A61K 38/22

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Marley July, Lerchen Hans-georg, Pritchard Iain, Köllnberger Maria, Schohe-loop Rudolf, Wunder Frank, Redlich Gorden, Knorr Andreas, Griebenow Nils, Wittrock Sven, Köbberling Johannes, Flamme Ingo

MPK: A61P 11/00, A61K 47/48, A61K 38/22...

Značky: adrenomedulínu, proliečivo, použitie, polyetylénglykolu, báze

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Farmaceutické prípravky s vo vode nerozpustným komplexom na trvalé uvoľňovanie liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 287305

Dátum: 21.05.2010

Autori: Musso Gary, Molineaux Christopher, Gefter Malcolm, Barker Nicholas

MPK: A61K 38/08, A61K 38/22, A61K 38/04...

Značky: přípravky, nerozpustným, uvoľňovanie, komplexom, farmaceutické, trvale, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje vo vode nerozpustný pevný komplex, ktorého tvorba je sprostredkovaná aspoň čiastočne iónovými interakciami analógu LHRH a makromolekulárneho nosiča, pričom pred komplexáciou s analógom LHRH je molekula nosiča vo vode rozpustná a obsah analógu LHRH v uvedenom komplexe je aspoň 57 % hmotn.

Adiponektín na liečenie pľúcnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14419

Dátum: 27.08.2009

Autori: Yabuuchi Yoichi, Kirima Kazuyoshi, Kotosai Kounori, Karasutani Keiko, Ohmoto Yasukazu

MPK: A61K 38/17, A61K 38/22

Značky: ochorení, liečenie, pľúcnych, adiponektín

Text:

...účinky terapie s použitím steroidov ako inhalantov, majúcich silný inhibičný účinok na produkciu cytokínov avšak niektoré dokumenty uvádzajú, že steroidy by nemuseli znižovať poškodenie pľúcnej funkcie počas dlhej periódy času (pozri nepatentové dokumenty 2 až 4).0007 Vzhľadom na účinky terapie ochorení pľúc s použitím liečiv majúcich inhibičné účinky na produkciu aktívneho kyslíka sa neuskutočnili spoľahlivé inhibičné štúdie.0008...

Relaxín na použitie pri liečbe dýchavičnosti súvisiacej s akútnym srdcovým zlyhaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19540

Dátum: 15.05.2009

Autori: Whitehouse Martha Jo, Unemori Elaine, Stewart Dennis, Cotter Gad, Teichman Sam

MPK: C07K 14/64, A61P 9/04, A61K 38/22...

Značky: súvisiacej, zlyhaním, použitie, liečbe, akútnym, dýchavičnosti, srdcovým, relaxín

Text:

...elektrokardiogramy a základný metabolický profil. Nálezy fyzikálnych vyšetrení a výsledky testov sérových hladín natriuretických peptidov môžu byť použité na vedenie liečby u pacientov s akútnym dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Mozgový natriuretický peptid alebo natriuretický peptid typu B (BNP) je vylučovaný hlavne z ventrikulárneho myokardu v reakcii na zvýšenie koncového diastolického tlaku a zväčšenie ventrikulámeho objemu. Merania BNP...

Zariadenie na dodávanie liekov, najmä na dodávanie progestínov a estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286730

Dátum: 12.03.2009

Autori: Markkula Tommi, Ruohonen Jarkko, Jukarainen Harri, Lehtinen Matti, Ala-sorvari Juha

MPK: A61K 31/57, A61K 38/22, A61K 31/565...

Značky: progestínov, zariadenie, estrogénov, dodávanie, liekov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dodávanie a riadené uvoľňovanie terapeuticky účinnej látky počas dlhšieho časového úseku obsahuje jadro, v ktorom je umiestnená terapeuticky účinná látka, a membránu, ktorá toto jadro uzaviera a je vyrobená z elastoméru na báze siloxánu, ktorý obsahuje 3,3,3-trifluoropropylové skupiny naviazané na atómy kremíka siloxánových jednotiek.

