A61K 35/14

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288201

Dátum: 28.05.2014

Autori: Lu Yingjuan, Low Philip Stewart

MPK: A61K 31/10, A61K 31/12, A61K 31/132...

Značky: farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje fluoresceínizotiokyanát (FITC), konjugovaný na kyselinu listovú prostredníctvom ?-karboxylovej skupiny pripojenej etyléndiamínovým mostíkom, a jeho farmaceuticky prijateľný nosič.

Farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19960

Dátum: 18.12.2009

Autor: Ankersmit Hendrik Jan

MPK: C12N 5/078, A61K 35/14

Značky: prípravok, farmaceutický

Text:

...zmiernenie záťaže srdca. Ďalšie medikácie, zahrňujúce dioxín, diuretiká,amrinón, beta-blokátory, činidlá pre zníženie Iipidov a inhibítory enzýmu premieňajúceho angiotenzín, sa používajú na stabilizáciu stavov, avšak žiadna z týchto terapií nepôsobí priamo na porušenie tkanív, vzniknuté kvôli ischémii a hypoxii.0008 Kvôli ich nedostatku v doposiaľ používanej liečbe, je tu stále potrebametód, ktoré by boli účinné pri liečení stavov zahrňujúcich...

Spôsob výroby trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20978

Dátum: 04.12.2009

Autori: Baruch Dominique, Cramer-borde Elisabeth, Dunois-larde Claire

MPK: C12M 3/00, A61K 35/14, A61P 7/04...

Značky: spôsob, výroby, trombocytov

Text:

...na indukciu diferenciácie progenitorových buniek v kostnej dreni do výsledného fenotypu megakaryocytov. Ďalšie molekulárne signály pre diferenciáciu megakaryocytov zahŕňajú GM-CSF, lL-3, IL-6, IL-11 a erytropoetín.0010 Ako sa tu používa, výraz zrelé megakaryocyty označuje populáciu megakaryocytov, ktoré exprimujú stabi|ným spôsobom GPlv a uIlbB 3 povrchové markery. Ako sa tu používa, stabilná expresia povrchového markera označuje, že v...

Expresný systém faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: 286945

Dátum: 06.07.2009

Autori: Kelsey William, Yee Helena, Cho Myung-sam, Chan Sham-yuen

MPK: C12P 21/04, A61K 35/14, C07K 1/00...

Značky: systém, faktora, expresný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bez proteínov týkajúcich sa proteínov, ktoré majú prokoagulačnú aktivitu faktora VIII. Všeobecne tento spôsob zahrnuje (1) odvodenie stabilných klonov ľudských buniek s vysokou produktivitou faktora VIII bez domény B a (2) adaptáciu buniek na rast v médiu bez proteínov odvodených z plazmy. Špecifickejšie tento spôsob zahrnuje transfekciu ľudských buniek vektorom, ako je vektor na obrázku, ktorý obsahuje voliteľný markér...

Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kóduje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286205

Dátum: 28.04.2008

Autor: Lollar John

MPK: A61K 35/14, A61K 38/00, C07K 1/00...

Značky: ktorá, faktor, kóduje, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedená modifikovaná forma prasačieho faktora VIII, ktorý nemá doménu B, DNA kódujúca túto formu a ich použitie na liečenie hemofílie.

Spôsob výroby liečiva transfer faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11883

Dátum: 12.06.2007

Autor: Pekárek Jan

MPK: B01D 61/00, A61K 38/17, A61K 35/14...

Značky: liečivá, výroby, faktor, transfer, spôsob

Text:

...°C. Celý cyklus zmrazovania arozmrazovania sa opakuje 6 x. Po ukončení 6. cyklu sa homogenát ponechaný vpôvodných fľašiach uloží do mraziaceho pultu pri teplote minimálne -17 °C do ďalšieho spracovania.- Príprava homogenátu pomocou ultrazvukuLeukocytámy homogenát sa po rozmrazení pripraví rozrušením buniek ultrazvukom pri 20 kHz po dobu 10 minút pri teplote 2 až 8 °C. Po tejto dobe dezintegrácie sa získaný homogenát uloží do mraziaceho pultu...

