A61K 31/7036

Farmaceutická formulácia s predĺženým uvoľňovaním klaritromycínu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288109

Dátum: 25.07.2013

Autori: Gustavson Linda, Milman Nelly, Hui Ho-wah, Crampton Sheri, Semla Susan, Al-razzak Laman

MPK: A61K 47/38, A61K 31/7048, A61K 31/7036...

Značky: uvoľňovaním, predĺženým, klaritromycínu, použitie, farmaceutická, formulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická formulácia na perorálne podanie vo forme tablety s predĺženým uvoľňovaním klaritromycínu v gastrointestinálnom trakte, ktorá zahŕňa klaritromycín a farmaceuticky prijateľný, hydrofilný, vo vode rozpustný polymér, ktorým je hydroxypropylmetylcelulóza 2208 s obsahom metoxylu od 19 % do 24 %, obsahom hydroxypropoxylu od 7 % do 12 %, s viskozitou od 80 do 120 mPa.s, ako 2 % roztok vo vode, a s veľkosťou častíc takou, že 100...

Lieková forma tobramycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18295

Dátum: 18.04.2013

Autori: Higham David, Hawkins Kevin

MPK: A61K 31/7036, A61K 9/00, A61K 47/12...

Značky: forma, tobramycínu, lieková

Text:

...farmaceutických prostriedkov obsahujúcich tobramycín, dexametazón a deacetylovanú0013 Dokument WO 2006/120705 sa týka farmaceutického prostriedku obsahujúceho antibiotickú kombináciu produktov pre simultánne dodávanie jedného alebo viacerých antibiotík.0014 Dokument EP 1 683 526 opisuje prípravky vodných roztokov, ktoré obsahujú aminoglykozidové antibiotikum alebo jeho farmaceuticky prijateľnú sol a bromfenak, čo je nesteroidný protizápalový...

Kompozícia obsahujúca antibiotikum a dispergátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20707

Dátum: 14.12.2011

Autori: O'neil Deborah, Charrier Cedric

MPK: A61K 31/145, A61K 31/00, A61K 31/7036...

Značky: kompozícia, obsahujúca, dispergátor, antibiotikum

Text:

...vyhnúť sa imunitnej reakcii hostiteľa, aby mohli dosiahnuť dostatočnú mieru infekcie.Tvorba biofilmov zohráva kľúčovú úlohu pri mnohých ochoreniach, ako sú cystická fibróza a periodontitída, pri infekciách krvného riečišťa a močového traktu a v dôsledku prítomnosti zavedených zdravotníckych pomôcok. Medzi naznačené mechanizmy, prostredníctvom ktorých mikroorganizmy spojené s biofilmami vyvolávajú ochorenia v hostiteľovi, patria i)...

Tobramycínové formulácie na liečenie endobronchiálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13254

Dátum: 20.06.2005

Autori: Challoner Peter, Samara Emil, Tarara Thomas, Lord John, Rodriguez Carlos

MPK: A61K 31/7036, A61P 31/04, A61K 9/12...

Značky: endobronchiálnych, formulácie, tobramycínové, liečenie, infekcii

Text:

...332(13)848-54 (1995, znižuje mieru poklesu pľúcnejZ historického hľadiska predstavovala štandardná liečba endobronchiálnych infekcií P. aeruginosa 14 až 21 dennú aplikáciu parenterálnych antipseudomonálnych antibiotík,medzi ktoré obvykle patril aminoglykozid. Parenterálne aminoglykozidy ako vysoko poláme činidlá, však s ťažkosťami penetrujú do cndobronchiálneho priestoru. Za účelom dosiahnutia adekvátnych koncentrácii liečiv v mieste infekcie...

Endoparaziticídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283884

Dátum: 03.03.2004

Autori: Jeschke Peter, Mencke Norbert, Harder Achim, Helpap Barbara

MPK: A61K 31/495, A61K 31/7036, A61K 31/55...

