A61K 9/26

Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca oxykodon a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288220

Dátum: 23.07.2014

Autori: Prater Derek, Oshlack Benjamin, Wright Curtis

MPK: A61K 31/00, A61K 31/485, A61K 9/00...

Značky: perorálna, predĺženým, uvoľňovaním, obsahujúca, aplikačná, forma, použitie, oxykodón

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna aplikačná lieková forma s predĺženým uvoľňovaním jednej účinnej zložky vybranej z oxykodonu a soli oxykodonu, ktorá obsahuje (a) dvojvrstvové jadro obsahujúce: (i) liečivovú vrstvu obsahujúcu analgeticky účinné množstvo uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu a (ii) vytesňujúcu vrstvu alebo vypudzujúcu vrstvu obsahujúcu osmopolymér a osmagent zvolený zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, chloridu draselného, síranu...

Multičasticová lieková forma a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287902

Dátum: 17.02.2012

Autori: Beckert Thomas, Rudolph Markus, Dressman Jennifer, Petereit Hans-ulrich

MPK: A61K 9/26

Značky: výroby, forma, multičasticová, lieková, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Multičasticová lieková forma vhodná na rovnomerné uvoľňovanie farmaceutickej účinnej látky v tenkom čreve a v hrubom čreve a obsahujúca aspoň dve formy peliet A a B, ktoré obsahujú farmaceutickú účinnú látku v jadre a majú odlišné polymérne povlaky, ktoré určujú uvoľňovanie účinnej látky pri rôznych hodnotách pH, pričom peletová forma A je vybavená vnútorným polymérnym povlakom, ktorý umožňuje kontinuálne uvoľňovanie účinnej látky, a má...

Farmaceutické kompozície obsahujúce entakapon spoločne mikronizovaný s alkoholickými cukrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11113

Dátum: 06.02.2009

Autori: Kapoor Ritesh, Mate Sanjay, Talwar Munish, Jain Girish Kumar

MPK: A61K 9/14, A61K 31/275, A61K 47/26...

Značky: farmaceutické, kompozície, cukrami, obsahujúce, entakapon, alkoholickými, spoločné, mikronizovaný

Text:

...napríklad ďalej obsahovaťjednu alebo viacej farmaceutický prijateľných prísad. Tieto farmaceutický prijateľné prísadymôžu zahŕňať jedno alebo viacej spojiv, plnív, lubrikantov, prostriedkov podporujúcich0011 Podľa ďalšieho hlavného aspektu vynález poskytuje farmaceutickú kompozícíu obsahujúcu entakapon alebo jeho soli súčasne s jedným alebo s viacerými alkoholickými cukramí kde entakapon sa spoločne mikronizuje s jedným alebo s viacerými...

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním alebo dvojitým režimom uvoľňovania obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, spôsob jej prípravy a použitie inhibítora cGMP PDE-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 286473

Dátum: 20.10.2008

Autori: Macrae Ross James, King Elizabeth

MPK: A61K 45/00, A61K 31/505, A61K 31/519...

Značky: farmaceutická, přípravy, uvolňovania, režimom, použitie, inhibitor, predĺženým, spôsob, kompozícia, pde-5, dvojitým, uvoľňovaním, obsahujúca, inhibítora

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, v ktorej inhibítor cGMP PDE-5 tvorí 5 až 50 % hmotn. kompozície, a až 75 % hmotn. inhibítora cGMP PDE-5 sa z kompozície do gastrointestinálneho traktu uvoľní po časovom úseku v rozmedzí 1 až 24 hodín po podaní, pričom inhibítor cGMP PDE-5 je a) uložený v matrici alebo b) obsiahnutý v jadre, ktoré je potiahnuté membránou riadiacou rýchlosť uvoľňovania, alebo c)...

Použitie derivátov kyseliny fumarovej v transplantačnej medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286352

Dátum: 07.07.2008

Autori: Joshi Rajendra Kumar, Strebel Hans-peter

MPK: A61K 31/21, A61K 31/28, A61K 31/185...

