A61K 31/663

Zlúčeniny ako modulátory mutantného CFTR proteínu a ich použitie na liečenie ochorení spojených s poruchou CFTR proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19993

Dátum: 20.06.2011

Autori: Fritsch Janine, Odolczyk Norbert, Edelman Aleksander, Wieczorek Grzegorz, Tondelier Danielle, Zielenkiewicz Piotr

MPK: A61K 31/663, C07C 233/65, A61K 31/435...

Značky: použitie, proteínu, liečenie, poruchou, spojených, ochorení, zlúčeniny, mutantného, modulátory

Text:

...D 1 152 H-CFTR, ktoré sú užitočné pri liečení cystickej fibrózy (CF). Kompozície a farmaceutické preparáty podľa tohto vynálezu môžu obsahovať jednu alebo viac zlúčenin, ktoré obsahujú fenylglycín, alebo zlúčenin, ktoré obsahujú sulfónamid, alebo ich analóg alebo0009 V prihláške W 0 2009051910 sú opísané zlúčeniny, ktoré zvyšujú aktivitu pri iónovom transporte mutantného CFTR proteínu a ich použitie. Tento vynález poskytuje...

Kompozície a spôsoby použitia protilátok proti sklerostínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15854

Dátum: 10.10.2008

Autori: Prassler Josef, Hu Shou-ih, Halleux Christine, Diefenbach-streiber Beate, Kneissel Michaela

MPK: A61K 45/06, A61K 39/395, A61K 31/663...

Značky: kompozície, proti, sklerostínu, použitia, protilátok, spôsoby

Text:

...tomto dokumente poskytuje protilátku alebo funkčný proteín obsahujúci časť uvedenej protilátky viažucu antigén zacielenú na sklerostínový polypeptid (SEQ ID NO 155) vyznačujúce sa tým,že protilátka alebo funkčný proteín sa špecificky viažu na sklerostínový polypeptid a môžu zvý šiť tvorbu kosti a/alebo kostnú minerálnu hustotu a/alebo kostný minerálny obsah a/alebo hmot nosť kosti a/alebo kvalitu kosti a/alebo pevnosť kosti u cicavca.Podľa...

Protilátka cieliaca na proteín Siglec-15 spojený s osteoklastmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19003

Dátum: 08.10.2008

Autori: Tsuda Eisuke, Hiruma Yoshiharu

MPK: A61K 31/593, A61K 31/122, A61K 31/352...

Značky: cieliaca, siglec-15, proteín, spojený, protilátka, osteoklastmi

Text:

...United States of America 95, 3597 až 3602 (1998),Journal of Bone and Mineral Research 23, S 222 (1998. Navyše u myši zbavených génu RANKL bolo zistené, že sa u nich vyvíja choroba podobná osteoporóze, a preto bolo preukázané, že RANKL je fyziologický faktor indukujúci diferenciáciu do osteoklastov0006 Ako lieky na liečenie porúch kostného metabolizmu alebo skrátenie trvania liečenia sa používajú bisfosfonáty, aktívny(paratyroidné...

Farmaceutický prostriedok s dlhodobým trvalým uvoľňovaním, ktoré obsahuje vodnú suspenziu bisfosfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13299

Dátum: 13.12.2007

Autori: Xie Kevin, Ding Jie Fei, Luo Mary Ziping, Zhang Jack Yongfeng, Fei Dingyuan

MPK: A61K 47/02, A61K 31/663, A61K 33/42...

Značky: obsahuje, trvalým, farmaceutický, dlhodobým, suspenziu, uvoľňovaním, vodnú, bisfosfonátov, prostriedok

Text:

...čo zvyšok je vylučovaný močom.0006 Intravenózne (IV) podávanie bisfosfonátov je bežné pri liečbe hyperkalcémie, ale nejedná sa o normálny spôsob podávania pri liečbe osteoporózy. Intravenózne podávanie bisfosfonátov ďalej zahŕňa komplikovaná a nepohodlné postupy podávania a je spojené sviacerými nežiaducimi účinkami, ako je napríklad osteonekróza čelusti (ONJ). Bolo hlásené, že 97 ONJ súvisiacich sbisfosfonátovými liekmi bolo spojených s...

Použitie kyseliny klodronovej na liečbu podotrochlózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17343

Dátum: 09.11.2006

Autor: Frevel Michael

MPK: A61K 31/663, A61P 19/00

Značky: liečbu, podotrochlózy, klodrónovej, kyseliny, použitie

Text:

...tiludronát, má liečivé účinky, pokiaľ ide o podotrochlózu. Ale tieto účinky sú často sprevádzané významnými vedľajšími účinkami, ako je napríkladkolika, a okrem toho predpísané podanie účinnej látky infúziou aintravenóznou injekciou predstavuje značné nevýhody pre zviera a0010 Cieľom vynálezu je teda riešiť problém podávania účinného farmaceutického prípravku na liečbu podotrochlózy so súvisiacou0011 Podľa vynálezu sa teraz ukázalo, že...

Kvapalná konpozícia na prevenciu a/alebo liečbu rôznych metabolických ochorení kostí, jej použitie a príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9345

Dátum: 04.09.2006

Autor: Diaz Liliana Elizabeth

MPK: A61K 47/32, A61K 47/36, A61K 31/663...

Značky: kvapalná, kosti, prevenciu, rôznych, použitie, príprava, liečbu, metabolických, ochorení, konpozícia

Text:

...prípadov určený na prevenciu neistej skutočnosti, ako je pravdepodobnosť fraktúr vďaka osteoporóze v starobe. Krátko po zahájení liečby pacientčasto poruší dodržiavanie indikácií a zlyhá, a tiež objavujúce sa vedľajšie účinky vedú ku zlému0012 Alendronát je sodná soľ trihydrátu 4-arnino-1-hydroxybutyliděn-l,l-bisfosfónovej kyseliny a je činidlom používaným na boj proti reabsorpcii kostí pri ochorení kostí, ako je osteoporóza. Táto zlúčenina sa...

