A61K 51/00

Rádiofarmaceutiká na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287495

Dátum: 22.11.2010

Autori: Steinbach Jörg, Mohan Raju, Hilger Christoph-stephan, Johannsen Bernd, Halks-miller Meredith, Horuk Richard, Hesselgesser Joseph, Dinter Harald, Mäding Peter

MPK: A61K 51/00, C07B 59/00, A61P 25/00...

Značky: choroby, diagnostikovanie, rádiofarmaceutiká, alzheimerovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie rádiofarmaceutík všeobecného vzorca (I) na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby. Ďalej sú opisované predovšetkým farmaceutiká, ktoré sú schopné prekonávať hematoencefalickú bariéru a viazať CCR1 receptor prítomný v mozgových tkanivách pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.

Perfluóralkylované komplexy s polárnymi zvyškami, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286239

Dátum: 07.05.2008

Autori: Misselwitz Bernd, Niedballa Ulrich, Platzek Johannes, Mareski Peter, Weinmann Hanns-joachim, Radüchel Bernd

MPK: A61K 49/04, A61K 38/00, A61K 49/00...

Značky: komplexy, přípravy, použitie, spôsob, zvyškami, perfluóralkylované, polárnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa perfluóralkylované komplexy s polárnymi skupinami všeobecného vzorca (I), kde R je polárny zvyšok, Rf je perfluorovaný uhľovodíkový reťazec, K je kovový komplex a Z je spojovacia skupina. Tieto zlúčeniny sú vhodné na intravenóznu lymfografiu, na diagnostiku nádorov a na imaging infarktov a nekróz.

Aminoderiváty biotínu a ich konjugáty s makrocyklickými chelátovými činidlami, farmaceutický a/alebo diagnostický prípravok s ich obsahom a použitie týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286112

Dátum: 07.03.2008

Autori: Chinol Marco, Paganelli Giovanni, Ginanneschi Mauro

MPK: A61K 51/00, A61K 31/4164, A61K 51/02...

Značky: makrocyklickými, diagnostický, biotínu, týchto, aminoderiváty, derivátov, činidlami, použitie, chelátovými, obsahom, prípravok, farmaceutický, konjugáty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vzorca (I), v ktorom význam substituentov je definovaný v nárokoch, postupy ich prípravy a ich použitie na prípravu konjugátov s rádionuklidmi na použitie v humánnej a veterinárnej terapii a diagnostike, najmä pri diagnóze a terapii nádorov.

Heterodiméry kyseliny glutámovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20145

Dátum: 07.11.2007

Autori: Zimmerman Craig, Maresca Kevin, Babich John

MPK: A61P 35/00, A61K 51/00, C07B 59/00...

Značky: heterodiméry, glutámovej, kyseliny

Text:

...presne zacielený nástroj pre detekciu, liečbu a správu rakoviny prostaty.0005 Na diagnózu metastáz a rekurenciu rakoviny prostaty sa v súčasnosti používa rádioaktívna imunokonjugátová forma monoklonálnej protilátky (mAb) proti antigénu PSMA, ktorá má označenie 7 E 11 a je známa tiež ako PROSTASCINT. Začiatočné experimenty so sľubnými výsledkami zrôznych skúšok vo fáze I a ll využívali antigén PSMA ako terapeutický cieľ. PROSTASCINT je...

Radioaktívne značené deriváty dihydrotetrabenazínu a ich použitie ako zobrazovacích činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18040

Dátum: 01.05.2007

Autori: Skovronsky Daniel, Kung Mei-ping, Kilbourn Michael, Kung Hank

MPK: A61K 51/00, A61P 43/00, C07D 455/06...

Značky: dihydrotetrabenazínu, použitie, deriváty, zobrazovacích, značené, činidiel, radioaktivně

Text:

...mozgového tkaniva ukázali vysokú väzbovú afinitu (Kd 2 - 9 nM) (Darchen F.,Masuo Y., Vial M., Rostene W., Scherman D., Quantitative autoradiography of the rat brain vesicular monoamine transporter using the binding of 3 Hdihydrotetrabenazine and 7-amino 8-25 Iiodoketánserin, Neurosci., 33341-349, 1989 Meshgin-Azarian S., Chang W., Cugier D. L., Vincent M. S., Near J. A., Distribution of 311 díhydrotetrabenazine binding in bovine striatal...

