A61K 39/095

Povrchový proteín Neisseria meningitidis rezistentný voči proteináze K

Načítavanie...

Číslo patentu: 287456

Dátum: 17.09.2010

Autori: Martin Denis, Hamel Josée, Rioux Clément, Brodeur Bernard

MPK: C07K 14/195, A61K 38/00, A61K 39/095...

Značky: povrchový, proteináze, proteín, meningitidis, rezistentný, voči, neisseria

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko konzervovaný, imunologicky dostupný antigén na povrchu mikroorganizmov Neisseria meningitidis. Imunoterapeutické, profylaktické a diagnostické kompozície a metódy použiteľné pri liečbe, prevencii a diagnostike ochorení spôsobených Neisseria meningitidis. Voči proteináze K rezistentný povrchový proteín Neisseria meningitidis majúci zdanlivú molekulovú hmotnosť 22 kDa, korešpondujúce nukleotidové a aminokyselinové sekvencie (SEQ ID NO: 1,...

Formulácie pre meningokokálnu vakcínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12327

Dátum: 17.10.2008

Autori: Singh Manmohan, Ugozzoli Mildred, Kazzaz Jina, O'hagan Derek, Contorni Mario

MPK: A61K 39/095

Značky: meningokokálnu, vakcínu, formulácie

Text:

...prijímaný iný prístup, pri použití dvojitej formulácie (i) adjuvans emulzie olej vo vode a (ii) Men-B imunogénnej zložky v lyofilizovanej forme. Lyofilizované Men-B antigény môžu byt rekonštituované do kvapalného adjuvans pre použitie pre podanie pacientovi. Táto formulácia vykazuje výborné výsledkyVynálezcovia dalej zistili, že lyofilizovaná zložka môže zdržać účinné pôsobenie, pokiaľ obsahuje jeden alebo viacej konjugovaných sacharidov z...

Liekové formy, ktoré stabilizujú a inhibujú zrážanie imunogénnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20086

Dátum: 19.04.2007

Autori: Seid Robert, Look Jee, Malone Ronald, Chen Ying, Yang Xudong, Khandke Lakshmi, Han Hanyoung, Jin Zhaowei

MPK: A61K 39/09, A61K 39/00, A61K 39/095...

Značky: imunogénnych, inhibujú, stabilizujú, formy, prostriedkov, zrážanie, liekové

Text:

...formy striekačkou).0006 Použitie silikónového oleja nie je obmedzené iba na striekačky, používa satiež ako povlak sklenených Iiekoviek, kde minimalizuje adsorpciu proteínov, alebo sa používa ako lubrikant zabraňujúci konglomerácii gumových zátok počas postupov plnenia, používa sa tiež ako lubrikant kritický pre spracovatelnosť/obrobitelnosť sklenených a elastomérnych uzáverov a ako lubrikant ulahčujúci preniknutie ihly gumovým uzáverom...

Schémy imunizácie meningokokovými konjugátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12469

Dátum: 22.03.2007

Autor: Danzig Lisa

MPK: A61P 31/04, A61K 39/095

Značky: imunizácie, meningokokovými, konjugátmi, schémy

Text:

...primáma O-viazaná mastná kyselina, konjugovaný k ímunogénnemuV W 0 2005/000345 sú opísané spôsoby imunizácie pacienta kombinovanou vakcínou,o ktorej sa uvádza, že dodáva ochranu proti meningokokovému ochoreniu vyvolanému patogénnou baktériou Nmeningitidis séroskupín A a C. Vakcína obsahuje aspoň dva rôzne konjugáty polysacharid-proteín, ktoré sú formulovane ako jednodávková vakcína. Puriñkované kapsuláme polysacharidy Nmeníngitidis séroskupín...

Imunogénna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7318

Dátum: 23.06.2006

Autori: Biemans Ralph Leon, Capiau Carine, Poolman Jan, Duvivier Pierre, Denoel Philippe, Boutriau Dominique

MPK: A61K 39/095, A61K 39/102, A61K 39/116...