Značky: transplantačnej, medicině, derivátov, kyseliny, fumarovej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie monoalkylesterov kyseliny fumarovej ako solí alebo voľnej kyseliny, samostatne alebo v kombinácii s dialkylfumarátom, na prípravu farmaceutických prípravkov používaných v transplantačnej medicíne hlavne na liečenie, zmiernenie alebo potlačenie reakcií hostiteľ verzus štep. Na tento účel sa môžu použiť monoalkylestery kyseliny fumarovej v kombinácii s prípravkami bežne používanými v transplantačnej medicíne a imunosupresívami, ako sú...

Pevná galenická orálna forma s prolongovaným uvoľňovaním molsidomínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286313

Dátum: 27.06.2008

Autor: Geczy Jozsef-michel

MPK: A61K 31/5375, A61K 47/38, A61K 31/535...

Značky: orálna, prolongovaným, molsidomínu, forma, galenická, uvoľňovaním, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Galenická orálna forma s prolongovaným uvoľňovaním molsidomínu, určená na liečenie všetkých foriem angíny srdca, obsahuje terapeuticky účinné množstvo molsidomínu alebo niektorého z jeho účinných metabolitov a má nasledujúcu mieru rozpúšťania in vitro [meranú spektrofotometricky pri 286 alebo 311 nm metódou opísanou v 3. vydaní Európskeho liekopisu (alebo v U. S. P. XXIV) pri 50 otáčkach za minútu v 500 ml 0,1N HCl pri 37 °C]: 15 až 25 %...

Farmaceutický pevný prípravok obsahujúci benzazapíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8805

Dátum: 20.06.2008

Autori: Mukai Tadashi, Nakagawa Shinsuke, Suzuki Kai

MPK: A61K 9/14, A61K 9/16, A61K 31/55...

Značky: spôsob, farmaceutický, výroby, pevný, prípravok, benzazapíny, obsahujúci

Text:

...poskytuje podobný pevný farmaceutický prípravok.0009 Predkladaný vynález bol pripravený K 7 zmysle týchtozistení a poskytuje pevný farmaceutický prípravok a spôsobjeho prípravy, ako je definované v nasledujúcich bodoch 1 až 30.l Pevný farmaceutický prípravok obsahuje(b) hydroxypropylcelulózu s obsahom hydroxypropoxyl skupín v množstve 50 hmotnostných alebo viac a(c) najmenej jedného člena zo skupiny karmelóza, sodná soľ karboxy metyl...

Nová nezneužiteľná farmaceutická kompozícia obsahujúca opioidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15681

Dátum: 03.12.2007

Autor: Pettersson Anders

MPK: A61K 9/26, A61K 9/50, A61K 9/16...

Značky: farmaceutická, opioidy, nová, kompozícia, nezneužiteľná, obsahujúca

Text:

...US 2003/0 l 2406 l a US 2003/0 l 9 l 147.0013 Medzinárodné patentové prihlášky W 0 00/ 16750, W 0 2004/067004 a W 0 2006/ l 034 | 8 zverejňujú systémy podávania liekov na liečenie napríklad akútnej bolesti sublingválnym podávaním, v ktoromje účinná látka vo fomte mikročastice aje prichytená na povrchu väčších častíc nosiča v prítomnosti bioadhezívneho a/alebo mukoadhezívneho podporujúceho činidla. Konkrétne kombinácie opioidných analgetík a...

Kyselina 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1- yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová alebo jej soľ, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285814

Dátum: 01.08.2007

Autori: Hirao Yuzo, Yazaki Akira, Kuramoto Yasuhiro, Hayashi Norihiro, Niino Yoshiko, Amano Hirotaka, Ohshita Yoshihiro

MPK: A61K 31/135, A61K 47/12, A61K 31/185...

