A61K 31/568

Farmaceutická kompozícia obsahujúca drospirenón a etinylestradiol a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287634

Dátum: 23.03.2011

Autori: Heithecker Renate, Heil Wolfgang, Hilman Jürgen, Lipp Ralph

MPK: A61K 31/568, A61K 31/00, A61K 31/565...

Značky: etinylestradiol, prípravok, kompozícia, farmaceutický, obsahujúca, farmaceutická, drospirenón

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje ako prvé aktívne činidlo drospirenón v množstve zodpovedajúcom dennej dávke, pri podaní kompozície, od 2 mg do 4 mg, a ako druhé aktívne činidlo etinylestradiol v množstve zodpovedajúcom dennej dávke od 0,01 mg do 0,05 mg, spoločne s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi alebo excipientmi, pričom drospirenón je v rýchlo rozpustnej forme, pri ktorej sa aspoň 70 %...

Lipidová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17430

Dátum: 27.04.2009

Autori: Ross Richard, Huatan Hiep

MPK: A61K 9/107, A61K 31/568, A61K 9/48...

Značky: lipidová, kompozícia

Text:

...a nepraktickosti.EP 2 273 984 0006 Existuje teda potreba vyvinúť alternatívne doručovacie prostriedky k podávaniu steroidných hormónov, v hlavne natívnych formách steroidného hormónu, napríklad testosterónu. Uprednostňovaným spôsobom doručenia je orálne podanie.0007 Doručenie steroidov, ako napríklad testosterónu, orálnym spôsobom je v odbore známe. Napríklad, W 02005 KJ 76899 predstavuje orálne podávanie testosterónu v oiejovitom...

Terapeutické doplnenie a obohatenie lubrikácie očného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18027

Dátum: 08.04.2009

Autori: Schmidt Tannin, Sullivan Benjamin, Sullivan David

MPK: A61K 31/715, A61K 31/568, A61K 38/13...

Značky: terapeutické, obohatenie, doplnenie, očného, lubrikácie, povrchu

Text:

...normálne zaťaženie s malým odporom k strihovým silám, uľahčeným veľmi malým . Pri nástupe zaťaženia a/alebo pohybu dochádza tiež k stlačeniu tilmu a dochádza k hydrodynamickému a elastohydrodynamickému typu lubrikácie fluidného ñlmu, pričom stláčanie,pohyb a deformácia hrajú úlohu pri vedení viskózneho lubrikantu za/alebo cez medzeru medzi dvoma povrchmi pri ich vzájomnom pohybe.0007 Zodpovedajúci stupeň lubrikácie, fluidný ñlm verzus...

C-19 steroidy na terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19019

Dátum: 12.11.2008

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 9/02, A61K 9/00, A61K 31/568...

Značky: steroidy, použitia, terapeutické

Text:

...Gén kódujúci androgénový receptor sa nachádza na chromozóme X.Pretože muži majú iba jeden chromozóm X, majú defekty tohto chromozómudramatické dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča namiesto skutočného chlapca.0011 Hlavné cicavčie androgény sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor (AR) je veľký proteín s najmenej 910 aminokyselinami. Každá molekula pozostáva z...

Farmaceutický prostriedok s obsahom undekanoátu testosterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286071

Dátum: 07.02.2008

Autori: Nijs De Henrik, Chandler Susan, Perry Elizabeth Anne, Ferdinando Josephine Joan Christine

MPK: A61K 47/44, A61K 31/568

Značky: testosterónu, farmaceutický, prostriedok, undekanoátu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme kapsuly na perorálne podávanie s obsahom undekanoátu testosterónu ako účinnej látky rozpustenej vo farmaceuticky prijateľnom tekutom nosiči, pričom tekutý nosič obsahuje najmenej 50 % hmotn. ricínového oleja a môže obsahovať aj lipofilnú povrchovo aktívnu látku, akou je lauroglykol.

Modulácia prostaglandín/cyklooxygenázových metabolických dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12576

Dátum: 29.11.2007

Autor: Wülfert Ernst

MPK: A61K 31/437, A61K 31/403, A61K 31/407...