Značky: imunogénna

Text:

...dávka sacharidu MenY.3 Konjugát Hib a konjugát MenC a konjugát MenW, volíteľne V pomeroch dávky sacharidu 12222, 121, 142,141, 184, 163, 133, 144, 155, 166 (hmotnosť/hmotnosť). Dávka sacharidu MenC je voliteľne väčšia ako dávka sacharídu MenW.Konjugát Hib a konjugát MenA a konjugát MenW, voliteľne v pomeroch dávky sacharidu 122, 121, 142,11411, 184, 163, 133, 144, 155, 166 (hmotnosť/hmotnosť). Dávka sacharidu MenA je voliteľne väčšia ako...

Imunogénny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11184

Dátum: 23.06.2006

Autori: Biemans Ralph, Boutriau Dominique, Duvivier Pierre, Poolman Jan, Capiau Carine, Denoel Philippe

MPK: A61K 39/116, A61K 39/102, A61K 39/095...

Značky: prostriedok, imunogénny

Text:

...(W 0 98158668, EP 0471177), cytoklny, lymfoklny, rastové faktory alebo hormóny (W 0 91101146), umelé proteiny zahrnujúce viacnásobné/mnohopočetné epitopy ľudských CD 4 T buniek z rôznych antigénov pochádzajúcich z patogénov (Falugi a spol. (2001) Eur J lmmunol 31 3816-3824), ako je napriklad N 19 proteín (Baraldoi a spol. (2004) Infect Immun 72 4884-7), povrchový protein pneumokokov PspA (W 0 02/091998). pneumolyzln (Kuo a spol. (1995)...

Spôsob výroby vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10159

Dátum: 23.06.2006

Autori: Biemans Ralph Leon, Duvivier Pierre

MPK: A61K 39/116, A61K 39/102, A61K 39/095...

Značky: vakcín, výroby, spôsob

Text:

...alikvotnej časti finálneho komponentu môže byt 1 minúta až 4 hodiny, 2 minúty až 3 hodiny, 3 minúty až 2 hodiny, 4 až 60 minút, 5 až 50 minút, 6 až 40 minút, 7 až 30 minút, alebo 8 až 20 minút. Môže byt 1 minúta až 5 hodin, 10 minút až 4 hodiny, 20 minút až 3 hodiny, 30 minút až 2 hodiny, 40 až 90 minút, alebo 50 až 70 minút. Tento čas možno prispôsobiť podľa daného sacharidu a proteínu, ktorý sa bude konjugovat.0018 V jednom uskutočnení...

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Plosila Laura, Tucker Kenneth

MPK: A61K 39/095, C07K 14/22, A61K 39/40...

Značky: izolovaná, vakcína, izolovaný, obsahom, antigénový, protilátka, fragment, omp106, prostriedok, použitie, polypeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Domény a epitopy meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13252

Dátum: 01.09.2005

Autori: Giuliani Marzia, Scarselli Maria, Di Marcello Federica, Veggi Daniele, Rappuoli Rino, Pizza Mariagrazia, Masignani Vega, Ciucchi Laura

MPK: A61K 39/095, C07K 14/22

Značky: epitopy, nmb1870, meningokokového, proteínu, domény

Text:

...vynález teda poskytuje chimérické NMB 1870 proteíny,ktoré obsahujú časti NMB 1870 z odlišných rodín, ako jedefinované v patentových nárokoch. Zatiaľ čo každá NMB 1870rodina môže vyvolať tvorbu protilátok (napríklad u myší),ktoré sú účinné len proti kmeňom v rovnakej NMB 187 O rodine,chimérickê polypeptidy podľa vynálezu môžu vyvolať tvorbu protilátok, ktoré rozpoznávajú NMB 187 O proteíny z viac ako jednej rodiny. 0008 Baktericídne...

Neisseriálne meningitídové lipooligosacharidy (LOS) ako pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7604

Dátum: 11.05.2005

Autori: Steeghs Liana Juliana Josephine, Van Der Ley Peter André, Van De Winkel Johannes Gerardus Joseph

MPK: A61K 39/39, A61P 31/00, A61K 39/095...

Značky: látka, los, neisseriálne, meningitídové, lipooligosacharidy, pomocná

Text:

...lipidu A majúcehp »zníženú toxioitu, ale zachovanü0006 Tu definované pomocné látky zahŕňajú akúkoľvek látkualebo zlúčeninu, ktorá ak je použitá v kombinácii antigénom, by imunízovala cicavce, výhodne človeka, stimuluje imunitnýsystém, čím podnecuje, zvyšuje alebo podporuje imunitnú odpoveď proti antigénu, výhodne bez vytvárania špecifickej imunitnej odpovede na pomocpú látku samotnú. Výhodne pomocné látky zvyšujú imunitnú odpoveď proti...