Kondicionovaná krvná kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6838

Dátum: 02.02.2007

Autori: Reinecke Julio, Wehling Peter

MPK: A61P 37/00, A61K 35/14

Značky: kondicionovaná, spôsob, výroby, krvná, kompozícia

Text:

...koní predstavuje chronické alebo periodické zápaly očí (equine recidivujúce uveitis, ERU). Pri súčasnom stave techniky sa pri tomtochronickom zápale vychádza z toho, že význam pre vznikchronického zápalu očí má alergia na takzvanú leptospiru, ako aj akútna alebo chronická infekcia leptospirou. V Nemecku sa vyskytuje stupeň nákazy týmito parazitujúcimi organizmami do 80. V prípade časti infikovaných zvierat sa prejavujú rozličné obrazy choroby,...

Transfekované bunky podobné myeloidným na liečbu retinopatie nedonosených a príbuzných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11564

Dátum: 24.02.2006

Autori: Aguilar Edith, Banin Eyal, Friedlander Martin

MPK: A61K 48/00, C12N 5/07, A61K 35/14...

Značky: myeloidným, nedonosených, liečbu, ochorení, retinopatie, transfekované, podobně, příbuzných, buňky

Text:

...narušená, akov určitých chorobných stavoch, je indukovaná proliferácia, migrácia a nakoniec diferenciácia endotelových buniek kapilár.0012 Angiogenézia má centrálnu úlohu u celého radu ochorení vrátane rakoviny a očnej neovaskularizácie. Bolo tiež ukázané, že trvalý rást a metastazovanie celého radu nádorov je závislé od rástu nových krvných ciev nositeľa v nádore ako reakcia na angiogénne faktory derivované z nádoru. Proliferácia nových...

Spôsob podávania prasacieho FVIII s odstránenou B doménou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15806

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lollar John, Bergman Garrette

MPK: A61K 49/00, C07K 14/00, A61K 35/14...

Značky: fviii, prasacieho, odstránenou, podávania, doménou, spôsob

Text:

...a po rekonštitúcii vo vode pre injekciu.Dokumenty W 0 01/68109 a US 6458563 sa týkajú modifikovanej formy prasacieho faktora Vlll bez B domény, DNA ju kódujúcu, a jej použitia na liečbu hemofílie.0003 Predkladaný vynález sa týka prekvapujúcich experimentálnych zistení, EP 1 750 733 34 a 45/Hže OBI-1 má 2-6 krát vyššiu biologickú dostupnosť na porovnanie s HYATEC. Biologická dostupnosť sa týka krvných hladín dosiahnutých a...

Granzým ako od HSP70/HSP70 peptidu závislý vyvolávač apoptózy v rakovinových bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7334

Dátum: 22.08.2003

Autor: Multhoff Gabriele

MPK: A61K 38/43, A61K 35/14, C12N 5/07...

Značky: vyvolávač, granzým, buňkách, rakovinových, peptidů, závislý, apoptózy

Text:

...osvetliť. Okrem toho je žiaduce špecificky spúšťať lyticlcú aktivitu NK buniek voči nádorovým bunkám špeoiñckejšie než bolo doteraz možné. Všetky tieto výskumné ciele slúžia ako prostriedok na vyvinutie účinnejších a špecifickejších prístupov na liečenie ochorení, a najmä na liečenie0004 Bolo referované, že povrchová expresia proteínov teplotného šoku vrátane Hsp 70 sa vyskytuje tiež po vírusovej infekcii alebo V reakcii na stres. Konkrétne...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3645

Dátum: 11.07.2003

Autori: Fändrich Fred, Schulze Maren, Kremer Bernd Karl Friedrich

MPK: A61P 37/00, C07K 16/18, A61K 35/14...

Značky: prijatie, indukujúce, transplantátu, buňky, použitie, príprava, monocytového, povodu

Text:

...of Recipients of both bone marrow and solid organ transplants A review Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek V perifémej krvi alogénneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizrnus - je...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 411

Dátum: 11.07.2003

Autori: Kremer Bernd Karl Friedrich, Ruhnke Maren, Fändrich Fred

MPK: A61K 35/14, C07K 16/18, A61P 37/00...

Značky: monocytového, indukujúce, prijatie, transplantátu, použitie, buňky, povodu, príprava

Text:

...solid organ transplants A reviewĺ Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek v perifémej krvi alogćnneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizmus - je dostatočnú na indukciu tolerancie porovnaj...

