A61K 47/30

Farmaceutická forma podávania, spôsob jej výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288118

Dátum: 12.08.2013

Autori: Sarlikiotis Werner, Damm Michael, Bauer Horst

MPK: A61K 38/00, A61K 47/12, A61K 47/16...

Značky: podávania, použitia, spôsob, farmaceutická, výroby, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Lieková forma na parenterálne podávanie, ktorá obsahuje v rozpustenej alebo dispergovanej forme peptidy so sklonom k agregácii zvolené zo skupiny skladajúcej sa z peptidov cetrorelix, antarelix, antide, A-75998, ganirelix a antagonistov Nal-Glu. V tejto liekovej forme sú peptidy vo forme svojich solí s kyselinou octovou, glukónovou, glukurónovou, mliečnou, citrónovou, askorbovou, benzoovou alebo fosforečnou, ďalej je prítomná jedna z už...

Farmaceutické prípravky s vo vode nerozpustným komplexom na trvalé uvoľňovanie liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 287305

Dátum: 21.05.2010

Autori: Barker Nicholas, Musso Gary, Gefter Malcolm, Molineaux Christopher

MPK: A61K 38/22, A61K 38/08, A61K 38/04...

Značky: uvoľňovanie, komplexom, trvale, farmaceutické, liečiv, přípravky, nerozpustným

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje vo vode nerozpustný pevný komplex, ktorého tvorba je sprostredkovaná aspoň čiastočne iónovými interakciami analógu LHRH a makromolekulárneho nosiča, pričom pred komplexáciou s analógom LHRH je molekula nosiča vo vode rozpustná a obsah analógu LHRH v uvedenom komplexe je aspoň 57 % hmotn.

Dvojvrstvový orálny dávkový prostriedok s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287105

Dátum: 09.11.2009

Autor: Cho Wing-kee Philip

MPK: A61K 31/445, A61K 31/137, A61K 31/44...

Značky: uvoľňovaním, predĺženým, dávkový, dvojvrstvový, orálny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojvrstvový orálny dávkový prostriedok s predĺženým uvoľňovaním pozostáva z prvej vrstvy s okamžitým uvoľňovaním, ktorá obsahuje desloratadín, a druhej vrstvy s predĺženým uvoľňovaním, ktorá obsahuje pseudoefedrín alebo jeho soľ a farmaceuticky prijateľný excipient, pričom prvá vrstva s okamžitým uvoľňovaním ďalej obsahuje 50 % až 60 % hmotn. farmaceuticky prijateľnej vo vode nerozpustnej vápenatej, horečnatej, hlinitej soli, pričom sa vyhýba...

Stabilný kvapalinový prípravok, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286266

Dátum: 26.05.2008

Autor: Brülls Mikael

MPK: A61K 31/44, A61K 9/08, A61K 47/30...

Značky: prípravok, použitie, spôsob, stabilný, kvapalinový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný kvapalný prípravok bez obsahu vody alebo s obsahom vody menej ako 6 % hmotnostných, ktorý obsahuje polyetylénglykol a sodnú alebo draselnú soľ inhibítora H+, K+-ATPázy, t. j. inhibítora protónovej pumpy, ako je napríklad omeprazol, a prípadne farmaceuticky prijateľné pomocné látky. Opísaný je tiež spôsob jeho prípravy a jeho použitie v medicíne najmä na liečenie gastrointestinálnych ochorení.

Medikovaná náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15506

Dátum: 23.04.2008

Autori: Suzuki Shigeo, Kozuma Miyuki, Tsuruda Kiyomi

MPK: A61K 47/08, A61K 47/14, A61K 31/192...

Značky: medikovaná, náplast

Text:

...hexyl-laurát v náplasti podľa tohto vynálezu môže zvýšiť migráciu absorbenta ultrañalového svetla do kože sa ešte neobjasnil uvažuje sa nasledujúcim spôsobom lipofilný hexyl-laurát s esterovou väzbou môže slúžiť ako sprostredkovateľ medzi extrémne lipofllným absorbentom ultrañalového svetla a rohovou vrstvou (comeum) kože obsahujúcouvodu a v dôsledku toho zvyšuje distribúciu absorbenta ultrañalového svetla do kože. Výhodné účinky...

Rehydrovateľný farmaceutický produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13811

Dátum: 22.06.2007

Autori: Palmer Rosemary, Willis Sean

MPK: A61K 47/48, A61K 47/30, A61K 9/00...

Značky: farmaceutický, rehydrovateľný, produkt

Text:

...napríklad v zmesí vody a kontrastného činidla. Na dodávanie mikroguľôčok je vyžadovaná zodpovedajúca suspenzia vhydratačnom médiu po dostatočnú dobu, aby sa umožnila ľahká manipulácia a účinné dodávanie mikrokatétrom. Homogénne dodávaniemikrogulôčok a suspendujúceho / kontrastného média umožňuje riadenie dávky mikrogulôčok a aktívnej látky.0008 Predkladaný vynález prekonáva tieto problémy rýchlosti hydratácie a neefektlvnej suspenzie...