Značky: prostriedky, endoparaziticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Endoparaziticídne prostriedky, ktoré obsahujú aspoň jeden avermektín, 22,23-dihydroavermektín B1 t.j. ivermektín alebo milbemycín z triedy makrocyklických laktónov v kombinácii s cyklickými depsipeptidmi, pozostávajúcimi z aminokyselín a hydroxykarboxylových kyselín ako základných stavebných prvkov kruhu a so 6 až 30 atómami v kruhu, prípadne za prítomnosti paraziquantelu alebo epsiprantelu.

Antiinfekčné činidlá s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18811

Dátum: 29.10.2003

Autori: Boni Lawrence T, Miller Brian

MPK: A61K 9/127, A61K 31/7036, A61P 11/00...

Značky: predĺženým, činidla, antiinfekčné, uvoľňovaním

Text:

...oxacilín,kIoxaciIín, dikloxacilín, nafcilín a pod.), prvú generáciu cefalosporínov (ako je napríklad cefadroxil, cefalexín, cefradín, cefalotín, cefapirín, cefazoiín, a pod),druhú generáciu cefalosporínov (ako je napríklad cefaklor, cefamandol,cefonicid, cefoxitín, cefotetán, cefuroxim, cefuroxim axetil cefmetazol, cefprozil,lorakarbef, ceforanid, a pod.), tretiu generáciu cefalosporínov (ako je napríklad cefepim, cefoperazón, cefotaxím,...

Antiinfekčné činidlá s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15469

Dátum: 29.10.2003

Autori: Boni Lawrence T, Miller Brian

MPK: A61K 9/127, A61K 31/7036, A61P 11/00...

Značky: predĺženým, antiinfekčné, činidla, uvoľňovaním

Text:

...indanyl, tikarcilín, azlocilín, mezlocilín, piperacilín,a pod.), na penicilinázu rezistentný penicilín (ako je napríklad meticilin, oxacilin,kloxacilín, dikloxacilín, nafcilín a pod.), prvú generáciu cefalosporínov (ako je napríklad cefadroxil, cefalexín, cefradín, cefalotin, cefapirín, cefazolín, a pod),druhú generáciu cefalosporínov (ako je napríklad cefaklor, cefamandol,cefonicid, cefoxitín. cefotetán, cefuroxim, cefuroxim...

Beta,beta-Disubstituované deriváty 9-deoxo-9a-N-aza-etenyl-9a-aza-9a-homoerytromycínu A, farmaceutický prostriedok ich obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283163

Dátum: 21.01.2003

Autori: Kujundžić Nadjeljko, Kobrehel Gabrijela, Pavlović Dina, Lazarevski Gorjana, Kelnerić Željko

MPK: C07H 17/08, A61K 31/7036

Značky: deriváty, beta,beta-disubstituované, prostriedok, použitie, obsahujúci, farmaceutický, 9-deoxo-9a-n-aza-etenyl-9a-aza-9a-homoerytromycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa beta,beta-disubstituované deriváty 9-deoxo-9a-N-etenyl-aza-9a-homoerytromycínu A, polosyntetického antibiotika makrolidovej triedy všeobecného vzorca (I), ako aj ich farmaceuticky prijateľných solí s anorganickými či organickými kyselinami. Spôsob prípravy je založený na reakcii 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromicínu A s etoxymetylénovými derivátmi v toluéne alebo v inom aprotickom rozpúšťadle pri teplote 20 až 80 °C. Farmaceutický...

Pľúcne podanie aminoglykozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9856

Dátum: 19.12.2002

Autori: Tarara Thomas, Weers Jeffry, Venthoye Geraldine

MPK: A61K 9/72, A61K 9/14, A61K 31/7036...

Značky: aminoglykozidov, pľúcne, podanie

Text:

...zmtibiotikum, ktoré má molckulovťl hmotnosť 467.52 g/mol. ľobramycínje účinný proti gramnegatívnym patogénom, obzvlášť Rvezrcĺozrionas cleIllgÍľ 7(J.§U, hlavnému0011 Formulovaný prípravok T 0131 je vodný roztok, ktorý je sterilný, čiry, slabo nažltlý,nepyrogénny a má upravene pH a salinitu. Obsahuje 300 mg tobramycinu voľnej bázy v 5 ml chloridu sodného (2,25 mg/ml) pri pH 6,0 aje stabilný pri 2 - 8 °C počas dvoch, alebo 28...