Farmaceutický prostriedok na liečbu ochorenia spojeného s obezitou obsahujúci inzulinotropný peptidový konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17383

Dátum: 28.11.2008

Autori: Kim Min Young, Lee Gwan Sun, Park Young Jin, Song Dae Hae, Jung Sung Youb, Kang Eun Hee, Kwon Se Chang

MPK: A61K 31/365, A61K 38/16, A61K 38/22...

Značky: farmaceutický, obsahujúci, obezitou, peptidový, ochorenia, konjugát, prostriedok, inzulinotropný, spojeného, liečbu

Text:

...závislost a trvanie a neukázali výnimočnú účinnost v potlačení príjmu potravy v porovnani s natívnym exendínom.0004 Teda, predkladatelia vynálezu použili spôsob prípravy, v ktorom sú imunoglobulínová Fc oblasť, ne-peptidylový Iinker a inzulínotropný peptid kovalentne navzájom naviazané ako spôsob pre maximalizáciu účinkov zvyšujúceho sa polčasu inzulínotropného peptidu v krvi a udržania invivo aktivity. Zistili, že konjugát má značne...

Gélotvorná farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním a oneskorenou tvorbou gélu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286437

Dátum: 17.09.2008

Autori: Goldenberg Merrill Seymour, Beekman Alice, Gu Jian Hua

MPK: A61K 47/36, A61K 38/22, A61K 38/00...

Značky: tvorbou, oneskorenou, predĺženým, kompozícia, farmaceutická, uvoľňovaním, gelů, použitie, gélotvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Gélotvorná farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním a oneskorenou tvorbou gélu, ktorá obsahuje a) alginát b) biologicky aktívne činidlo a c) aspoň jeden viazaný polyvalentný ión kovu, vo farmaceuticky vhodnom nosiči alebo riedidle. Použitie tejto kompozície na výrobu liečiva na liečenie poruchy alebo choroby zvolenej z nadmernej hmotnosti, diabetes, vysokej hladiny krvných lipidov, arteriálnej sklerózy, arteriálnych plátov, žlčových...

Kompozície a spôsoby použitia pro-ostovčekových peptidov a ich analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18717

Dátum: 29.08.2008

Autori: Levetan Claresa, Upham Loraine Veal, Garsky Victor

MPK: A61K 38/22, A61K 38/26, C07K 14/47...

Značky: peptidov, kompozície, spôsoby, pro-ostovčekových, použitia, analógov

Text:

...cukrovky.0011 V ďalšom uskutočnení, môžu byť použité peptidy na liečenie patológie spojenej so zoslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Tiež je opísaný spôsob zahmujúci okrem podania optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenín, vrátane optimalizovanéhoHlP, krok podania jedného alebo viacerých činidiel, ktoré inhibujú, blokujú alebo ničia autoimunitné bunky, ktoré sú zacielené na pankreatické...

Kompozícia na transmukozálne podávanie peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9156

Dátum: 01.05.2008

Autori: Durfee Steve, Thurman Gary

MPK: A61K 31/575, A61K 38/11, A61K 38/00...

Značky: peptidov, podávanie, transmukozálne, kompozícia

Text:

...soľ kyseliny žlčovej a šumivý excipient (effervescentexcipient component), zahŕňajúci dvojicu šumivých látok. Kompozícia môže prípadne ďalej zahŕňať látku upravujúcu pH, napr. ako súčasť šumivého excípienta alebo ako súčasť perorálnej transmukozálnej kompozície. V niektorých uskutočneniach zahŕňa kompozícia pevnú perorálnu liekovú formu, napr. tabletu.Predložený vynález ďalej poskytuje kompozíciu, ktorá zahŕňa biologicky aktívny...

Rozprašovač bez hnacieho plynu obsahujúci aerosólový prípravok, spôsob prípravy aerosólov bez hnacieho plynu a použitie rozprašovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 285637

Dátum: 19.04.2007

Autori: Reimholz Ralph Christian, Meade Christopher John Montague, Lamche Herbert, Zierenberg Bernd

MPK: A61K 38/17, A61K 31/7088, A61K 38/04...