Značky: obsahom, soľ, farmaceutický, prostriedok, 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1, použitie, kyselina, yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kyselina 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1- yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová alebo jej soľ a tiež farmaceutický prostriedok s jej obsahom. Táto zlúčenina sa môže použiť na výrobu liečiva na liečenie infekčných ochorení u človeka a zvierat.

Lisovaná tabletová kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285706

Dátum: 30.05.2007

Autori: Sherry Robert Arthur, Rhoades Tracey Jane, Higton Frederick Raymond

MPK: A61K 47/02, A61K 47/36, A61K 31/185...

Značky: použitie, tabletová, lisovaná, kompozícia, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovaná tabletová kompozícia obsahujúca granulovanú zložku obsahujúcu množstvo stuhnutých tavených granúl nesteroidného protizápalového liečiva s teplotou topenia v rozsahu 30 až 300 °C a obsahujúcu v sebe rovnorodo dispergované rozvoľňovadlo. Granuly obsahujú kontinuálnu fázu protizápalového liečiva a tabletová kompozícia obsahuje oxid kremičitý prítomný v množstve 0,05 až 5 % hmotn. Je opísaný aj spôsob prípravy kompozície a jej použitie na...

Prípravky s regulovaným uvoľňovaním obsahujúce neobalené diskrétne jadnotky a matrix s rozšíreným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21049

Dátum: 26.04.2007

Autori: Ferguson Phillip John, Mooney Brett Antony, Keramidas Panagiotis

MPK: A61K 9/20, A61K 9/26, A61K 9/16...

Značky: regulovaným, diskrétne, matrix, jadnotky, přípravky, neobalené, uvoľňovaním, obsahujúce, rozšířeným

Text:

...činidlo, pričom sa uvádza, že mtakého činidlá nie sú potrebné a sú výhodne vylúčené pretože takéto činidlá by interferovali s požadovaným profilom(BASF), sa týka neobaľovaných peliet s matrixom s pomalým uvoľňovaním s gulovitým alebo šošovkovitým tvarom a jednotným maximálnym priemerom v rozsahu od 0,5 do 4 mm, ktoré tvorí a) 0,1 až 87 hm. najmenej jedna biologicky aktívna zlúčenina, b) 5 až 50 hm. najmenej jeden polymér rozpustný vo...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca leflunomid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11270

Dátum: 12.04.2007

Autor: Ruchatz Dieter

MPK: A61K 9/26, A61P 29/02

Značky: farmaceutická, kompozícia, obsahujúca, leflunomid

Text:

...ktoré obsahujú kyselinu alebo kyslý pufor,sa vyznačujú vyššou stabilitou voči takým kompozlciám, ktoré neobsahujú kyslú prísadu.0015 Tablety salebo bez kyselinového stabilizátora, ktoré sa použili v nasledujúcich porovnávacích pokusoch, majú nasledujúce základné zloženieTabuľka 1 Základné zloženie leflunomidových kompozlcilzložka Množstvo na tabletu m Intragranuláma Leflunomid 10,00 20,00 Krospovidón (XL) 3,00 6,00 Monohydrát Iaktózy...

Sušený mletý granulát a metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11441

Dátum: 29.08.2006

Autori: Habib Walid, Chastain Sara, Moe Derek

MPK: A61K 9/26, A61K 9/16, A61K 9/50...

Značky: mletý, sušený, metody, granulát

Text:

...V ďalšom uskutočnení má konečný vysušený vlhký granulát priememou veľkosť častíc medzi približne 150 a približne 600 mikrónmi a nie viac ako 40 častíc hmotnostnemá veľkost častíc menšiu ako 105 mikrónov hmotnostne získaných preosievaním.0012 V ešte ďalšom uskutočnení je vopred stanovený prvý obsah relatívnej vlhkosti približne o 30 menší ako počiatočný obsah vlhkosti a priememá veľkosť častíc sa pohybuje od približne 200 do približne...

