasticové, tachykinínového, farmaceutické

Text:

...sa účinnejšie liečili rôzne poruchy a choroby uvedené Vyššie. Najmä PCT publikácia Č. WO 94/00440, EPO publikácia č. O 577 394, PCT publikácia č. W 0 95/16679, patent US č. 5 719 147 a patent US Č. 6 096 742 opisujú určité zlúčeniny morfolinu a tiomorfolinu ako antagonistu substancie P. Zejména zlúčenina 2-(R)-(l-(R)-(3,5 bis(trifluórmetyl)fenyl)etoxy)-3-(S)-(4-fluór)fenyl~ 4-(3-(5 oxo-1 H,4 H-l,2,4-triazolo)metylmorfolin je opísaná...

Kompozície vykazujúce kombináciu charakteristík akými sú okamžité uvoľňovanie a kontrolované uvoľňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2762

Dátum: 11.10.2002

Autori: Cooper Eugene, Ruddy Stephen

MPK: A61K 9/50, A61K 9/14, A61K 9/16...

Značky: okamžité, uvoľňovanie, charakteristik, kompozície, kombináciu, akými, vykazujúce, kontrolované

Text:

...to Reduce Aggregation patent Spojených štátov amerických č. 5,472,683 s názvom Nanoparticulate Diagnostic Mixed Carbamic Anhydrides as X-Ray Contrast Agents for B|ood Pool and Lymphatic System Imaging patent Spojených štátov amerických č. 5,500,204 s názvom Nanoparticulate Diagnostic Dimers as X-Ray Contrast Agents for B|ood Pool and Lymphatic System Imaging patent Spojených štátov amerických č. 5,518,187 s názvom Method of Grinding...

Prípravok obsahujúci nanočastice majúce na svojom povrchu adsorbovaný tyloxapol a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280614

Dátum: 08.02.1995

Autor: June Siegfried

MPK: A61K 9/51, A61K 49/04, A61K 9/14...

Značky: obsahujúci, majúce, svojom, použitie, prípravok, nanočastice, povrchu, tyloxapol, adsorbovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje nanočastice pozostávajúce z 99,9 až 10 % hmotnostných ťažko rozpustného, organického, kryštalického činidla s terapeutickým alebo diagnostickým účinkom. Nanočastice majú na svojom povrchu adsorbovaný tyloxapol v množstve 0,1 až 90 % hmotnostných ako povrchový modifikátor, stabilizátor a dispergátor nanočasticového prípravku. Priemerná veľkosť častíc je menšia ako 400 nm. Prípravok sa používa na prípravu liečiva na liečbu...

Povrchovo modifikované protirakovinové nanočastice, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281608

Dátum: 02.02.1994

Autori: Liversidge Elaine, Sarpotdar Pramod, Liversidge Gary

MPK: A61K 9/14, A61K 9/51

Značky: použitie, obsahom, modifikované, povrchovo, nanočastice, kompozície, protirakovinové

Zhrnutie / Anotácia:

Dispergovateľné častice pozostávajúce v podstate z kryštalického protirakovinového prostriedku, ktorý má na svojom povrchu adsorbovaný povrchový modifikátor v množstve postačujúcom na udržanie priemernej účinnej veľkosti častíc, ktorá je menšia ako približne 1000 nm. Protirakovinové kompozície, ktoré obsahujú tieto častice, majú zníženú toxicitu a/alebo zvýšenú účinnosť a možno ich aplikovať intravenóznymi bolusovými injekciami.

Zmes na predĺžené a kontrolované uvoľňovanie liečivej peptidovej látky, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280612

Dátum: 11.08.1993

Autori: Orsolini Piero, Heimgartner Frédéric

MPK: A61K 9/16, A61K 9/51

Značky: uvoľňovanie, kontrolované, peptidovej, spôsob, přípravy, predĺžené, látky, použitie, liečivej

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje biodegrovateľný polymérny materiál tvorený polylaktidom, polyglykolidom alebo kopolymérom kyseliny mliečnej s kyselinou glykolovou a vo vode nerozpustnú soľ pamoátu, tanátu alebo palmitátu liečivého peptidu všeobecného vzorca (I) Ac-D-Nal-D-pCIPhe-R3-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2, kde R3 je D-Pal alebo D-Trp. Spôsob prípravy zmesi zahŕňa premenu vo vode rozpustnej soli pamoátu, tanátu, stearátu alebo palmitátu liečivého...