Granulovaný výrobok s obsahom L-karnitínu, tablety a kapsuly s obsahom tohto výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285565

Dátum: 26.02.2007

Autor: Hassen Ken

MPK: A61K 47/30, A61K 47/32, A61K 31/185...

Značky: výrobků, obsahom, kapsuly, tablety, l-karnitinu, granulovaný, výrobok, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Granulovaný výrobok obsahujúci 92 až 96 % hmotnostných vnútornej soli L-karnitínu, vnútornej soli C2-6-alkanoyl L-karnitínu alebo jednej z ich farmakologicky prijateľných solí a 4 až 8 % hmotnostných granulačného činidla/spojiva vybratého zo skupiny pozostávajúcej z polyvinylpyrolidónu, hydroxyetylcelulózy, hydroxypropylcelulózy, hydroxypropylmetylcelulózy, hydroxybutylcelulózy, polyetylénglykolu, mikrokryštalickej celulózy, ftalátu acetátu...

Jednodenná formulácia na orálne podanie na kontrolované uvoľňovanie ciprofloxacínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285478

Dátum: 17.01.2007

Autori: Talwar Naresh, Sen Himadri, Staniforth John

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/401, A61K 31/341...

Značky: orálne, ciprofloxacínu, podanie, formulácia, jednodenná, kontrolované, uvoľňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodenná formulácia na orálne podávanie ľuďom na kontrolované uvoľňovanie ciprofloxacínu v žalúdočnej a hornej časti tenkého čreva pozostáva z farmaceuticky účinného množstva ciprofloxacínu, 0,2 až 0,5 hmotn. % alginátu sodného, 0,5 až 2 hmotn. % xantánovej gumy, 10 až 25 hmotn. % hydrogenuhličitanu sodného, 5 až 20 hmotn. % sieťovaného polyvinylpyrolidónu, počítané na kompozíciu, pričom hmotnostný pomer alginátu sodného ku xantánovej gume je...

Farmaceutický preparát obsahujúci aktívnu látku topiramát, postup tvorby tohto farmaceutického preparátu a použitie tohto preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285440

Dátum: 27.12.2006

Autori: Gibbs Irwin, Thakur Madhav, Kotwal Pramod

MPK: A61K 31/357, A61K 47/26, A61K 31/7042...

Značky: látku, použitie, preparát, farmaceutický, tohto, postup, farmaceutického, aktívnu, tvorby, preparátu, obsahujúci, topiramát

Zhrnutie / Anotácia:

Postup tvorby farmaceutického preparátu zahŕňa: a) prípravu jadrových častíc obsahujúcich aktívnu látku topiramát, b) vysušenie jadrových častíc z kroku a) za vzniku vysušených jadrových častíc, c) potiahnutie vysušených jadrových častíc z kroku b) zmesou maskujúcou chuť za vzniku potiahnutých častíc a d) vysušenie potiahnutých častíc z kroku c) za vzniku farmaceutického preparátu, kde množstvo zmesi maskujúcej chuť sa pohybuje v rozmedzí 7 až...

Farmaceutický prípravok obsahujúci protilátku proti receptoru epidermálneho rastového faktoru (EGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6912

Dátum: 26.10.2004

Autori: Müller Robert, Mahler Hanns-christian

MPK: A61K 47/02, A61K 47/06, A61K 39/395...

Značky: receptoru, faktoru, proti, farmaceutický, egf, obsahujúci, epidermálneho, protilátku, prípravok, rastového

Text:

...odber z nádoby obsahujúcej roztok. Okrem toho môže dôjst pri parenterálnej aplikácii roztoku s obsahom častíc k embóliám. Z uvedeného vyplýva, žeaplikácia protilátok proti EGFR pacientom prostredníctvomroztokov protilátok v požadovaných dávkach nie je vždy možné reprodukovateľne zaistit a aplikáciu nie je teda možnéAgregáty je síce možné pred injekciou zachytit filtráciou. Tento postup však zahrnuje dodatočný prevádzkový krok a je...

Stabilná tuhá lieková kompozícia na perorálne podávanie ramosetrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5243

Dátum: 30.01.2004

Autori: Sugihara A, Niwa A, Yasuji T, Masaki K, Atsuta Y, Nishida A

MPK: A61K 47/02, A61K 31/4164, A61K 47/12...

Značky: perorálne, stabilná, kompozícia, lieková, podávanie, tuhá, ramosetrónu

Text:

...V dôsledku toho bolo neočakávane zistené, že propylgalát poskytuje ovela významnejší stabilizačný účinok v porovnani so stabilizačným účinkom proti teplote/vlhkosti enolových kyselín, ktoré poskytujú vynikajúci stabilizačný účinok, ako je napríklad kyselina askorbová a kyselina erytorbová. Pôvodcovia predkladaného vynálezu ďalej uskutočňovali rozsiahly a intenzívny výskum. V dôsledku toho bolo prekvapivo zistené, že hydroxykarboxylové...