Značky: metabolických, modulácia, dráh

Text:

...bunky uvoľňovaním rôznych látok, napríklad zápalových cytokínov (IL-1 B, TNF-a, IL-6), NO, PGE 2 a superoxidu. Niekoľko štúdií ukázalo, že 15 d-PGJ 2 môže potlačiť produkciu zápalových cytokínov a NOaktivovanými mikrogliálnymi bunkami a astrocytmi, čo naznačuje, že prostaglandíny by mohli hrať významnú úlohu pri prevencii poškodenia mozgu spojeného s nadmernou aktiváciou gliálnych buniek. Zistenie, že podávanie 15 d-PGJ 2 pred nástupom a...

Použitie pregnanových a androstanových steroidov na výrobu farmaceutickej kompozície na liečbu porúch CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19112

Dátum: 20.11.2007

Autori: Ragagnin Gianna, Bäckström Torbjörn

MPK: A61K 31/57, A61K 31/568, A61K 31/5685...

Značky: androstanových, farmaceutickej, pregnanových, kompozície, liečbu, použitie, poruch, steroidov, výrobu

Text:

...sa vyskytujúce stresové asexuálne steroidy tiež nežiaduce účinky aspôsobujú určité poruchy. Nežiaduce účinkyd 3 -hydroxy-pregnan-20-ónových steroidov sú základom negatívnych účinkov na CNS, ktoré tieto steroídy indukujú. Príklady nepriaznivých zlúčenín sú 3 oi-hydroxy-Sd/lš-pregnanolonové steroidy uvedené v tabuľke 1. Niektoré ztýchto steroidov sú veľmi potentné abolo napr. preukázané, že vo vysokej farmaceutickej dávke majú schopnosť...

C-19 steroidy na terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18875

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 31/568, A61K 9/10, A61P 15/00...

Značky: terapeutické, použitia, steroidy

Text:

...sú uvedené v závislých nárokoch.0007 Koncept predkladaného vynálezu je založený na nasledujúcich úvahách.0008 Gén kódujúci androgénový receptor sa nachádza na chromozóme X.Pretože muži majú iba jeden chromozóm X, majú defekty tohto chromozómu dramatické dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0009 Hlavnými cicavčími androgénmi sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor...

Steroidy na špecifické terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19560

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 47/22, A61K 45/06, A61K 31/568...

Značky: terapeutické, steroidy, specifické, použitia

Text:

...dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0010 Hlavné cicavčie androgény sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor (AR) je veľký proteín s najmenej 910 aminokyselinami. Každá molekula pozostáva z časti, ktorá sa viaže k androgénu, časti zinkového prsta, ktorá sa viaže k DNA v oblastiach jadrového chromatínu citlivého na steroidy a oblasti, ktorá kontroluje...

Využitie testosterónu a agonistu 5-HT1A pri liečbe sexuálnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20404

Dátum: 02.11.2007

Autori: Bloemers Johannes Martinus Maria, Tuiten Jan Johan Adriaan, De Lange Robertus Petrus Johannes

MPK: A61K 31/568, A61K 31/519, A61K 31/496...

Značky: dysfunkcie, testosterónu, liečbe, sexuálnej, agonistu, 5-ht1a, využitie

Text:

...vynálezu má byt hladina voľného testosterónu vrcholová hladina voľného testosterónu v plazme na úrovni približne najmenej 0,010 nmol/I,ktorá sa obvykle dosiahne od 1 do 20 minút po podaní testosterónu. Približne tri a pol hodiny až päť hodín po dosiahnutí tejto najvyššej hladine testosterónu v plazme sa dosiahne vrcholový účinok testosterónu, t. j. účinok testosterónu na genitálnustimuláciu u sexuálne aktívnych žien je časovo...

Liečba karcinómu prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12717

Dátum: 11.05.2007

Autor: Teichmann Alexander Tobias

MPK: A61K 31/568, A61P 35/00, A61K 45/06...

Značky: karcinómu, liečba, prsníka

Text:

...inhibičný účinok na proliferáciua/alebo rast nádoru. Napríklad terapia na báze Tamoxifénu® má nedostatky,ako je napríklad tachyfylaxia (zlyhanie terapie) a fakt, že jeho účinky v niektorých bunkách sú podobné estrogénu (napr. riziko trombózy a karcinóm endometria), sú dôvodom toho, že Tamoxifén® nemôže byť podávaný dlhšie ako 3 až 5 rokov. Novšie lieky, ako sú napríklad inhibítory aromatázy, môžu byť v princípe použité len u žien po...