Amorfné tuhé disperzie 7-chlór-N,N,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4H-pyridazinol[4,5- b]indol-1-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15007

Dátum: 24.08.2006

Autori: Jacobs Irwin, Franson Nancy, Abu-izza Khawla Abdullah, Guillot Micael, Rocco William, Higgins John

MPK: A61K 31/5025, A61K 9/14, A61K 9/16...

Značky: disperzie, b]indol-1-acetamidu, tuhé, amorfné, 7-chlór-n,n,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4h-pyridazinol[4,5

Text:

...aj spôsoby prípravy amorfných tuhých disperzií podľa pred kladaného vynálezu a kompozície obsahujúce takéto dísperzíe, ako aj spôsoby ich použitia. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOVObrázok l je práškový röntgenový difraktogram amorfnej tuhej dísperzíe 7-chlór-MN,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4 H-pyridazino 4,5-bindol-l-acetamídu vo ftaláte hydroxypro pylmetylcelulózy za podmienok záťaže a bez nej.Obrázok 2 je práškový röntgenový...

Jednotná farmaceutická dávková forma obsahujúca tenofovir DF, emtricitabín, efavirenz a surfaktant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18733

Dátum: 13.06.2006

Autori: Oliyai Reza, Yang Taiyin, Hussain Munir, Lipper Robert, Menning Mark, Dahl Terrence, Jerzewski Robert

MPK: A61K 31/675, A61K 31/513, A61K 31/535...

Značky: dávková, surfaktant, jednotná, farmaceutická, forma, emtricitabín, tenofovir, efavirenz, obsahujúca

Text:

...stav techniky uvádza úspešnú výrobu chemicky stabilných prípravkov Truvada(WO 04/64845), tieto prípravky obsahujú relatívne nízke podiely excipientu k API. Nárast podielu excipientov a mokrá granulácia trojzložkovej kombinácie API neočakávane vyústila do prípravku,V ktorom tenofovir DF bol vysoko nestabilný. Ako je uvedené v U.S.S.N. 60/771,353, verilo sa, že použitie dostatočnéhomnožstva vody na dosiahnutie mokrej granulácie...

Perlička s regulovaným uvoľňovaním, spôsob jej výroby, viacjednotkový prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284758

Dátum: 10.10.2005

Autori: Ringberg Anders, Wikberg Martin, Wald Randy, Gren Torkel

MPK: A61K 9/26, A61K 9/16, A61K 31/135...

Značky: výroby, perlička, prípravok, spôsob, použitie, regulovaným, viacjednotkový, uvoľňovaním, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Perlička s regulovaným uvoľňovaním zahŕňa: (i) jednotku jadra pozostávajúcu z v podstate vo vode rozpustného alebo vo vode napučiavateľného inertného materiálu (ii) prvú vrstvu na jednotke jadra pozostávajúcu z v podstate vo vode nerozpustného polyméru (iii) druhú vrstvu pokrývajúcu prvú vrstvu, ktorá obsahuje účinnú zložku a (iv) tretiu vrstvu polyméru na druhej vrstve, účinnú na regulované uvoľňovanie účinnej zložky, pričom uvedená prvá...

Tableta s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 284584

Dátum: 09.06.2005

Autori: Frimonti Enrico, Fabiani Flavio, Valenti Mauro

MPK: A61P 1/08, A61K 9/26, A61K 31/4402...

Značky: riadeným, tableta, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne farmaceutické prostriedky s riadeným uvoľňovaním liečiva pripravené spôsobom tavnej granulácie účinnej zložky s tukovou zložkou, potom miešaním získaného granulátu s hydrofilným polymérom a s bežnými farmaceutickými pomocnými látkami.

Orálna farmaceutická dávková forma s pulzačným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 284545

Dátum: 16.05.2005

Autori: Sjöblom Brita, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 9/26, A61K 31/41, A61K 31/44...