Kombinované meningokokové konjugáty so spoločným nosičovým proteínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6571

Dátum: 29.04.2005

Autor: Costantino Paulo

MPK: G01N 33/50, A61K 39/095, A61K 47/48...

Značky: konjugáty, proteínom, nosičovým, meningokokové, kombinované, spoločným

Text:

...v každom konjugáte jednotlivonižšia než prahová hodnota a pri samostatnom podávaní by k supresii neviedla.Výberom spoločného nosiča pre multivalentně vakcíny sa teda v porovnaní s monovalentnou vakcínou alebo konjugátmi obsahujúcimi rôzne nosičové proteíny významne zvýši nebezpečenstvo nosičovej supresíe. Podľa tohto vynálezu sa toto zvýšené nebezpečenstvo kompenzuje na základe regulácie množstva nekonjugovaného proteínu vo vakcíne....

Očkovanie meningokokovou konjugovanou vakcínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10701

Dátum: 29.04.2005

Autor: Marshall Cameron

MPK: A61K 39/095, A61K 47/48

Značky: konjugovanou, meningokokovou, očkovanie, vakcínou

Text:

...nosičom, pričomlgG 1 a IgG 2 bolí ovplyvnené rovnako. Reakcie na nosnej časti konjugátov boli tiežsuprimované. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia epitopovo nešpeciñcká supresia, pretože bolo pozorované, že preimunizácia jedným konjugátom ovplyvnila imunitné reakcie ako proti nosnej tak proti sacharidovej časti druhého konjugátu,ktorý bol podávaný o štyri týždne neskoršie.0012 Použitie rôznych nosných proteínov v jednej multivalentnej...

Analýza sacharidových vakcín bez interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8722

Dátum: 17.03.2005

Autori: Bardotti Angela, Ricci Stefano, Proietti Daniela

MPK: A61K 39/095, G01N 33/53, G01N 30/02...

Značky: interferencie, analýza, sacharidových, vakcín

Text:

...poskytnúť zlepšenie kontroly0007 Vynález je založený na metódach, ktoré umožňujú analýzu zmiešaných meningokokových sacharidov z viacerých seroskupín, aj keď majú sacharidy spoločné monosacharidové jednotky. Vynález teda poskytuje spôsob analýzy obsahu sacharidov v kompozícii, pričom(a) kompozícia obsahuje kapsulárny sacharid zo sêroskupiny C Neisseria meningitidis a jeden alebo obidva sacharidy z (i) kapsulárneho sacharidu zo sêroskupiny W...

Tekuté vakcíny pre mnohopočetné meningokokové séroskupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13569

Dátum: 04.10.2004

Autor: Contorni Mario

MPK: A61K 39/102, A61K 39/095, A61K 39/09...

Značky: séroskupiny, tekuté, vakcíny, meningokokové, mnohopočetné

Text:

...vakcíny na základe vezikúl vonkajšej membrány napríklad odkaz 7, ale ochrana je typicky obmedzená na kmeň použitý pre prípravu vakcíny.0007 Zostáva teda potreba vakcíny, ktorá chráni deti protiktoré nevyžadujú rekonštitúciu pred podávaním. Okrem toho zostáva potreba vakcíny, ktorá široko chráni proti0008 Vynález spĺňa všetky tieto rôzne potreby a je založený na zistení, že účinnosť konjugátu séroskupiny W 135 je zvýšená pridaním proteínových...

Kombinované vakcíny proti meningitíde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10289

Dátum: 04.10.2004

Autor: Contorni Mario

MPK: A61K 39/09, A61K 39/102, A61K 39/095...

Značky: kombinované, meningitíde, proti, vakcíny

Text:

...dávkce. Po druhé zistili, že tento účinok je zachovaný, keď je pridaný konjugovaný kapsulárny sacharid zo séroskupiny A. Po tretie zistili, že tieto konjugované antigeny môžu byť trvalo kombinované v jednej vodnej dávke bez potreby lyoñlizácie. Po štvré zistili, že môže byť dosiahnuté širokej ochrany proti infekcii séroskupinou B pri použití malého množstva definovaných polypeptidových antigénov. Po piate zistili, že tieto polypeptidové...

