A61K 39/40

Farmaceutický prostriedok a použitie tohto prostriedku na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286024

Dátum: 27.12.2007

Autori: Uzan Andre, Leadley Robert, Perrone Mark, Curaudeau Alain, Dunwiddie Christopher

MPK: A61K 31/445, A61K 38/00, A61K 31/715...

Značky: tohto, prostriedku, přípravu, farmaceutický, liečivá, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci farmaceuticky prijateľnú nosičovú látku a farmaceuticky účinné množstvo heparinoidnej zlúčeniny alebo nízkomolekulárneho heparínu a antagonistickej zlúčeniny pôsobiacej proti zrážaniu doštičiek. Tento prostriedok je vhodný na ošetrovanie alebo prevenciu trombogénnych stavov spojených s trombózou v súvislosti s ischemickou poruchou. Do rozsahu vynálezu tiež patrí použitie tohto farmaceutického prostriedku na...

Konformery bakteriálnych adhezínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11090

Dátum: 11.06.2007

Autori: Grandi Guido, Nardi-dei Vincenzo, Norais Nathalie, Maione Domenico

MPK: A61K 39/40, A61P 31/04, A61K 39/09...

Značky: adhezínov, konformery, bakteriálnych

Text:

...proteínových zložiek vakcín, je teda nevyhnutné identifikovať konformácíu alebo konformácie, ktoré sú najviac antigénne a určiť protokoly purifikácie alebo izolácie proteínových prípravkov, ktore by boli obohatené požadovanou konformáciouPri vývoji vakcín je zvlášť prednostnou triedou antigénov trieda adhezínov. Adhezíny sú skupinou antigénov exponovaných na povrchu, ktoré sa podieľajú na adhézii k tkanivuPrihlasovatelia už skôr...

Kompozície obsahujúce Core-1-pozitívne mikroorganizmy a ich použitie na liečenie alebo profylaxiu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18575

Dátum: 10.11.2006

Autor: Goletz Steffen

MPK: A61P 35/00, A61K 39/40, A61K 39/02...

Značky: profylaxiu, liečenie, kompozície, obsahujúce, použitie, mikroorganizmy, core-1-pozitívne, nádorov

Text:

...samotné alebo v zmesi s minimálne jednou ďalšou prísadou sa môže podávať samotné alebo zamiešané do jedla alebo nápoja. Výraz nutraceutikum znamená aj akúkoľvek potravinu, nápoj, kapsulu, tabletu, emulziu, prášok alebo tekutinu.V súlade s predloženým vynálezom výraz farmaceutická kompozícia znamená akúkoľvek kompozíciu, ktorú je možné použiť ako liek alebo farmaceutický alebo biologický prípravok alebo je súčasťou lieku alebo...

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Tucker Kenneth, Plosila Laura

MPK: A61K 39/095, A61K 39/40, C07K 14/22...

Značky: protilátka, fragment, omp106, obsahom, vakcína, izolovaná, izolovaný, prostriedok, polypeptid, antigénový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20260

Dátum: 03.03.2005

Autori: Waugh Jacob, Dake Michael

MPK: A61K 47/18, A61K 39/40, A61K 39/42...

Značky: aplikácia, dodanie, transdermálne, botulotoxínov, lokálna

Text:

...A 1 opisuje kompozície a spôsoby vhodné na dodávanie terapeutických látok. Lokálna aplikácia botulotoxínu by mohla zaistit bezpečnejšiu a vhodnejšiu alternatívu liečby vzhľadom na bezbolestný charakter aplikácie, väčšej zaberanej ploche povrchu ošetrenia,možnosti formulovať čistý toxln s vyššou špecifickou aktivitou, nižším nárokom na pripravu potrebnú na aplikáciu botullnového liečiva, nižším dávkam nutným na dosiahnutie...

Humanizované protilátky, ktoré rozpoznávajú beta-amyloidný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8606

Dátum: 12.03.2004

Autori: Basi Guriq, Saldanha José

MPK: A61K 39/42, A61K 39/395, A61K 39/40...

Značky: humanizované, peptid, beta-amyloidný, protilátky, rozpoznávajú

Text:

...ako imunostimulancia, nezdá sapravdepodobne, že by sa dosiahol akýkoľvek terapeutický prínos.Vo W 0 02/46237 sú opísané zlepšené činidlá a spôsoby liečenia ochorenia spojených s depozitami amyloídu beta v mozgu pacienta. Ako prednostné činidlá je možné uviest Lirčité humanizovaně a chimćrické varianty protilátky 3 D 6 proti amyloidu beta, ktoré obsahujú F c ohlasť humánneho lgG 1 divokćho typu.Existuje však potreba vyvinúť nové terapie a...

Anti-CD33 protilátky a spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie ich využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19064

Dátum: 05.11.2003

Autori: Lutz Robert, Tavares Daniel, Hoffee Mary

MPK: A61K 39/395, A61K 39/40, A61K 39/44...

Značky: protilátky, anti-cd33, spôsob, leukémie, akútnej, využitím, myeloidnej, liečby

Text:

...33-DMl immunoconjugate. Proceedings of the Annual meeting of the American Association for Cancer Research,New York, NY, vol. 43, 1 March 2002 (2002-03-01), strana 912, ktorá zverejňuje, že myšia My 9-6 protílátka konjugovaná smaytanzínovým liečivom DM 1 (My 9-6-DM 1) vykazuje silnú antigén-špecifickú toxicitu voči nádorovým štepom myeloidnej leukémie,bol Gemtuzumab ozogamicin hodnotený v I. a Il. fáze klinických štúdií. V I. Fáze štúdiebola...

