A61K 31/4152

1-Aryl-3-aminoalkoxy pyrazoly ako sigma ligandy zosiľňujúce analgetické účinky opioidov a znižujúce závislosť od nich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17738

Dátum: 24.04.2009

Autori: Buschmann Helmut Heinrich, Zamanillo Castanedo Daniel, Vela-hernández José Miguel

MPK: A61K 31/4155, A61K 31/485, A61K 31/4152...

Značky: opioidov, analgetické, pyrazoly, 1-aryl-3-aminoalkoxy, závislosť, sigma, účinky, znižujúce, zosiľňujúce, ligandy

Text:

...taílflick teste) u samcov CD-1 WT myši. Zlúčeniny sa injektovali 30 minút pred testom. Udaje, získané z 8 zvierat na skupinu, sú prezentované akopriemer i SEM latencie švihnutí chvosta (s). p 0,05, p 0,001 vs. vehikulom (soľanka) liečená skupina (Newman-Keuls Multiple comparison Test post-ANOVA).Obrázok 3 Účinky dávka-odpoved pri súmom podaní morflnu (1,25, 2,5, 5 a 10 mg/kg, sc) v teste citlivosti na bolesť (v tzv. taílflick teste) u...

Detekcia a liečba schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17371

Dátum: 31.07.2008

Autori: Arai Makoto, Itokawa Masanari, Miyata Toshio

MPK: A61K 31/415, A61K 31/437, A61K 31/4152...

Značky: liečba, detekcia, schizofrénie

Text:

...obr. 3). Podávanie musí pokračovať počas takmer celého pacientovho života. Farmakologické účinky antipsychotík súzaložené na blokovaní aktivity dopamínového receptora. Avšak, pretože inhibicia dopamínových neurónov spôsobuje symptómy Parkinsonovej choroby ako vedľajšie účinky, všeobecne sa spolu s antipsychotikom používa liek na Parkinsonovu chorobu. V posledných rokoch sa namiesto konvenčných antipsychotík, ktoré sú účinné proti pozitívnym...

Nová farmaceutická zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20662

Dátum: 01.08.2007

Autori: Kapsi Shivakumar, Muller Francis

MPK: A61K 47/34, A61K 31/4152, A61K 9/14...

Značky: zlúčenina, nová, farmaceutická

Text:

...výroby musiabyť schopné poskytovať integrálnu pevnú dávkovaciu formu, ktorá udržiava jej použitú integritu. Pevná dávkovacia forma musí tiež vlastniť akceptovateľné rozpustné a dezintegračné vlastnosti,aby mohla poskytovať požadovaný profil použitia. Farmaceutický aktívne zlúčeniny s nízkou rozpustnosťou, a/alebo ktoré môžu reagovať s bežne používanými farmaceutickými pomocnými látkami môžu predstavovať konkrétne výzvy v príprave vysoko...

Bis-(monoetanolamín) kyseliny 3′-[(2Z)-[1-(3,4-dimetylfenyl)-1,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-4H-pyrazol-4- ylidén]hydrazino]-2′-hydroxy-[1,1'-bifenyl]-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7231

Dátum: 21.05.2003

Autor: Moore Stephen

MPK: C07D 231/00, A61P 7/00, A61K 31/4152...

Značky: bis-(monoetanolamín, 3'-[(2z)-[1-(3,4-dimetylfenyl)-1,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-4h-pyrazol-4, ylidén]hydrazino]-2'-hydroxy-[1,1'-bifenyl]-3-karboxylovej, kyseliny

Text:

...látky) v 16,75 ml THF sa miešala pri približne 30 °C. Zvolna sa pridala voda (2,0 ml), pričom sa teplota udržiavala na viac ako 28 °C. Po skončení pridávania sa teplota opät upravila na 30 °C a roztok sa filtroval cez vložku zo sklených vláken (2 x Whatman GPC filtre), aby sa odstránil časticový materiál. Filter sa premyl s THF (2,0 ml), ktorý sa pridal k filtrátu. Filtrát sa nechal vychladnúť na teplotu miestnosti. V IMS (26 ml) sa rozpustil...