Spôsob indivializácie terapie levodopa/carbidopa s použitím dychovej skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16137

Dátum: 30.06.2006

Autori: Modak Anil, Kurogi Yasuhisa

MPK: A61K 51/00, A61K 31/198

Značky: dychovej, indivializácie, skúšky, terapie, použitím, spôsob

Text:

...značeného metabolitu sa meria a získaný priebeh vylučovania u subjektu alebo farmakokinetický parameter získaný ztoho získaný je porovnaný sprislušným priebehom vylučovania alebo parametrom u zdravého subjektu s normálnou metabolickou kapacitou LD.0012 Vjednom uskutočnení metódy sa subjektu patriacemu medzi cicavce podá inhibítor DDC, CD spolu s prostriedkom obsahujúcim ako aktívnu ingredienciu LD, kde je aspoň jeden z atómov uhlíka alebo...

Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20260

Dátum: 03.03.2005

Autori: Dake Michael, Waugh Jacob

MPK: A61K 47/18, A61K 39/42, A61K 39/40...

Značky: dodanie, botulotoxínov, transdermálne, aplikácia, lokálna

Text:

...A 1 opisuje kompozície a spôsoby vhodné na dodávanie terapeutických látok. Lokálna aplikácia botulotoxínu by mohla zaistit bezpečnejšiu a vhodnejšiu alternatívu liečby vzhľadom na bezbolestný charakter aplikácie, väčšej zaberanej ploche povrchu ošetrenia,možnosti formulovať čistý toxln s vyššou špecifickou aktivitou, nižším nárokom na pripravu potrebnú na aplikáciu botullnového liečiva, nižším dávkam nutným na dosiahnutie...

Liek na dvojfázovú perioperačnú terapiu tuhých tumorov rádioimunoterapeutickými postupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13349

Dátum: 07.04.2004

Autori: Veronesi Umberto, Paganelli Giovanni, Carminati Paolo

MPK: A61K 39/395, A61K 31/4188, A61K 47/48...

Značky: perioperačnú, postupmi, dvojfázovú, tumorov, rádioimunoterapeutickými, tuhých, terapiu

Text:

...systémového kroku, je zvlášť výhodný pri regulácii lokálnych recidív, a prekvapivo bolo pozorované, že je možné s výhodou podávať lokálnu terapiu len v dvoch krokoch, keď prvý krok je vykonávaný intraoperačne v lokoregionálnom ložisku a druhý pooperačne prostredníctvom systémovej cesty.dosiahnutie schopnosti koncentrovať sa lokálne na rakovinové bunky, alebo na najbližšie okolie, okamžite vytvára vo zvyškovom tkanive okolo tumoru...

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Brumby Thomas, Platzek Johannes, Friebe Matthias, Sülzle Detlev, Lehmann Lutz

MPK: A61K 49/06, A61K 51/00

Značky: biomolekulami, kyseliny, 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, farmaceutických, enantiomérne, přípravy, spôsob, konjugáty, použitie, čistej, 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, prostriedkov, přípravu, 4s,8s

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...

Nové tetracyklické arylkarbonylindoly účinné ako terapeutiká s afinitou k serotonínovému receptoru, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1373

Dátum: 19.06.2003

Autori: Rao Venkata, Jasti Venkateswarlu, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Battula Srinivasa, Kambhampati Rama Sastri

MPK: A61P 25/00, A61K 51/00, A61K 31/407...

Značky: tetracyklické, přípravy, nové, farmaceutické, kompozície, afinitou, arylkarbonylindoly, terapeutiká, obsahom, receptoru, spôsob, serotonínovému, účinné

Text:

...receptorov, ktoré boli formálne rozdelené (References Glennon et al,Neuroscience and Behavíoral Reviews (1990), 14, 35 and Hoyer D. et al, Pharmacol. Rev.(1994), 46, 157-203). Nedávno objavené informácie týkajúce sa zhodnosti, distribúcie,štruktúry a funkcie jednotlivých subtypov predpokladajú, že je možné identifikovať nové agens, ktoré by boli špecifické voči konkrétnemu subtypu a mohli by mať zlepšené terapeuticke profily s menšími...

Rádiofarmaceutické činidlo, jeho použitie a súprava na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283276

Dátum: 07.04.2003

Autori: Edwards David Scott, Liu Shuang

MPK: C07F 13/00, A61K 51/00, A61M 36/14...