Liečenie mikrobiálnej infekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5378

Dátum: 13.11.2002

Autori: Matthews Ruth Christine, Burnie James Peter

MPK: A61K 38/00, C07K 16/12, A61K 39/40...

Značky: liečenie, mikrobiálnej, infekcie

Text:

...aktivitu a vykazuje synergiu s vankomycínom a inými glykopeptidovými antibiotikami, ako in vitro tak in vivo, proti širokému radu kmeňov S. aureus vrátane MRSA a vankomycín rezistentného MRSA.Antibakteriálna aktivita protilátky sekv. id. c. 2, akosamotnej tak V kombinácii s glykopeptidovými antibiotikami, je významným prínosom V liečení infekcií vyvolaných S. aureus.Oba, humánny imunoglobulín pochádzajúci z plazmy (Ramisse F et al., J...

Očkovacia látka proti borelióze a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280285

Dátum: 08.11.1999

Autori: Schaible Ulrich, Simon Markus, Reinhard Wallich, Eichmann Klaus, Kramer Michael

MPK: A61K 39/40, A61K 39/02, C07K 14/005...

Značky: spôsob, očkovacia, látka, borelióze, proti, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Očkovacia látka proti borelióze obsahuje jednu alebo väčší počet protilátok proti antigénu 31 kD (OspA) a/alebo 34 kD (OspB) B.burgdorferi. Spôsob výroby tejto očkovacej látky sa uskutočňuje pomocou bunkových línií hybridómov EC ACC 89091302, 90050405, 90050406 a 90050407, ktoré vylučujú tieto protilátky.

Způsob výroby antigenního přípravku pro omezování nebo prevenci zubního kazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244906

Dátum: 15.07.1988

Autor: Drzyzga Janusz

MPK: A61K 39/40

Značky: prevenci, výroby, přípravků, způsob, zubního, omezování, antigenního

Text:

...imunizovaných buněčnými stěnami S. mutans, s vývojem u pěti opic v kontrolní skupině jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus 191, kde střední hodnoty vývoje zubního kazu u imunizovaných opic jsou označený plnými čtvereč 244906ky E a u kontrolních opic plnými kroužky 3.Obr. 3 znázorňuje titraci metodou ELISA sérove IgG protilátky proti antigenu C připravené ze vízorků séra od čtyř pokusných opic jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus...

lmúnne antivírusové a antibakteriálne sérum

Načítavanie...

Číslo patentu: 242158

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hvazdal Zdenik, Hanzlík Vladimír, Vodáková Olga, Vodák Zdenik, Rakus Jaroslav, Stanieek Zdenko, Rožanský Zbynik, Zikmund Zdenik, Janota Jaroslav

MPK: A61K 39/40, A61K 39/42

Značky: antivírusové, antibakteriálně, lmúnne, sérum

Text:

...- 978, 1973.Pre produkciu imúnnych sér sa dobytok,ustajnený v objektoch výrobného podniku,hyperimunizuje živými virulentnými vírusami a bakterínmi vybraných mikrobiálnychdruhov a následne sa opakovane krvaca. Hyperímunizácia zvierat v laboratórnych podmienkach poskytuje síce všetky predpoklady pre výrobu imúnnych sér vysokej kvality, je Však technicky, časove aj finančne značne náročná, čomu odpovedá aj vysoká cena výrobkov. Objem výroby je...

Způsob přípravy protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235079

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ogawa Haruki, Usami Hiroko, Sugawara Yutaka, Handa Mitsuaki, Yamamoto Akihiro

MPK: A61K 37/02, A61K 39/40, A61K 35/74...

Značky: protinádorově, látky, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy protinádorové látky rozkladem buněk bakterií patřících do skupiny hemolytických streptokoků spočívající ve fyzikálním rozrušení uvedených buněk, získání ve vodě nerozpustné látky na bázi stěn uvedených buněk, na kterou se ve formě vodné suspenze působí deoxyribonukleázou a ribonukleázou za podmínek dostatečných k úplnému rozkladu kyseliny nukleové a dále se působí pronázou, chymotripsinem a pepsinem v intenzitě a za podmínek...

Způsob přípravy immunosorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247995

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hradil Jiří, Motina Larisa, Korobko Irina, Švec František, Kuzněcov Vladimir, Nachapetjan Levon

MPK: A61K 39/40

Značky: immunosorbentů, přípravy, způsob

Text:

...co uaołňujo vyułít získané authority v technologických zařízeuích kolonovího typmhu vzrůstu odporu vrstvy pri průtoku.Podetata spůsobu prípravy ianunoeorbontů pro izolaci interíeronu podle predloženého vynllesu jo v tou, o so v roli sorbentů poulívú perlovi celulőzy s diathylaminovymi skupina li nebo alinovýai skupinami aktivovaué glutaradoldyhem pro inobllizaci ligandu, což zjednoduiujo proces a sniłuje cenu intorforonu. ~Přelolow...

Inaktivovaná vakcina proti infekční keratokonjunktivitidě skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233818

Dátum: 01.07.1986

Autori: Krejči Josef, Šimon Vladimír, Hořavová Pavla

MPK: A61K 39/40

Značky: proti, inaktivovaná, skotu, keratokonjunktivitidě, infekční, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru veterinárního lékařství a řeší aktivní ochranu skotu proti infekční keratokonjunktivitidě. Podstatou vynálezu je zjednodušená očkovací látka, obsahující suspenzi baktérií Moraxella bovis, opatřených fimbriemi, o minimálním obsahu mikroorganizmů 107/ 1 ml jednotek tvořících kolonie, adjuvans a inaktivační činidlo. pH vakcíny je upraveno na neutrální reakci. Vakcína může být využita i k léčbě infekční keratokonjunktivitidy...