Značky: dávková, orálna, forma, uvoľňovaním, farmaceutická, pulzačným

Zhrnutie / Anotácia:

Enterická poťahovaná farmaceutická dávková forma obsahuje najmenej dva podiely inhibítora H+ K+-ATPázy, ktorý sa uvoľňuje v najmenej dvoch po sebe nasledujúcich pulzoch. Dávková forma má najmenej jednu frakciu s pulzačným oneskoreným uvoľňovaním a ďalšiu frakciu s okamžitým uvoľňovaním inhibítora H+ K+-ATPázy. Podiely sa uvoľňujú v časovom intervale od 0,5 a až do 12 hodín, výhodne v intervale od 0,5 a až do 8 hodín a predovšetkým výhodne v...

Farmaceutická dávková forma zahrnujúca pelety ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10970

Dátum: 04.05.2005

Autori: Schiller Marc, Anstett-klein Isabel

MPK: A61K 9/26, A61K 9/62

Značky: farmaceutická, zahrnujúca, výroby, forma, pelety, dávková, spôsob

Text:

...ktoré sa môžu zmienit ako výhodné, sú zosietený polyvinylpyrolidón, zosietená sodná soľ karboxymetylcelulózy a sodná soľ glykolátu škrobu.0025 V ďalšom uskutočnení sa vynález týka spôsobu výroby peliet podľa tohto vynálezu, ktorý zahrnuje striekanie suspenzie predželatinízovaného obilného alebo kukuričného škrobu obsahujúceho aktívnu zložku a volitelne dalšie excipienty na východiskové pelety. Výhodne sa teda získavané vrstvené pelety...

Perorálne antimikrobiálne farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3704

Dátum: 03.05.2005

Autori: Ajani Mauro, Celasco Giuseppe, Villa Roberto, Bozzella Roberta

MPK: A61K 31/4164, A61K 9/26, A61K 31/395...

Značky: antimikrobiálne, prostriedky, perorálne, farmaceutické

Text:

...rastom (Small Intestine Overgrowth - Bujnenie na tenkom čreve - SIBO) na tenkom čreve. Takéto prostriedky sú formulované takým spôsobom, aby uvoľnili aktívnu zložku rýchlo V blízkej časti čreva, to jest výlučne vtenkom čreve (dvanástnik,lačník a bedrovník).Metronidazol je nitroimidazolová chemoterapeutická látka so silným antimikrobiálnym účinkom a širokým spektrom účinku na tak Gram baktérie a Gram- baktérie. Navyše, metronidazol je...

Multipartikulárna lieková forma obsahujúca mukoadhezívne formulované peptidové alebo proteínové účinné látky, ako aj spôsob výroby liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2763

Dátum: 15.07.2004

Autori: Petereit Hans-ulrich, Roth Erna, Lizio Rosario, De Andres Inés, Damm Michael

MPK: A61K 9/26

Značky: spôsob, peptidové, forma, multipartikulárna, mukoadhezívne, liekovej, obsahujúca, formulované, účinné, látky, lieková, výroby, proteinové, formy

Text:

...Kapsula môže V stave, kedy už je aspoň čiastočne prístupná pre črevnú šťavu, a to v závislosti od črevného obsahu alebo črevnej peristaltiky, zostať neporušená alebo môže byt tiež ďalekosiahlo mechanicky rozrušená. Na jednej strane môže dôjsť k rýchlemu uvoľneniu veľkého množstva patches alebo na druhej strane môže tiež dôjsť k nežiadúcemu oneskoreniuuvoľňovania patches, a to podľa rozkladu alebo mechanického zaťaženia predovšetkýmpovlečeného...

Dávková forma obsahujúca pantoprazol ako aktívnu zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13101

Dátum: 07.05.2004

Autori: Anstett-klein Isabel, Hartmann Manfred, Ney Hartmut, Schäfer-preuss Sabine, Dietrich Rango, Schiller Marc

MPK: A61K 9/16, A61K 47/32, A61K 31/4439...

