A61K 31/65

Kombinácia antibiotikum/antibiotiká – polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: 286300

Dátum: 20.06.2008

Autori: Kühn Klaus-dieter, Schnabelrauch Matthias, Vogt Sebastian

MPK: A61K 31/545, A61K 31/47, A61K 31/65...

Značky: polymér, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia antibiotikum/antibiotiká - polymér, ktorá za fyziologických podmienok poskytuje kontinuálne uvoľňovanie antibiotík v časovom období viac dní a môže byť aplikovaná v humánnej a veterinárnej medicíne. Kombinácia je charakterizovaná tým, že v homogénnej zmesi polymérov, ktorá pozostáva z jedného alebo viacerých hydrofóbnych polymérov zo skupín poly(esterov kyseliny metakrylovej), poly(esterov kyseliny akrylovej) a...

Tetracyklínové deriváty na liečenie bakteriálnych, vírusových a parazitných infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16988

Dátum: 21.12.2007

Autori: Bhatia Beena, Bowser Todd, Assefa Haregewein, Grier Mark, Pan Jingwen, Nelson Mark, Abato Paul, Ismail Mohamed, Honeyman Laura, Kim Oak, Verma Atul, Berniac Joel

MPK: A61P 33/06, A61K 31/65, A61P 31/04...

Značky: vírusových, liečenie, deriváty, tetracyklinové, parazitných, bakteriálnych, infekcii

Text:

...W 0-A-03057169 sa týka nových substituovaných 4 ~dedimetylaminotetracyklínových zlúčenín. Tieto tetracyklínové zlúčeniny môžu byť použité na liečbu početných stavov reagujúcich na tetracyklínové zlúčeniny, ako sú bakteríálne infekcie a neoplazmy, ako aj všeobecne pre ďalšie známe aplikácie minocyklínu a tetracyklínových zlúčenín. ako je blokovanie tetracyklínového efluxu a modulácia expresie génu.0006 W 0-A-0204407 sa týka nových...

Farmaceutický prostriedok s maskovanou chuťou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285865

Dátum: 10.09.2007

Autori: Becourt Philippe, Chauvin Josiane, Schwabe Detlev

MPK: A61K 31/545, A61K 31/429, A61K 31/4704...

Značky: farmaceutický, chuťou, maskovanou, prostriedok, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s maskovanou chuťou, ktorej maskovanie v priebehu podávania prostriedku trvá, najmä vo forme suspenzie vo vodnom nosiči obsahuje aspoň celulózový polymér, ktorý je rozpustný v organických rozpúšťadlách, ale prakticky nerozpustný vo vode bez ohľadu na pH, metakrylový polymér, ktorý je rozpustný v kyslom prostredí a prakticky nerozpustný za neutrálneho alebo alkalického pH, účinnú látku distribuovanú homogénne a v...

Rýchlo pôsobiaci inhibítor sekrécie žalúdočnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20318

Dátum: 25.01.2007

Autori: Geibel John, Kirchhoff Philipp

MPK: A61K 31/43, A61K 31/4168, A61K 31/315...

Značky: sekrécie, inhibitor, rýchlo, kyseliny, pôsobiaci, žalúdočnej

Text:

...Predchádzajúce štúdie skúmalí potencíálnu úlohu zinku pri proliferácii a tvorbe protektívnej bariéry, a síce mukóznej gélovej vrstvy na povrchu žalúdkaam. Tieto štúdie mylne pripisovali zníženie sekrécie kyseliny nárastu hrúbky gélovej vrstvy 33. 0006 Žalúdočné kyseliny pomáhajú tráveníu proteínov uľahčujú vstrebávanie železa, vápnika a vitamínu B 12 a zabraňujú premnoženiu baktérií. Ked hladiny kyseliny a proteolytických enzýmov premôžu...

Tigecyklínové kompozície a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15601

Dátum: 13.03.2006

Autori: Fawzi Mahdi, Zhu Tianmin, Shah Syed

MPK: A61K 31/65, A61K 47/02, A61K 47/12...