Polyalkylénové polymérne zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20670

Dátum: 17.01.2003

Autori: Pepinsky Blake, Hess Donna, Petter Russell, Baker Darren, Lin Edward, Chen Ling Ling, Lin Kochung

MPK: A61K 47/30, A61K 38/31, A61K 39/29...

Značky: použitie, zlúčeniny, polyalkylénové, polymérne

Text:

...PEG pre zlúčeniny,kde je žiaduca menšia hydrolytická reaktivita V zodpovedajúcich esterových derivátoch. Pozri všeobecnú publikáciu PCT W 0 Ol/46291.Jedným faktorom obmedzujúcim užitočnosť proteínových zlúčenín na aplikácie V zdravotníckej liečbe je to, že pri parenterálnom podaní sú tieto látky z tela v krátkom čase vylúčené. K tejto eliminácii môže dôjsť následkom degradácie proteázami alebo pomocou clearance s využitím bežných dráh...

Protizápalový prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282637

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kawamura Yoichi, Miyata Satoru, Taniguchi Yasuaki, Masuda Kenji

MPK: A61K 47/14, A61K 31/18, A61K 47/10...

Značky: spôsob, výroby, prostriedok, protizápalový

Zhrnutie / Anotácia:

Protizápalový prostriedok na vonkajšie použitie obsahujúci nimesulid ako účinnú prísadu, ktorý je dispergovaný v základovej zložke.

Polymérne liečivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278506

Dátum: 06.08.1997

Autori: Kopeček Jindřich, Strohalm Jiří, Řihová Blanka, Duncan Ruth, Chytrý Vladimír, Rejmanová Pavla, Ulbrich Karel, Lloyd John

MPK: A61K 47/30

Značky: polymérne, spôsob, přípravy, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérne liečivo pozostáva z inertného syntetického nosiča spojeného prostredníctvom aminokyselinových alebo peptidických spacerov s bioaktívnou molekulou a špecifickým determinantom, ktoré môže obsahovať priečne väzby. Spojením pomocou priečnych väzieb môžu byť vytvorené zosietené reťazce špecifikovaného polyméru. Ako polymérny nosič sa používa od 55 do 99,7 mol.% polymerizovaných N-(2-hydroxypropyl)-metakrylamidových jednotiek. Ako...

Farmaceutický antimikrobiálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279067

Dátum: 05.02.1997

Autori: Dittrich Milan, Buchta Vladimír, Jílek Petr, Fanta Vítězslav, Vacková Marie, Doležalová Jaroslava, Mráz Josef, Hartmanová Marie, Hajžman Zdenek, Hájková Lenka

MPK: A61K 47/12, A61K 47/14, A61K 47/10...

Značky: prípravok, antimikrobiálny, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický antimikrobiálny prípravok obsahuje kombináciu aspoň dvoch antimikrobiálne účinných látok rozpustených alebo heterogénne dispergovaných v nosiči, prípadne obsahuje ďalšie fyziologicky aktívne látky podporujúce hojenie. Nosič je tvorený biodegradabilným oligoesterom alifatických alfa-hydroxykyselín alebo ich kopolymérom, alebo terpolymérom zloženým z dvoch rôznych alfa-hydroxykyselín a polyhydrického alkoholu, s molekulovou...

Mikroenkapsuláciou chuťovo maskovaný farmaceutický prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280999

Dátum: 10.05.1995

Autori: Rupp Roland, Bücheler Manfred, Pöllinger Norbert, Benke Klaus, Michaelis Johannes

MPK: A61K 31/495, A61K 47/30, A61K 47/12...

Značky: spôsob, mikroenkapsuláciou, prostriedok, maskovaný, chuťovo, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroenkapsulovaná účinná látka sa v chuťovo maskovanom farmaceutickom prostriedku vyskytuje vo svojej základnej forme a stena kapsuly pozostáva z laku, z vo vode nerozpustných neutrálnych metylesterových a/alebo etylesterových zlúčenín alebo kvartérnych amóniových zlúčenín kyseliny polymetakrylovej alebo ich zmesí alebo z etylcelulózy, lak prípadne môže obsahovať dodatočne vo vode rozpustné polyméry, zmäkčovadlá, zmáčadlá a iné bežné pomocné...

Biodegradovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278147

Dátum: 06.10.1993

Autori: Strande Per, Wiggen Unni, Klaveness Jo

MPK: A61L 15/22, A61K 47/30, A61L 17/00...

Značky: polyméry, biodegradovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľné polyméry obsahujúce diesterové jednotky všeobecného vzorca III: -[(O)n-CO-O-C(R1R2)-O-CO-(O)m-(R3)a]-, kde R1 a R2 znamenajú atómy vodíka alebo jednoväzbovú organickú skupinu, viazanú atómom uhlíka, alebo spoločne tvoria dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, R3 znamená dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, m a n sú rovnaké alebo rôzne, znamenajú 0 alebo 1. Za predpokladu, že (i) ak a je 0 a...