Značky: dávková, forma, obsahujúca, pantoprazol, zložku, aktívnu

Text:

...dihydrát). Zvlásť vyhodny hydrat v súvislosti s vynálezom je dihydrát horečnatej soli pantoprazolu s3 chemickým názvom dihydrát magnézium-bis 5-difluórmetoxy-2-3,4-dimetoxy-2-pyridinylmetylsulñnyI-1 H-benzimidazoliduj. Syntéza horečnatej soli pantoprazolu je opísaná napriklad vmedzinárodnej patentovej prihláške W 0 97 l 41114 a syntéza dihydrátu horečnatej soli pantoprazolu je uvedená v medzinárodnej patentovej prihláška W 0 00/ 10995.0019...

Dávková forma obsahujúca ako účinnú zložku pantoprazol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12505

Dátum: 07.05.2004

Autori: Ney Hartmut, Dietrich Rango, Anstett-klein Isabel, Hartmann Manfred, Schiller Marc, Schäfer-preuss Sabine

MPK: A61K 47/32, A61K 31/4439, A61K 9/16...

Značky: forma, dávková, zložku, obsahujúca, účinnú, pantoprazol

Text:

...názvom dihydrát magnézlum-bis 5-difluórrneto×y-2-3,4-dimetoxy-2-pyridinylmetyIsultinylj-lH-benzimidazoliduj. Syntéza horečnatej soli pantoprazolu je oplsaná napríklad v medzinárodnej patentovej prihláška W 0 97 / 41114 a syntéza dihydrátu horečnatej soli pantoprazolu je uvedená v medzinárodnej patentovej prihláška W 0 00/ 10995.0019 Kvôli velkej tendencii rozkladať sa v neutràlnom a hlavne kyslom prostredí, čo taktiež vedie k vysoko...

Prostriedok s regulovaným uvoľňovaním obsahujúci soľ stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14997

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hansen Christian, Andersen Jens, Christgau Stephan, Nilsson Henrik

MPK: A61K 33/24, A61K 9/20, A61K 9/26...

Značky: uvoľňovaním, obsahujúci, regulovaným, prostriedok, stroncia

Text:

...zasiahnutíosteoporózou porastie rýchlosťou väčšou ako sú jednoduchérýchlosti rastu populácie, pretože starnutie populácie disproporcionálne zvyšuje starší segment populácie, zatiaľ čo vek pre nástup menopauzy zostáva konštantný. V posledných dekádach existuje tiež podstatný pokrok V schopnosti predpovedať a monitorovať osteoporózu, ako sú zlepšené spôsoby merania minerálnej hustoty kostí (BMD) a nové špecifické biochemické markery resorpcie a...

Viaczložková tabletovaná lieková forma, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283871

Dátum: 27.02.2004

Autori: Depui Helene, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 31/19, A61K 31/54, A61K 31/44...

Značky: použitie, výroby, forma, tabletovaná, spôsob, lieková, viaczložková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viaczložková tabletovaná lieková forma, ktorá obsahuje inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyselinu a jeden alebo viacero nesteroidných protizápalových prostriedkov vo forme tuhého prostriedku, kde inhibítor protónovej pumpy je chránený enterickou povrchovou vrstvou. Tuhý prostriedok je vo forme tabliet potiahnutých enterickou povrchovou vrstvou, kapsúl alebo viaczložkovej tabletovej liekovej formy. Prednosť sa dáva viaczložkovej...

Multijednotková tabletovaná dávková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283841

Dátum: 20.02.2004

Autori: Lövgren Kurt Ingmar, Bergstrand Pontus John Arvid

MPK: A61K 31/44, A61K 9/20, A61K 9/26...

Značky: forma, použitie, spôsob, přípravy, multijednotková, dávková, tabletovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Multijednotková tabletovaná dávková forma obsahuje proti kyslému prostrediu labilný H+K+-ATPázový inhibítor alebo jeho alkalickú soľ, alebo jeden z jeho jednotlivých enantiomérov, alebo ich alkalickú soľ. Opísaný je spôsob prípravy takého prípravku a jeho použitie v medicíne.