Značky: aerosolov, prípravok, rozprašovač, použitie, rozprašovača, hnacieho, spôsob, plynů, aerosolový, přípravy, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rozprašovač bez hnacieho plynu obsahujúci aerosólový prípravok vo forme roztoku a spôsob vytvárania aerosólov na inhalačnú aplikáciu aerosólového prípravku. V rozprašovači bez hnacieho plynu sa rozpráši terapeuticky účinné množstvo aerosólového prípravku, odmerané v meracej komore a pod vysokým tlakom medzi 10 MPa a 50 MPa cez najmenej jednu dýzu s hydraulickým priemerom 1 až 12 mikrometrov kvapôčky so strednou veľkosťou častíc...

Použitie tymozínu 1, samotného alebo v kombinácii s PTX3 alebo gancyklovirom, na liečenie cytomegalovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12261

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bistoni Francesco, Garaci Enrico, Romani Luigina

MPK: A61K 38/22

Značky: infekcii, samotného, cytomegalovírusových, použitie, kombinácii, gancyklovirom, tymozínu, liečenie

Text:

...liečených tymozínom alfa 1.0023 PTX 3 je bielkovina vyskytujúca sa v rôznych druhoch buniek (Bottazzi a kol., J. Biol. Chem. 1997 272 32817-32823). predovšetkým v mononukleárnych fagocytoch a endoteliálnych bunkách po expozícii zápalovými cytokínmi Interleukinlbeta (lL-Ibeta) a tumorovým nekrotickým faktorom (TNF-alfa).0024 Táto bielkovina je tvorená dvoma štrukturálnymi doménami, N-terminálom nesúvisiacim so žiadnou známou molekulou a...

Zariadenie na dodávanie liekov, najmä na dodávanie androgénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285073

Dátum: 03.05.2006

Autori: Markkula Tommi, Lehtinen Matti, Jukarainen Harri, Ala-sorvari Juha, Ruohonen Jarkko

MPK: A61K 9/00, A61K 38/22

Značky: najmä, dodávanie, zariadenie, androgénov, liekov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dodávanie a riadené uvoľňovanie terapeuticky účinnej látky, najmä androgénov, dlhší čas, obsahuje jadro, v ktorom je umiestnená terapeuticky účinná látka a membrána, ktorá toto jadro uzaviera a je vyrobená z elastoméru. Elastomér na báze siloxánu obsahuje 3,3,3-trifluorpropylové skupiny naviazané na atómy kremíka siloxánových jednotiek.

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12586

Dátum: 07.04.2006

Autori: Forssmann Wolf-georg, Dohler Klaus, Meyer Markus, Luss Hartmut, Mitrovic Veselin

MPK: A61P 9/04, A61K 38/22

Značky: zlyhania, srdcového, natriuretického, peptidů, použitie, liečenie

Text:

...Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle od východzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl sú prediktívne pre zhoršený výsledok pri akútne dekompenzovanom srdcovom zlyhaní. Natrecor vyvoláva zvýšenie sérového kreatitínu u pacientov so srdcovým zlyhaním (Sackner-Bemstein et al., supra). Presný mechanismus, ktorým Natrecor môže negatívne ovplyvniť funkciu obličiek je v súčasnej dobe neznámy....

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19957

Dátum: 07.04.2006

Autori: Mitrovic Veselin, Luss Hartmut, Döhler Klaus-dieter, Meyer Markus, Forssmann Wolf-georg

MPK: A61K 38/22, A61P 9/04

Značky: peptidů, liečenie, natriuretického, zlyhania, použitie, srdcového

Text:

...obličiek je možné hodnotiť a sledovať na základe merania sérového kreatinínu alebo dusíka močoviny(BUN), ktoré sú pri poruche funkcie obličiek alebo poškodení obličiek zvýšené. Okrem toho je pri poškodení funkcie obličiek znížená rýchlosť glomerulámej filtrácie alebo vypočítaná clearancia kreatinínu. Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle odvýchodzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl...

Kombinácie a spôsoby podávania terapeutických prostriedkov a kombinovanej terapie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11281

Dátum: 21.02.2006

Autori: Soon-shiong Patrick, Desai Neil

MPK: A61K 31/337, A61K 31/7068, A61K 31/555...