Značky: spôsoby, kompozície, tigecyklínové, přípravy

Text:

...do doby podania dávky tigecyklínu pacientovi neuplynulo viac než 6 hodín. Výhodnejšie by bolo, aby nemocničný perzonál mohol využiť prispôsobivosť a výhod, ktoré by prinášala dlhšia doba na riedenie a rekonštitúciu, takže bynapríklad nemocničná lekáreň mohla pripraviť roztok o deň skôr, než ho bude nutné podaťTigecyklín má takú krátku dobu na miešanie a v podstate nulovú dobu narekonštitúciu, pretože v roztoku dochádza k relatívne rýchlej...

Antimikrobiálny prostriedok na perorálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4636

Dátum: 25.08.2005

Autori: Chicherin Dmitry Sergeevich, Kiselev Nikolai Alexandrovich

MPK: A61K 31/545, A61K 31/429, A61K 31/65...

Značky: antimikrobiálny, perorálne, prostriedok, podávanie

Text:

...patente EP-A-1 230 918 sa opisujú vodné enteroklýzne roztoky obsahujúce ako účinnú zložku aspoň jeden ne-fermentovateľný disacharid,vo výhodnom uskutočnení Iaktulózu alebo laktitol, v kombinácií s neomycínom.0013 V súčasnosti sa používa kombinovaný antimikrobiálny liek označovaný ako tetracyklín s nystatínom obsahujúci tetracyklín, čo je bakteriostatické široko účinné antibiotické liečivo, a nystatin, čo je antifungálne liečivo (vid M. D....

Použitie tigecyklínu, samotného alebo v kombinácii s rifampínom, na liečbu osteomyelitídy a/alebo septickej artritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4789

Dátum: 07.09.2004

Autori: Calhoun Jason, Mader Jon, Testa Raymond Thomas

MPK: A61P 19/00, A61K 31/496, A61K 31/65...

Značky: osteomyelitídy, septickej, liečbu, samotného, kombinácii, tigecyklínu, rifampínom, použitie, artritídy

Text:

...Rev lnfect Dis 1988 10 103-110). Po štyroch týždňoch liečenia antibiotikami bolaväčšina antibiotických režimov neschopná stafylokoky z kosti eradikovať.0007 Liečba antibiotikami osteomyelitídy je tradične podávaná intravenóznoucestou. Ale vklinických hodnoteniach človeka boli úspešne testované perorálnerežimy na liečbu osteomyelitídy (Bell, Lancet 1968 10 295-297, Feigin et al., Pediatr 1975 55 213-223, Slama et al., Am J Med 1987 82...

Formulácia tetracyklínov na podávanie raz za deň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18515

Dátum: 07.04.2004

Autori: Chang Rong-kun, Shah Niraj, Raoufinia Arash

MPK: A61K 9/16, A61K 9/20, A61K 31/65...

Značky: podávanie, tetracyklínov, formulácia

Text:

...dôjsť k obmedzeniam alebo eliminácii zdravej biotickej flóry, ako črevnej flóry, čomôže viesť k vzniku organizmov rezistentných voči antibiotiku alebo k premnoženiukvasiniek a húb. Pretože nežiadúce vedľajšie účinky vyplývajú z antibiotických schopností antibiotika, existuje potreba mať k dispozícii špecifickú dávku a zlepšenú formuláciu na podávanie doxycyklínu, ktoré by umožňovali zachovať účinnosť proti enzýmom podieľajúcim sa na...

Formulácia doxycyklínov na podávanie raz za deň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12748

Dátum: 07.04.2004

Autori: Chang Rong-kun, Raoufinia Arash, Shah Niraj

MPK: A61K 9/20, A61K 9/22, A61K 31/65...

Značky: podávanie, formulácia, doxycyklínov

Text:

...antibiotiku alebo k premnoženiu kvasiniek a húb. Pretože nežiadúce vedľajšie účinky vyplývajú z antibiotických schopností antibiotika, existuje potreba mat k dispozícii špecifickú dávku a zlepšenú formuláciu na podávanie doxycyklínu, ktoré by umožňovali zachovať účinnosť proti enzýmom podieľajúcim sa na deštrukcii kolagénu alebo inému takému prínosnému účinkutetracyklínov, najmä doxycyklínu, ale bez antibakteriálnych účinkov.EP 0210814 A 2...