Ultrafiltrácia a ultracentrifugácia za účelom prípravy vezikúl s vonkajšou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11096

Dátum: 15.07.2004

Autori: Marsili Ilio, Sabbatini Fabio, Olivieri Roberto

MPK: A61K 39/095, B01D 61/14, C07K 16/12...

Značky: účelom, přípravy, vonkajšou, ultrafiltrácia, vezikúl, membránou, ultracentrifugácia

Text:

...stupeň sa uskutočňuje s vodnou suspenziou surových OMV potom, čo boli pripravené z baktérií a OMV po ultrafrltračnim stupniUltrañltrácia je separačný proces, pri ktorom je z roztoku (ako koloidného roztoku) alebo suspenzie odstráňované rozpúšťadlo prechodom cez membránu docieleného pôsobením hydraulického tlaku. Zložky v roztoku, ktoré sú výrazne väčšie než rozpúšťadlo membránounemôžu prejsť. Ultrañltráciou sa teda delia zložky na...

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17568

Dátum: 21.11.2003

Autori: Pizza Mariagrazia, Comanducci Maurizio

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095

Značky: meningokokového, varianty, proteínu, nmb1870, mnohopočetné

Text:

...kompozíciu ako je definované v patentových nárokoch.0009 Baktericídne protilátkové reakcie sú výhodne merané u myší a súštandardným indikátorom účinnosti vakcíny napr. pozri záverečná poznámka 14 iiterárneho odkazu 3. Kompozícia nemusí indukovať baktericídne protilátky proti úplne každému kmeňu MenB v špecifikovaných Iíniách alebo MLST skôr to znamená, že pre akúkoľvek uvedenú skupinu zo štyroch alebo viacerých kmeňov meningokoka...

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15482

Dátum: 21.11.2003

Autori: Pizza Mariagrazia, Comanducci Maurizio

MPK: A61K 39/095

Značky: meningokokového, nmb1870, varianty, mnohopočetné, proteínu

Text:

...Okrem toho bolo zistené. že sérum vypestované proti danému variantu je baktericidne v rovnakej variantnej skupine, ale nie je účinné proti kmeňom, ktoré exprimujú jeden z ďalších dvoch variantov, t.j. existuje skrížená ochrana v rámci variantu, ale nie je skrížená ochrana medzi variantmi. Pre maximálnu skriženú účinnost medzi kmeňmi by teda mal byť pre očkovanie pacienta použitý viac ako jeden variant.0009 vynález teda poskytuje...

Polypeptidové vakcíny na rozsiahlu ochranu proti hypervirulentným líniám meningokokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8925

Dátum: 02.10.2003

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22, A61P 31/04, A61K 39/095...

Značky: ochranu, vakcíny, rozsiahlu, líniám, meningokokov, proti, polypeptidové, hypervirulentným

Text:

...proti dvom alebo viacerým (napr. 2 alebo 3) hypervirulentným líniám A 4, ET-5 a línii 3 séroskupiny B N. meningitidis.0010 Namiesto toho, aby sa skladal zjedného antigénu, je výhodné, že kompozícia obsahuje zmes 10 alebo menej (napr. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) purifikovaných antigénov a predovšetkým je výhodné, že kompozícia nezahŕňa komplexné alebo nedefinované zmesi antigénov, napr. je výhodné do kompozície nezahŕňat vonkajšie membránové...

Zlepšené bakteriálne membránové vezikuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17090

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rino, Pizza Mariagrazia, Serruto Davide

MPK: A61K 39/095, A61K 39/104, A61K 39/112...

Značky: zlepšené, membránové, bakteriálne, vezikuly

Text:

...sú tiež prípravky na báze vezikúl OMV, ktoré je možné získať pomocou spôsobov podľa vynálezu.0010 V prípade prípravy vezikúl NspAwe je spôsob podľa vynálezu omnohojednoduchší ako viacnásobné genetické manipulácie opísané v publikácii 20.0011 Spôsob podľa vynálezu bude obvykle zahŕňať nasledujúce základné kroky (a) spracovanie bakteriálnych buniek v podstate bez prítomnosti detergentu (b) centrifugácia prostriedku z kroku (a) vedúca...