Značky: spôsoby, podávania, kombinovanej, terapie, prostriedkov, terapeutických, kombinácie

Text:

...aktivácia mnohých z týchto kináz, napríklad aberanlná aktivita tyrozlnkináz proteínov, napríklad nadexpresiou alebo mutáciou, vedie k nekontrolovanému rastu buniek.Napriklad zvýšená aktivita receptora epidermáíneho rastového faktora (EGFR) bola zistená v nemaíobunkovej rakovine plúc, v rakovine mechúra a rakovine hlavy a krku, a zvýšená aktivita oerbB-Z bola zistená u rakoviny prsníka, vaječnlka, žalúdka a pankreasu. To znamená,...

Agonisty PYY a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5591

Dátum: 30.01.2006

Autori: Siegel Ned Roger, Nardone Nancy Ann, Summers Neena Lynne, Finn Rory Francis

MPK: C07K 14/435, A61K 38/22, A61K 47/48...

Značky: agonisty, použitie

Text:

...ako je to u sibutraminu. Hľadanie alternatív kv súčasnosti dostupnýmčinidlám proti obezite prebieha niekoľkými cestami, z ktorých jedna sa zameriava naurčité črevné peptidy, ktoré sa zúčastňujú úpravy sýtosti, ako je peptid YY (PYY).0008 PYY je člen pankreasovej polypeptidovej (PP) skupiny hormónov (spolu s PP a neuropeptidom Y (NPY. Rovnako ako ďalší členovia skupiny, PYY je Ckoncovo amidovaný peptidom z 36 aminokyselín. Je to črevný...

Spôsob výroby peptidov amidovaných na karboxylovom konci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5825

Dátum: 18.11.2005

Autori: Decker Heinrich, Salagnad Christophe, Maneg Oliver, Lattemann Claus, Habermann Paul, Zocher Frank

MPK: C07K 14/435, A61K 38/26, A61K 38/22...

Značky: výroby, peptidov, karboxylovom, amidovaných, konci, spôsob

Text:

...amidovaných na C-konci všeobecného vzorca IIAS znamená jednu alebo viac geneticky kódovateľných aminokyselín nje 5-2000, výhodne 10-1000, najmä 15-500, zvlášť výhodne 20-400 a(AS)n a/alebo (AS)n-Xm znamená biologicky aktívny peptid, prípadne proteín, X je jedna alebo viac bázických aminokyselín alebo ich derivátov, výhodne lyzín, histidín a/alebo arginín, obzvlášť lyzínpričom a) hostiteľské bunky podľa vynálezu sa kultivujú v...

Farmaceutické kompozície na riadené uvoľňovanie biologicky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5946

Dátum: 11.08.2005

Autori: Chien Benjamin, Yuhua Li

MPK: A61K 31/662, A61K 38/22, A61K 31/7028...

Značky: kompozície, riadené, biologicky, zlúčenín, aktívnych, farmaceutické, uvoľňovanie

Text:

...zrýchlená degradácia polymérov organickými amínmi Lin WJ, Flanagan DR,Linhardt RJ. Pharm Res. 1994, jú 111(7)1030-4.. Bolo tiež opísané, že degradácia polymémej matiice obsahujúcej jednoduché soli liečiva, napríklad epirubicínu s HC 1,urýchlila degradáciu polymérov a následne ovplyvnila správanie uvoľňovania z týchto častíc Bimbaum DT, Brannon-Peppas L. Molecular weight distribution changes during degradation and release of PLGA...

Spôsoby vyvolania melanogenézy u subjektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20782

Dátum: 11.02.2005

Autori: Kleinig Michael John, Tice Thomas, Staas Jay

MPK: A61K 38/22

Značky: subjektu, vyvolania, melanogenézy, spôsoby

Text:

...Cell Killing in Mouse MeIanoma, Photochemistry and Photobiology, 1997, 65 (3), strany 480 485 sa týka myších melanómových bunkových línií in-vitro, ktoré boli ošetrované horrnónom alfa-MSH.Barnetson R. et al., Nle 4, D-Phe 7-alpha melanocyte-stimulating hormone signiñcantly increased pigmentation and decreased UV damage in fair-skinnedCaucasian voIunteers, Journal of lnvestigative Dermatology, zv. 126, č. 8, august(2006-8), strany 1869 -...