Spôsoby a prípravky na prenos kyslíka a vysokou afinitou ku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3237

Dátum: 10.01.2003

Autori: Winslow Robert, Vandegriff Kim

MPK: A61K 35/12, A61K 35/14, A61K 38/00...

Značky: vysokou, kyslíku, přípravky, afinitou, prenos, spôsoby, kyslíka

Text:

...prípadu mutantov s veľmi s nízkou atinitou.Vo väčšine prípadov boli HBOC-látky zostavené tak, aby mali añnitu ku kyslíku rovnakú alebo nižšiu než pre prirodzený hemoglobín. Ako je však diskutované vyššie, môže to spôsobiť nedostatočné dodávanie kyslíka do tkanív. Podľa toho sa tento vynález týka krvnej náhrady, ktorá obsahuje HBOC-látku s vysokou afinitou ku kyslíku vo vodnom zrieďovadle.-3 Ajisaka a spol., Biochem. Biophys. Res. Comm.,...

Hybridóm označený 199M a monoklonálna protilátka proti integrínu beta2 produkovaná týmto hybridómom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283135

Dátum: 10.01.2003

Autori: Gallatin Michael, Van Der Vieren Monica

MPK: A61K 39/395, A61K 35/14, C07K 1/00...

Značky: proti, integrínu, beta2, produkovaná, týmto, hybridom, hybridómom, označený, monoklonálna, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridóm označený 199M, uložený v zbierke ATCC pod depozitným číslom HB 12058, a monoklonálna protilátka proti a podjednotke integrínu beta2 sekretovaná týmto hybridómom.

Použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov a kombinovaný prípravok na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu zabíjačskými bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283124

Dátum: 03.01.2003

Autori: Nagy Eva, Kangas Lauri, Berczi Istvan, Baral Edward

MPK: A61K 35/14, A61K 31/01, A61K 35/55...

Značky: kombinovaný, buniek, buňkami, lýzu, rakovinových, použitie, trifenyletylénovej, senzitivizáciu, antiestrogénov, triedy, prípravok, zabíjačskými

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov na výrobu liečiva na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami. Kombinovaný prípravok na súčasné, oddelené alebo postupné použitie pri senzitivizácii rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami, ktorý obsahuje i) definovaný antiestrogén a ii) zabíjačské bunky zvolené zo súboru zahrnujúceho bunky NK, bunky LAK a bunky CTL alebo...

Krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281412

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wöber Günther, Elsinger Friedrich, Linnau Yendra, Eibl Johann

MPK: A61K 35/14, A61K 35/16

Značky: proti, produkt, výroby, agensom, inaktivovaný, krvný, infekčným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom, s výnimkou albumínu, kde tento krvný produkt zodpovedá celkovému vírus - redukčnému faktoru najmenej 40, s biologickou aktivitou najmenej 50 %, vzťahujúc na aktivitu pred vykonaním inaktivácie infekčných agensov, pripraviteľný inaktivačným spracovaním, pri ktorom sa a) krvný produkt spracuje vo vodnom roztoku, ktorý obsahuje najmenej 2 % hmotnostné, výhodne najmenej 5 % hmotnostných...

Způsob přípravy nízkomolekulárních látek obsahujících imunomodulační aktivity z buněčných lyzátů lidských a zvířecích tkání, vylučující přítomnost infekčních agens a jejich toxických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270021

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čech Karel, Barnet Karel, Pekárek Jan

MPK: A61K 35/14, A61K 35/28, A61K 35/26...

Značky: aktivity, toxických, způsob, obsahujících, produktů, tkání, jejich, infekčních, imunomodulační, přípravy, přítomnost, lidských, nízkomolekulárních, lyzátů, zvířecích, agens, buněčných, vylučující, látek

Text:

...agens, schopných vyvolat onemocnění u lidí nebo léčených zvířat. Základní podmínkou v tomto smyslu je cílený výběr vhodných, zdravých (tj. choroboplodných zárodků prostých) dárců, a to jak lidí, tak i zvířat. Další ne cs 270021 si T 3zbytnou podmínkou je oílená kontrola zíekaneho materiálu na prítomnost vybraných závažných intekoi (napr. viru hepatitidy B. prítomnost púvodce AIDS epod.). Vlastní výrobní postup musi bezpečne zajistit bud...