Zlepšené vezikuly vonkajšej membrány baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2624

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rini, Pizza Mariagrazia, Serruto Davide

MPK: A61P 37/00, A61K 39/095

Značky: vonkajšej, membrány, bakterií, zlepšené, vezikuly

Text:

...detergent. Vynález je založený na prekvapujúcom zistení, že disrupcia membrány V podstate bez prítomnosti detergentu poskytuje OMV, ktoré si uchovajú dôležité bakteriálne imunogénne zložky, najmä (i) protektívny povrchový proteín NspA, (ii) proteín 287 a (iii) proteínPreto vynález poskytuje spôsob výroby preparátu vezikúl vonkajšej membrány z baktérie, keď je bakteriálna membrána rozrušená V podstate bez prítomnosti detergentu. Sú tiež...

Zlepšené vezikuly bakteriálnej vonkajšej membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14727

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rino, Serruto Davide, Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/104, A61K 39/112, A61K 39/095...

Značky: bakteriálnej, zlepšené, membrány, vezikuly, vonkajšej

Text:

...pripraviť vezikuly zo séroskupiny B. Výhodné kmene v séroskupine B sú MC 58, 2996, H 4476 a 394/98.0014 Na zníženie pyrogénnej aktivity je výhodné, aby baktéria mala nizke hladiny endotoxínu (LPS). Vhodné mutantné baktérie sú známe, napr. mutantná Neisseria 23. Spôsoby prípravy LPS-depletovaných vonkajších membrán z gram-negatívnych baktérií sú opísané v Iiterárnom odkaze 25.0015 Baktérie môžu byť baktérie štandardného typu alebo môžu...

Neisseriove vakcínové prípravky obsahujúce kombináciu antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14151

Dátum: 31.07.2003

Autori: Goraj Carine, Berthet Francois-xavier Jacques, Biemans Ralph, Denoel Philippe, Poolman Jan, Feron Christiane, Weynants Vincent

MPK: A61K 39/095

Značky: kombináciu, obsahujúce, neisseriove, přípravky, antigénov, vakcínové

Text:

...meningitldís. (B) FrpNC ampllfikácia produktov získaných z kmeňa H 44/76 N. menlngitidis.-3 Obrázok 5 - vylučovanie rekombinantného antigénu Frp 23 (zachovaná oblast FrpAlC s 23 opakovaniami) v E. coli. SDS-PAGE analýza nelndukovaných (NI) a indukovaných (I) celkových bunkových extraktov E. coli BL 21 DE 3 transformovaných kontrolnými vektormi (pET 24 d) alebo rekombinantnýml zostavami (Frp 3. Frp 13 a Frp 23). Gély boli zafarbené Coomassie...

Nové imunogénne prostriedky na prevenciu a liečbu meningokokového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18594

Dátum: 11.10.2002

Autori: Fletcher Leah, Farley John, Bernfield Liesel, Zagursky Robert, Metcalf Benjamin, Zlotnick Gary

MPK: A61K 38/00, A61K 39/02, A61K 39/095...

Značky: prostriedky, nové, meningokokového, ochorenia, imunogénne, liečbu, prevenciu

Text:

...nezávislú od T-buniek, nie EP 2 348 035 B 1 El 216/Z-Tšje účinný u malých detí a nepokrýva kmene zo séroskupiny B, ktoré spôsobujú až 50všetkých prípadov meningokokového ochorenia.0006 imunogénne prostriedky s kapsulárnymi polysacharidmi skúsili vyvinúť aj ďalší výskumníci. Nedávno boli pre použitie vEurópe licencované imunogénne prostriedky, ktoré sú určené na liečenie ochorenia spôsobovaného baktériami zo séroskupiny C a ktoré boli...

Nové imunogénne prostriedky na prevenciu a liečbu meningokokového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18541

Dátum: 11.10.2002

Autori: Bernfield Liesel, Metcalf Benjamin, Fletcher Leah, Zagursky Robert, Zlotnick Gary, Farley John

MPK: A61K 39/095, A61K 39/02, A61K 38/00...