Použitie 4,17beta-dihydroxyandrost-4-én-3-ónu na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8755

Dátum: 11.05.2007

Autor: Teichmann Alexander Tobias

MPK: A61K 31/568, A61P 35/00, A61K 45/06...

Značky: 4,17beta-dihydroxyandrost-4-én-3-ónu, použitie, rakoviny, liečenie

Text:

...Cancer Res. (Suppl.) 42, 33270010 Klinické štúdie uskutočňované santagonistami estrogénovéhoreceptora (ER) a inhíbítormi aromatázy však ukázali, že tieto zlúčeniny neboli schopné prejaviť významný a postaćujúci inhibičný účinok na prolíferáciu a/alebo rast nádoru. Napríklad terapia na báze Tamoxifenu® trpí nedostatkami,ako je napríklad tachyfylaxia (zlyhanie terapie) a fakt, že jeho účinky v niektorých bunkách sú podobné estrogénu (napr....

Zlepšený testosterónový gél a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13874

Dátum: 12.10.2006

Autori: Miller Jodi, Malladi Ramana

MPK: A61K 47/14, A61K 31/568, A61K 47/10...

Značky: testosterónový, spôsob, zlepšený, použitia

Text:

...ako činidlo zlepšujúce penetráciu, zahusťovadlo a vodu. Okrem toho môže predložený vynález voliteľne zahrnovať soli, zmäkčovacie prostriedky, stabilizátory,antimikrobiálne prísady, arómy a hnacie plyny.0025 Predložený vynález tiež zahrnuje sady, spôsoby, kombinácie a farmaceutické prostriedky na použitie pri liečbe, prevencii, zvrátení, zastavení alebo spomalení progresie hypogonádizmu, alebo iných ochorenl súvisiacich s nízkymi hladinami...

Perorálna lieková forma s dienogestom a etinylestradiolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6367

Dátum: 10.08.2006

Autori: Ladwig Ralf, Wiesinger Herbert, Fricke Sabine, Buske Alexander, Gerecke Hagen

MPK: A61K 31/568, A61K 31/567, A61K 45/00...

Značky: lieková, dienogestom, forma, perorálna, etinylestradiolom

Text:

...látok vliekovej forme podľa vynálezu môže tiež obsahovať0015 Účinná látka etinylestradiol sa nastrieka počas granulácie ako etanolický roztok, alebo0016 Kryštalizát účinnej látky, dienogestu, s určitou veľkosťou častíc sa pripraví z presýteného roztoku steroidu, ktorý sa počas kryštalizácie podrobí mletiu za mokra. Získa sa pritom0017 Ďalej sú možné aj iné spôsoby prípravy dienogestu s požadovanou veľkosťou častíc.Patria k nim mletie,...

Farmaceutické formulácie a ich použitie v liečbe ženskej sexuálnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15000

Dátum: 11.05.2005

Autor: Tuiten Jan Johan Adriaan

MPK: A61K 31/724, A61K 31/568, A61K 31/53...

Značky: sexuálnej, použitie, formulácie, dysfunkcie, farmaceutické, ženskej, liečbe

Text:

...alebo zabalené do jednej kapsuly alebo formuláciou s vlastnosťamirôzneho uvoľňovania pre tieto dve zlúčeniny.0007 Testosterón v obehu je typicky viazaný s SHBG(globulínom viažucim steroidný hormón) a albumínom. Je dôležité,že je prítomná maximálna hladina testosterónu v plazme ako je definovaná V predloženom vynáleze a je vypočítaná ako voľný testosterón, teda ako frakcia neviazaná albumínom a SHBG. Teda podávaná dávka testosterónu by...

Hormonálna substitučná liečba a liečba depresie zahrňujúca dienogest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5225

Dátum: 25.06.2004

Autori: Graser Thomas, Rudolph Ina

MPK: A61K 45/00, A61K 31/565, A61K 31/568...