Viaczložková tabletová lieková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283695

Dátum: 10.11.2003

Autori: Depui Helene, Hallgren Agneta

MPK: A61K 31/44, A61K 33/08, A61K 33/10...

Značky: přípravy, viaczložková, lieková, tabletová, použitie, spôsob, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny farmaceutický prípravok predovšetkým na použitie pri prevencii a liečení dyspeptických príznakov, ako sú bolesti či nepríjemné pocity v horných oblastiach zažívacieho traktu a pálenie záhy, zahŕňa kombináciu rôznych činidiel, ktoré potláčajú žalúdočnú kyslosť, ako je inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyseliny a antacidové činidlo a/alebo alginát v novej tuhej liekovej forme, najmä vo forme tabliet. Je opísaný aj spôsob výroby týchto...

Multijednotková tabletovaná dávková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283626

Dátum: 06.10.2003

Autori: Lövgren Kurt Ingmar, Bergstrand Pontus John Arvid

MPK: A61K 9/20, A61K 31/44, A61K 9/26...

Značky: přípravy, tabletovaná, dávková, forma, spôsob, multijednotková, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická multijednotková tabletovaná dávková forma, obsahujúca omeprazol alebo jeden z jeho jednotlivých enantiomérov alebo alkalickú soľ omeprazolu alebo jedného z jeho jednotlivých enantiomérov, spôsob prípravy takého prípravku a jeho použitie v medicíne.

Poťahované častice s predĺženým uvoľňovaním a tablety s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5476

Dátum: 23.04.2003

Autori: Marechal Dominique, Chenevier Phillippe

MPK: A61K 9/26

Značky: tablety, potahované, obsahom, predĺženým, uvoľňovaním, částice

Text:

...V obsahu dosahujúcom až 15 hmotnostných, výhodne až 10 hmotnostných z hmotnosti nepotiahnutých častíc.0029 Jadro môže obsahovať riedidlo a antistatické činidlo.0030 Riedíacu zložku možno zvolit zo skupiny zahŕňajúcej najmä deriváty celulózy, výhodne mikrokryštalickú celulózu, škroby samostatne, laktózu, polyoly a výhodne manitol.0031 Jadro môže byť aj bez účinnej látky pozostávajúc zo zmesi škrobu a sacharózy alebo mikrokryštalickej...

Tableta s vysokým obsahom účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2839

Dátum: 22.04.2003

Autori: Kalb Oskar, Ogorka Jörg, Bianchi Jean-claude, Luftensteiner Christian-peter

MPK: A61K 47/38, A61K 47/32, A61K 31/505...

Značky: tableta, účinnej, vysokým, látky, obsahom

Text:

...Výhodne sa používa bezvodý koloidný oxid kremičitý alebo/a koloidný oxid kremičitý.0016 Ako lubrikanty (1.4) sa môžu použiť jedna alebo viac znasledujúcich látok Mg-, Alalebo Ca-stearany, PEG 4000-8000 a/alebo mastenec. Výhodne sa používa stearan horečnatý. 0017 Jedna alebo viac týchto pomocných látok sa môže vybrať a použiť s ohľadom na zvlášť žiaduce vlastnosti tablety pomocou bežného experimentovania.0018 Podľa predloženého vynálezu...

Kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5932

Dátum: 26.03.2003

Autori: Wright Curtis, Sackler Richard, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 9/16, A61K 9/22, A61K 9/14...

Značky: gélom, uvoľňovaním, predĺženým, potiahnuté, kompozície

Text:

...dokumenty citované v tomto texte, vrátanepredchádzajúcich, sú v svojej celosti zahrnuté formou0009 Predmetom vynálezu je poskytnúť kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním.0010 Predmetom určitých uskutočnení vynálezu je poskytnúť perorálnu liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcu účinnú látku potiahnutú gélovým poťahom s predĺženým uvoľňovaním, kde gélový poťah poskytuje predĺžené uvoľňovanie účinnej látky z liekovej...