Značky: prostriedky, ochorenia, meningokokového, liečbu, imunogénne, nové, prevenciu

Text:

...meningokokového ochorenia.0006 Imunogénne prostriedky s kapsulárnymi polysacharidmi skúsili vyvinúť aj ďalší výskumníci. Nedávno boli pre použitie vEurópe licencované imunogénne prostriedky, ktoré sú určené na liečenie ochorenia spôsobovaného baktériami zo séroskupiny C a ktoré boli pripravené konjugáciou materiálu puzdra baktérií zo séroskupiny C s proteínmi. Avšak puzdro baktérií zo séroskupiny B môže byť ako kandidát na vakcínu nevhodné,...

Nové imunogénne prostriedky na prevenciu a liečbu meningokokového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20921

Dátum: 11.10.2002

Autori: Metcalf Benjamin, Zagursky Robert J, Fletcher Leah, Farley John, Zlotnick Gary, Bernfield Liesel

MPK: A61K 39/095, A61K 39/02, A61K 38/00...

Značky: ochorenia, prevenciu, nové, imunogénne, liečbu, prostriedky, meningokokového

Text:

...Vsúčasnej dobe získali licenciu v Európe na používanie imunogénneho prostriedku pre ochorenie séroskupiny C pripraveného konjugáciou kapsulárneho materiálu séroskupiny C sproteínmi. Avšak kapsuly séroskupiny B môžu byť nevhodné ako kandidáty vakcíny, pretože kapsulárnypolysacharid je tvorený kyselinou polysialovou, ktorá vykazuje podobnosť s časťami polysacharidov pri vývoji ľudského nervového tkaniva. Táto cukrová časť sa...

Nové imunogénne prostriedky na prevenciu a liečbu meningokokového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20757

Dátum: 11.10.2002

Autori: Zlotnick Gary, Fletcher Leah, Metcalf Benjamin, Zagursky Robert J, Bernfield Liesel, Farley John

MPK: A61K 39/095, A61K 38/00, A61K 39/02...

Značky: prostriedky, imunogénne, nové, meningokokového, prevenciu, liečbu, ochorenia

Text:

...kapsulárnych polysacharidov. Vsúčasnej dobe získali licenciu v Európe na používanie imunogénneho prostriedku pre ochorenie séroskupiny C pripraveného konjugáciou kapsulárneho materiálu séroskupiny C sproteínmi. Avšak kapsuly séroskupiny B môžu byť nevhodné ako kandidáty vakcíny, pretože kapsulárnypolysacharid je tvorený kyselinou polysialovou, ktorá vykazuje podobnosť s časťami polysacharidov pri vývoji ľudského nervového tkaniva. Táto...

Nové imunogénne prostriedky na prevenciu a liečbu meningokokového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19996

Dátum: 11.10.2002

Autori: Metcalf Benjamin, Fletcher Leah, Bernfield Liesel, Zlotnick Gary, Zagursky Robert J, Farley John

MPK: C07K 14/22, A61K 39/00, A61K 39/095...

Značky: prevenciu, liečbu, imunogénne, ochorenia, prostriedky, meningokokového, nové

Text:

...V súčasnosti získali licenciu na použitie vEurópe imunogénne prostriedky pre ochorenie séroskupiny C pripravené konjugáciou kapsulárneho materiálu séroskupiny C sproteínmi. Avšak kapsulyséroskupiny B môžu byť vhodné ako kandidáti vakcíny, pretože kapsulárny polysacharid je tvorený kyselinou polysialovou, ktorá vykazuje podobnosť k častiam polysacharidov pri vývoji ľudského nervového tkaniva. Táto cukrová časť sarozoznáva ako...

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, spôsob jeho výroby, jeho použitie a vakcínový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280659

Dátum: 14.10.1992

Autori: Marburg Stephen, Miller William, Ip Charlotte, Kniskern Peter, Kubek Dennis, Hennessey John, Burke Pamela, Tolman Richard, Hogopian Arpi

MPK: A61K 39/09, C07K 14/22, A61K 39/095...

Značky: prípravok, obsahujúci, spôsob, vakcínový, proteín, konjugát, použitie, imunogénny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, ktorým je proteínový komplex vonkajšej membrány (OMPC) Neisseria meningitidis b alebo jeho podjednotka MIEP, kde MIEP znamená hlavný proteín zvyšujúci imunitu, pričom tento proteín je kovalentne viazaný s polysacharidom odvodeným od jedného alebo viacerých poddruhov Streptococcus pneumoniae, pričom uvedený polysacharid obsahuje v priemere menej ako 1200 opakujúcich sa jednotiek na molekulu, jeho...