Zariadenie s predĺženým uvoľňovaním na báze polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18975

Dátum: 15.04.2004

Autori: Costantino Henry, Wright Steven, Christenson Troy, Yeoh Thean, Hotz Joyce, Kumar Rajesh, Smith Christine, Lokensgord David, Rickey Michael, Ong John

MPK: A61K 31/573, A61K 38/22, A61K 38/26...

Značky: polymerů, zariadenie, uvoľňovaním, predĺženým, báze

Text:

...biologicky aktívnych polypeptidov. Kompozície s predĺženým uvolňovaním podľa tohto vynálezu zahrňujú biokompatibilný polymér, činidlo, ako je exendin 4 ako biologicky aktívny polypeptid a cukor. Podľa patentového nároku č. 1 sú polypeptid a sacharóza dispergované v polyméri. Polypeptid a cukor môžu byť dispergované bud oddelene alebo vo výhodnom uskutočnení spoločne. Kompozícia s predĺženým uvolňovaním poskytuje požadovaný a konzistentný...

Zlúčeniny a spôsoby na zvýšenie neurogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9100

Dátum: 20.11.2003

Autori: Främme Hanna, Patrone Cesare, Häggblad Johan, Bertilsson Göran, Kortesmaa Jarkko, Wikström Lilian, Jansson Katarina, Heidrich Jessica, Mercer Alex, Ossoinak Amina, Haegerstrand Anders, Zachrisson Olof, Mcguire Jacqueline, Lindquist Per, Nyberg Karl, Hellström Kristina, Rönnholm Harriet, Frisen Jonas, Erlandsson Rikard

MPK: A61K 31/675, A61K 38/22, A61K 38/23...

Značky: neurogenézy, zlúčeniny, zvýšenie, spôsoby

Text:

...z Vibrio cholerae, angiotenzin Il (ľudský, syntetický), D-PenZ-Sj-encefalín, adrenomedulin, endotelln-1 (ľudský,prasacl) a ich funkčné ekvivalenty.0014 Ďalšie uskutočnenie wnálezu je zamerané na in vitro spôsob zvyšovania hladln cAMP vdospelej neurálnej kmeňovej bunke podávanim účinného množstva prostriedku voleneho zo skupiny pozostávajúcej z tyreokalcitonínu, kalcitonínu, peptidu-1 podobného glukagonu (7-37), exendinu-B a exendlnu-4 a...

Spôsob získavania prírodnej zmesi konjugovaných konských estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5653

Dátum: 08.10.2003

Autori: Bán Ivan, Wachsmann Stefan, Gerling Klaus-guenther, Mueller Hans-joerg

MPK: A61K 38/22, A61K 35/22

Značky: konjugovaných, konských, spôsob, prírodnej, zmesí, estrogénov, získavania

Text:

...organickým rozpúšťadlom ako napr. pyridínom a následným odstránením rozpúšťadiel získa vodný koncentrát,ktorý obsahuje väčšinu vo vode rozpustných estrogénovýchzložiek pôvodne použitého PMU. Zatiaľ čo v US patente č. 2 429398 sa koncentrát ďalej čistí extrakciou s benzénonl a/alebo éterom, tak US patent Č. 2 551 205 opisuje, že koncentrát sa okyslí na hodnotu pH medzi 2 a 6, výhodne medzi 4 a 5 a potom sa rýchlo extrahuje s vodou sotva...

Použitie zlúčenín s biologickou aktivitou vazoaktívneho intestinálneho peptidu na liečbu sarkoidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5953

Dátum: 05.06.2003

Autor: Bevec Dorian

MPK: A61K 38/22, A61P 43/00

Značky: sarkoidózy, liečbu, zlúčenín, aktivitou, vazoaktívneho, intestinálneho, peptidů, biologickou, použitie

Text:

...obyčajne normálne s výnimkou zväčšenej difúznej kapacity, ale mechanizmy sú normálne. Väčšina pacientov je asymptomatická alebo má nepľúcne symptómy. Väčšina pacientov (70 až 75 percent) sa uzdraví v priebehu dvoch rokov a len 10 až 15 percent prechádza do štádia 2.0009 29 percent pacientov so sarkoidózou sa nachádza V štádiu 2. V priebehu tohto štádia ukazuje rádiograf hilárnu lymfadenopatiu spojenú s difúznou pľúcnou infiltráciou.0010...

Použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov a kombinovaný prípravok na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu zabíjačskými bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283124

Dátum: 03.01.2003

Autori: Berczi Istvan, Kangas Lauri, Baral Edward, Nagy Eva

MPK: A61K 35/14, A61K 31/01, A61K 35/55...

Značky: zabíjačskými, prípravok, triedy, trifenyletylénovej, senzitivizáciu, rakovinových, kombinovaný, použitie, antiestrogénov, buniek, lýzu, buňkami

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov na výrobu liečiva na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami. Kombinovaný prípravok na súčasné, oddelené alebo postupné použitie pri senzitivizácii rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami, ktorý obsahuje i) definovaný antiestrogén a ii) zabíjačské bunky zvolené zo súboru zahrnujúceho bunky NK, bunky LAK a bunky CTL alebo...

Spôsob získavania estrogénu z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1481

Dátum: 27.11.2002

Autori: Rasche Heinz-helmer, Rupp Olaf

MPK: C07J 75/00, A61K 35/22, A61K 38/22...

Značky: estrogénu, spôsob, kobýl, moču, získavania

Text:

...prírodnej farmaceutický účinnej látky je vzhľadom na nákladný a len Vurčitom období žrebnosti vykonateľný odber PMU a s tým Spojenýmilogistickými okrajovými podmienkami V praxi a z ekonomického hľadiska vysokou mierou neuspokojivá.Úlohou predloženého vynálezu je preto vyvinúť technicky a ekonomicky optimálny spôsob získavania prirodzených zmesi konjugovaných estrogénov z PMU so zníženým obsahom fenolických látok, pri ktorom ako východzia...

Liečivo zložené z prvej a druhej účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279960

Dátum: 11.06.1999

Autori: Zeppezauer Michael, Leinenbach Hans-peter

MPK: A61K 38/08, A61K 38/00, A61K 38/16...

Značky: prvej, druhej, látky, liečivo, zložené, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo zložené z prvej a druhej účinnej látky, ktoré majú synergický účinok v mieste patogénneho procesu, pričom prvá účinná látka obsahuje aspoň jedno cytostatikum a druhá účinná látka, ktorá má cytostatický alebo cytotoxický účinok, obsahuje aspoň jeden histón alebo aspoň jeden aktívny fragment histónu, alebo kombináciu aspoň jedného histónu a aspoň jedného aktívneho fragmentu histónu.

Sekvencia DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279959

Dátum: 11.06.1999

Autor: Fu-kuen Lin

MPK: A61K 38/22, C12N 15/16, C07K 14/575...

Značky: sekvencia, spôsob, prostriedok, vektor, polypeptid, farmaceutický, buňka, výroby, plazmid, báze, erytropoetínu, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze. Uvedená sekvencia DNA je použiteľná na zaistenie expresie polypeptidového produktu, ktorého štruktúra aspoň sčasti zodpovedá primárnej štruktúre erytropoetínu na zaistenie jeho biologických vlastností spočívajúcich vo zvyšovaní produkcie retikulocytov a červených krviniek v bunkách kostnej drene a vo...

Spôsob prípravy somatotropného prostriedku s kontrolovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279352

Dátum: 06.07.1994

Autori: Cho Heung Soo, Kim Nam Joong, Rhee Byung Geon, Song Maeng Seok

MPK: A61K 9/127, A61K 38/22, A61K 9/52...

Značky: prostriedku, kontrolovaným, přípravy, spôsob, somatotropného, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z homogénneho zmiešania somatotropínu s lecitínom vo vodnom roztoku v hmotnostnom pomere od 7 : 3 do 8 : 2, lyofilizácie roztoku lecitínu so somatotropínom a suspendovania lyofilizovaného roztoku lecitínu so somatotropínom v tokoferolovom deriváte v hmotnostnom pomere od 1 : 9 do 3 : 7.