Aryl-močovinové zlúčeniny v kombinácii s inými cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie humánnych karcinómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12507

Dátum: 03.12.2002

Autori: Gibson Neil, Zhai Yifan, Humphrey Rachel, Carter Christopher, Hibner Barbara, Trail Pamela, Vincent Patrick

MPK: A61K 31/44, A61K 31/435, A61K 31/47...

Značky: humánnych, cytotoxickými, látkami, karcinómov, zlúčeniny, aryl-močovinové, kombinácii, cytostatickými, inými, liečenie

Text:

...až do 24 uhlíkových atómov, ktoré voliteľne obsahujú heteroatómy vybrané z N, S a O a sú voliteľne substituované halogénom alebob) R. a R., spolu tvoria 5 až 7 člennú heterocyklickú štruktúru z l až 3 heteroatómov vybraných z N, S a O, alebo substituovanú 5 až 7 člennú heterocyklickú štruktúru z l až 3 heteroatómov vybraných z N, S a O substituovanú halogénom, hydroxylom alebo na uhlíku založenými substituentami z až do 24 uhlíkových atómov,...

Arylmočovinové zlúčeniny v kombinácii s ďalšími cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie rakoviny u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1468

Dátum: 03.12.2002

Autori: Smith Roger, Dumas Jacques, Scott William, Humphrey Rachel, Gibson Neil, Monahan Mary-katherine, Riedl Bernd, Sibley Robert, Lowinger Timothy, Hibner Barbara, Khire Uday, Zhai Yifan, Trail Pamela, Carter Christopher, Natero Reina, Renick Joel, Wood Jill, Vincent Patrick

MPK: A61K 31/47, A61K 31/435, A61K 31/44...

Značky: rakoviny, cytotoxickými, ľudí, ďalšími, cytostatickými, látkami, liečenie, zlúčeniny, kombinácii, arylmočovinové

Text:

...R., je -C(O)-, Cl-Cs dvojväzbová alkylénová skupina alebo substituovaná Cl-C dvojväzbová alkylénová skupina naviazaná na skupinu L, čím sa tvorí cyklická štruktúra s najmenej 5 členmi, kde substituenty substituovanej Cl-C, dvojväzbovej alkylénovej skupiny sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu a na uhlíku založených substituentov z až do 24 uhlíkových atómov, ktoré voliteľne obsahujú heteroatómy vybrané z N, S a O a sú...

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75, polypeptid, expresný vektor, ich použitie a vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282873

Dátum: 02.12.2002

Autori: Vijayasaradhi Setaluri, Houghton Alan

MPK: C12N 15/11, A61K 31/65, A61K 35/36...

Značky: expresný, molekula, funkčný, gp75, nukleovej, vakcíny, melanómového, fragment, vektor, polypeptid, izolovaná, polypeptidů, kyseliny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje aminokyselinovú sekvenciu funkčného fragmentu melanómového polypeptidu gp75, pričom touto izolovanou molekulou nukleovej kyseliny je prednostne molekula cDNA. Ďalej je uvedený funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75 expresný vektor obsahujúci DNA sekvenciu podstatnú na replikáciu vektoru spojenú s niektorou z uvedených molekúl nukleovej kyseliny vakcína na stimuláciu alebo...

Kombinácie DMXAA a ďalších protirakovinových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4860

Dátum: 03.09.2002

Autori: Wilson William Robert, Siim Bronwyn Gae

MPK: A61K 31/475, A61K 31/505, A61K 31/185...

Značky: kombinácie, protirakovinových, dmxaa, látok, dalších

Text:

...32 012 Wurčeného bud pre súbežnú alebo pre sekvenčnú aplikáciu so zlúčeninou vybranou z (a) gemcitabínu a irinotekanu alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5-fluóruracilu a doxorubicínu, na liečbu rakoviny.0010 V ďalšom aspekte sa predmetný vynález týka použitia zlúčeniny vybranej z (a) gemcitabínu a irinotekanu, alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5 fluóruracilu a doxorubicínu na výrobu lieku, pre bud súbežnú alebo sekvenčnú aplikáciu s...