Značky: hormonálna, substitučná, dienogest, liečba, depresie, zahrnujúca

Text:

...a zmien tvaru tela, pričom súčasne sa nielen Vyhne vedľajším účinkom depresie, ktorá je často spôsobená kombináciou estrogénov a progestínov, ale ak takáto depresia existovala predtým, aj jej liečbe. Obzvlášť zreteľný je účinok estrogénu a dienogestu na už predtým existujúcu depresiu pri postmenopauzálnych ženách. Pozitívne účinky na kvalitu života špecifickú pre menopauzu(vazomotorické a somatické symptómy, depresívna nálada, sexuálne...

Spôsob a farmaceutické prostriedky na spoľahlivé dosiahnutie prijateľných hladín testosterónu v sére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1440

Dátum: 15.03.2004

Autori: Hübler Doris, Kuhnz Wilhelm, Ingwersen Jan-peter, Fricke Sabine

MPK: A61K 31/568, A61K 31/565, A61K 31/56...

Značky: prijateľných, spôsob, spoľahlivé, hladin, sére, dosiahnutie, farmaceutické, testosterónu, prostriedky

Text:

...of injectable testosterone undecanoate in hypogonadal men. J) Andrology, Vol 19, No 6, 1998). Zhang G etal, 1999 sa zmieňujú o možnosti injektovat testosterón undekanoát ako možnú mužskú antikoncepciu (Zhang et al., J Clin Endocrin metabolism, 1999, vol 84, no 10, p 3642-3646).0009 Ďalej, Behre et al., 1999 uverejňujú prípravky testosterón-undekanoátu na substitučnú terapiu testosterónom ako je testosterón-undekanoát 125 mg/ml V...

Použitie kombinácie inhibítora aromatázy, progestínu a estrogénu na liečenie endometriózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2699

Dátum: 03.02.2004

Autor: Rubin Stephen

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/519, A61K 31/4196...

Značky: použitie, inhibítora, kombinácie, estrogénu, progestínu, aromatázy, endometriózy, liečenie

Text:

...hypofyzárnych gonadotropínov. Ďalším prínosom sprievodného podávania progestínu je, že sa bude očakávať, že priamo spôsobuje stenčenie eutopického endometria vďaka dominantnému progestogénnemu účinku.0008 Aj keď estrogén hrá pri endometrióze patologickú úlohu, má tiež ochranný účinok na množstvo tkanív, ako napríklad kosti. Liečenie endometriózy pomocou terapií znižujúeich estrogén tak môže mať okrem inhibície patologických účinkov...

Systém na riadené uvoľňovanie pohlavných hormónov pre nazálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 479

Dátum: 11.11.2003

Autor: Mattern Claudia

MPK: A61K 9/107, A61K 31/568

Značky: hormónov, uvoľňovanie, nazálnu, riadené, systém, pohlavných, aplikáciu

Text:

...56(l) 139- 141 (1991), Nasally-administered progesterone comparison of ointment and spray forrnulations, Maturitas l 3(4) 313 - 317 (1991), Progesterone administration by nasal sprays in menopausal women comparison between two different spray formulations, GynecolEndocrinol 6(4) 247 - 251 (1992), Effects of the repetitive administration of progesterone bynasal spray in postmenopausal women, Fertil Steril, 60(6) 1020 - 1024 (1993) a Nasal...

Spôsob prevencie prírastku hmotnosti indukovaného antipsychotikmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4694

Dátum: 22.07.2002

Autori: Belanoff Joseph, Schatzberg Alan

MPK: A61K 31/56, A61K 31/568, A61P 3/00...

Značky: hmotnosti, spôsob, antipsychotikmi, prevencie, prírastku, indukovaného

Text:

...pri pacientoch, ktorí majú hladiny kortizolu, ktoré spadajú do normálneho rozsahu. Mnohé účinky kortizolu sú sprostredkované väzbou na receptor typu l(mineralokortikoidový), ktorý je prednostné obsadzovaný, vzhľadom k receptoru typu II(glukokortikoidovému), pri fyziologických hladínách kortizolu. Ako sa hladiny kortizoluzvyšujú je obsadených a aktivovaných viac glukokortikoidových receptorov. Keďže kortizolhrá podstatnú úlohu V...