Způsob výroby homogenního granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261898

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schlünken Heinrich, Siegel Dietmar, Klug Otto

MPK: A61K 35/14

Značky: výroby, způsob, granulátu, homogenního

Text:

...podstatnému zvýšení teploty a působení tepla, protože dochází k neustálému odpařování vody, získa se sypný výsledný produkt, který v této první fázi postupu zůstává práškovitý a téměř nemá sklon ke shluk-ování.Shlttkováni práškovitého materiálu a tvorba granulátu požadované velikosti se při provádění způsobu podle vynálezu vyvolá zvýšením obsahu vody ve vířivé vrstvě na 35 až 45 0/0 hmotnostních, s výhodou na 38 až 40 0/0 hmotuostních. K...

Kosmetický prostředek k péči o pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252816

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dede Mária, Dede László, Bogdány László, Bogdány Olga

MPK: A61K 35/14, A61K 35/08, A61K 35/78...

Značky: pokožku, prostředek, kosmetický, pecí

Text:

...při pěstováhí pokožky a zlepšují také kvalitu vlasu.Kosmetický prostředek k péči o pokožku podle vynálezu tedy obsahuje ve 100 g 0,1 až 90 g bílkoviny, 0,1 až 100 mg stopových prvků, 0,5 až 50 q pomocných látek, napřüdad dispergačních, přičemžzbytekdo 100 g tvoří minerální nebo léčebná voda a/nebo směsi těchto vod se zkvašenými nebo s nezkvašenými rostlinnými štávami.Praktické zkoušky potvrdily, že kosmetické prostředky podle vynálezu mají...

Způsob výroby preparátů humanního transfer-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247127

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šarbort Jioí, Roman Jan, Kroupa Jan, Wetterschneider Marcel

MPK: A61K 35/14, A61K 39/00

Značky: transfer-faktoru, humanního, způsob, preparátu, výroby

Text:

...uensnoň Kposn, npnqeu, ôes woro, uwoöu nosunxame npu pyrnx cnocoóax mpaxuuonupoaanux Kax HBHCHOHBSYGMHE cocraname qacrn KPOBH neüxourapnue nneuxu buffy coats Mornn őuws npunenenu K npuuenenam n ĺxaqecrae Hcxonaoro Mawepnana nan npnroronnennz TpaHc®ep-Qaxropa.uns woro, qwoöm ycwpannwn arn npHqHHu, HS 05 peTeHHm Guna nocwannena sanaua,paspaöowawb cnocoö, npn KOTQDOM npn nnnmuennu B mexnonornqecxnä npouecc oôpadowxu cnexeü...

Způsob zpracování živočišné krve a jejích frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250671

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tereszkiewicz Ryszard, Kierzkowski Marian, Szubinska Stanislawa, Zaleski Stanislav, Kumor Leszek, Malicki Adam

MPK: A23J 1/06, A61K 35/14, A23K 1/04...

Značky: zpracování, živočišné, způsob, jejich, frakcí

Text:

...se jeho barva mění na bilou nebo růžovo šedou a produkt z kašovité kapaliny krevních buněk změní barvu na černou. Bo zpracování krv-e jantečuýucsh zvířat ja 250671ko celku způsobem podle vynálezu je možné zpracovávat produkt na existujících zařízeních masněho průmyslu.V případě .drůbeži krve se způsobem podle vynálezu vyrobí produkt vhodný pro přímé zkrmování, přičemž výživné hodnota je o 50 0/0 vyšší než v .přípiaidě molučiky vyráběné v...

Způsob výroby dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230193

Dátum: 15.09.1986

Autori: Přistoupil Tomáš Ivan, Fořtová Hana, Ulrych Stanislav, Kramlová Marie

MPK: A61K 35/16, A61K 35/14

Značky: dlouhodobé, rychle, stabilního, způsob, suchého, rozpustného, oxyhemoglobinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu z destromatizovaného hemolyzátu lidské nebo zvířecí sterilní erytromasy lyofilizací v přítomnosti sacharózy a dosušením ve vakuovém exsikátoru, vyznačený tím, že v hemolyzátu s koncentrací oxyhemoglobinu 20 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60 g/l, a s relativní příměsí nejvýše 8 % methemoglobinu, se rozpustí sacharóza na konečnou koncentraci 55 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60...