9-[(Substituované glycyl) amido) ] – 6-demetyl-6-deoxytetracyklínové zlúčeniny, ich použitie, medziprodukty na ich výrobu a prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281974

Dátum: 23.07.2001

Autori: Testa Raymond, Sum Phaik-eng, Lee Ving

MPK: C07C 237/26, A61K 31/65

Značky: glycyl, použitie, medziprodukty, zlúčeniny, přípravky, 9-[(substituované, amido, 6-demetyl-6-deoxytetracyklínové, výrobu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

9-[(Substituované glycyl)amido)]-6-demetyl-6-deoxytetracyklínové zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (III) ako medziprodukty na výrobu zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčeniny vzorca (III) s nukleofilnou zlúčeninou vzorca WH, v polárnom aprotickom rozpúšťadle a pod inertnou atmosférou. Spôsob výroby zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčeniny vzorca (1), s chloridom kyseliny všeobecného vzorca (R,R,W)C-C(=O)X v...

6-Demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsoby a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281871

Dátum: 25.06.2001

Autori: Lee Ving, Sum Phaik-eng, Testa Raymond, Hlavka Joseph

MPK: A61K 31/65, C07C 245/20, C07C 237/26...

Značky: přípravky, 6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsoby, báze, farmaceutické, výrobu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X je Cl, R je H, amino, dimetylamino alebo dietylamino a R1 je H, jód, aminoskupina, ktorá je prípadne substituovaná formylskupinou alebo karboxyskupinou, alebo hydrazinoskupina, a ich farmakologicky vhodné soli s organickými alebo anorganickými kyselinami. Medziprodukty vzorca (III), kde Y je -N2+Cl- alebo azido a R1 je jód, vzorca (IV), kde Y je -N2+Cl- alebo azido a R je dimetylamino alebo...

7-(Substituované)-9-[(substituovaný glycyl) amido]-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob ich výroby, farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze a medziprodukty ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281705

Dátum: 14.05.2001

Autori: Testa Raymond, Sum Phaik-eng, Lee Ving

MPK: A61K 31/65, C07D 207/16, C07C 237/26...

Značky: 7-(substituované)-9-[(substituovaný, amido]-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob, výroby, glycyl, farmaceutické, medziprodukty, veterinárne, báze, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II), kde R, R3, R4 a W majú význam uvedený v opise. Vzhľadom na účinnosť zlúčenín všeobecného vzorca (I) a (II) ako antibiotík sa tieto používajú na prevenciu, liečbu alebo potlačovanie bakteriálnych infekcií teplokrvých živočíchov. Opísaný je aj spôsob ich výroby reakciou zlúčenín všeobecného vzorca (III) s nukleofilnou zlúčeninou všeobecného vzorca (HW), kde všeobecné symboly majú význam uvedený...

Spôsob výroby 7-(substituovaných)-9-[(substituovaný glycyl)-amido]-6-demetyl-6-deoxytetracyklínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281698

Dátum: 14.05.2001

Autori: Sum Phaik-eng, Lee Ving

MPK: C07C 237/26, A61K 31/65

Značky: glycyl)-amido]-6-demetyl-6-deoxytetracyklínov, spôsob, výroby, 7-(substituovaných)-9-[(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 7-(substituovaných)-9-[(substituovaných glycyl)amido]-6-demetyl-6-deoxytetracyklínov (I). 9-Amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklín (III) sa nechá reagovať s halogénacylhalogenidom Y(CH2)nC(O)Q, kde Q je halogéna a Y je halogénalkyl s 1 až 4 C, keď n = 0, a halogén alebo O-toluén-, O-metyl- alebo trifluórmetylsulfonát, keď n = 1 - 4, a vzniknutý 9-[(halogénacyl)amido]-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklín (II)...

Farmaceutický aplikačný prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279358

Dátum: 07.10.1998

Autori: Valorose Joseph James, Mooney Kieran George, Ganesan Madurai Gurusamy, Sheth Nitin Vadilal, Ellway Keith Anthony, Johnson Jerry Bain

MPK: A61K 31/65, A61K 9/54

Značky: aplikačný, přípravy, spôsob, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický aplikačný prostriedok, obsahujúci 7-dimetylamino-6-deoxy-6-demetyltetracyklín (minocyklín) alebo jeho netoxickú adičnú soľ s kyselinou, zahŕňa zmesi alebo oddelené aplikačné jednotky obsahujúce guľovité granulky potiahnuté polymérom citlivým na pH, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu minocyklínu do prostredia s pH od asi 4,0 do 7,5, a prípadne potiahnuté granulky na rýchle uvoľňovanie minocyklínu, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu...