Značky: rádiofarmaceutické, použitie, přípravu, činidlo, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Rádioterapeutické činidlá, ktoré sú použiteľné ako zobrazovacie činidlá pri diagnostikovaní kardiovaskulárnych porúch, infekčných chorôb a rakoviny, sú tvorené fosfínom alebo arzínom ligovaným biologicky účinnými zlúčeninami, modifikovanými hydrazoskupinou alebo diazinoskupinou a značenými technéciom - 99m, ktoré sa selektívne lokalizujú v ložiskách choroby, a tak umožňujú v kombinácii s gamascintigrafiou získať obraz týchto ložísk. Je opísané...

Konjugáty obsahujúce protilátky špecifické pre ED-B doménu fibronektínu a ich použitie na detekciu a liečenie tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8139

Dátum: 02.01.2003

Autori: Hilger Christoph-stephan, Moosmayer Dieter, Berndorff Dietmar, Neri Giovanni, Dinkelborg Ludger

MPK: A61K 47/48, A61K 51/00, A61K 38/00...

Značky: doménu, obsahujúce, detekciu, protilátky, fibronektínu, použitie, konjugáty, specifické, liečenie, tumorov

Text:

...fragment L 19 je definovaný nasledovnou sekvenciou (Sekv. ldent. č. 1)(VH) EVQLLESGGG LVOPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVROA PGKGLEWVSS ISGSSGTTYYADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF PYFDYWGQGT LVTVSSEIVLTOSPGT LSLSPGERAT LSCRASOSVS SSFLAWYOQK PGQAPRLLIY YASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTlSRLE PEDFAVYYCQ OTGRIPPTFG QGTKVEIKDeléciou, inzerciou a/alebo substitúciou do 30 aminokyselín je delécia, inzercia a/alebo substitúcia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...

Diagnostický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279625

Dátum: 11.01.1999

Autori: Jánoki Gyözö, Láng Jenö, Lörinczi Endre, Barbarics Éva, Lázár János, Harangi János

MPK: A61K 51/00, A61K 51/02

Značky: prostriedok, diagnostický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa diagnostický prostriedok na značenie 99mTc na báze aduktu kovovej soli a izokyanoéteru, alebo na báze zmesi týchto aduktov, ktorý obsahuje redukčné činidlo, 0,5 až 5 hmotnostných dielov antioxidantu, vztiahnuté na hmotnosť aduktu, ďalej aspoň 10 hmotnostných dielov sacharidu a/alebo aminokyseliny vzorca H2N-(CH2)n-COOH, kde n je celé číslo od 1 do 4, vztiahnuté na množstvo aduktu, a ďalej pufer v množstve, ktoré je potrebné na...

Použitie polymérnej živice na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281078

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bruno Joseph, Illig Kathleen, Rajagopalan Natarajan, Gustow Evan, Doty Brian, Sarpotdar Pramod

MPK: A61K 9/26, A61K 31/19, A61K 51/00...

Značky: diagnostického, liečivej, činidla, použitie, živice, mletie, látky, polymérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie polymérnej živice, zvlášť polystyrénu zosieťovaného divinylbenzénom alebo polykarbonátu, vo forme guľovitých častíc alebo povlaku guľovitých častíc s priemerom 0,1 až 3 mm a s hustotou 0,8 až 3,0 g/cm3, na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla na mokro alebo na sucho na submikrometrovú veľkosť.

Rádiofarmaceutické kompozície, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279598

Dátum: 19.02.1992

Autori: Mcmillan Kenneth, Garlich Joseph, Simon Jaime, Frank Keith

MPK: A61K 51/00

Značky: rádiofarmaceutické, kompozície, použitie, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rádiofarmaceutické kompozície obsahujú komplex tvorený najmenej jedným rádionuklidom a vytvárajúcim komplex s ligandom alebo jeho farmaceuticky prijateľnými soľami, najmä samáriom 153 a kyselinou etyléndiamíntetrametylénfosfónovou, ktorá prípadne môže obsahovať dvojmocný kovový ión, ako napr. vápnik. Komplex je zmrazený a určený na rozmrazenie pred injekčným podaním. Rádiofarmaceutické kompozície prípadne obsahujú dvojmocný kov a sú zmrazené,...