Zlúčeniny obsahujúce stroncium na použitie pri prevencii alebo liečbe nekrotických kostných ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9084

Dátum: 28.02.2005

Autori: Hansen Christian, Bone Henry Iii, Christgau Stephan, Nilsson Henrik

MPK: A61K 31/28, A61K 31/57, A61K 31/56...

Značky: kostných, použitie, zlúčeniny, liečbe, stroncium, obsahujúce, nekrotických, prevencii, ochoreniach

Text:

...zlúčeniny obsahujúcej nerádioaktívne stroncíum v skutočnosti predstavovať nový a významný prístup k profylaxii, ako aj k liečbe osteonekrotického kostného ochorenia u cicavca, ktorý to potrebuje, ako napríklad idiopatickej alebo sekundárnej osteonekrózy, avaskulárnej kostnej nekrózy, kostnej ischémie/osteonekrózy indukovanej glukokortikoidmi, Legg-Calve-Perthesovho ochorenia a nekrózy femorálnej hlavi CC.Predošlé štúdie ukázali, že rôzne...

M-CSF-špecifická monoklonálna protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19036

Dátum: 06.01.2005

Autori: Koths Kirston, Liu Cheng, Kavanaugh William Michael, Calderon-cacia Maria, Long Li, Zimmerman Deborah Lee, Arnold, Harrowe Gregory Martin

MPK: A61K 39/395, A61K 31/663, A61K 39/00...

Značky: použitie, monoklonálna, m-csf-špecifická, protilátka

Text:

...RANK a RANKL.0004 Osteoklasty sú zodpovedné na rozpustenie minerálnej aj organickej kostnej matrice (Blair a kol., J Cell Biol 102 1164 1172, 1986). Osteoklasty predstavujú terminálne diferencovanébunky exprimujúce jedinečnú polarizovanú morfológiu so špecializovanými membránovými plochami a niekoľkými membránami a cytoplazmatickými markermi, ako je kyslá fosfatáza odolná proti tartrátom (tartrate resistant acid fosfatase (TRAP(Anderson...

Formulácia s vysokou dávkou ibandronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18278

Dátum: 07.08.2003

Autori: Meyer Bernard, Kaestle

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/663...

Značky: formulácia, vysokou, dávkou, ibandronátu

Text:

...hydrátov, najmäUvedené látky a ich príprava sú známe a sú opísané napríklad v nasledujúcich publikáciách US patent č. 4 705 65 l (alendronát), US patent č. 4 927 814 (íbandronát), US patenty č.Prednosť sa dáva kompozíciám, ktore ako účinné látky obsahujú ekvivalent 150 mg bisfosfonátov alebo ich fyzíologícky bezpečných solí a kompozíciám, ktoré obsahujúekvivalent 100 mg bísfosfonátov alebo ich fyzíologicky bezpečných solí. Zvlášť prednostnou...

Enterická kompozícia na výrobu mäkkého obalu kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17071

Dátum: 27.06.2003

Autori: Chidambaram Nachiappan, Hassan Emadeldin, Fatmi Aqeel

MPK: A61K 31/355, A61K 31/4402, A61K 31/00...

Značky: kapsúl, enterická, výrobu, obalů, mäkkého, kompozícia

Text:

...kapsúl, V ideálnom prípade bez poťahovania. Enterické poťahy (prípravné poťahy a následnépoťahy) a enterické polyméry sú opísané alebo navrhnuté v US patentoch č. 4 518 433, 4816 259 a 5 330 759. V žiadnej z týchto publikácií sa však neuvádza alebo nenavrhnuje predložený vynález.0008 V publikácii W 0 Ol/24780 sa opisuje farmaceutické kompozícia vo forme mäkkej gélovej kapsuly rezistentnej voči tráviacim šťavám. Kompozícia sa...

Bisfosfónové kyseliny na liečenie a prevenciu osteoporózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Pichler Bernhard, Turley Steven, Bauss Frieder

MPK: A61K 9/20, A61K 31/675, A61K 31/663...

Značky: osteoporózy, prevenciu, kyseliny, bisfosfónové, liečenie

Text:

...new bisfosfonate to inhibít bone resorption. J. Bone Miner. Res. 6 1003 - 1011 (1991).). Ukázalo sa, že znižuje aktivitu osteoklastov, a tak inhibuje odbúrávanie kosti. Pri vyšších dávkach tiež znižuje počet osteoklastov (Mühlbauer et al.21.0955 a potent new bisfosfonate to inhibit bone resorption. J. Bone Miner. Res. 6 1003 1011 (1991.Ako už bolo uvedené vyššie, bisfosfonáty sú akceptované ako látky so silnou účinnosťou pribiologickou...

Tableta vyrobiteľná priamym tabletovaním, obsahujúca aktívnu látku kyselinu 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovú a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283249

Dátum: 19.03.2003

Autor: Jašprová Dagmar

MPK: A61P 19/00, A61K 31/663, A61K 9/20...

Značky: spôsob, tableta, priamym, vyrobiteľná, látku, výroby, tabletovaním, kyselinu, aktívnu, 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovú, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta, vyrobiteľná priamym tabletovaním, obsahujúca aktívnu látku kyselinu 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovú alebo jej farmaceuticky akceptovateľné soli v množstve 5 až 140 mg vztiahnuté na čistú kyselinu, suché spojivo, dezintegračné činidlo, klzné činidlo, obsahuje minimálne dve riediace činidlá s výnimkou laktózy.