Farmaceutický prípravok zložený z granuliek, ktoré obsahujú tetracyklínovú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278567

Dátum: 08.10.1997

Autori: Valerose Joseph, Doelling Michael Kay, Biehl Raymond, Strathy Walter, Sheth Nitin Vadilal

MPK: A61K 9/22, A61K 31/65

Značky: tetracyklínovú, granuliek, obsahujú, zložený, farmaceutický, zlúčeninu, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok je zložený z granuliek, ktoré obsahujú tetracyklínovú zlúčeninu so zníženou rýchlosťou uvoľňovania tetracyklínovej zlúčeniny v žalúdku a so zvýšenou rýchlosťou jej uvoľňovania v črevách človeka po orálnom podaní. Tieto granuly obsahujú antibakteriálne účinné množstvo 7- alebo 9-alkylamino-6-deoxy-6-demetyltetracyklínu s 1 až 6 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku alebo jeho netoxické adičné soli s kyselinou, v zmesi s...

9-Amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281113

Dátum: 07.12.1994

Autori: Gluzman Yakov, Sum Phaik-eng, Lee Ving, Hlavka Joseph

MPK: C07C 237/26, C07C 231/12, A61K 31/65...

Značky: 9-amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, báze, spôsob, farmaceutické, přípravky, výrobu, medziprodukty, veterinárne

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (A), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, a ich farmakologicky vhodné organické a anorganické soli a kovové komplexy. Opísané sú i medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny vykazujú antibakteriálnu účinnosť. Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (A1), pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (B1) nechá reagovať s redukčným...

Způsob přípravy injekčních oxytetracyklinových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257777

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beukers Robert, Dijkgraaf Bernardus, Tan Hong Sheng

MPK: A61K 31/65

Značky: způsob, injekčních, přípravy, roztoku, oxytetracyklinových

Text:

...IIlĺChĚtnĺ se vytvoří čirý roztok, ktorý se Lípraví na 500 ml vodou neobsahnjící pyrogou Získaný roztok obsahuje 100 111 g oxytcítracylçliníí na ml a má pH 8,8 a viskozitu 2,1 Pa.s při 22 °C. Po stcrilní tiltraoi zůstansz roztok stabilní při 50 °C asi 8 týdnů a při 37 °C byla stálost delší než 6 měsíců. Po 6 měsících při 37 °C si udržel roztok světlou barvu.Příprava 10 (Jxytetracykliííového roztoku s 20 polyvinylpyrrolidomí K-líodnota...

Způsob výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237948

Dátum: 15.03.1987

Autori: Werner Jiří, Kruf Miloslav, Sajvera Jiří, Voldán Miroslav, Petržilka Otto

MPK: A61K 31/65, A61K 9/20

Značky: chloridů, tablet, výroby, doxycyklinu, způsob, stabilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu, významného antibiotika tetracyklinové řady, aplikovaného dosud ve formě želatinových tobolek. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se homogenní směs chloridu doxycyklinu s alkoholickým cukrem, mono- nebo disacharidem nebo bazickou aminokyselinou granuluje roztokem pojiva typu polyvinylpyrrolidonu v ethanolu nebo v jeho směsi s dichlormethanem, s přísadou...

Způsob výroby stálého injekčního roztoku chelátu oxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248013

Dátum: 15.01.1987

Autor: Armstrong William

MPK: A61K 9/08, A61K 31/65

Značky: stálého, roztoku, chelátů, injekčního, způsob, oxytetracyklinu, výroby

Text:

...v němž pretrváva účinná hladina v krvi. Této doby nelze dosáhnout při použití samotného »cihelátu hořčiku.Injekční roztok je možno vyrobit z ná-siedujících složekg/100 m 1 oxytetracyklitn účinnost 927 ,ug/mg 2 navíc 27,51 kyłsličnřk hořečnatý 1,844 octan łvápenatý 1,931 Z-pyrrolidogn 50,00 polyvinylpyrrolidon, K-17 5,00 formaiudehyd vsulfoxylát sodný 0,30 monoethanolamin do pH 8,5 voda do 100 miOctan vápenatý se rozpu-sti v 10 ml vody....