A61K 39/21

Očkovacia kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287382

Dátum: 28.07.2010

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/295, A61K 39/21, C07K 14/005...

Značky: očkovacia, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná očkovacia kompozícia, ktorá obshuje peptidy SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 11 a SEQ ID NO: 18, kde terminálne konce sekvencií môžu byť voľné karboxy- alebo aminoskupiny, amidy, acetyly alebo ich soli, spoločne s farmaceuticky prijateľným riedidlom a prípadne adjuvantom, nosičom a/alebo vehikulom a prípadne ďalšou imunostimulačnou zlúčeninou/zlúčeninami.

Mutovaný Tat Oyi proteín na prevenciu alebo liečenie AIDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17009

Dátum: 22.04.2009

Autor: Loret Erwann

MPK: A61K 39/21, A61K 38/16, A61P 31/18...

Značky: prevenciu, proteín, mutovaný, liečenie

Text:

...na opiciach, kde neboli pozorované žiadne lokálne alebo systémové toxicity ani nežiaduce účinky (Cafaro a kol., 1999, 2001 Caselli a kol., 1999, Goldstein a kol., 2000). 0009 Zaujímavé je pozorovanie, že v štúdiách vakcín Tat uskutočnených na makakovi sa objavujú protichodné výsledky, pretože pri stimulácii SIV (Allen a kol., 2002) alebo po vakcinácii rekombinantným vírusom kódujúcom proteín Tat-Rev (Verrier a kol., 2002) nebola pozorovaná...

Vezikulá podobné virozómu obsahujúce antigény odvodené od gp41

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15485

Dátum: 02.03.2007

Autori: Bomsel Morgane, Fleury Sylvain, Zurbriggen Rinaldo

MPK: A61K 9/127, A61K 39/21, A61K 39/39...

Značky: podobně, odvodené, antigény, virozómu, obsahujúce, vezikulá

Text:

...HIVinfekcii na úrovni povrchu sliznice a na úrovni krvi.Taktiež existuje potreba vakcíny vhodnej na vyvolanie sliznicových sIgA protilátok asystémových IgG protilátok schopných zasahovať do vstupu HIV cez sliznicu a do včasnejTaktiež existuje potreba vakcíny vhodnej na inhibíciu alebo redukciu vstupu HIV ceztkanivá sliznice prostredníctvom rôznych mechanizmov, takých ako transcytóza.Je predmetom vynálezu uspokojiť všetky tieto vyššie...

IMUNO-ADJUVANTNÁ TERMOREVERZIBILNÁ EMULZIA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12952

Dátum: 07.07.2006

Autori: Dalencon François, Klucker Marie-françoise, Probeck-quellec Patricia

MPK: A61K 39/145, A61K 39/25, A61K 39/21...

Značky: termoreverzibilná, emulzia, imuno-adjuvantná

Text:

...kompozície obsahujúcej aspoň jeden vakcinačný antigén a jednu emulziu typu olej vo vode, vyznačujúci sa tým, že olej je skvalén a tým, že emulzia typu olej vo vode sa získa spôsobom inverzie fázy zmenou teploty.Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia spôsob podľa predloženého vynálezu zahrňuje aspoň jednu etapu prípravy emulzie typu olej vo vode ochladením inverznej emulzie typu voda v oleji, ktorá zahrňuje aspoň- neiónové hydrofilné povrchovo...

Vakcína na prevenciu a liečenie HIV – infekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6488

Dátum: 03.08.2005

Autori: Voss Gerald Hermann, Permanne Philippe Jean Gervais Ghislain, Delchambre Martine, Marchand Martine, Mathy Nathalie Louise, Abrecht Helge

MPK: A61K 39/295, A61K 39/21, C07K 14/005...

Značky: infekcie, vakcína, liečenie, prevenciu

Text:

...byť výhodne, aby bol v konstrukte p 24 pred RT, pretože, keď sa antigény exprimujú v E. coli samostatne. pozoruje sa lepšia expresia p 24, ako RT.0032 Výhodné konštrukty podľa vynálezu zahŕňajú nasledujúceznamená mutáciu RT metionlnum na Iyzín0033 Spojovníkom, ktorý sa nachádza vo vyššie uvedených konštruktoch, može byt akákoľvek krátka aminokyselinová sekvencia na zníženie potenciálnych interakcil medzi dvoma fúznymi partnermi, ktoré tento...

Vakcinálna kompozícia adjuvovaná alkylfosfatidylcholínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5605

Dátum: 15.11.2004

Autor: Haensler Jean

MPK: A61K 39/215, A61K 39/245, A61K 39/21...

Značky: kompozícia, alkylfosfatidylcholínom, adjuvovaná, vakcinálna

Text:

...tohto produktu.0008 Ďalším cieľom predloženej prihlášky vynálezu je získanie ľahko dostupného vakcinálneho adjuvansu, ktorého cena by bola taká, že by mohlo byť pridávanék vakcinálnym kompozíciám, bez toho, aby sa tým výrazne zvýšila cena.0009 Cieľom predloženej prihlášky vynálezu je farmaceutické kompozícia obsahujúca aspoň jeden vakcinálny antigén, ktorý je iný ako kódujúce DNA,vyznačujúce sa tým, že okrem iného obsahuje aspoň jeden...

Pľúcne bunky myšice bavlníkovej pre kultiváciu vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9848

Dátum: 19.03.2003

Autori: Tanner Michael, David Frederic

MPK: C12N 7/02, C12N 5/07, A61K 39/21...

Značky: bavlníkovej, vírusu, kultiváciu, pľúcne, buňky, myšice

Text:

...vírus. Zaradil sa ako člen čeľade xlrteriviric/zze. Vírusy čeľadezlľleľĺťľľľćĺćlť sú v rade Nidovirales. Ďalšími vírusmi v rade Nidovírales sú vírusy z čeľade Coronaviricĺae, ako sú koronavírusy a torovírusy.PRRS opisuje lVO 92/21375. Izolát sa uložil V Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM). Institut Pasteur, Paríž, Francúzsko, pod prístupovým číslom 1-1102. Taktiež sa izoloval severoamerický typ (WO 93/O 3760) a...

Vakcína obsahujúca gp 120 a Nef a/alebo Tat na imunizáciu proti HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9643

Dátum: 26.07.2002

Autori: Tite John Philip, Ertl Peter Franz, Voss Gerald, Van Wely Catherine Ann

MPK: A61K 31/713, C07K 14/16, A61K 39/21...

Značky: proti, obsahujúca, vakcína, imunizáciu

Text:

...obrázku 1.0019 HIV proteíny možno použiť v ich prirodzenej konformácii, alebo výhodnejšie možno ich modifikovať na použitie ako vakcínu. Tieto modifikácie sa môžu potrebovať bud z technických dôvodov, ktoré sa týkajú spôsobu purifikácie, alebo ich možno používat na biologicky neaktívnu jednu alebo viacero funkčných vlastností Tat alebo Nef proteínu. Čiže vynález zahŕňa použitie derivátov HIV proteínov alebo polynukleotidov, hlavne DNA, ktoré...