Pevné veterinárne kompozície s maskovanou chuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3744

Dátum: 10.03.2003

Autori: Isele Ute, Thoma Hubert, Schote Uwe Thomas

MPK: A61K 9/26, A61K 9/00

Značky: veterinárne, maskovanou, kompozície, chuťou, pevně

Text:

...a ich stability pri skladovaní. Môžu sa ľahko plniť a rozdeľovať, dopravovat pomocoudopravníkových pásov alebo potrubiarni a podávať každému zvieraťu v presne dimenzova nom množstve, všetko plne automaticky. Okrem toho pelety zaberajú podstatne menej priestoru ako čerstvé krmivo a, najmä, sú zvieratami ochotne a bez problémov skrmované,pokiaľ neobsahujú zložky, o ktorých sa zistilo, že sú nepríjemné alebo odpudivé pre chuťový a čuchový vnem...

Granuly obsahujúce chemikálie vo veľkom množstve nestále v kyslom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13171

Dátum: 16.10.2002

Autori: Nakano Yoshinori, Shimizu Toshihiro

MPK: A61K 31/4439, A61K 47/26, A61K 47/02...

Značky: chemikálie, granuly, obsahujúce, množstve, nestálé, prostředí, kyslom, veľkom

Text:

...ďalej študovali a výsledkom je to, že bol dokončený predložený vynález.0011 To znamená, že predložený vynález poskytuje(l) tobolku obsahujúcu granuly, V ktorej uvedené granuly obsahujú vrstvu hlavnej zložky obsahujúcu lanzoprazol alebo jeho opticky aktívny izoméralebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ vmnožstve 12 hmotnostných až 40hmotnostných , vztiahnuté na celkovú hmotnosť granúl, a bázickú anorganickúEP 1 459 737 soľ V množstve...

Granuly obsahujúce lanzoprazol vo veľkom množstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14752

Dátum: 16.10.2002

Autori: Shimizu Toshihiro, Nakano Yoshinori

MPK: A61K 47/02, A61K 31/4439, A61K 47/26...

Značky: množstve, veľkom, obsahujúce, lanzoprazol, granuly

Text:

...Povrchovo aktívne činidla v týchto prostriedkoch sú v enterickej polymémej0010 Aby sa uľahčilo podávanie pacientom, obzvlášť starším alebo pediatrickým pacientom,ktorí majú problémy pri prehĺtaní, a aby sa zlepšila kompliancia pacientov, predmetom predloženého vynálezu je vyrobiť stabilné enterické granuly, ktoré obsahujú liečivo nestabilné voči kyseline, ktoré obsahuje benzímidazolovú zlúčeninu vo vysokom obsahu a bázickú anorganíckú...

Kolagénový prípravok na riadené uvoľňovanie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281461

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roreger Michael

MPK: A61K 9/22, A61K 9/00, A61K 47/42...

Značky: účinných, uvoľňovanie, látok, kolagénový, prípravok, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Kolagénový prípravok je schopný riadeného uvoľňovania účinných látok v dôsledku toho, že obsahuje zmesi kolagénov nerozpustných v kyseline s rozdielnym rozdelením molekulárnych hmotností.

Použitie polymérnej živice na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281078

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sarpotdar Pramod, Gustow Evan, Rajagopalan Natarajan, Doty Brian, Bruno Joseph, Illig Kathleen

MPK: A61K 51/00, A61K 31/19, A61K 9/26...

Značky: použitie, mletie, živice, liečivej, polymérnej, činidla, látky, diagnostického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie polymérnej živice, zvlášť polystyrénu zosieťovaného divinylbenzénom alebo polykarbonátu, vo forme guľovitých častíc alebo povlaku guľovitých častíc s priemerom 0,1 až 3 mm a s hustotou 0,8 až 3,0 g/cm3, na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla na mokro alebo na sucho na submikrometrovú veľkosť.